Міжнародная навуковая канферэнцыя беларуская літаратура
Дата канвертавання08.11.2017
Памер276.26 Kb.
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры,

мовы і літаратуры НАН Беларусі


Філіял “Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы”


МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

Ў КУЛЬТУРНАЙ ПРАСТОРЫ

СУЧАСНАГА ГРАМАДСТВА

Да 120-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы

(Мінск, 3–4 сакавіка 2016 года)П Р А Г Р А М А

Мінск, 2016


МЕСЦА ПРАВЯДЗЕННЯ:
вул. Сурганава, 1, к. 2, 3-ці паверх, пакой 302
9.00 – 9.50 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі

10.00 – 10.30 Урачыстае адкрыццё канферэнцыі

10.30 – 13.00 Пленарнае пасяджэнне

13.00 – 14.00 Перапынак на абед

14.00 – 17.00 Пасяджэнні секцый

17.30 – 18.00 Заключнае пленарнае пасяджэнне. Падвядзенне вынікаў канферэнцыі (Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа, вул. Акадэмічная, 5)


18.00 Адкрыццё выставы "ШЛЯХ ДА БРАМЫ НЕЎМІРУЧАСЦІ"

(Да 120-годдзя Кандрата Крапівы)

(Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа, вул. Акадэмічная, 5)
РЭГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Даклад на пленарным пасяджэнні – да 20 мін.

Даклад на секцыйным пасяджэнні – да 10 мін.

Паведамленне – да 5 мін.

Выступленне ў дыскусіі – да 5 мін.
РЭГІСТРАЦЫЯ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ
9.00 – 9.50

вул. Сурганава, 1, к. 2, п. 302 (3-ці паверх)


3 сакавіка 2016 года
УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ
10.00 – 10.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, 3-ці паверх, пакой 302
Уступнае слова:
Лакотка Аляксандр Іванавіч – акадэмік НАН Беларусі, дырэктар Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар архітэктуры, прафесар
Прывітальнае слова: 1. Святлоў Барыс Уладзіміравіч – міністр культуры Рэспублікі Беларусь
 1. Гусакоў Уладзімір Рыгоравіч – старшыня Прэзідыума НАН Беларусі, акадэмік 1. Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член-карэспандэнт НАН Беларусі
 1. Саверчанка Іван Васільевіч – дырэктар Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі
 1. Карлюкевіч Алесь Мікалаевіч – дырэктар-галоўны рэдактар Выдавецкага дома «Звязда»
 1. Пашкоў Генадзь Пятровіч – першы сакратар ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі"
 1. Барыс Пятровіч – старшыня Рады ГА "Саюз беларускіх пісьменнікаў"
 1. Макарэвіч Лідзія Вітальеўна – дырэктар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры
 1. Камароўская Зінаіда Мікалаеўна – дырэктар Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа


П Л Е Н А Р Н А Е П А С Я Д Ж Э Н Н Е

10.30 – 13.00

вул. Сурганава, 1, к. 2, 3-ці паверх, пакой 302

Старшынствуе: Лакотка Аляксандр Іванавічдырэктар Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

 1. Атраховіч Зоя Мікалаеўна – нявестка Кандрата Крапівы

Тое, што помніцца…

 1. Атраховіч Алена Ігараўна – унучка Кандрата Крапівы

Жанчыны ў жыцці Кандрата Крапівы

 1. Гніламедаў Уладзімір Васільевіч – акадэмік НАН Беларусі, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар; Мікуліч Мікалай Уладзіміравіч – загадчык аддзела ўзаемасувязей літаратур Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Кандрат Крапіва як феномен свайго часу

 1. Рагойша Вячаслаў Пятровіч – загадчык кафедры тэорыі літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар філалагічных навук, прафесар

Кандрат Крапіва – перакладчык

 1. Смольскі Рычард Баляслававіч – галоўны навуковы супрацоўнік навукова-даследчага аддзела УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў”, доктар мастацтвазнаўства, прафесар

Кандрат Крапіва і Купалаўскі тэатр у 1930-я гады: вопыт, праблемы і плён творчага супрацоўніцтва

 1. Рагуля Аляксей Уладзіміравічпрафесар кафедры этналогіі і фальклору УА Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, кандыдат філалагічных навук, прафесар

Філасофская містэрыя ў драматургіі Кандрата Крапівы

 1. Бароўка Ванда Юльянаўна – прафесар кафедры беларускай літаратуры УА “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, доктар філалагічных навук, прафесар

Раман “Мядзведзічы”: кантэкст, мастацка-аксіялагічны план

 1. Грамыка Марыя Валер'еўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства

Кандрат Крапіва і Віталь Цвірко: выдатны вынік першых урокаў

13.00 – 14.00 Перапынак на абед

С Е К Ц Ы Я 1
КАНДРАТ КРАПІВА І ЖАНРАВА-СТЫЛЁВЫЯ ПОШУКІ

БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ХХ І ХХІ СТАГОДДЗЯ
14.00 – 17.00

вул. Сурганава, 1, к. 2, 3-ці паверх, пакой 302

Старшынствуюць: Тарасава Тамара Мікалаеўна,

Мельнiкава Анжэла Мiкалаеўна

Сакратар: Баўтрэль Інеса Георгіеўна


 1. Тарасава Тамара Мікалаеўна – прафесар кафедры беларускай літаратуры і культуры УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, доктар філалагічных навук, прафесар

Маскі мілага чалавека ў п'есе Кандрата Крапівы “Мілы чалавек”


 1. Мельнiкава Анжэла Мiкалаеўна – дацэнт кафедры беларускай літаратуры УА “Гомельскi дзяржаўны ўнiверсiтет iмя Ф.Скарыны”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Канцэптуалізацыя нацыянальнага ў беларускай крытыцы і публіцыстыцы першай трэці ХХ стагоддзя


 1. Белая Алена Іванаўна – прафесар кафедры філалогіі УА “Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат педагагічных навук

Цемната Геракліта”: раман “Язэп Крушынскі” як аб’ект аналітычных інтэрпрэтацый


 1. Кісліцына Ганна Мікалаеўна – вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Раман выхавання ў творчасці Пятра Васючэнкі


 1. Максімовіч Валерый Аляксандравіч – галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута філасофіі НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, дацэнт

Сатыра і гумар у байках Кандрата Крапівы


 1. Манкевіч Алена Алёйзаўна – загадчык аддзела беларускай літаратуры ХХ і ХХ стст. Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Асаблівасці паэтыкі апавяданняў Кандрата Крапівы


 1. Навасельцава Ганна Віктараўна – дацэнт кафедры літаратуры УА “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэта імя П.М. Машэрава”, кандыдат філалагічных навук

Сацыяльна-псіхалагічны раман у беларускай прозе 1960-х – сярэдзіны 1980-х гадоў


 1. Баўтрэль Інеса Георгіеўна – навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Гумар і сатыра ў беларускай санетыстыцы: да пытання тэматычнай разнастайнасці жанру


 1. Карачун Вольга Уладзіміраўна – навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

У творчай лабараторыі Івана Шамякіна: раман “Снежныя зімы”


 1. Сычова Святлана Анатольеўна – старшы выкладчык кафедры беларускай літаратуры і культуры УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

Трансфармацыя нацыянальнага светапогляду беларусаў у рамане Кандрата Крапівы “Мядзведзічы”


 1. Масарэнка Юлія Аляксандраўна – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Беларускія творы малой эпікі ХІХ–ХХ стст.: паняцце, роля ў літпрацэсе, спецыфіка даследавання


 1. Мойскі Аляксандр Часлававіч – спецыяльны карэспандэнт Белтэлерадыёкампаніі, аспірант кафедры беларускай літаратуры і культуры УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

Палеміка-дыялог на старонках кніг Кандрата Крапівы і Максіма Танка


 1. Новік Ганна Юр’еўна – аспірант Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Спецыфіка ўзаемадачыненняў дакументальнай і мастацкай літаратуры

С Е К Ц Ы Я 2
ТВОРЧАСЦЬ КАНДРАТА КРАПІВЫ Ў СУЧАСНАЙ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ (КУЛЬТУРАЛАГІЧНЫ, ГІСТАРЫЧНЫ, САЦЫЯЛАГІЧНЫ, ФІЛАСОФСКІ, ПСІХАЛАГІЧНЫ, ПЕДАГАГІЧНЫ І ДЫДАКТЫЧНА-МЕТАДЫЧНЫ АСПЕКТЫ)
14.00 – 17.00

вул. Сурганава, 1, к. 2, 7-ы паверх, пакой 704

Старшынствуюць: Казлоўскі Руслан Канстанцінавіч,

Пякуцька-Вабішчэвіч Таццяна Іванаўна

Сакратар: Лапата-Загорскі Аляксандр Мікалаевіч


 1. Казлоўскі Руслан Канстанцінавіч – дацэнт кафедры беларускай літаратуры УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Мастацкая канцэпцыя ранняй публіцыстыкі Змітрака Бядулі


 1. Пякуцька-Вабішчэвіч Таццяна Іванаўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Аўтабіяграфічныя матэрыялы Якуба Коласа як крыніца для вывучэння феномена дзіцячай крэатыўнасці


 1. Ганчарова-Цынкевіч Таццяна Уладзіміраўна – дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Фальклорныя традыцыі ў творчасці Кандрата Крапівы


 1. Драздова Зінаіда Уладзіміраўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Эстэтыка псіхалагізму ў рамане Кандрата Крапівы “Мядзведзічы”

 1. Якавенка Наталля Васільеўна – дактарант Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Творы Кандрата Крапівы і Якуба Коласа ў Анталогіі беларускай літаратуры 1934 года


 1. Вишницька Юлія Василівна – доцент кафедри світової літератури Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, докторант, доцент

Сценарії протистояння в сучасному українському публіцистичному дискурсі: координата “Герой”


 1. Трапянок Уладзімір Анатольевіч – загадчык аддзела навін культуры дырэкцыі канала “Культура” Беларускага радыё, аспірант УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”

Папулярызацыя драматургіі Кандрата Крапівы праз масмедыя Беларусі


 1. Безручко Александр Викторович – профессор кафедры режиссуры телевидения Киевского национального университета культуры и искусств, доктор искусствоведения, доцент

Экранизация литературных произведений про Великую Отечественную войну партизанского генерала П.П. Вершигоры


 1. Голікава-Пошка Яўгенія Уладзіміраўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства

Экранізацыя твораў беларускіх пісьменнікаў пра Вялікую Айчынную вайну


 1. Бітківська Галина Володимирівна – доцент кафедри світової літератури Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Білоруська література в журналі “Всесвіт”: контекст та інтерпретація


 1. Лапата-Загорскі Аляксандр Мікалаевіч – навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Праўкі ў тэкстах як адзнакі творчага сталення Кандрата Крапівы і Івана Навуменкі

 1. Лебедзеў Аляксандр Уладзіміравіч – настаўнік беларускай мовы і літаратуры СШ № 28 г. Магілёва, аспірант УА “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”

Жанрава-стылёвая спецыфіка апавяданняў сямейна-побытавага зместу для дзіцячага чытання Кандрата Крапівы


 1. Парфянюк Ксенія Аляксандраўна – вучаніца 11-га класа гімназіі № 24 г. Мінска

Творы Кандрата Крапівы ў школьных падручніках розных дзесяцігоддзяў

С Е К Ц Ы Я 3

НАВУКОВАЯ І ГРАМАДСКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

АКАДЭМІКА К.К. АТРАХОВІЧА (КАНДРАТА КРАПІВЫ)

І ЯГО АТАЧЭННЕ

14.00 – 17.00

вул. Акадэмічная, 1, пакой 121

Старшынствуюць: Лаўшук Сцяпан Сцяпанавіч,

Адамовіч Галіна Яўгенаўна

Сакратар: Пыско Наталля Мікалаеўна

 1. Лаўшук Сцяпан Сцяпанавіч – галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, член-карэспандэнт НАН Беларусі

Правідэнцыйнае і эга-крэатыўнае ў жыццёвым лёсе Кандрата Крапівы


 1. Адамовіч Галіна Яўгенаўна – прафесар кафедры беларускай літаратуры і культуры УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, доктар філалагічных навук, дацэнт

Аўтарскія разнавіднасці ўплываў у літаратуры


 1. Мушынскі Міхась Іосіфавіч – галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, член-карэспандэнт НАН Беларусі

Гісторыя напісання і рэцэнзавання сцэнарыя кінааповесці Кандрата Крапівы і Міхася Лынькова “Мстители” (1944)

 1. Дзюкава Эла Юр’еўна – дацэнт кафедры славянскіх літаратур Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Кандрат Крапіва ва Украіне


 1. Гончаренко Олена Миколаївна – доцент кафедри змісту і методики початкового навчання Криворізького державного педагогічного університету, кандидат філологічних наук, доцент

Козацький епос у наукових студіях М.Т. Рильського


 1. Нуждзіна Тамара Сяргееўна – дацэнт кафедры беларускай і рускай філалогіі УА “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Творчае крэда Янкі Сіпакова паводле эсэістычна-дзённікавай спадчыны


 1. Шаладонава Жанна Сяргееўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Украінскі сегмент мастацкай палітры Кандрата Крапівы


 1. Чарота Уладзімір Іванавіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Адкрываючы класікаў” (манаграфія “Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч” І.Я. Навуменкі)


 1. Апанасовіч Наталля Генадзьеўна – старшы выкладчык кафедры сусветнай літаратуры і замежных моў УА “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”

Вопыт даследавання заходнебеларускай тэтралогіі В. Адамчыка ў беларускім літаратуразнаўстве


 1. Назараў Валерый Фадзеевіч – навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Праблема аўтарства “Пастановы літаратурна-мастацкага згуртавання «Узвышша»”


 1. Пыско Наталля Мікалаеўна – навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Невядомыя тэксты Івана Навуменкі (паводле архіўных матэрыялаў)

 1. Самахвал Сяргей Іванавіч – аспірант кафедры славянскіх літаратур Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Некаторыя аспекты ўспрымання творчасці Кандрата Крапівы ў Балгарыі

С Е К Ц Ы Я 4
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРНАЯ КЛАСІКА Ў НОВЫМ ПРАЧЫТАННІ
14.00 – 17.00

вул. Сурганава, 1, к. 2, 7-мы паверх, пакой 708

Старшынствуюць: Гарадніцкі Яўген Андрэевіч,

Хоміч Таццяна Пятроўна

Сакратар: Бахановіч Наталля Леанідаўна


 1. Гарадніцкі Яўген Андрэевіч – намеснік дырэктара Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Наратыўныя прыёмы ў прозе Івана Мележа


 1. Хоміч Таццяна Пятроўна – дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Ідэя неўміручасці ў паэтычнай анталогіі Аляксея Пысіна


 1. Траццяк Зоя Іванаўна – дацэнт кафедры сусветнай літаратуры і замежных моў УА “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат філалагічных навук

Куды ідзём? Куды прыйдзём?”: праблемна-тэматычныя пошукі ў творы “На імперыялістычнай вайне (З запісной кніжкі)” М. Гарэцкага


 1. Тычына Софія Міхайлаўна – дацэнт кафедры беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, кандыдат філалагічных навук

Праблема маральнага выбару ў творчасці М.Гарэцкага і А.Чэхава


 1. Губская Вольга Мікалаеўна – дацэнт кафедры беларускай і рускай моў УА “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”, кандыдат філалагічных навук

Раман М. Гарэцкага “Віленскія камунары”: прыхаваная праўда і відавочная рэальнасць


 1. Данільчык Аксана Аляксееўна – дацэнт кафедры замежнай літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Эстэтыка паэзіі Я. Пфляўмбаўм 1920–30-х гадоў


 1. Васілевіч Алена Аляксандраўна – загадчык аддзела выданняў і тэксталогіі Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Да пытання цэнзуры ў рамане І. Шамякіна “Злая зорка”


 1. Мацюхіна Таццяна Барысаўна – навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Праблема выбару ў псіхалагічнай прозе М. Зарэцкага


 1. Синяк Елена Петровна – преподаватель кафедры белорусского и иностранных языков УО “Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь”

Художественный образ героя в ранних рассказах Ивана Науменко


 1. Шарапава Алена Васільеўна – старшы выкладчык кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый УА “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”

Вывучэнне творчасці Віталя Вольскага ў кантэксце вучэбнай дысцыпліны “Сусветная і айчынная дзіцячая літаратура”: тэарэтычны і жанравы аспекты


 1. Мятліцкая Ганна Мікалаеўна – старшы выкладчык кафедры беларускай літаратуры і культуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук

Сімволіка-алегарычная семантыка вобразаў водных аб'ектаў у “Казках жыцця” Якуба Коласа


 1. Глазман Любоў Якаўлеўна – аспірант кафедры літаратуры УА “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”

Праблема сацыяльнага прыгнёту ў апавяданнях М. Гарэцкага і Л. Андрэева


 1. Бахановіч Наталля Леанідаўна – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Б. Прус і М. Гарэцкі пра выпрабаванне “веры”: экзістэнцыяльныя сувязі чалавека з трансцэндэнтным


 1. Ярмоленка Алена Уладзіміраўна – выкладчык беларускай мовы УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт транспарту”, аспірант кафедры беларускай літаратуры УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны”

Хранатоп у аповесці М. Гарэцкага “Дзве душы”


 1. Бурко Дзяніс Іосіфавіч – аспірант кафедры беларускай літаратуры і культуры УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

Пошукі героямі М. Стральцова свайго месца ў грамадстве


 1. Навіцкая Валянціна Віктараўна – магістр філалагічных навук

Храм зямлі і храм душы ў нацыянальнай мадэлі свету Уладзіміра Караткевіча


 1. Краўцова Аляксандра Уладзіміраўна – студэнтка 2-га курса філалагічнага факультэта УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

Інфернальныя матывы ў беларускай прозе (на матэрыяле аповесцей Змітрака Бядулі “Сярэбраная табакерка” і Уладзіміра Караткевіча “Ладдзя Роспачы”)

С Е К Ц Ы Я 5

ВАЙНА Ў ЖЫЦЦІ І ТВОРЧАСЦІ ПІСЬМЕННІКАЎ

14.00 – 17.00

вул. Сурганава, 1, к. 2, 7-мы паверх, пакой 715

Старшынствуюць: Жук Ігар Васільевіч,

Лугоўскі Аляксандр Іванавіч

Сакратар: Ермаковіч Кацярына Аляксандраўна


 1. Жук Ігар Васільевіч – прафесар кафедры беларускай літаратуры УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, доктар філалагічных навук, прафесар

Размыканне прасторы: пра адну асаблівасць паэтыкі фіналу быкаўскай аповесці


 1. Лугоўскі Аляксандр Іванавіч – дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

А бомба на ўзроўку чакала свае пары” (да пытання аналізу аповесці Васіля Быкава “Знак бяды” ў школе)


 1. Вашків Леся Петрівна – доцент кафедри історії української літератури УО “Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка”, кандидат філологічних наук

Тема Другої світової війни у малій прозі Олександра Довженка


 1. Шаладонаў Ігар Міхайлавіч – дактарант Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; старшы навуковы супрацоўнік, кандыдат філалагічных навук

Дакументальна-мастацкая праўда аб вайне (на матэрыяле аповесцей М. Гарэцкага “На імперыялістычнай вайне” і М. Гумілёва “Запіскі конніка”)


 1. Шамякіна Алеся Іванаўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Вялікая Айчынная вайна ў жыцці і творчасці Івана Шамякіна


 1. Петрушкевіч Ала Мікалаеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вайна ў жыцці і творчасці Масея Сяднёва


 1. Федоренко Ольга Борисівна – старший викладач кафедри філософії і педагогіки Криворізького Національного транспортного університету

Жанрові особливості моделювання світу козаччини в українському романі другої половини ХХ ст.


 1. Данилевич Марія Миколаївна – доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури УО “Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка”, кандидат філологічних наук, доцент

Дискурс втраченого дитинства у прозі Бориса Харчука


 1. Саматой Ірына Вацлаваўна – старшы выкладчык кафедры літаратуры УА “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”

Ваенная лірыка Анатоля Вялюгіна


 1. Ермаковіч Кацярына Аляксандраўна – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; настаўнік беларускай мовы і літаратуры ДУА “Маркаўская сярэдняя школа Маладзечанскага раёна”

Методыка вывучэння твораў ваеннай тэматыкі ў Х–ХІ класах на аснове аксіялагічнага падыходу


 1. Леська Лілія Пятроўна - старшы выкладчык кафедры беларускай літаратуры і культуры УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

Ідэя прарока ў міфалагічным свеце Яна Баршчэўскага


 1. Лапунова Кацярына Пятроўна - студэнтка 2 курса філалагічнага факультэта УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

Трансфармацыя тэмы кахання ў прозе Васіля Быкава (ад “Альпійскай балады” да “Пакахай мяне, салдацік”)


 1. Рак Марыя Сяргееўна - студэнтка 3 курса філалагічнага факультэта УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

Двусветавасць як прынцып арганізацыі мастацкай прасторы раманаў Людмілы Рублеўскай “Сутарэнні Ромула”, “Забіць нягодніка, альбо Гульня ў Альбарутэнію”
С Е К Ц Ы Я 6 (І)

ПРАБЛЕМА ПІСЬМЕННІЦКАГА МАЙСТЭРСТВА

Ў ТВОРАХ СУЧАСНЫХ АЎТАРАЎ

14.00 – 17.00

вул. Сурганава, 1, к. 2, 7-мы паверх, пакой 712

Старшынствуюць: Русілка Вольга Іванаўна,

Заяц Наталля Віктараўна

Сакратар: Бараноўскі Аляксандр Аляксандравіч

 1. Русілка Вольга Іванаўна – дацэнт кафедры літаратуры УА “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Духоўна-маральныя асновы лірычнага характару ў паэзіі Валянціны Коўтун


 1. Заяц Наталля Віктараўна – дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Рэпрэзентацыя катэгорыі часу ў лірыцы Васіля Зуёнка 2000-х гг.


 1. Трафімчык Анатоль Віктаравіч – вучоны сакратар Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

У каардынатнай сістэме кратаў”: рэцэпцыя гістарычнай постаці Тадэвуша Касцюшкі ў паэме Аляксея Саламахі “Касцюшкава прысяга”


 1. Гурская Алена Сяргееўна – дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін ПУА “Інстытут сучасных ведаў імя А.М. Шырокава”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Узвышэнства як эстэтычная ідэя і мастацкая практыка


 1. Шматкова Ірына Ігараўна – дацэнт кафедры беларускай і рускай моў УА “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”, кандыдат філалагічных навук

Паэт і паэзія ў мастацка-эстэтычным светапоглядзе беларускіх паэтэс другой паловы ХХ ст.


 1. Калядка Святлана Уладзіміраўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Сацыяльны дыскурс у станаўленні жаночай паэзіі


 1. Барысюк Таццяна Пятроўна – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Канцэпты “сваё” і “чужое” ў сучаснай беларускай паэзіі


 1. Мяцеліца Ірына Сяргееўна – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Мадэрнізацыя ідэйна-зместавай парадыгмы ва ўмовах новых рэалій (на матэрыяле сучаснай беларускай паэзіі)


 1. Бараноўскі Аляксандр Аляксандравіч – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Міфапаэтычная прастора дома ў сучаснай беларускай філасофскай лірыцы


 1. Кірушкіна Марыя Іванаўна – настаўнік беларускай мовы і літаратуры ДУА “Гімназія № 51 г. Гомеля”, аспірант кафедры беларускай літаратуры УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны”

Вершаваная мініяцюра ў творчасці сучасных паэтак

С Е К Ц Ы Я 6 (ІІ)

ПРАБЛЕМА ПІСЬМЕННІЦКАГА МАЙСТЭРСТВА

Ў ТВОРАХ СУЧАСНЫХ АЎТАРАЎ

14.00 – 17.00

вул. Сурганава, 1, к. 2, 7-мы паверх, пакой 705

Старшынствуюць: Макарэвіч Алесь Мікалаевіч,

Шаўлякова-Барзенка Ірына Леанідаўна

Сакратар: Іконнікава Людміла Уладзіміраўна


 1. Макарэвіч Алесь Мікалаевіч – прафесар кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый УА “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, доктар філалагічных навук, дацэнт

Тыпы драматургічных вобразаў Міколы Арахоўскага: да праблемы класіфікацыі


 1. Шаўлякова-Барзенка Ірына Леанідаўна – начальнік Адукацыйнага цэнтра навукова-метадычнай установы “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Фенаменалогія мастацтва слова ў творах беларускіх пісьменнікаў пачатку ХХІ стагоддзя і працэсы мастацкай (сама)ідэнтыфікацыі нацыянальнай літаратуры


 1. Кавалёў Сяргей Валер’евіч – прафесар кафедры беларусістыкі Люблінскага ўніверсітэта імя Марыі Складоўскай-Кюры, доктар філалагічных навук

Беларуская драматургія ХХ–ХХІ стст. у польскіх перакладах і публікацыях


 1. Комаровская Татьяна Евгеньевна – заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы УО “Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка”, доктор филологических наук, профессор

Стратегии авторского мастерства в романе Филипа Рота “Другая жизнь”


 1. Гоўзіч Ірына Мікалаеўна – загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Трансфармацыя жанравага канона эсэ ў сучаснай беларускай прозе (на прыкладзе літаратуры “нон-фікшан”)


 1. Бородіца Світлана Василівна – доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури УО “Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка”, кандидат педагогічних наук, доцент

Велика проза Ірен Роздобудько в контексті сучасної української літератури


 1. Караткевіч Вячаслаў Іванавіч – старшы выкладчык кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый УА “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”

Персонасфера драматургічных твораў Міколы Матукоўскага


 1. Лепишева Елена Михайловна – старший преподаватель Белорусского государственного университета

Концепция человека и мира в творчестве Елены Поповой и Людмилы Петрушевской


 1. Kliabanau Dzmitry – starszy wykładowca Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor filologii

Problem jednostki i jej moralnego wyboru w małej prozie Uładzimira Arłoua


 1. Яблонська Наталія Мирославівна – аспірант кафедри теорії і методики української та світової літератури УО “Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка”

Новелістика Володимира Даниленка як явище художнього синтезу


 1. Jarosiński Bartłomiej Mieczysław – student studiów magisterskich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

...że nie bez rodu i mienia byliśmy...” O pamięci historycznej jako wartości w opowiadaniu Uładzimira Arłoua „Łaska księcia Hieronima”


 1. Сенькова Ольга Фёдоровна – аспирант кафедры мировой литературы и иностранных языков УО “Полоцкий государственный университет”

Мотив побега в современной английской и белорусской драматургии


 1. Іконнікава Людміла Уладзіміраўна – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Камедыя ў сучаснай беларускай драматургіі


 1. Храпунович Анна Игоревна – магистрант кафедры литературы УО “Витебский государственный университет имени П.М. Машерова”

Жанровые традиции в романах Бориса Акунина “Квест” и Людмилы Рублевской “Убить негодяя, или Игра в Альбарутению”

С Е К Ц Ы Я 7

КАНДРАТ КРАПІВА І АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ МОВАЗНАЎСТВА

14.00 – 17.00

вул. Сурганава, 1, к. 2, 7-мы паверх, пакой 707

Старшынствуюць: Клімуць Яраслаў Іванавіч,

Лапцёнак Алена Мікалаеўна

Сакратар: Анісім Алена Мікалаеўна

 1. Клімуць Яраслаў Іванавіч – дацэнт кафедры англійскага, агульнага і славянскага мовазнаўства УА “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Майстэрства Крапівы-перакладчыка


 1. Ліякумовіч Цімафей Барысавічдоктар філалагічных навук, прафесар

Плённасць перакладчыцкага ўплыву


 1. Міхалевіч Алена Генадзьеўна – дацэнт кафедры беларускага і рускага мовазнаўства УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Сінтаксічныя асаблівасці мовы герояў камедыі Кандрата Крапівы “Хто смяецца апошнім”


 1. Рамза Таццяна Расціславаўна – дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук

Пытанне культуры мовы ў артыкулах Кандрата Крапівы


 1. Капцюг Ірына Уладзіміраўна – дацэнт кафедры рускай мовы і культуры маўлення УА “Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь”, кандыдат філалагічных навук

Формулы звароту да адрасата ў творах Кандрата Крапівы


 1. Сянкевіч Ніна Міхайлаўна – навуковы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Даследаванне асаблівасцей мовы Кандрата Крапівы на аснове канкарданса


 1. Лапцёнак Алена Мікалаеўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Да праблемы адлюстравання лічэбнікаў у тлумачальных слоўніках беларускай мовы


 1. Лясовіч Святлана Міхайлаўна – дацэнт кафедры сусветнай літаратуры і замежных моў УА “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Моўныя сродкі выражэння культурнай значнасці ў творчасці Уладзіміра Караткевіча


 1. Сабуць Аліна Эдмундаўна – дацэнт кафедры беларускай літаратуры УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Канцэпт шлях у нашаніўскай мастацкай публіцыстыцы (1906–1915)


 1. Буйноўская Вольга Міхайлаўна – выкладчык кафедры гісторыі беларускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Слова пра паход Ігара” ў перакладзе В.І. Дарашкевіча


 1. Мінскевіч Сяргей Леанідавіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Метад каардынат пры аналізе перакладу санета (на прыкладзе перакладу санета Оскара Уайльда “Impression du Voyage” на рускую і беларускую мовы)


 1. Анісім Алена Мікалаеўна – навуковы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Фарміраванне рэестра новага тлумачальнага слоўніка: крытэрыі адбору

4 сакавіка 2016 года

10.30 Экскурсія ў Музей старабеларускай культуры НАН Беларусі (вул. Сурганова, 1, корп. 2.) (для жадаючых)

12.00 Экскурсія ў Музей гісторыі НАН Беларусі (п-кт Незалежнасці, 66)

(для жадаючых)


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка