Лекцыя Ацэнка вынікаў фізічнага эксперыменту Змест
Дата канвертавання15.04.2017
Памер445 b.


Лекцыя 5. Ацэнка вынікаў фізічнага эксперыменту

 • Змест:

 • Ацэнка рэзультатаў

 • Ацэнка хібнасцей

 • Аб колькасці паўторных вымярэнняў


Паколькі пры любых фізічных вымярэннях нельга цалкам выключыць уплыў усіх крыніц хібнасцей, то

 • Паколькі пры любых фізічных вымярэннях нельга цалкам выключыць уплыў усіх крыніц хібнасцей, то

 • мэта вымярэння заключаецца

 • ў тым, каб па рэзультатах вымярэнняў атрымаць значэнне вымяраемай велічыні, блізкае да сапраўднага, і ацаніць дапускаемую пры гэтым хібнасць.

 • Пры гэтым рашаюцца дзе асноўных задачы:

 • 1. атрыманне шэрага прыблізных значэнняў вымяраемай велічыні ў выніку прамых шматразовых вымярэнняў і папярэдні ўлік хібнасцей;2. знаходжанне значэння вымяраемай велічыні, блізкага да сапраўднага, і ацэнка хібнасцей.

 • 2. знаходжанне значэння вымяраемай велічыні, блізкага да сапраўднага, і ацэнка хібнасцей.

 • Пры гэтым трэба помніць, што матэматычная апрацоўка рэзультатаў ускосных і сумесных вымярэнняў больш складаная, чым апрацоўка прамых вымярэнняў.

 • Гэта абумоўлена тым, што ў выпадку ўскосных і сумесных вымярэнняў розныя фізічныя велічыні звязаны паміж сабой складанымі матэматычнымі залежнасцямі.Ацэнка рэзультатаў

 • Пры прамых вымярэннях атрымліваюць n значэнняў х1, х2, х3, … хn фізічнай велічыні.

 • За прыблізнае значэння вымяраемай велічыні, блізкае да сапраўднага, прымаецца сярэдняе арыфметычнае рэзультатаў вымярэнняў:Характарыстыкай роскіду магчымых значэнняў сярэдняга арыфметычнага каля сапраўднага значэння вымяраемай велічыні з’яўляецца стандартнае адхіленне сярэдняга арыфметычнага:

 • Характарыстыкай роскіду магчымых значэнняў сярэдняга арыфметычнага каля сапраўднага значэння вымяраемай велічыні з’яўляецца стандартнае адхіленне сярэдняга арыфметычнага:

 • Калі пры правядзенні некалькіх (як мінімум трох) вымярэнняў атрымліваецца адзін і той жа вынік, то вымярэнні спыняюць, і гэты рэзультат прымаецца за прыблізнае значэнне вымяраемай велічыні.Пры гэтым лічыцца, што выпадковыя хібнасці адсутнічаюць, неабходнасць у вылічэнне стандартнага адхілення адпадае (σвып=0) і ацэньваюцца толькі сістэматычныя хібнасці.

 • Пры гэтым лічыцца, што выпадковыя хібнасці адсутнічаюць, неабходнасць у вылічэнне стандартнага адхілення адпадае (σвып=0) і ацэньваюцца толькі сістэматычныя хібнасці.

 • Пры правядзенні ўскосных вымярэнняў значэнне вымяраемай велічыні U знаходзіцца з дапамогай раўнання вымярэння: U=f(x,y,…z), дзе x, y,…z – значэнні іншых фізічных велічынь, якія вызначаюцца прамымі вымярэннямі.

 • Затым атрымліваюць прыблізныя значэнні аргументаў: , ,… і ацэнкіхібнасцей прамых вымярэнняў у лімітнай форме Δx, Δy,… Δz ці ў выглядзе стандартых адхіленняў σx, σy, …σz.

 • хібнасцей прамых вымярэнняў у лімітнай форме Δx, Δy,… Δz ці ў выглядзе стандартых адхіленняў σx, σy, …σz.

 • Калі лік аргументаў раўнання большы трох, а лік прамых вымярэнняў кожнага з іх большы пяці, то мэтазгодна прымяняць статыстычны метад апрацоўкі.

 • З дапамогай статыстычнага метаду атрымліваюць давяральны інтэрвал (давяральную хібнасць) ΔU для прыблізнага значэння вымяраемай велічыні.Ацэнка хібнасцей

 • Пры ацэнцы хібнасцей прамых вымярэнняў зыходнымі данымі з’яўляюцца:

 • вылічанае стандартнае адхіленне σвып;

 • ацэнкі інструментальнай, адліковай і іншых хібнасцей.

 • Усе ацэнкі пераводзяцца ў форму стандартнага адхілення.

 • Калі для якой-небудзь хібнасці вядома толькі лімітная ацэнка, то прымаецца, што σ = Δ/3.У гэтым выпадку інструментальная хібнасць можа быць адразу дадзена ў выглядзе стандартнага адхілення

 • У гэтым выпадку інструментальная хібнасць можа быць адразу дадзена ў выглядзе стандартнага адхілення

 • Для хібнасці адліку стандартнае адхіленне

 • дзе с – цана дзялення шкалы прыбора.Сярод усіх стандартных адхіленняў σвып, σін, σадл, … σі выбіраюць максімальнае, а ўсе іншыя (неістотныя) адкідваюць.

 • Сярод усіх стандартных адхіленняў σвып, σін, σадл, … σі выбіраюць максімальнае, а ўсе іншыя (неістотныя) адкідваюць.

 • Да неістотных адносяць тыя, якія не перавышаюць адной трэці ад максімальнага σі ≤ σmax/3.

 • Тэорыя паказвае, што ўплыў неістотных хібнасцей на сумарную хібнасць не перавышае 10%.

 • Пасля папярэдняга аналізу вынікаў вымярэнняў і ацэнкі хібнасцей можа аказацца наступнае:1. Калі выпадковыя хібнасці пераважаюць усе астатнія.

 • 1. Калі выпадковыя хібнасці пераважаюць усе астатнія.

 • Пры гэтым за стандартнае адхіленне рэзультату вымярэнняў прымаецца стандартнае адхіленне выпадковых хібнасцей (σ = σвып).

 • Часцей за ўсё гэтыя (выпадковыя) хібнасці падпарадкоўваюцца нармальнаму закону размеркавання Гауса ці Ст’юдэнта.

 • У гэтым выпадку задаецца давяральная імавернасць , па табліцы знаходзяць каэфіцыент Ст’юдэнта t,n для дадзенага ліку вымярэнняў і вызначаюць давяральны інтэрвалпа наступнай формуле:

 • па наступнай формуле:

 • Вынік вымярэнняў запісваецца ў выглядзе:

 • Разгледзім наступны прыклад:

 • З дапамогай электроннага секундамера (с=0,01с) вызначылі перыяд ваганняў матэматычнага маятніка.

 • Былі атрыманы наступныя значэнні:

 • Т1=2,47с, Т2=2,23с, Т3=2,36с, Т4=1,97с, Т5=2,09с.Значэнне перыяду блізкае да ісціннага (сярэдняе арыфметычнае) роўнае

 • Значэнне перыяду блізкае да ісціннага (сярэдняе арыфметычнае) роўнае

 • = 2,224c.

 • Модулі адхіленняў кожнага значэння ад сярэдняга арыфметычнага IΔТіI = I - TiI роўныя: ΔТ1=0,246с, ΔТ2=0,006с, ΔТ3=0,136с, ΔТ4=0,254с, ΔТ5=0,134с.

 • Стандартнае адхіленне сярэдняга арыфметычнагаЛікавае значэнне:

 • Лікавае значэнне:

 • У гэтым выпадку

 • Будзем лічыць, што σ ≈ σвып.

 • Калі задаць =0,7, то пры n=5 tn=1,2, тады ΔТ=1,2.0,08987=0,1078с.

 • Успомнім правілы акруглення!

 • Спачатку акругляем хібнасць - ΔТ≈ 0,11с, а затым значэнне вымяраемай велічыні = 2,22c.Канчатковы вынік:

 • Канчатковы вынік:

 • Т=(2,22±0,11)с, =0,7.

 • Калі ж задаць большую давяральную імавернасць, напрыклад =0,9, то для гэтай жа колькасці вымярэнняў n=5 каэфіцыент Ст’юдэнта роўны tn=2,1.

 • У гэтым выпадку давяральны інтэрвал

 • ΔТ=2,1.0,08987=0,1887≈0,19с.

 • Канчатковы вынік:

 • Т=(2,22±0,19)с, =0,9.2. Калі пасля адкідвання неістотных хібнасцей (σі ≤ σmax/3) засталося некалькі стандартных адхіленняў, то стандартнае адхіленне рэзультату вымярэнняў, у гэтым выпадку, роўнае

 • 2. Калі пасля адкідвання неістотных хібнасцей (σі ≤ σmax/3) засталося некалькі стандартных адхіленняў, то стандартнае адхіленне рэзультату вымярэнняў, у гэтым выпадку, роўнаеДавяральны інтэрвал пры гэтым атрымліваюць з улікам каэфіцыента Чэбышава, які знаходзіцца па формуле

 • Давяральны інтэрвал пры гэтым атрымліваюць з улікам каэфіцыента Чэбышава, які знаходзіцца па формуле

 • ці па табліцы для

 • вызначанай давяральнай

 • імавернасці .

 • Вылічваюць давяральны інтэрвал

 • і запісваюць канчатковы рэзультатРазгледзім наступны прыклад:

 • Разгледзім наступны прыклад:

 • З дапамогай электроннага секундамера (з большай недакладнасцю) (с=0,5с) вызначылі перыяд ваганняў матэматычнага маятніка.

 • Былі атрыманы наступныя значэнні:

 • Т1=2,0с, Т2=2,5с, Т3=2,0с, Т4=2,5с, Т5=2,5с.

 • Сярэдняе арыфметычнае значэнне перыяду роўнае = 2,3c.

 • Стандартнае адхіленне сярэдняга арыфметычнага σвып=0,122с.

 • Для дадзенага секундамера σадл=0,5/√12=0,144с.У гэтым выпадку σадл=0,144с параўнальнае з σвып=0,122с, таму стандартнае адхіленне рэзультату роўнае

 • У гэтым выпадку σадл=0,144с параўнальнае з σвып=0,122с, таму стандартнае адхіленне рэзультату роўнае

 • Давяральны інтэрвал знаходзім па давяральнай імавернасці і каэфіцыенту Чэбышава.

 • Пры =0,7 =1,4.

 • Такім чынам, давяральны інтэрвал

 • ΔТ=1,4.0,189=0,265≈0,3с.

 • Канчатковы вынік:

 • Т=(2,3±0,3)с, =0,7.3. Калі пасля адкідвання неістотных хібнасцей (σі ≤ σmax/3) засталіся толькі выпадковыя хібнасці, але гэтыя хібнасці не падпарадкоўваюцца закону Гауса, то і ў гэтым выпадку давяральны інтэрвал знаходзіцца на аснове каэфіцыента Чэбышава

 • 3. Калі пасля адкідвання неістотных хібнасцей (σі ≤ σmax/3) засталіся толькі выпадковыя хібнасці, але гэтыя хібнасці не падпарадкоўваюцца закону Гауса, то і ў гэтым выпадку давяральны інтэрвал знаходзіцца на аснове каэфіцыента Чэбышава

 • Гэта формула справядліва для любога закону размеркавання пры n ≥ 3 і  ≤ 0,99.

 • Пры гэтым найбольшыя цяжкасці заключаюцца ў вызначэнні закону размеркавання выпадковых хібнасцей.Прынята лічыць, закон размеркавання выпадковых хібнасцей для большасці вымярэнняў у вучэбных лабараторыях блізкі да нармальнага.

 • Прынята лічыць, закон размеркавання выпадковых хібнасцей для большасці вымярэнняў у вучэбных лабараторыях блізкі да нармальнага.

 • 4. Калі пры вымярэннях выпадковыя хібнасці адсутнічаюць і ўсе ацэнкі дадзены ў лімітнай форме Δін, Δадл,… Δі, то за ацэнку хібнасці рэзультату вымярэнняў прымаюць суму: Δ= Δін+ Δадл+… +Δі.

 • Вынік вымярэнняў запісваюць у выглядзе:Прыклад. Пры вымярэннях перыяду ваганняў матэматычнага маятніка механічным секундамерам з цаной дзялення с=0,2с атрымалі шэраг значэнняў, якія супадалі і былі роўнымі Т=2,7с.

 • Прыклад. Пры вымярэннях перыяду ваганняў матэматычнага маятніка механічным секундамерам з цаной дзялення с=0,2с атрымалі шэраг значэнняў, якія супадалі і былі роўнымі Т=2,7с.

 • Выпадковыя хібнасці, як бачым, адсутнічаюць.

 • У гэтым выпадку сярэдняе арыфметычнае =2,7c, давяральны інтэрвал ΔT=c=0,2c (дыскрэтная шкала секундамера).

 • Канчатковы вынік: Т=(2,7±0,2)с, =1.Такім чынам, ацэнка хібнасцей рэзультату вымярэнняў патрабуе дэталёвага аналізу ўсіх прычын, якія вызываюць гэтыя хібнасці.

 • Такім чынам, ацэнка хібнасцей рэзультату вымярэнняў патрабуе дэталёвага аналізу ўсіх прычын, якія вызываюць гэтыя хібнасці.

 • І ў кожным канкрэтным выпадку давяральны інтэрвал пры зададзенай давяральнай імавернасці вызначаецца велічынёй стандартнага адхілення.Аб колькасці паўторных вымярэнняў

 • Вядома, што велічыня выпадковай хібнасці залежыць ад вынікаў вымярэнняў і іх колькасці.

 • З формулы

 • бачна, што пры неабходнасці велічыня хібнасці можа быць паменшана шляхам павелічэння колькасці паўторных вымярэнняў.І ў прынцыпе можа стаць вельмі малой.

 • І ў прынцыпе можа стаць вельмі малой.

 • Але гэта патрабуе дадатковых трат часу, працы, энергіі і г.д.

 • Таму пытанне аб правядзенні дадзенай колькасці вымярэнняў павінна быць абгрунтаваным.

 • Па магчымасці заўсёды трэба імкнуцца да памяншэння выпадковай хібнасці для таго, каб яна стала меншай інструментальнай хібнасці ці хаця бы сувымернай з ёй.

 • Пры правядзенні эксперыменту нельга абмяжоўвацца толькі адным вымярэнням,якое не зможа даць верагодных і надзейных ведаў аб даследуемай з’яве і яе характарыстыках.

 • якое не зможа даць верагодных і надзейных ведаў аб даследуемай з’яве і яе характарыстыках.

 • Хібнасць вымярэння ў гэтым выпадку вызначыць не магчыма.

 • Адзінкавы рэзультат можа ўтрымліваць грубую памылку.

 • Калі ў выніку 3-5 вымярэнняў рэзультаты супалі (выпадковыя хібнасці не праяўляюцца: яны меншыя інструментальных), то гэтай колькасцю вымярэнняў можна абмежавацца.Калі ў выніках вымярэнняў выявіўся роскід значэнняў (з-за выпадковых хібнасцей), то трэба правесці серыю паўторных вымярэнняў з мэтай памяншэння выпадковых хібнасцей.

 • Калі ў выніках вымярэнняў выявіўся роскід значэнняў (з-за выпадковых хібнасцей), то трэба правесці серыю паўторных вымярэнняў з мэтай памяншэння выпадковых хібнасцей.

 • Згодна формулы для стандартнага адхілення пры павелічэнні колькасці вымярэнняў n выпадковая хібнасць памяншаецца прыблізна ў 1/√n раз.

 • Пры малой колькасці вымярэнняў n памяншэнне выпадковай хібнасці адбываецца і з-за памяншэння каэфіцыента Ст’юдэнта.Пасля n=30 каэфіцыент Ст’юдэнта практычна застаецца пастаянным.

 • Пасля n=30 каэфіцыент Ст’юдэнта практычна застаецца пастаянным.

 • Калі роскід значэнняў вельмі вялікі, то трэба высветліць і ліквідаваць прычыну вялікіх хібнасцей.

 • Калі рэзка адрозніваецца толькі адзін з рэзультатаў, то яго ацэніваюць як промах і выключаюць з апрацоўкі ці робяць паўторнае вымярэнне.

 • Колькасць паўторных вымярэнняў можа быць паменшана толькі ў асобных выпадках, напрыклад, калі для рашэння задачы вымярэння вялікая хібнасць з’яўляецца неістотнай ці вывучаемая з’яване можа быць паўторна ўзноўленай.

 • не можа быць паўторна ўзноўленай.

 • Такім чынам, на пытанне аб колькасці вымярэнняў нельга абгрунтавана адказаць да пачатку правядзення эксперыменту.

 • Гэта колькасць вызначыцца толькі ў ходзе правядзення эксперыменту на падставе аналізу атрыманых вынікаў, параўнання інструментальных і выпадковых хібнасцей, уліку дакладнасці, якая прад’яўляецца да канчатковага выніку дадзенага доследу.
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка