Гісторыя беларускай літаратуры ХХ- пачатку ХІ стагоддзя
Дата канвертавання23.02.2017
Памер57.86 Kb.
КРЫНІЦЫ МАСТАЦКІХ ТЭКСТАЎ

Складзена з выкарыстаннем выд.:

Гісторыя беларускай літаратуры ХХ— пачатку ХІ стагоддзя”.  • Мінск, 2012. — 117 с.


Адамович А. Собрание сочинений: в 4 т. — Мінск, 1981—1983.

Адамовіч А. Vixi. — Мінск, 2002.

Адамовіч А., Брыль Я., Калеснік У. Я з вогненнай вёскі... — Мінск, 1983.

Адамовіч А., Гранін Д. Блакадная кніга. — Мінск, 1985.

Адамчык В. Выбраныя творы: у 2 т. — Мінск, 1983.

Адамчык В. Выбраныя творы: у 2 т. — Мінск, 1995.

Адамчык М. Забойства на Каляды: аповесць, апавяданні. — Мінск, 1994.

Алексіевіч С. У вайны не жаночае аблічча. — Мінск, 1991.

Анталогія беларускай паэзіі: у 3 т. — Мінск, 1983. — Т. 2, 3.

Арлоў У. Сны імператара: аповесці, эсэ. — Мінск, 2001.

Арочка М. Памяць зярнятаў: выбр. — Мінск, 1991.

Асташонак А. Жоўты колер белага снегу: камерная проза. — Мінск, 2006.

Багданава Г. Чалавек без адраса: апавяданні. — Мінск, 1991.

Баравікова Р. Каханне: кн. лірыкі. — Мінск, 1987.

Баравікова Р. Люстэрка для самотнай: вершы, пер. і драм. паэма. — Мінск, 1992.

Баравікова Р. Сад на капялюшыку для самотнай: лірыка. — Мінск, 1998.

Барадулін Р. Выбраныя творы: у 2 т. — Мінск, 1984.

Барадулін Р. Збор твораў: у 4 т. — Мінск, 1996—2002.

Башлакоў М. Пяро зязюлі падніму: паэма і вершы. — Мінск, 1993.

Беларускія пісьменнікі Польшчы: другая палова ХХ ст. — Мінск, 2000.

Бічэль Д. Снапок: выбр. вершы. — Мінск, 1999.

Бондар Т. Рагнеда. — Мінск, 2005.

Бураўкін Г. Выбранае. — Мінск, 1998.

Бураўкін Г. Чытаю тайнапіс вачэй...: вершы пра каханне. — Мінск, 2001.

Быкаў В. Выбраныя творы. — Мінск, 2004.

Быкаў В. Збор твораў: у 4 т. — Мінск, 1980—1982.

Галасы вёснаў: сучас. бел. паэзія. — Мінск, 1997.

Галубовіч Л. Таемнасць споведзі: вершы. — Мінск, 1993.

Гігевіч В. Карабель: аповесці, раман. — Мінск, 1989.

Гігевіч В. Марсіянскае падарожжа: раман, аповесці. — Мінск, 1990.

Гілевіч Н. Выбраныя творы: у 2 т. — Мінск, 1991.

Гілевіч Н. Збор твораў: у 4 т. — Мінск, 1996—2003.

Гілевіч Н. Любоў прасветлая. — Мінск, 1996.

Глобус А. Адзінота на стадыёне: апавяданні. — Мінск, 1989.

Грахоўскі С. Выбраныя творы: у 2 т. — Мінск, 1994.

Дайнека Л. Меч князя Вячкі; След ваўкалака: раманы. — Мінск, 1993.

Далідовіч Г. Жывы покліч: выбр. — Мінск, 1995.

Далідовіч Г. Заходнікі: раман. — Мінск, 1994.

Дамашэвіч У. Выбраныя творы. — Мінск, 1988.

Дранько-Майсюк Л. Гаспода: выбр. — Мінск, 1998.

Дранько-Майсюк Л. Стомленасць Парыжам: Вершы і эсэ. — Мінск, 1995.

Дудараў А. Князь Вітаўт: п’есы. — Мінск, 2005.

Душа мая тужлівая: вершы, паэмы. — Мінск, 2005.

Жнівеньскі праспект: апавяданні. — Мінск, 1988.

Жук А. Выбраныя творы: у 2 т. — Мінск, 1993.

Жук А. Над чыстым полем: аповесці, апавяданні. — Мінск, 1999.

Законнікаў С. Лістам дарога запала...: выбр. — Мінск, 2000.

Зона бяды: пісьменнік, вучоныя, публіцысты пра экалогію. — Мінск, 1990.

Зорка Палын: творы бел. паэтаў пра чарнобыльскую трагедыю. — Мінск, 1993.

Зуёнак В. Выбраныя творы: у 2 т. — Мінск, 1996, 1998.

Іпатава В. За морам Хвалынскім: аповесці і апавяданні. — Мінск, 1996.

Казлоў А. Незламаная свечка: аповесці. — Мінск, 2000.

Казлоў А. Горад у нябёсах: аповесці, апавяданні. — Мінск, 2009.

Казько В. Выбраныя творы: у 2 т. — Мінск, 1990.

Казько В. Выратуй і памілуй нас, чорны бусел: аповесці, апавяданні, эсэ. — Мінск, 1993.

Карамазаў В. Аброчны крыж: аповесці, апавяданні. — Мінск, 1994.

Карамазаў В. Дзяльба кабанчыка: выбр. — Мінск, 1988.

Карона Вітаўта Вялікага: сучас беларус. дэтэктыў. — Мінск, 2005.

Коўтун В. Крыж міласэрнасці: раман. — Мінск, 1996.

Кудравец А. Выбраныя творы: у 2 т. — Мінск, 1987.

Кудравец А. Смерць нацыяналіста: аповесці, апавяданні. — Мінск, 1992.

Лойка А. Выбраныя творы: у 2 т. — Мінск, 1992.

Лялько Х. Світанак над бярозамі: аповесць, апавяданні. — Мінск, 1989.

Марчук Г. Вясёлыя, бедныя, багатыя: камедыі. — Мінск, 1998.

Марчук Г. Кветкі правінцыі: раман, навелы, афарызмы. — Мінск, 2004.

Марчук Г. Урсула: навелы кахання. — Мінск, 2003.

Матукоўскі М. Мудрамер: выбр. п’есы. — Мінск, 1989.

Мацяш Н. Паміж усмешкай і слязой: вершы і паэмы (1962—1992). — Мінск, 1993.

Мацяш Н. У прыгаршчах ветру: вершы, пераклады, эсэ. — Мінск, 2009.

Мятліцкі М. Бабчын: кн. жыцця. — Мінск, 1996.

Мятліцкі М. Чаканне сонца: вершы. — Мінск, 2004.

Наварыч А. Літоўскі воўк: гіст. раман. — Мінск, 2005.

Наварыч А. Рабкова ноч: аповесці, апавяданні. — Мінск, 1988.

Навуменка І. Выбраныя творы: у 2 т. — Мінск, 1995, 1997.

Навуменка І. Збор твораў: у 6 т. — Мінск, 1981—1984.

Пад сэрцам у Радзімы: сучас. бел. паэзія. — Мінск, 1997.

Панчанка П. Высокі бераг: вершы, эсэ. — Мінск, 1993.

Панчанка П. І вера, і вернасць, і вечнасць: вершы. — Мінск, 1986.

Пісьмянкоў А. Думаць вершы...: вершы, эсэ, успаміны. — Мінск, 2005.

Прайсці праз зону: паэзія, проза, публіцыстыка. — Мінск, 1996.

Пташнікаў І. Збор твораў: у 4 т. — Мінск, 1990—1992.

Пташнікаў І. Тартак: аповесць і апавяданні. — Мінск, 2000.

Пятровіч Б. Сон між пачвар: апавяданні. — Мінск, 1994.

Разанаў А. Вастрыё стралы: версэты, паэтыч. мініяцюры. — Мінск, 1988.

Разанаў А. Танец з вужакамі: выбр. — Мінск, 1999.

Родная песня: зб. сучас. бел. паэзіі. — Мінск, 1997.

Рублеўская Л. Пярсцёнак апошняга імператара: раман, аповесці, апавяданні. — Мінск, 2005.

Сачанка Б. Апошнія і першыя: аповесці, раман у навелах, эсэ. — Мінск, 2005.

Сачанка Б. Родны кут: аповесці, апавяданні, нарыс, эсэ. — Мінск, 1989.

Свірка Ю. Выбранае. — Мінск, 1993.

Сіпакоў Я. Выбраныя творы: у 2 т. — Мінск, 1985.

Сіпакоў Я. Выбраныя творы: у 2 т. — Мінск, 1995, 1997.

Споведзь калосся: бел. паэзія другой паловы ХХ ст. — Мінск, 1997.

Сучасная беларуская драматургія: традыцыі і наватарства: зб. — Мінск, 2003.

Сучасная беларуская проза: традыцыі і наватарства: зб. — Мінск, 2003.

Сыс А. Лён: выбр. творы. — Мінск, 2007.

Сыс А. Сыс: вершы. — Мінск, 2002.

Тутэйшыя”: творчасць сяброў таварыства. — Мінск, 1989.Федарэнка А. Афганская шкатулка: аповесць, апавяданні. — Мінск, 2002.

Федарэнка А. Нічые: аповесці, раман. — Мінск, 2009.

Федарэнка А. Смута: аповесці, апавяданні. — Мінск, 1993.

Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра і драматургіі: у 3 т. — Мінск, 1997—2000; — Т. 4: ХХ — пачатак ХХІ ст. (дадатковы). — Мінск, 2005.

Чаропка В. Храм без Бога: раман. — Мінск, 1992.

Чыгрынаў І. Выбраныя творы: у 3 т. — Мінск, 1994.

Чыгрынаў І. Звон — не малітва: драмы. — Мінск, 1993.

Шамякін І. Збор твораў: у 23 т. — Мінск, 2003—2013 (выд. працягваецца).

Шамякін І. Збор твораў. — Мінск, 2003—2006. — Т. 1—7.

Шамякін І. Збор твораў: у 6 т. — Мінск, 1977—1979.

Шамякін І. Палеская мадонна: аповесці. — Мінск, 1998.

Шамякін І. Пошукі прытулку: аповесці. — Мінск, 2001.

Шамякін І. Сатанінскі тур: аповесці. — Мінск, 1995.

Янішчыц Я. Выбранае. — Мінск, 2000.

Янішчыц Я. У шуме жытняга святла: вершы, паэмы. — Мінск, 1998.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка