Міжнародны інстытут працоўных І сацыяльных адносін
Дата канвертавання15.12.2018
Памер62.54 Kb.
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

ФЕДЭРАЦЫІ ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСІ

“МІЖНАРОДНЫ ІНСТЫТУТ ПРАЦОЎНЫХ І САЦЫЯЛЬНЫХ АДНОСІН”

Індывідуальны залік


ТЭОРЫЯ І ГІСТОРЫЯ ПРАВА І ДЗЯРЖАВЫ
ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ФУНКЦЫЯ ДЗЯРЖАВЫ
ЗУБОК ФЕДАР ВАЛЕР'ЕВІЧ, 2 курс дзённае аддзяленне

8 029 7719006

МІНСК, 2009

ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ФУНКЦЫЯ ДЗЯРЖАВЫ

Функцыі дзяржавы – гэта асноўныя кірункі яго дзейнасці, абумоўленыя аб'ектыўным запатрабаваннем аб'яднаных абменнымі адносінамі людзей вырашаць агульныя справы, утрыманне якіх зададзена характарам гістарычна вызначанага грамадства. Яны выяўляюцца ў яго ўзаемадзеянні з грамадствам, носяць гістарычны характар і асабліва стромка могуць змяніцца пры рэалізацыі новай цывілізацыйнай мадэлі развіцця.

Функцыі дзяржавы можна класіфікаваць па розных падставах. Так, улічваючы працягласць ажыццяўлення той або іншай дзяржаўнай дзейнасці, можна вылучыць сталыя і часавыя функцыі дзяржавы. Па сферы дзяржаўнай дзейнасці адрозніваюцца ўнутраныя і вонкавыя функцыі дзяржавы. Функцыі падпадзяляюць таксама на ахавальныя і рэгулятыўныя.

У цяперашні час часцей за ўсё прапаноўваецца і адзіная класіфікацыя функцый дзяржавы, незалежна ад яго тыпу і сферы дзейнасці. У гэтым выпадку вылучаюць чатыры функцыі, якія ажыццяўляюцца любой дзяржавай:

1. Эканамічная (забеспячэнне нармалёвага функцыянавання і развіцці эканомікі, у тым ліку пасродкам аховы існых формаў уласнасці, планаванні вытворчасці, арганізацыі замежнаэканамічных сувязяў і інш.);

2. Палітычная (забеспячэнне дзяржаўнай і грамадскай бяспекі, сацыяльнай і нацыянальнай згоды, ахова суверэнітэту дзяржавы ад вонкавых замахаў і т.п.);

3. Сацыяльная (ахова мае рацыю і воляў усяго насельніцтва або яго часткі, ажыццяўленне мер па задавальненні сацыяльных запатрабаванняў грамадзян, падтрыманне неабходнага жыццёвага ўзроўня насельніцтва, забеспячэнне неабходных умоў працы, яго аплаты, побыту і г. д.);

4. Ідэалагічная (падтрымка вызначанай ідэалогіі, арганізацыя адукацыі, навукі, культуры і г. д.);

Што жа дакранаецца інфармацыйнай функцыі, то яна першапачаткова была складовай часткай ідэалагічнай функцыі дзяржавы. Пад уплывам розных фактараў і працэсаў яна вылучылася як самастойная функцыя дзяржавы. Інфармацыйная функцыя існавала як функцыя дзяржаўных органаў, гэта значыць як рэалізацыя кампетэнцыі, мае рацыю і абавязкаў асобных органаў у адпаведнасці з іх месцам і прызначэннем у дзяржаўным механізме і палітычнай сістэме грамадства.

Калі сказаць, што інфарматызацыя з'яўляецца цалкам новай прадметнай сферай прававога рэгулявання, то гэта не будзе правільна. Інфармацыя, сродкі сувязі, навукова-тэхнічныя распрацоўкі ў гэтых абласцях заўсёды прыцягвалі ўвагу права.

Да самога апошняга часу праблеме інфармацыйнай функцыі ў працах навукоўцаў па тэорыі дзяржавы і правы не надавалася ўвагі, і ў працах Н.Г.Аляксандрава, М.І.Байціна, А.І.Дзянісава, Н.У.Чарнагалоўкіна і інш., прысвечаных гэтай праблематыцы, разглядаліся асноўныя функцыі дзяржавы без вылучэння інфармацыйнай.

Толькі нядаўна Л.А.Марозава паставіла гэтае пытанне і канстатавала, што "на функцыі дзяржавы ўздзейнічаюць таксама працэсы інфарматызацыі грамадства, стварэнне агульнапланетарнай інфармацыйнай прасторы". Яна адзначыла інфармацыйную функцыю ў якасці асноўнай функцыі дзяржавы. Аднак падрабязнага развіцця гэтая тэза не атрымаў.

А.Б.Венгераў таксама вылучыў інфармацыйную функцыю дзяржавы, "якая характарызуе дзейнасць чацвёртай улады – сродкаў масавай інфармацыі", і пашырыў яе да інфармацыйнага абслугоўвання (бібліятэчнага, даведкавага, кадыфікацыйнага), якое дапаўняецца "на сучасным этапе інфарматызацыяй на базе ЭВМ (кампутарызацыяй), што вядзе да стварэння ў краіне ўмоў для збору і апрацоўкі ўсіх выглядаў інфармацыі".

Такім чынам, падчас развіццяў грамадства з'явіліся вызначаныя фактары, якія прывялі да ўзрастання ролі інфармацыі, а, такім чынам, да больш выразнаму вылучэнню інфармацыйнай функцыі дзяржавы.

Да такіх фактараў можна аднесці:

1. фармаванне адзінай сусветнай інфармацыйнай прасторы і паглыбленне працэсаў інфармацыйнай інтэграцыі; падвышэнне ўзроўня даступнасці, распаўсюджванні і выкарыстанні інфармацыі, яе рэальнае забеспячэнне тэхнічнымі сродкамі;

2. узрастанне ролі інфармацыйна-камунікацыйнай інфраструктуры ў сістэме грамадскай вытворчасці;

3. станаўленне і ў наступным дамінаванне ў эканоміцы новых тэхналагічных укладаў, якія базуюцца на масавым выкарыстанні інфармацыйных тэхналогій, сродкаў вылічальнай тэхнікі і тэлекамунікацый; вытворчасць інфармацыі ў аб'ёмах, неабходных і дастатковых для забеспячэння жыццядзейнасці і развіцці грамадства ва ўсіх яго частках і кірунках;

4. падвышэнне ўзроўня адукацыі, навукова-тэхнічнага і культурнага развіцця за рахунак пашырэння магчымасцяў сістэм інфармацыйнага абмену на міжнародным, нацыянальным і рэгіянальным узроўнях і, адпаведна, павелічэнне ролі кваліфікацыі працаўнікоў, іх прафесіяналізму і здольнасцяў да творчасці;

5. узмацненне значнасці праблем забеспячэння інфармацыйнай бяспекі асобы, грамадствы і дзяржавы;

Мэтай сучаснай беларускай дзяржавы з'яўляецца фармаванне грамадзянскага грамадства. У Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь вызначанае, што палітыка дзяржавы накіраваная на стварэнне ўмоў, забяспечвальных годнае жыццё і вольнае развіццё чалавека.

Адным з такіх умоў з'яўляецца інфарматызацыя грамадства і дзяржавы. Інфарматызацыя мяркуе пераўтварэнне ўсяго комплексу спосабаў і ўмоў развіцця інфармацыйных працэсаў, стварэнне якая адпавядае тэхнічнай базы і неабходнага дзяржаўна - прававога забеспячэння. Іншымі словамі, працэс інфарматызацыі можна ўспрымаць як сукупнасць дзеянняў і мер па фармаванні і рэалізацыі матэрыяльнай асновы развіцця інфармацыйнага грамадства.

Галоўнымі мэтамі беларускай дзяржавы ў сферы інфарматызацыі з'яўляюцца інфармацыйнае забеспячэнне дзейнасці органаў дзяржавы; інфармацыйнае забеспячэнне вонкавых па стаўленні да дзяржаўных органаў суб'ектаў, у тым ліку фізічных асоб; захаванне і структураванне інфармацыйнай прасторы.

З пункта гледжання гэтых мэт асноўныя задачы дзяржавы ў сферы інфарматызацыі складаюцца ў пабудове адзінай інфармацыйнай сістэмы, якая ахоплівае ўсе рэгіёны, вышэйшыя дзяржаўныя органы ўлады і кіраванні, праваахоўныя органы, органы мясцовага самакіравання; у забеспячэнні рэалізацыі канстытуцыйных мае рацыю і воляў грамадзян Рэспублікі Беларусь; ва ўдасканаленні і абароне айчыннай інфармацыйнай інфраструктуры, інтэграцыі Рэспублікі Беларусь у сусветную інфармацыйную прастору.

Такім чынам, інфармацыйная функцыя дзяржавы – гэта асноўны кірунак яго дзейнасці па развіцці інфармацыйнай сферы Рэспублікі Беларусь, якое ахапляе ўсю сукупнасць вытворчасцяў і адносін, звязаных з стварэннем, захоўваннем, апрацоўкай, перадачай інфармацыі ва ўсіх яе выглядах – эканамічнай, прававы, навуковай, адукацыйнай, кіраўнічай і т.п.

Адной з формаў ажыццяўлення функцый дзяржавы з'яўляецца праватворчасць. За апошнія гады беларуская дзяржава надавала нямала ўвагі рэгуляванню інфармацыйных адносін, заканадаўства ў сферы інфарматызацыі развівалася найболей хуткімі тэмпамі. Можна сцвярджаць, што ў гэтай сферы заканадаўча ўрэгуляваныя праблемы такіх інстытутаў, як інфармацыйныя рэсурсы, сістэмы, тэхналогіі і сродкі іх забеспячэння; сродкі масавай інфармацыі; рэклама; інфармацыйная бяспека і абарона інфармацыі і мае рацыю суб'ектаў у вобласці інфармацыйных працэсаў і інфарматызацыі. Але ўсё жа, мала заканадаўча замацаваць кірункі і становішчы, датычныя інфармацыйных адносін, трэба, каб дадзеныя загады рэалізоўваліся на практыцы.

Спіс выкарыстанай літаратуры:
  1. Бабаеў У.К. Тэорыя дзяржавы і правы. М., 2001. З. 72.

  2. Венгераў А.Б. Тэорыя дзяржавы і правы. М., 2008. З. 152 - 153.

  3. Вішнеўскі А.Ф., Гарбаток Н.А., Кучынскі У.А. Агульная тэорыя дзяржавы і правы: Вучэб. // Пад агульнай рэд. У.А.Кучынскага. М., 2004.

  4. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года (са змяненнямі і дапаўненнямі, прынятымі на рэспубліканскім рэферэндуме 24 ноября 2006 года) - Мінск "Амалфея", 2005г.-48с.

  5. Прасвірнін Ю.Г. Інфармацыйная функцыя дзяржавы // Часопіс расійскага права, № 3, 2002.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка