Бсср у 2 палове ХХ ст. Складванне біпалярнага свету І пачатак “халоднай вайны”
Дата канвертавання15.12.2018
Памер445 b.


БССР У 2 ПАЛОВЕ ХХ СТ.


1. Складванне біпалярнага свету і пачатак “халоднай вайны”Пасля WWII слалася новая пабудова свету на аснове Ялцінска-Пацдамскай сітэмы міжнародных адносін. Еўрапейскія краіны за час вайны страцілі былую магутнасць, на ролю сусветных лідараў сталі прэтэндаваць

ЗША
 • Засяродзіў у сваіх руках каля 60% усяго багацця свету«Халодная вайна» —супрацьстаянее паміж былымі саюзнікамі, якое характэрызуецца: падзелам свету на ваенна-палітычныя блокі, вядзеннем прапагандысцкай ідэалагічнай вайны, актыўным удзелам у баявых дзеяннях на перыферыі, гонкай узбраенняў.

Для дапамогі еўрапейскім краінам у аднаўленні пасля вайны ў 1948 г. пачаў ажыццяўляцца “план Маршала” (18 краін). Краіны сацблоку адмовіліся ад удзела у ім.

Для дапамогі еўрапейскім краінам у аднаўленні пасля вайны ў 1948 г. пачаў ажыццяўляцца “план Маршала” (18 краін). Краіны сацблоку адмовіліся ад удзела у ім.

Краіны сацблоку ствараюць у 1949 г. Савет эканамічнай узаемадапамогі (СЭУ)

 • Краіны сацблоку ствараюць у 1949 г. Савет эканамічнай узаемадапамогі (СЭУ)Ствараюцца ваенна-палітычныя блокі

 • 1949 г. – Арганізацыя паўночнаатлантычнага дагавору (НАТА) – 12 краін

БССР на міжнароднай арэне2. Грамадска-палітычная сітуацыя і аднаўленне гаспадаркі пасля вайны (1944-1953 гг.)Аднаўленне палітычных рэпрэсій і умацаванне культу асобы Сталіна.

 • Аднаўленне палітычных рэпрэсій і умацаванне культу асобы Сталіна.

 • Працэсы супраць кіруючых работнікаў, навукоўцаў, літаратараў. (П. Саевіч, А. Жэбрак)

 • У 1947 г. прайшлі выбары ў ВС БССР, аднавілі дзейнасць прафсаюзная, камсамольская арганізацыі

Антысавецкі супраціў

 • Тайныя моладзевыя таварыствы – “Чайка”, “Саюз беларускіх патрыётаў”, “Свабодная Беларусь” – раскрытыя і ліквідаваныя ў 1946-47 гг.

 • Узброены супраціў – часткі АК, УПА, “лясныя браты”, з часам губляюць падтрымку мясцовага насельніцтва і крыміналізуюцца – ліквілаваны да 1952 г.Аднаўленне гаспадаркі

 • 4-я пяцігодка (1946-1950 гг.)

 • 1949 г. – даваенны узровень ў прамысловасці, 1950 г. на 15% большы.

 • МАЗ, МТЗ, МОТАВЕЛА, Віцебскі дывановы камбінат і г.д.

 • У 1947 г. уведзена больш 90 прадпрыемстваў1946 г. – засуха

 • 1946 г. – засуха

 • Калектывізацыя Заходняй Беларусі – 1950 г. – 83% у калгасах.

 • Нізкія закупачныя кошты на сельгаспрадукцыю, адсутнасць грашовай аплаты працы сялян, нізкі узровень механізацыі

 • План пяцігодкі не выкананы3. Спробы дэмакратызацыі грамадства (1954-1964 гг.)Барацьба за ўладу пасля смерці І.Сталіна1956 г. – ХХ з’езд партыі, даклад М. Хрушчова “Аб кульце асобы і яго наступствах”

1956 г. – ХХ з’езд партыі, даклад М. Хрушчова “Аб кульце асобы і яго наступствах”

Дэсталінізацыя і дэмакратызацыя грамадства:
 • пачатак рэабілітацыі ахвяр сталінскіх рэпрэсій (каля 700 тыс.)

 • -- вызваленне большасці асуджаных з ГУЛАГу

 • -- змяншэнне цэнзурнага кантролю ў СМІ і мастацтве

 • -- дэмантаж помнікаў Сталіну і пераіменаванне вуліц

Супярэчнасці:

-- Крытыка Сталіна, але не сістэмы

-- Умацаванне ўлады Хрушчова

У грамадска-палітычным жыцці час праўлення М. Хрушчова атрымаў назву «адліга», якая наступіла пасля доўгай сталінскай зімы»:

 • У грамадска-палітычным жыцці час праўлення М. Хрушчова атрымаў назву «адліга», якая наступіла пасля доўгай сталінскай зімы»:

 • -- дазвол друкаваць творы паэтаў і пісьменнікаў, забароненых пры Сталіне

 • -- большая адкрытасць СССР свету – 1957 г. – сусветны фестываль моладзі і студэнтаў ў Маскве

 • -- новыя тэндэнцыі ў літаратуры, кіно, тэатрыРэформы М.С. Хрушчова ў сферы кіравання прамысловасцю:

1957 г. Дэцэнтралізацыя кіравання эканомікай і перабудова кіравання прамысловасцю з галіновага прынцыпу на тэрытарыяльны: ліквідаваліся 10 міністэрстваў і ствараліся тэрытарыяльныя органы – саўнаргасы.

1962 г. узбуйненне саўнаргасаў.

Вынік: рэформы не прынеслі кардынальных паляпшэнняў у эканоміцы, а толькі ўзмацнілі прамыслова-кіраўнічую блытаніну.Сацыяльная пераарыентацыя прамысловасці – павелічэнне аб’ёмаў вытворчасці тавараў народнага спажывання, павелічэнне капіталаўкладанняў у с/г, лёгкую і харчовую прамысловасць.

 • Сацыяльная пераарыентацыя прамысловасці – павелічэнне аб’ёмаў вытворчасці тавараў народнага спажывання, павелічэнне капіталаўкладанняў у с/г, лёгкую і харчовую прамысловасць.

 • Развіццё неметалаёмкіх галін прамысловасці БССР – прыборабудаванне і электронікі, развіццё хімічнай прамысловасці (ускладненне экалагічнай сітуацыі), энергетыкіРэформы М.С. Хрушчова ў сельскай гаспадарцы

1953 – 1958 гг.:

ажыўленне сельскагаспадарчай вытворчасці:
 • Павышенне матэрыяльнай зацікаўленасці калгасаў – павелічэнне закупачных коштаў;

 • Спісанне запазычанасцяў, памяншэнне падаткаў з калгаснікаў і іх адмена (1958);

 • Засваенне цаліных земляў;

 • Умацаванне МТБ;

 • Пашырэнне гаспадарчай самастойнасці калгасаў.1959 – 1964 гг.:

1959 – 1964 гг.:

умацаванне адміністрацыйнага ціску на аграрны сектар:
 • Ліквідацыя МТС і продаж тэхнікі калгасам;

 • Узбуйненне калгасаў, стварэнне буйных аграгаспадарак;

 • Неабгрунтаванае пашырэнне пасеваў кукурузы і заданні па заготоўцы мяса;

 • Ганенні на падсобныя сялянскія гаспадаркі.Сацыяльная палітыка М.С. Хрушчова

 • Павышенне мінімальнага заробку на 35%;

 • Павелічэнне памера пенсій у два разы

 • Разгортванне масавага жыллёвага будаўніцтва («хрушчоўкі»);

 • Увядзенне грашовай аплаты працы калгаснікаў;

 • Устанаўленне 7-гадзіннага рабочага дня;

 • Адмена платы за навучанне.Вынікі гаспадарчых рэформ

 • Рэзкае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі.

 • Падзенне сельскагаспадарчай вытворчасці.

 • Пагаршэнне забеспячэння прадуктамі харчавання

Рашэнне праблем за кошт працоўных.
 • Зніжэнне тарыфных расцэнкаў на вытворчасці.

 • Рост коштаў на прадукты.

 • Імпарт збожжа.4. Грамадска-палітычнае жыццё і развіццё гаспадаркі БССР у 1965 – 1985 гг.На пленуме ЦК КПСС у 1964 г. М.С. Хрушчоў быў абвінавачаны ў “валюнтарызме і суб’ектывізме” і зняты з пасады Першага сакратара ЦК КПСС.

 • На пленуме ЦК КПСС у 1964 г. М.С. Хрушчоў быў абвінавачаны ў “валюнтарызме і суб’ектывізме” і зняты з пасады Першага сакратара ЦК КПСС.

 • Генеральным сакратаром (1966) ЦК КПСС быў выбраны Л.І. Брэжнеў. Старшынёй Савета Міністраў СССР стаў А.М. Касыгін.

 • Змянілася і кіраўніцтва БССР пасаду першага сакратара ЦК КПБ замест К.Т. Мазурава заняў П.М. МашэраўПерыяд 1965-1985 гг. атрымаў назву “застой”

 • Зварочванне працэсаў дэсталінізацыі і дэмакратызацыі грамадства:

  • Спыненне працэсу рэабілітацыі рэпрэсаваных (каля 200 чал.)
  • Узмацненне цэнзуры (пастанова ЦК КПСС “Аб павышэнні адказнасці кіраўнікоў органаў друку, радыё, тэлебачання, кінематаграфіі, устаноў культуры і мастацтва за ідэйна-палітычны узровень публікуемых матэрыялаў і рэпертуару”, 1969)
  • Пашырэнне прымянення артыкулаў Крымінальнага кодэксу за антысавецкую прапаганду, захаванне і распаўсюджванне літаратуры такога зместу
  • Замоўчванне і адсутнасць крытыкі негатыўных з’яў савецкай рэчаіснасці


Вынік: з’яўленне дысідэнцкага руху –супрацьстаянне савецкай ідэалогіі без гвалтоўных метадаў барацьбы.

Вынік: з’яўленне дысідэнцкага руху –супрацьстаянне савецкай ідэалогіі без гвалтоўных метадаў барацьбы.
 • Формы – індывідуальны супраціў, падпольныя гурткі і асяродкі, самвыдат

  • Агульнадэмакратычная плынь – (А. Сахараў, А. Салжаніцын), М. Кукабака, група Ханжанкова


Нацыянальная плынь – акадэмічны асяродак (М.Чарняўскі, З.Пазняк), асяродак “На Паддашку” (Я.Кулік, А.Марачкін), “Беларуская майстроўня” (С.Дубавец, Г.Мацур)

  • Нацыянальная плынь – акадэмічны асяродак (М.Чарняўскі, З.Пазняк), асяродак “На Паддашку” (Я.Кулік, А.Марачкін), “Беларуская майстроўня” (С.Дубавец, Г.Мацур)


Рэлігійная плынь – Э.Сабіла (баптызм), У.Чарняўскі (каталіцтва), В.Данілаў (уніяцтва)

  • Рэлігійная плынь – Э.Сабіла (баптызм), У.Чарняўскі (каталіцтва), В.Данілаў (уніяцтва)


Метады барацьбы з дэсідэнцтвам – высылка, турэмнае зняволенне, прымусовая псіхіятрыя, звальненне з працы, вучобы, пазбаўленне савецкага грамадзянства

 • Метады барацьбы з дэсідэнцтвам – высылка, турэмнае зняволенне, прымусовая псіхіятрыя, звальненне з працы, вучобы, пазбаўленне савецкага грамадзянстваЗамацаванне ўлады партыйнай наменклатуры (прывілеяваны клас савецкага грамадства)

 • Замацаванне ўлады партыйнай наменклатуры (прывілеяваны клас савецкага грамадства)

  • Кантроль партыі над саветамі, прафсаюзамі, камсамолам
  • Прывілеі наменклатуры ў размеркаванніі матэрыяльных каштоўнасцяў
  • Пратэкцыянізм і карупцыя
  • Герантакратыя – сталы ўзрост і слабое здароўе кіраўнікоў (сярэдні узрост членаў Палітбюро – 62 гады).

Вынік: Зніжэнне даверу народу да партыі і рост абыякавасці да савецкай ідэалогіі

адсутнасць сур’ёзных узрушэнняў у палітычным жыцці краіны, сацыяльная стабільнасць і высокі ўзровень жыцця;

 • адсутнасць сур’ёзных узрушэнняў у палітычным жыцці краіны, сацыяльная стабільнасць і высокі ўзровень жыцця;

  • паляпшэнне матэрыяльнага становішча (жыллёвае пытанне, рост даходаў)
  • рост спажывецкіх адносін да рэчаіснасці

Вынік: пашырэнне негатыўных з’яў – п’янства, наркаманіі, марнатраўства, крадзежу дзяржаўнай уласнасці, дэфіцыту і спекулянства

Канстытуцыі СССР 1977 г. і БССР 1978 замацавалі кіруючую ролю КПСС і канцэпцыю “развітога сацыялізму”

Канстытуцыі СССР 1977 г. і БССР 1978 замацавалі кіруючую ролю КПСС і канцэпцыю “развітога сацыялізму”

Эканамічныя рэформы 1965 г. (“касыгінскія”)

Сельская гаспадарка:
 • Цвёрды і нязменны план на 5 гадоў для кожнага суб’екта гаспадарання

 • Павышэнне закупачных коштаў на с/г прадукцыю ў 1,5-2 разы, 50% надбаўка за звышпланавую прадукцыю

 • Умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы калгасаў

 • Павышэнне самастойнасці калгасаў, элементы гаспадарчага разліку

 • Зняцце абмежаванняў на ўтрыманне уласных гаспадаракС/г рэспублікі стала рэнтабельнай

 • С/г рэспублікі стала рэнтабельнай

 • Спецыялізацыя с/г па зонах і ўнутры раёнаў, стварэнне адзінага аграпрамысловага комплексу рэспублікі.

 • Разгортванне меліярацыйных работ і павелічэнне пасяўных плошчаўПрамысловасць:

Прамысловасць:
 • Скарачэнне планавых паказнікаў са 100 да 8

 • Ацэнка эфектыўнасці працы прадпрыемства па аб’ёму рэалізацыі прадукцыі

 • Павышэнне самастойнасці прадпрыемстваў , гаспадарчы разлік

 • Стварэнне на прадпрыемствах грашовых фондаў для развіцця вытворчасці, матэрыяльнага стымулявання, сацыяльнага забеспячэння

 • Змена сістэмы кіравання вытворчасцю – ліквідацыя саўнаргасаў і аднаўленне міністэрстваў.Вынікі рэформы

 • 8-я пяцігодка (1966-1970) стала самай паспяховай за увесь час існавання СССР (“залатая пяцігодка”)

 • У БССР уведзена ў эксплуатацыю 78 буйных прадпрыемстваў, 222 вытворчых і навукова-вытворчых аб’яднанняў (оптыка-механічнае аб’яднанне, “Інтэграл”)

 • Вызначальны напрамак набылі энэргетыка, машына- і прыборабудаванне, хімія і нафтахімія, электроніка і радыёэлектроніка, вытворчасць мінеральных угнаенняўЗгортванне рэформ

 • Адсутнасць падтрымкі рэформ сярод партыйнага кіраўніцтва, перамога кансерватыўнага крыла

 • Прыярытэт ідэалогіі над эканамічнымі метадамі, нежаданне рэфармаваць камандна-адміністрацыйную сістэму

 • Экспарт энэрганосбітаў і магчымасць забяспечваць матэрыяльны ўзровень жыцця насельніцтва без структурных рэформ

 • Вынік: зніжэнне тэмпаў і тармажэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця, нарастанне крызісных з’яўНарастанне крызісных з’яў

 • У пач. 80-х гг. крызіс у с/г: не расла ураджайнасць, страты прадукцыі пры ўборцы, транспарціроўцы і захоўванні (20-49%)

 • Абвастрэнне харчовай праблемы: рост закупак харчавання за мяжой, увядзенне нарміраванага спажывання

 • Стварэнне Аграрна-прамысловага комплексу СССР (Белаграпрам) і прыняцце Харчовай праграмы (1982) – не выканалі сваёй функцыіРост даходаў не забяспечваўся адпаведным ростам выпуску тавараў народнага спажывання, што прыводзіла да дэфіцыту, чэргаў

 • Рост даходаў не забяспечваўся адпаведным ростам выпуску тавараў народнага спажывання, што прыводзіла да дэфіцыту, чэргаў

 • Пагаршэнне экалагічнага становішча ў рэспубліцы

СССР на міжнароднай арэне

 • 2-я пал. 60-х – абвастрэнне канфрантацыі з Захадам (вайна ў В’етнаме, увод войскаў у Чэхаславакію, канфлікт з Кітаем)

 • к. 60 – 1 пал. 70-х гг. міжнародная разрадка, паляпшэнне адносін СССР з Захадам, спыненне гонкі ўзбраенняў (дагавор аб прадухіленні ядзернай вайны, сумесны касмічны прект СССР і ЗША, усталяванне адносін з ФРГ)

 • к. 70 – 1 пал. 80-х гг. – абвастрэнне канфрантацыі (“экспарт рэвалюцыі”, вайна СССР у Афганістане)5. Спробы палітычнай і эканамічнай мадэрнізацыі СССР у гады “перабудовы”, 1985-1990 гг.1982 г. – памірае Л.І. Брэжнеў

 • 1982 г. – памірае Л.І. Брэжнеў

 • Генеральным сакратаром ЦК КПСС становіцца Ю.У. Андропаў, пачынаецца барацьба з карупцыяй і ўмацаванне дысцыпліны, нарастае канфрантацыя з Захадам

 • У 1984 г. кіраўніком краіны становіцца К.У. Чарненка, кароткі перыяд вяртання “застою”

 • У 1985 г. Генеральным сакратаром ЦК КПСС выбраны самы малады член Палітбюро М.С. ГарбачоўМэты “перабудовы”

 • Дэмакратызацыя палітычнай сістэмы і грамадства.

 • Рэфармаванне эканомікі, “паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця”.

 • Разрадка ў знешняй палітыцы, спыненне гонкі ўзбраенняў.Палітыка галоснасці і дэмакратызацыі – стварэнне сацыялізму “з чалавечым тварам”

 • Палітыка галоснасці і дэмакратызацыі – стварэнне сацыялізму “з чалавечым тварам”

 • Адмена цэнзуры (друкуюцца забароненыя пісьменнікі, дэсідэнты)

 • Аднаўленне працэсаў рэабілітацыі ахвяр сталінскіх рэпрэсійСтварэнне пастаяннага парламента Вярхоўнага Савета СССР (1989) і Вярхоўнага савета БССР (1990) на альтэрнатыўнай аснове (на 310 месцаў 1769 кандыдатаў), увядзенне пасады Прэзідэнта СССР (1990) і выбары М.С. Гарбачова

 • Стварэнне пастаяннага парламента Вярхоўнага Савета СССР (1989) і Вярхоўнага савета БССР (1990) на альтэрнатыўнай аснове (на 310 месцаў 1769 кандыдатаў), увядзенне пасады Прэзідэнта СССР (1990) і выбары М.С. Гарбачова

 • Адмена манаполіі КПСС і з’яўленне палітычнай апазіцыі (1989 – рух БНФ “Адраджэнне”)

 • Абвастрэнне міжнацыянальных адносін у СССР і “парад суверэнітэтаў” (1988-1991) – прыярытэт рэспубліканскага заканадаўства над саюзным

 • 27 ліпеня 1990 – дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССРЭтапы эканамічнага рэфармавання

 • 1985-86 (паскарэнне)

1) Выкарыстанне “скрытых рэзерваў”

(максімальная загрузка вытворчых магутнасцяў, шматзменная праца; умацаванне працоўнай дысцыпліны; прапановы рацыяналізатараў; развіццё сацспаборніцтва).

2) Антыалкагольная кампанія.

3) Барьцьба з “непрацоўнымі даходамі”

4) Дзяржпрыёмка.

Вынік: рост колькасці аварый, скарачэнне даходаў ад продажу спіртнога, павелічэнне адміністрацыйнага апарату

26 красавіка 1986 – аварыя на Чарнобыльскай АЭС

 • 23% тэрыторыі БССР забруджана

 • Выведзена з абароту каля 20% с/г угоддзяў

 • Ліквідавана 415 населеных пунктаў

 • Агульныя страты 32 гадавых бюджэты БССР2. 1987-89 (увядзенне элементаў рынку)

2. 1987-89 (увядзенне элементаў рынку)
 • Пашырэнне самастойнасці прадпрыемстваў, пераход на гаспадарчы разлік і самафінансаванне

 • З’яўленне прыватнага сектару (кааперацыя)

 • Арэнда зямлі і увядзення новых форм гаспадарання у с/г (агракамбінаты, фермерства)

 • Скарачэнне выдаткаў на ВПК

 • Скарачэнне міністэрств і ведамств

 • Адмена манаполіі дзяржавы на знешнеэканамічную дзейнасць (СП)

Вынікі: легалізацыя “ценявой эканомікі”, таварны голад, увядзенне талонаў, інфляцыя

3. 1989-1991 (пераход да рынку)

3. 1989-1991 (пераход да рынку)
 • Паэтапная прыватызацыя

 • Абмежаванне эканамічнай улады цэнтра

Вынікі: развал эканамічных сувязяў паміж рэспублікамі, рост інфляцыі, беспрацоўя, збядненне насельніцтва

Асаблівасці Беларусі: больш мягкая форма негатыўных працэсаў за кошт назапашанага патэнцыялу.

“Новае палітычнае мысленне”

 • Змена знешнепалітычнага курсу СССР, адыход ад канфрантацыі з Захадам

 • Курс на раззбраенне

 • Вывад войск з Аўганістана (1989)

 • Аб’яднанне ФРГ і ГДР (1990)Вынікі “перабудовы”

пазітыўныя
 • Разбурэнне таталітарнай сістэмы

 • Замацаванне палітычных свабодаў і свабоды сумлення

 • Стварэнне пастаяннага парламента

 • Пачатак дэмілітарызацыі краіны

 • Ліквідацыя гонкі узбраенняў і ваеннага супрацьстаяння дяржаўНегатыўныя

Негатыўныя
 • Абвастрэнне міжнацыянальных супярэчнасцяў

 • Пагаршэнне сацыяльна-эканамічнага становішча насельніцтва

 • Паслабленне ўлады ў цэнтры і на месцах

 • Парушэнне эканамічных сувязяў паміж рэспублікамі

 • Паслабленне абароназдольнасці ўсіх рэспублік6. Адукацыя і навука БССР ў 1944-1985 гг.сяр. 40 – сяр. 50-х гг.

 • Аднаўленне матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстаноў адукацыі і навукі

 • Недахоп настаўнікаў, выкладчыкаў, вучоных

 • Да 1950 г. адноўлена сетка сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі, створана наноў у Заходняй Беларусі

 • Пераход да ўсеагульнага сямігадовага навучання

 • Стварэнне вячэрніх школ рабочай і сельскай моладзіДа 1955 г. ў БССР працуе 123 сярэднія спецыяльныя установы

 • Да 1955 г. ў БССР працуе 123 сярэднія спецыяльныя установы

 • Вяртаюцца з эвакуацыі і аднаўляюць працу ВНУ – БДУ, педінстытуты, кансерваторыя, БПІ, медыцынскі інстытут

 • Ствараюцца новыя ВНУ – Беларускі тэатральны інстытут (1945), Мінскі дзяржаўны інстытут замежных моў (1948).

 • У 1950 г. у БССР мелася 29 вышэйшых навучальных устаноў.

 • Заідэлагізаванасць навукі, дзяленне на “сацыялістычную” і “капіталістычную”

 • Тэндэнцыя – скарачэнне навучання на беларускай мове, выкараненне нацыянальных асноў адукацыі.сяр. 50 – сяр. 60-х гг.

 • 1958 г. – рэформа адукацыі па увядзенню політэхнічнага навучання і працоўнага выхавання.

 • 1959/60 гг. – ператварэнне сямігодак у васьмігодкі, сярэдніх 10-гадовых у 11-гадовыя з вытворчым навучаннем (з 1964 вяртанне назад), стварэнне пры школах майстэрняў

 • 1959 г. – Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР

 • Стварэнне новых ВНУ

 • Узмацненне русіфікацыі – вывучэнне беларускай мовы на выбар бацькоў, поўнае русіфікацыя ВНУПавелічэнне асігнаванняў, рост колькасці навуковых устаноў і навуковых работнікаў, асваенне космасу, атамная энэргетыка

 • Павелічэнне асігнаванняў, рост колькасці навуковых устаноў і навуковых работнікаў, асваенне космасу, атамная энэргетыка

 • Вядучая роля – Акадэмія навук БССР (стварэнне новых інстытутаў і навуковых накірункаў).

 • Галіновая навука – аўтаматызацыя і рабатызацыя прамысловасці

 • Тэндэнцыі - слабое пранікненне навуковых дасягненняў у прамысловасць, ідэалагічныя абмежаванні развіцця сацыяльна-гуманітарных навуксяр 60 – сяр. 80-х гг.

 • Увядзенне трохгадовай пачатковай адукацыі, усеагульнай сэрэдняй адукацыі

 • Павелічэнне колькасці ВНУ да 33, колькасці выпускнікоў у 3 разы (ад 1950 г.)

 • Дэнацыяналізацыя вучэбна-выхаваўчага працэсу, нігілізм у адносінах да мовы і культуры

 • Высокія дасягненні ў галіне матэматыкі, оптыкі, спектраспапіі, паўправаднікоў (35 дзяржпрэмій СССР)
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка