1. Палітычны крызіс восенню 1917 г. Устанаў- палітычны крызіс восенню 1917 г. Устанаў
Дата канвертавання09.01.2017
Памер445 b.1. Палітычны крызіс восенню 1917 г. Устанаў-

 • 1. Палітычны крызіс восенню 1917 г. Устанаў-

 • ленне Савецкай улады ў Беларусі

 • 2. Пазіцыя бальшавікоў па «беларускім пытанні»

 • 3.Усебеларускі з'езд (снежань 1917 г.) і яго вынікі

 • 4. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.У чым сутнасць “беларусскага пытання” і як яно вырашалася на працягу 1917 – 1918 гг.?

 • У чым сутнасць “беларусскага пытання” і як яно вырашалася на працягу 1917 – 1918 гг.?25 кастрычніка (7 лістапада) 1917 г. — перамога бальшавіцкага ўзброенага паўстання ў Петраградзе

 • 25 кастрычніка (7 лістапада) 1917 г. — перамога бальшавіцкага ўзброенага паўстання ў Петраградзе

 • 25 кастрычніка (7 лістапада) 1917 г. — загад № 1 выканкома Мінскага Савета аб пераходзе ўлады ў Мінску і яго наваколлі да Саветаў

 • 27 кастрычніка стварэнне ў Мінску Камітэта выратавання рэвалюцыі (Калатухін).

 • 1 лістапада ў Мінск прыбылі салдаты і браняпоезд на чале з бальшавіком Пралыгіным, Камітэт вымушаны звярнуць сваю дзейнасць18-20 лістапада – захоп стаўкі ў Магілёве. Галоўнакамандуючым назначаны Крыленка

 • 18-20 лістапада – захоп стаўкі ў Магілёве. Галоўнакамандуючым назначаны Крыленка

 • 26 лістапада (9 снежня) 1917 г. — утварэнне абласнога выканаўчага камітэта Савета дэпутатаў Заходняй вобласці і фронту (Аблвыкамзах, Рагазінскі, Мяснікоў), і Савета Народных Камісараў Заходняй вобласці (СНК, К.Ландар)

 • Лістапад (лістапад—снежань) 1917 г. — Саветы пад кіраўніцтвам бальшавікоў устанавілі сваю ўладу на ўсёй неакупаванай немцамі тэрыторыі Беларусі2 ЛІСТАПАДА 1917 г. — СНК САВЕЦКАЙ РАСІІ ПРЫНЯЎ «ДЭКЛАРАЦЫЮ ПРАВОЎ НАР0ДАЎ РАСІІ»

 • 2 ЛІСТАПАДА 1917 г. — СНК САВЕЦКАЙ РАСІІ ПРЫНЯЎ «ДЭКЛАРАЦЫЮ ПРАВОЎ НАР0ДАЎ РАСІІ»

 • Кіраўнікі Аблвыкамзаха ігнаравалі нацыянальнае пытанне

 • Вялікая беларуская рада (ВБР) - Выступала за стварэнне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці

 • Беларускі абласны камітэт (БАК, узнік у лістападзе 1917 г.) - Выступаў за стварэнне аўтаномнай Беларусі як часткі РСФСР15-18 снежня - I УСЕБЕЛАРУСКІ КАНГРЭС (ІНІЦЫЯТАР БАК, ПРЫМАЛІ ЎДЗЕЛ ВБР I ЦЭНТРАЛЬНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ВАЙСКОВАЯ РАДА (ЦБВР), АБЛВЫКАМЗАХ НЕ ЎДЗЕЙНІЧАЎ

 • 15-18 снежня - I УСЕБЕЛАРУСКІ КАНГРЭС (ІНІЦЫЯТАР БАК, ПРЫМАЛІ ЎДЗЕЛ ВБР I ЦЭНТРАЛЬНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ВАЙСКОВАЯ РАДА (ЦБВР), АБЛВЫКАМЗАХ НЕ ЎДЗЕЙНІЧАЎ

 • Абвясціў сябе вышэйшай уладай на Беларусі

 • Не прызнаў Аблвыкамзах і яго СНК

 • Выказаўся за прызнанне Савецкай улады ў цэнтры Расіі

 • Замест органаў Савецкай улады прапанаваў стварыць «асаблівы» цэнтральны орган, якому неабходна было перадаць уладу на фронце і ў краі“…Белорусский съезд оказался по составу своему в большинстве чисто националистическим… Не имея возможности провести свои взгляды открыто, белорусские националисты провели их контрабандным путём… Усматривая в таком решении съезда явный и открытый подход против советской власти …принимая во внимание, что такое решение и всякая попытка проведения его в жизнь может нанести ущерб делу революции на западном фронте, Совет Народных Комиссаров западной области и фронта постановил:

 • “…Белорусский съезд оказался по составу своему в большинстве чисто националистическим… Не имея возможности провести свои взгляды открыто, белорусские националисты провели их контрабандным путём… Усматривая в таком решении съезда явный и открытый подход против советской власти …принимая во внимание, что такое решение и всякая попытка проведения его в жизнь может нанести ущерб делу революции на западном фронте, Совет Народных Комиссаров западной области и фронта постановил:

 • Так называемый белорусский (съезд) объявить распущенным…»Прэзідыум і шэраг дэлегатаў з'езда былі арыштаваны

 • Прэзідыум і шэраг дэлегатаў з'езда былі арыштаваны

 • ВБР і ЦБВР распушчаны

 • На нелегальным паседжанні 18 снежня дэлегаты з’езда утварылі Выканаўчы камітэт Рады

 • Гэты орган стаў палітычным цэнтрам усіх нацыянальна-дэмакратычных сіл, што супрацьстаялі бальшавікамАдказ на гэта пытанне мае вельмі глыбокія карані. Спрошчаны адказ гучыць так: «…кіраўнікі абласных партыйных і савецкіх органаў не прызнавалі беларускую нацыю і таму патрабаванне аб самавызначэнні Беларусі ўспрынялі як антысавецкае, контррэвалюцыйнае».

 • Адказ на гэта пытанне мае вельмі глыбокія карані. Спрошчаны адказ гучыць так: «…кіраўнікі абласных партыйных і савецкіх органаў не прызнавалі беларускую нацыю і таму патрабаванне аб самавызначэнні Беларусі ўспрынялі як антысавецкае, контррэвалюцыйнае».18 лютага 1918 г. пачынаецца

 • 18 лютага 1918 г. пачынаецца

 • шырокае наступленне

 • нямецкіх

 • войск па ўсяму фронту.

 • У пачатку сакавіка 1918 г.

 • наступленне прыпынена

 • на лініі Полацк-Орша-

 • Магілёў-Гомель

 • У такіх умовах вымушана

 • заключаецца Брэсцкі мірны

 • дагавор (3 сакавіка 1918 г.)19 лютага 1918 г. Выканкам Рады Усебеларускага з'езда выдаў загад № 1, у якім заявіў пра пераход да яго ўсёй улады і пра стварэнне ў Мінску беларускай ваеннай камендатуры на чале з К. Езавітавым.

 • 19 лютага 1918 г. Выканкам Рады Усебеларускага з'езда выдаў загад № 1, у якім заявіў пра пераход да яго ўсёй улады і пра стварэнне ў Мінску беларускай ваеннай камендатуры на чале з К. Езавітавым.

 • 21 лютага 1918 г. Выканкам Рады Усебеларускага з'езда. звярнуўся да народа Беларусі з 1-й Устаўной граматай, у якой аб'явіў сябе ўладай у Беларусі. Выканаўчым органам—урадам стаў Народны сакратарыят ( Я. Варонка).

 • 9 сакавіка 1918 г. Выканком Рады прыняў 2-ю Устаўную грамату, у якой Беларусь была аб'яўлена Народнай Рэспублікай.“ Радзімая старонка наша апынулася ў новым цяжкім палажэнню. Дзе цепер уласьць, што тут была, німа ведама. Мы стаімо перад тым, што край наш можа быць заняты нямецкім войскам.

 • “ Радзімая старонка наша апынулася ў новым цяжкім палажэнню. Дзе цепер уласьць, што тут была, німа ведама. Мы стаімо перад тым, што край наш можа быць заняты нямецкім войскам.

 • Вы павінны ўзяць долю ў свае уласныя рукі”, - падкрэслівалася ў грамаце. “Беларускі народ павінен ажыцяўляць сваё неад’емнае права на поўнае самавызначэнне, а нацыянальныя меншасці – на нацыянальна- персанальную аўтаномію». З першай устаўной граматы.“... 1. Беларусь у рубяжох разсялення і лічбеннай перавагі беларускага народу абвяшчаецца Народнаю Рэспублікай...”

 • “... 1. Беларусь у рубяжох разсялення і лічбеннай перавагі беларускага народу абвяшчаецца Народнаю Рэспублікай...”

 • “... 5. У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі абвешчаецца вольнасць слова, друку, сходаў, забастовак, хаўрусаў: безумоўная вольнасць сумлення, незачепнасьць асобы і памяшканьня.

 • 6. У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі ўсе народы маюць права на нацыянальна-пэрсанальную аўтаномію: абвяшчаецца роўнае права ўсіх моваў народаў Беларусі.

 • 7. У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі права прыватнае ўластнасьці на зямлю касуецца...”

 • З другой Устаўной граматы18 сакавіка 1918 г. Выканком Рады Усебеларускага з'езда быў рэарганізаваны ў Раду БНР (І. Серада), за якой замацаваны

 • 18 сакавіка 1918 г. Выканком Рады Усебеларускага з'езда быў рэарганізаваны ў Раду БНР (І. Серада), за якой замацаваны

 • функцыі заканадаўчага органа.

 • 25 сакавіка 1918 г. Рада БНР прыняла 3-ю Устаўную грамату, якой абвяшчалася незалежнасць БНР у этнаграфічных межах пражывання беларусаў. “... Ад гэтага часу БЕЛАРУСКАЯ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА АБВЕШЧАЕЦЦА НЕЗАЛЕЖНАЙ І ВОЛЬНАЙ ДЗЯРЖАВАЙ...”Акт аб незалежнасці адлюстраваў надзеі на прызнанне БНР суседнімі краінамі. Аднак гэты крок спачатку не атрымаў падтрымкі. Пад пагрозай зброі нямецкія акупацыйныя ўлады разагналі Раду і Народны Сакратарыят, а ў пачатку красавіка забаранілі іх дзейнасць.

 • Акт аб незалежнасці адлюстраваў надзеі на прызнанне БНР суседнімі краінамі. Аднак гэты крок спачатку не атрымаў падтрымкі. Пад пагрозай зброі нямецкія акупацыйныя ўлады разагналі Раду і Народны Сакратарыят, а ў пачатку красавіка забаранілі іх дзейнасць.

 • Але з чэрвеня 1918 года акупанты перадалі ў кампетэнцыю Народнага Сакратарыята гандаль, прамысловасць, органы апекі, адукацыю і культуру.

 • Паспяхова развіваецца дзейнасць Рады БНР і на міжнароднай арэне. Дыпламатычныя місіі былі накіраваны ў Варшаву, Берлін, Берн, Капенгаген. У Кіеве была адкрыта беларуская гандлёвая палата. Грамадзяне рэспублікі пачалі атрымліваць пашпарты БНР, у тым ліку дыпламатычныя. У красавіку 1918 г. у якасці дзяржаўнага быў зацвержаны бела-чырвона-белы сцяг і герб “Пагоня”.Найбольшых поспехаў БНР дасягнула ў развіцці асветы і культуры. У красавіку 1918 года Народны Сакратарыят прыняў пастанову аб абвяшчэнні беларускай мовы дзяржаўнай. Усе акты, дакументы і пастановы півінны былі пісацца на ёй. Паводле розных падлікаў было адкрыта ад 150 да 350 беларускіх школ, 13 гімназій; пры народным сакратарыяце асветы створаны бюро па справах распрацоўкі школьных падручнікаў і выдавецтва “Прасвета”, якое займалася іх выданнем. У Мінску пачаў працаваць Беларускі педагагічны інстытут.

 • Найбольшых поспехаў БНР дасягнула ў развіцці асветы і культуры. У красавіку 1918 года Народны Сакратарыят прыняў пастанову аб абвяшчэнні беларускай мовы дзяржаўнай. Усе акты, дакументы і пастановы півінны былі пісацца на ёй. Паводле розных падлікаў было адкрыта ад 150 да 350 беларускіх школ, 13 гімназій; пры народным сакратарыяце асветы створаны бюро па справах распрацоўкі школьных падручнікаў і выдавецтва “Прасвета”, якое займалася іх выданнем. У Мінску пачаў працаваць Беларускі педагагічны інстытут.

 • Поспехі ў дзяржаўным будаўніцтве БНР былі абмежаваныя, бо германскія ўлады не дазволілі стварыць свае узброеныя сілы і паліцыю, адсутнічалі фінансавая сісітэма, мясцовыя органы ўлады.Ад 5 студзеня 1919 году Рада і ўрад БНР дзейнічаюць у эміграцыі. Спачатку ў Летуве, потым у Празе. Старшыні Рады БНР: Янка Серада (1918—1919) Пётра Крэчэўскі (1919—1928) Васіль Захарка (1928—1943) Мікола Абрамчык (1944—1970) Вінцэнт Жук-Грышкевіч (1970—1982) Язэп Сажыч (1982—1997) Івонка Сурвіла (ад 1997) У нашыя дні Рада БНР працягвае сваю дзейнасьць у эміграцыі. Старшынёй Рады БНР зьяўляецца Івонка Сурвіла. Кожны год 25 сакавіка дзень абвяшчэньня незалежнасьці Беларускай Народнай Рэспублікі сьвяткуецца часткай беларусаў як Дзень Волі.

 • Ад 5 студзеня 1919 году Рада і ўрад БНР дзейнічаюць у эміграцыі. Спачатку ў Летуве, потым у Празе. Старшыні Рады БНР: Янка Серада (1918—1919) Пётра Крэчэўскі (1919—1928) Васіль Захарка (1928—1943) Мікола Абрамчык (1944—1970) Вінцэнт Жук-Грышкевіч (1970—1982) Язэп Сажыч (1982—1997) Івонка Сурвіла (ад 1997) У нашыя дні Рада БНР працягвае сваю дзейнасьць у эміграцыі. Старшынёй Рады БНР зьяўляецца Івонка Сурвіла. Кожны год 25 сакавіка дзень абвяшчэньня незалежнасьці Беларускай Народнай Рэспублікі сьвяткуецца часткай беларусаў як Дзень Волі.Негледзячы на неспрыяльныя ўмовы, першая спроба ўтварэння беларускай дзяржаўнасці мела вялікае гістарычнае значэнне. Абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі і дзейнасць яе Рады аказалі ўплыў на развіццё нацыянальнай свядомасці беларускага народа. Не дабіўшыся ўлады, Рада БНР тым не менш прымусіла бальшавіцкі ўрад перагледзіць сваю палітыку ў адносінах да Беларусі і пайсці па шляху ўтварэння абмежаванай у правах савецкай дзяржавы.

 • Негледзячы на неспрыяльныя ўмовы, першая спроба ўтварэння беларускай дзяржаўнасці мела вялікае гістарычнае значэнне. Абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі і дзейнасць яе Рады аказалі ўплыў на развіццё нацыянальнай свядомасці беларускага народа. Не дабіўшыся ўлады, Рада БНР тым не менш прымусіла бальшавіцкі ўрад перагледзіць сваю палітыку ў адносінах да Беларусі і пайсці па шляху ўтварэння абмежаванай у правах савецкай дзяржавы.Якія мэты ставіў перад сабой І Усебеларускі з’езд?

 • Якія мэты ставіў перад сабой І Усебеларускі з’езд?

 • Ці выканала БНР сваю гістарычную місію?

 • Як магла б скласціся гісторыя Беларусі у выніку захавання БНР ?
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка