Гартаючы старонкі гісторыі…
Дата канвертавання18.11.2017
Памер76.62 Kb.
Спіс літаратуры да выстаўкі

Гартаючы старонкі гісторыі…”

тэрмін правядзення: 3 мая – 30 чэрвеня

месца экспанавання выстаўкі:зала перыядычных выданняў (пам. 106) 1. Алесяеўская, Н. Па шляху “з варагаў у грэкі”, або Ад вытокаў нашага дзяржбудаўніцтва / Наталля Алесяеўская // Літаратура і мастацтва : газета творчай інтэлігенцыі Беларусі / заснавальнікі : Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Саюз пісьменнікаў Беларусі, РВУ "Літаратура і мастацтва". – 2016. – 15 ліпеня (№ 28). – С. 4.

 2. Белохвостик, Н. Елена Ивановна – княжна, которая не смогла примирить Москву и Вильно / Надежда Белохвостик // Комсомольская правда в Белоруссии : общеполитическая, научно-популярная, для досуга газета / учредитель : "Издательский дом "Комсомольская правда". – 2017. – 22 марта (№ 54). – С. 10.

 3. Вабішчэвіч, А. Крэпасць і горад Брэст-Літоўск у час Першай сусветнай вайны паводле сведчанняў відавочцаў / Аляксандр Вабішчэвіч // Беларускі гістарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс / заснавальнікі : Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, РУП "Выдавецтва "Пачатковая школа", Інстытут гісторыі НАНБ, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – 2015. – № 8. – С. 5–13. – Бібліяграфія : 43 назв.

 4. Галькевич, А. Дух Радзивиллов вернулся в Несвиж / Александр Галькевич // Директор : научно-практический журнал для руководителей / учредитель : ООО "Консорциум Наука Экономика Право". – 2016. – № 7. – С. 62–63.

 5. Гладышчук, А. Рэдкія і дзівосныя знаходкі старажытнага горада / Анатоль Гладышчук // Маладосць : штомесячны літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны ілюстраваны часопіс / заснавальнікі : Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, грамадскае аб'яднанне "Саюз пісьменнікаў Беларусі", рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Выдавецкі дом "Звязда". – 2015. – № 10. – С. 132–136.

 6. Градовская, Е. Легенды Гольшанского замка / Екатерина Градовская // Планета : Беларусь и мир : общественно-политический журнал / учредитель : МОО "ИИП". – 2015. – № 7. – С. 59–65.

 7. Грузицкий, Ю. Национальные богатства для третьего рейха / Юрий Грузицкий // Финансы, учет, аудит : научно-практический журнал / учредители : Министерство финансов Республики Беларусь‚ Белорусский государственный экономический университет‚ Белорусский государственный университет‚ БРУСП "Белгосстрах". – 2015. – № 6. – С. 42–44.

 8. Гусева, Е. 900 лет из жизни Новогрудка / Екатерина Гусева // Планета : Беларусь и мир : общественно-политический журнал / учредитель : МОО "ИИП". – 2015. – № 2. – С. 51–57.

 9. Дарашчонак, П. “Кастынг” на мужчынскія ролі. Жаночы рух у Беларусі і Расіі ў пачатку ХХ стагоддзя / Пётр Дарашчонак // Беларуская думка : штомесячны грамадска-палітычны і навукова-папулярны часопіс / заснавальнік : Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. – 2015. – № 3. – С. 64–71. – Бібліяграфія : 15 назв.

 10. Денисов, А. Минское общество истории и древностей / Антон Денисов // Беларуская думка : штомесячны грамадска-палітычны і навукова-папулярны часопіс / заснавальнік : Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. – 2016. – № 10. – С. 94–99. – Библиография : 22 назв.

 11. Дзярновіч, А. Крэўскі замак і старажытнае Крэва : праблемы датавання і культурныя асаблівасці / Алег Дзярновіч // Беларускі гістарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс / заснавальнікі : Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, РУП "Выдавецтва "Пачатковая школа", Інстытут гісторыі НАНБ, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – 2017. – № 1. – С. 5–17. – Бібліяграфія : 70 назв.

 12. Елинская, М. Территориальная геральдика Беларуси : итоги большой работы / Марина Елинская // Архівы і справаводства = Архивы и делопроизводство : навукова-практычны ілюстраваны часопіс / заснавальнік : Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. – 2015. – № 4. – С. 128–135.

 13. Казловіч, В. Убачыць горад-сад, альбо 5 прычын паехаць у Кобрын / Валянціна Казловіч // Беларусь. Belarus : палітыка, эканоміка, культура : штомесячны часопіс / заснавальнікі : Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Установа Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь "Рэдакцыя газеты "Советская Белоруссия", ААТ "Белзнешэканамбанк". – 2016. – № 8. – С. 38–39.

 14. Какареко, В. Кладоведение Беларуси и его становление. Изучение монетных кладов второй половины XVII в. – первой четверти XVIII в. / Виктор Какареко // Банкаўскі веснік = Банковский вестник = Bank bulletin magazine : информационно-аналитический и научно-практический журнал Национального банка Республики Беларусь / учредитель : Национальный банк Республики Беларусь. – 2016. – № 1. – С. 3–10.

 15. Калавур, А. З гісторыі жаночага руху на Беларусі : Канстанцыя Скірмунт і Юзэфа Кужанецкая ў стасунках да грамадскасці / Андрэй Калавур // Маладосць : штомесячны літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны ілюстраваны часопіс / заснавальнікі : Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, грамадскае аб'яднанне "Саюз пісьменнікаў Беларусі", рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Выдавецкі дом "Звязда". – 2015. – № 11. – С. 119–123. – Бібліяграфія : 10 назв.

 16. Клімаў, А. Факты пра артэфакты. Беларуская археалогія : вынікі і новаўвядзенні / Алег Клімаў // Культура : штотыднёвая грамадска-палітычная, для дасугу газета / заснавальнік : Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. – 2016. – 30 ліпеня (№ 31). – С. 7.

 17. Коженевская, М.Г. Деятельность женских благотворительных организаций на территории Беларуси в 60-90-е годы XIX века / М.Г. Коженевская // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А, Гуманитарные науки = Веснік Полацкага дзяржаўнага універсітэта. Серыя А, Гуманітарныя навукі = Herald of Polotsk State University. Series А, Humanity sciences : научно-теоретический журнал. – 2015. – № 9. – С. 106–110. – Библиография : 17 назв.

 18. Корбут, В. Жаданы дзень. Як адзначалі заканчэнне Вялікай Айчыннай вайны ў 1945 годзе / Віктар Корбут // Беларусь. Belarus : палітыка, эканоміка, культура : штомесячны часопіс / заснавальнікі : Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Установа Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь "Рэдакцыя газеты "Советская Белоруссия", ААТ "Белзнешэканамбанк". – 2015. – № 5. – С. 14–15.

 19. Корбут, В. Сустрэча з мінулым твар у твар / Віктар Корбут // Беларусь. Belarus : палітыка, эканоміка, культура : штомесячны часопіс / заснавальнікі : Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Установа Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь "Рэдакцыя газеты "Советская Белоруссия", ААТ "Белзнешэканамбанк". – 2015. – № 8. – С. 44–47.

 20. Лапіцкая, А. Музей – для дзяцей! / Алеся Лапіцкая // Літаратура і мастацтва : газета творчай інтэлігенцыі Беларусі / заснавальнікі : Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Саюз пісьменнікаў Беларусі, РВУ "Літаратура і мастацтва". – 2016. – 8 ліпеня (№ 27). – С. 11.

 21. Ляшкевіч, А. “Віскі” з Ваўкавыска і дамы, што кланяліся селяніну : Брытанец аб паўстанні 1863-га і этнаграфіі Ваўкавышчыны / Алена Ляшкевіч // Культура : штотыднёвая грамадска-палітычная, для дасугу газета / заснавальнік : Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. – 2016. – 20 жніўня (№ 34). – С. 14–15.

 22. Маркоўская, А. Бізнес-лэдзі эпохі ВКЛ : да 340-годдзя з дня нараджэння Ганны Кацярыны Радзівіл / Аліна Маркоўская // Краязнаўчая газета / заснавальнікі : Грамадскае аб'яднанне "Беларускі фонд культуры", Вытворчае прыватнае унітарнае прадпрыемства "Светач", Гілеп У. А. – 2016. – № 36. – С. 5.

 23. Матвиенко, А. Изобретатель из Минской губернии / Анатолий Матвиенко // Беларуская думка : штомесячны грамадска-палітычны і навукова-папулярны часопіс / заснавальнік : Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. – 2015. – № 6. – С. 54–59. – Библиография : 5 назв.

 24. Мыцько, А. Славутыя землякі на карце свету / Аксана Мыцько // Беларуская думка : штомесячны грамадска-палітычны і навукова-папулярны часопіс / заснавальнік : Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. – 2016. – № 2. – С. 34–39.

 25. Новікаў, С. Адкрытыя пытанні ваеннай гісторыі / Сяргей Новікаў // Наука и инновации : научно-практический журнал / учредитель : Национальная академия наук Беларуси. – 2015. – № 6. – С. 4–8. – Бібліяграфія : 20 назв.

 26. Палкоўнічанка, М. Версіі вакол Скарыны / Мікалай Палкоўнічанка // Культура : штотыднёвая грамадска-палітычная, для дасугу газета / заснавальнік : Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. – 2016. – 16 ліпеня (№ 29). – С. 14.

 27. Плавінскі, М. Войска полацкіх князёў / Мікалай Плавінскі // Маладосць : штомесячны літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны ілюстраваны часопіс / заснавальнікі : Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, грамадскае аб'яднанне "Саюз пісьменнікаў Беларусі", рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Выдавецкі дом "Звязда". – 2015. – № 9. – С. 133–138.

 28. Попов, А. Народные мстители / Александр Попов // Рэспубліка : Урадавы веснік / заснавальнік : Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. – 2016. – 29 красавіка (№ 79). – С. 13.

 29. Пятровіч, Д. Горад майго сэрца / Дзмітрый Пятровіч // Белая вежа : литературно-художественный, духовно-просветительный, научный журнал / учредители : Международный союз общественных объединений "Союз писателей Союзного государства", Белорусский республиканский литературный фонд. – 2015. – № 9. – С. 144–147.

 30. Рудзенка, Ю. Яна лічыла сябе беларускай… Магдалена Радзівіл : роля асобы ў развіцці традыцый мецэнацтва / Юлія Рудзенка // Літаратура і мастацтва : газета творчай інтэлігенцыі Беларусі / заснавальнікі : Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Саюз пісьменнікаў Беларусі, РВУ "Літаратура і мастацтва". – 2016. – 22 ліпеня (№ 29). – С. 3.

 31. Татаринов, Ю. Ворута под Новогородком : возникновение древнего белорусского государства / Юрий Татаринов // Белая вежа : литературно-художественный, духовно-просветительный, научный журнал / учредители : Международный союз общественных объединений "Союз писателей Союзного государства", Белорусский республиканский литературный фонд. – 2015. – № 7. – С. 111–127.

 32. Хількевіч, У. Графі Чапскі вяртаецца / Уладзімір Хількевіч // Звязда : Родная газета на роднай мове : беларуская газета / заснавальнікі : Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. – 2016. – 14 чэрвеня (№ 111). – С. 7.

 33. Черняк, А. Узы брачные, или женский след в нашей общей истории / Александр Черняк // Белая вежа : литературно-художественный, духовно-просветительный, научный журнал / учредители : Международный союз общественных объединений "Союз писателей Союзного государства", Белорусский республиканский литературный фонд. – 2015. – № 10. – С. 107–131.

 34. Шишанов, В. Клады в музейных собраниях Витебска 1868-1941 гг. / Валерий Шишанов // Банкаўскі веснік = Банковский вестник = Bank bulletin magazine : информационно-аналитический и научно-практический журнал Национального банка Республики Беларусь / учредитель : Национальный банк Республики Беларусь. – 2016. – №3. – С. 46–50. – Библиография : 25 назв.

 35. Шчарбачэвіч, Н. Пра што не маўчалі жанчыны?.. Беларускія дваранкі ў шлюбе, грамадскім жыцці і дабрачыннасці / Ніна Шчарбачэвіч // Звязда : Родная газета на роднай мове : беларуская газета / заснавальнікі : Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. – 2016. – 26 красавіка (№ 77). – С. 6.

 36. Якаўлеў, У. Тураў – калыска дзяржаўнасці / Уладзімір Якаўлеў // Беларусь. Belarus : палітыка, эканоміка, культура : штомесячны часопіс / заснавальнікі : Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Установа Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь "Рэдакцыя газеты "Советская Белоруссия", ААТ "Белзнешэканамбанк". – 2016. – № 3. – С. 40–42.

 37. Ярковая, С.В. Историография вопроса возникновения и становления женского движения / С.В. Ярковая // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины = Весцi Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны = Proceedings of the F.Scorina Gomel State University : научный и производственно-практический журнал. – 2015. – № 4. – С. 82–88. – Библиография : 49 назв.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка