Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь
Дата канвертавання18.04.2017
Памер390.38 Kb.ЗАЦВЯРДЖАЮ

Міністр адукацыі

Рэспублікі Беларусь
_________А.М.Радзькоў
“17_” лістапада 2009 г.


ПРАПАНОВЫ

па арганізацыі выканання Плана мерапрыемстваў па рэалізацыі

палажэнняў Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года

”Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”

на 2010 – 2013 гг.Беларуская мова – дзяржаўная мова нашай краіны і мова тытульнай нацыі – адыгрывае выключна важную ролю ў жыцці сучаснага беларускага грамадства. Унармаванасць дзяржаўнай мовы, захаванне адзінства арфаграфічных нормаў пісьмовай мовы забяспечваюць стабільнасць у сферы моўнай камунікацыі і маюць важнае дзяржаўнае і палітычнае значэнне. Адлюстроўваючы асаблівасці і заканамернасці мовы, правапіс не можа працяглы час заставацца нязменным. Бесперапыннае развіццё і ўдасканаленне мовы выяўляецца ў зменах фанетычнага, марфалагічнага і сінтаксічнага характару, абнаўленні лексічнага складу, што выклікае неабходнасць удакладняць правапіс, прыводзіць яго ў адпаведнасць з сучаснай моўнай практыкай. Беларускі правапіс, які ў значнай ступені грунтуецца на фанетычным прынцыпе, асабліва адчувальны да гэтых змен у мове, і таму ён павінен перыядычна ўдасканальвацца.

Прыняты 23 ліпеня 2008 года Закон Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» зацвярджае новую рэдакцыю існуючых «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (далей Правілы), якая ўступае ў дзеянне з 1 верасня 2010 года. Новая рэдакцыя Правіл – яшчэ адзін крок у бок збліжэння пісьмовай мовы з беларускім вымаўленнем, яна больш дасканалая і практычна больш зручная ў параўнанні са зводам правіл, выдадзеных у 1959 годзе, якімі карысталіся да гэтага часу.
Пераходны перыяд па рэалізацыі палажэнняў Закона – 3 гады (з верасня 2010 г. па жнівень 2013 г.)


 1. Агульныя палажэнні
  1. Рабочая група па арганізацыі выканання Плана мерапрыемстваў па рэалізацыі палажэнняў Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (далей Закон) утворана па загадзе Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 30.09.2009 № 993 ”Аб стварэнні рабочай групы“.

  2. У склад рабочай групы ўключаны супрацоўнікі Міністэрства адукацыі, якія арганізуюць выкананне Плана мерапрыемстваў па рэалізацыі палажэнняў Закона, зацверджанага намеснікам Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь 3 верасня 2008 г.
  1. Дзейнасць рабочай групы накіравана на распрацоўку прапаноў па арганізацыі выканання Плана мерапрыемстваў па рэалізацыі палажэнняў Закона, якія будуць садзейнічаць папулярызацыі беларускай мовы, павышэнню ўзроўню вучэбнай і навукова-метадычнай работы ў агульнаадукацыйных установах, установах прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі, сістэмы павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў.
 1. Асноўная мэта

Устанаўленне адзінства нормаў пісьмовай беларускай мовы, замацаванне яе нарматыўнага ўжывання ў розных сферах грамадскага жыцця, адукацыйным працэсе ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь з улікам новай рэдакцыі Правіл.
 1. Канчатковыя вынікі рэалізацыі Плана
  1. Павышэнне ўзроўню валодання беларускай мовай сярод вучняў, навучэнцаў, студэнтаў, слухачоў устаноў, якія забяспечваюць павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўку кадраў.
  1. Забеспячэнне ўстаноў адукацыі нацыянальнымі вучэбна-метадычнымі комплексамі па беларускай мове і літаратуры, слоўнікамі, даведачнай літаратурай з улікам новай рэдакцыі правапісу.  1. Пашырэнне сферы ўжывання беларускай мовы ва ўстановах адукацыі Рэспублікі Беларусь.п/п


Назва мерапрыемства

Адказныя выканаўцы

Тэрмін выканання

Форма выканання

Кантроль за выкананнем

І. Арганізацыя адукацыйнага працэсу

1.

Распрацаваць і ажыццявіць ва ўстановах адукацыі, упраўленнях адукацыі аблвыканкамаў, камітэце па адукацыі Мінгарвыканкама комплекс мерапры-емстваў, якія накіраваны на забеспячэнне арфаграфічнай аднастайнасці ў адпаведнасці з Законам (на пераходны перыяд).

Ю.І.Гладкоў, началь-нік упраўлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэр-ства адукацыі;

камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама; упраўленні адукацыі аблвыканкамаў;

кіраўнікі ўстаноў адукацыі


ІІІ квартал 2010 г.

падрыхтоўка адпаведных мерапрыемстваў

А.І.Жук, першы намеснік Міністра;

Б.В.Іваноў, намеснік Міністра;

Т.М.Кавалёва, намеснік Міністра;

К.С.Фарыно, намеснік Міністра
2.


Забяспечыць бібліятэкі ўстаноў адукацыі, АПА, РІВШ, РІПА, НІА, ГІАЦ, РІКВ, ІРА новай рэдакцыяй Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, Граматыкай беларускай мовы, арфаграфічнымі слоўнікамі і даведнікамі па беларускай мове (акадэмічныя выданні: “Новы арфаграфічны слоўнік беларускай мовы”, “Слоўнік беларускай мовы: разам, асобна, праз злучок”, “Слоўнік беларускай мовы: вялікая ці малая літара”).


Г.У.Пальчык, дырэктар НІА;

М.С.Фяськоў, дырэктар РІКВ;

М.І.Лістапад, дырэктар ГІАЦ;

рэктары АПА, РІВШ, РІПА, ІРА;

загадчыкі Р(Г)ВМК;

камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама; упраўленні адукацыі аблвыканкамаў;

кіраўнікі ўстаноў адукацыі


па меры выдання

забеспячэнне

А.І.Жук;

Т.М.Кавалёва;

Б.В.Іваноў;

К.С.Фарыно
3.

Аформіць у кожнай установе адукацыі, АПА, РІВШ, РІПА, НІА, ГІАЦ, РІКВ, ІРА інфармацыйныя стэнды па пытаннях змен у правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.

Г.У.Пальчык;

М.С.Фяськоў; М.І.Лістапад; рэктары АПА, РІВШ, РІПА, ІРА; загадчыкі Р(Г)ВМК;

камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама; упраўленні адукацыі аблвыканкамаў;

кіраўнікі ўстаноў адукацыіIV квартал 2009 г.

стэнды ў бібліятэках і фае ва ўстановах адукацыі, АПА, РІВШ, РІПА, НІА, ГІАЦ, ІРА

А.І.Жук;

Б.В.Іваноў;

К.С.Фарыно


4.

Размясціць у бібліятэках устаноў адукацыі, АПА, РІВШ, РІПА, НІА, ГІАЦ, РІКВ, ІРА матэрыялы па новай рэдакцыі Правіл для карыстання работнікаў устаноў і аформіць пастаянна дзеючую выставу медыя-, кніжных і перыядычных выданняў у бібліятэках устаноў адукацыі, АПА, РІВШ, РІПА, НІА, ГІАЦ, ІРА, РІКВ.

Г.У.Пальчык; М.С.Фяськоў;

М.І.Лістапад;

рэктары АПА, РІВШ, РІПА, ІРА; загадчыкі Р(Г)ВМК;

камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама; упраўленні адукацыі аблвыканкамаў;

кіраўнікі ўстаноў адукацыі


да 1 жніўня 2010 г.

падбор матэрыялу з розных выданняў перыядычнага друку, выстава

А.І.Жук;

Б.В.Іваноў;

К.С.Фарыно


5

Ажыццявіць фарміраванне бібліятэчнага фонду нарматыўнай прававой, вучэбна-ме-тадычнай, даведачнай літаратуры ў дапа-могу рэалізацыі палажэнняў Закона.

М.І.Лістапад;

А.В.Шамелава, дырэктар навукова-педагагічнай бібліятэкіпачынаючы з верасня 2009 г. і на працягу пераходнага перыяду

падбор літаратуры

А.І.Жук

6.

Ажыццявіць інфармацыйна-бібліяграфіч-ную падтрымку спецыялістаў устаноў аду-кацыі па рэалізацыі палажэнняў Закона праз сайт навукова-педагагічнай бібліятэкі ГІАЦ.

М.І.Лістапад;

А.В.Шамелавапачынаючы са студзеня 2010 г. і на працягу пераходнага перыяду

бібліяграфічныя спісы новых паступленняў

А.І.Жук

7.

Размясціць інфармацыю аб рэалізацыі асноўных палажэнняў Закона на сайтах Міністэрства адукацыі, НІА, АПА, РІВШ, РІПА, ІРА.


М.І.Лістапад; Г.У.Пальчык;

рэктары АПА, РІВШ, РІПА, ІРАІ квартал 2010 г.

афармленне сайтаў

А.І.Жук;

Б.В.Іваноў;

К.С.Фарыно


8.

Правесці ва ўстановах адукацыі педагагіч-ныя саветы, класныя гадзіны, радыёгазеты і інш. з мэтай азнаямлення педагогаў, вучняў і навучэнцаў з новай рэдакцыяй Правіл.

камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама; упраўленні адукацыі аблвыканкамаў;

кіраўнікі ўстаноў адукацыі2009 – 2013 гг.

мерапрыемствы

А.І.Жук;

Б.В.Іваноў; Т.М.Кавалёва;

К.С.Фарыно


9.

Правесці ва ўстановах адукацыі ў межах Тыдня роднай мовы чарговыя сустрэчы з распрацоўшчыкамі Закона.

камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама; упраўленні адукацыі аблвыканкамаў;

кіраўнікі ўстаноў адукацыіпачынаючы з лютага 2010 г. і на працягу пераходнага перыяду

сустрэча

А.І.Жук;

Б.В.Іваноў; Т.М.Кавалёва;

К.С.Фарыно


дашкольная адукацыя

10.

Правесці інструктыўна-метадычныя нарады з кіраўнікамі раённых, гарадскіх, абласных метадычных аб’яднанняў па пытаннях змен у беларускім правапісе.

камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама; упраўленні адукацыі аблвыканкамаў

на працягу 2009/2010 навучальнага года

справаздача

Г.Р.Макаранкава, начальнік упраўлен-ня дашкольнай аду-кацыі

11.

Правесці семінары-практыкумы з мэтай азнаямлення з новай рэдакцыяй Правіл педагогаў дашкольных устаноў.

камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама; упраўленні адукацыі аблвыканкамаў

да 1 студзеня

2010 годаплан правядзення семінараў-практыкумаў, справаздача

Г.Р.Макаранкава

агульная сярэдняя і спецыяльная адукацыя

12.

Прааналізаваць нарматыўнае прававое забеспячэнне адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры для І – ХІ класаў агульнаадукацыйных устаноў з улікам Закона:

канцэпцыі,

адукацыйныя стандарты,

нормы ацэнкі вынікаў вучэбнай

дзейнасці вучняў,

Інструкцыю аб парадку фарміравання

культуры вуснай і пісьмовай мовы,

вучэбныя праграмы,

прыкладнае каляндарна-тэматычнае

планаванне.Г.У.Пальчык;

Л.А.Худзенка, намес-нік дырэктара па на-вукова-даследчай рабоце НІА;

Г.М.Валочка, загад-чык лабараторыі гу-манітарнай адукацыі НІА;

І.Л.Шаўлякова-Бар-зенка, начальнік уп-раўлення навукова-метадычнага супра-ваджэння адукацый-нага працэсу НІА;

І.М.Страмок, загад-чык лабараторыі пачатковай адукацыі НІА


студзень – сакавік 2010 г.

карэкціроўка

нарматыўнага прававога

забеспячэння ў

адпаведнасці з новай рэдакцыяй правапісуЮ.І.Гладкоў

13.

Прааналізаваць існуючыя праграмы па вучэбных прадметах для І – ХІ класаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання з улікам Закона.

Г.У.Пальчык;

Л.А.Худзенка;

Г.М.Валочка;

І.М.Страмокстудзень – сакавік 2010 г.

карэкціроўка праграм у адпаведнасці з новай рэдакцыяй правапісу

Ю.І.Гладкоў

14.

Прааналізаваць існуючыя праграмы ўступных іспытаў у сярэднія спецыяльныя і вышэйшыя навучальныя ўстановы па беларускай мове і літаратуры з улікам Закона.

Г.У.Пальчык; Л.А.Худзенка; Г.М.Валочка; І.Л.Шаўлякова-Барзенка

студзень – сакавік 2010 г.

карэкціроўка праграм у адпаведнасці з новай рэдакцыяй правапісу

Ю.І.Гладкоў

15.

Дапрацаваць і перавыдаць матэрыялы па нарматыўным прававым забеспячэнні адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры для І – ХІ класаў агульнаадукацыйных устаноў з улікам Закона:

канцэпцыі,

адукацыйныя стандарты,

нормы ацэнкі вынікаў вучэбнай

дзейнасці вучняў,

Інструкцыю аб парадку фарміравання

культуры вуснай і пісьмовай мовы,

прыкладнае каляндарна-тэматычнае

планаванне,

вучэбныя праграмы (па беларускай мове і літаратуры для І-ХІ класаў агульнаадукацыйных устаноў, па вучэбных прадметах для І-ХІ класаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання).Г.У.Пальчык; М.Г.Яленскі; намеснік дырэктара па навукова-метадычнай рабоце НІА;

В.С.Шуранкоў, намеснік дырэктара па рэдакцыйна-выдавецкай рабоце НІАмай – чэрвень 2010 г.

выданне матэрыялаў па нарматыўным прававым

забеспячэнні ў адпаведнасці з новай рэдакцыяй правапісуЮ.І.Гладкоў

16.

Дапрацаваць і перавыдаць праграмы ўступных іспытаў у сярэднія спецыяльныя і вышэйшыя навучальныя ўстановы па беларускай мове і літаратуры з улікам Закона.

Г.У.Пальчык; М.Г.Яленскі; В.С.Шуранкоў


чэрвень – жнівень 2010 г.

выданне праграм

Ю.І.Гладкоў

17.

Арганізаваць працэс навучання беларускай мове ў агульнаадукацыйных установах у пераходны перыяд у адпаведнасці з палажэннямі Закона.


камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама; упраўленні адукацыі аблвыканкамаў

пачынаючы з верасня 2010 г. і ўвесь пераходны перыяд

арганізацыя адукацыйнага працэсу; правядзенне арфа-графічных хвілін на ўроках мовы, рэалізацыя між-прадметных сувязей на ўроках літаратуры і іншых вучэбных прадметаў

Ю.І.Гладкоў


18.

Распрацаваць метадычныя рэкамендацыі для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры (V – XI кл.), настаўнікаў пачат-ковай школы, настаўнікаў-прадметнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання па арганізацыі адука-цыйнага працэсу ў пераходны перыяд.

Г.У.Пальчык;

А.І.Таўгень, рэктар АПА

да 15 чэрвеня 2010 г.

публікацыі ў прад-метных часопісах, “Настаўніцкай газеце”

Ю.І.Гладкоў

19.

Падрыхтаваць і выдаць праграму факультатыўных заняткаў па вывучэнні новай рэдакцыі Правіл (“Вывучаем беларускі правапіс” або “Практыкум па беларускай арфаграфіі”), дыдактычны матэрыял для вучняў і метадычныя рэка-мендацыі для настаўнікаў агульна-адукацыйных устаноў.

Г.У.Пальчык;

Г.М.Валочка жнівень 2010 г.

праграма факуль-татыўных заняткаў, дыдактычныя матэ-рыялы і метадычныя рэкамендацыі

Ю.І.Гладкоў

20.

Забяспечыць выпуск падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў на беларускай мове з улікам змен у правілах беларускай арфаграфіі.

М.А.Супрановіч, дырэктар «Выдавецт-ва “Адукацыя і выха-ванне”;

Г.У.Пальчык;

М.Г.Яленскі;

В.С.Шуранкоўз улікам перспектыў-нага плана падрых-тоўкі падручнікаў і вучэбных дапамож-нікаў для агульна-адукацыйных уста-ноў на 2010 – 2015 гг.

падручнікі і вучэбныя дапаможнікі для І – ХІ класаў


Ю.І.Гладкоў

21.

Правесці семінар “Змены ў правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” ў адпаведнасці з Законам з супрацоўнікамі метадычнага цэнтра НІА.

Г.У.Пальчык;

М.Г.Яленскілістапад 2009 г.


семінар


Ю.І.Гладкоў

22.

Правесці аналіз падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў па беларускай мове, чытанні (І – IV кл.), а таксама іншых беларуска-моўных выданняў для пачатковых класаў з мэтай выяўлення слоў і тэрмінаў, напісанне якіх адпавядае папярэднім арфаграфічным нормам.

Г.У.Пальчык;

М.Г.Яленскі;

В.Я.Пазняк, намеснік начальніка метадыч-нага цэнтра НІА;

В.І.Цірынава, начальнік аддзела метадычнага забес-пячэння пачатковай адукацыі НІАмай 2010 г.

аналіз падручнікаў і вучэбных дапамож-нікаў для пачатко-вых класаў

Ю.І.Гладкоў

23.

Падрыхтаваць метадычнае пісьмо аб азнаямленні вучняў пачатковых класаў са зменамі ў беларускай арфаграфіі.

Г.У.Пальчык;

М.Г.Яленскі;

В.Я.Пазняк;

В.І.Цірынавамай 2010 г.

метадычнае пісьмо


Ю.І.Гладкоў

24.

Прааналізаваць вучэбныя выданні па беларускай літаратуры (V – XI кл.) і падрыхтаваць метадычнае пісьмо аб рэалізацыі міжпрадметных сувязей па беларускай мове і літаратуры з мэтай засваення вучнямі змен у правілах беларускай арфаграфіі для агульна-адукацыйных устаноў.

Г.У.Пальчык;

М.Г.Яленскі;

В.Я.Пазняк;

Т.У.Логінава, начальнік аддзела метадычнага забеспячэння гуманітарнай адукацыі НІАмай 2010 г.

аналіз падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў па беларускай мове і літаратуры для V – XI кл.

Ю.І.Гладкоў

25.

Падрыхтаваць метадычнае пісьмо аб азнаямленні вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры (V – XI кл.) са зменамі ў правілах беларускай арфаграфіі.

Г.У.Пальчык;

М.Г.Яленскі; В.Я.Пазняк;

Т.У.Логінава


май 2010 г.метадычнае пісьмо


Ю.І.Гладкоў

26.

Прааналізаваць тэрміналагічны апарат вучэбных выданняў па прыродазнаўча-матэматычнай, сацыякультурнай адукацыі, скласці спіс слоў і тэрмінаў, прадстаўленых у вучэбных выданнях у адпаведнасці са змененымі арфагра-фічнымі нормамі.

Г.У.Пальчык;

Р.Б.Чамаданаў, на-чальнік метадычнага цэнтра НІА; І.Э.Слесар, начальнік аддзела метадычнага забеспячэння прыро-дазнаўча-матэматыч-най адукацыі;

С.А.Кудраўцава, на-чальнік аддзела мета-дычнага забеспячэн-ня сацыякультурнай адукацыі НІА


май 2010 г.

аналіз вучэбных выданняў па прыро-дазнаўча-матэматыч-най, сацыякультур-най адукацыі

Ю.І.Гладкоў

27.

Падрыхтаваць метадычнае пісьмо аб рэалізацыі міжпрадметных сувязей па прыродазнаўча-матэматычнай, сацыякультурнай адукацыі з мэтай засваення вучнямі змен у правілах беларускай арфаграфіі.

Г.У.Пальчык;

Р.Б.Чамаданаў;

І.Э.Слесар;

С.А.Кудраўцавамай 2010 г.


метадычнае пісьмо


Ю.І.Гладкоў

28.

Падрыхтаваць і выдаць дапаможнік “Пі-шам па-беларуску: даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі” для настаўнікаў агульнааду-кацыйных устаноў.

Г.У.Пальчык;

М.Г.Яленскі;

Г.М.Валочка;

Г.Б.Чамаданаўверасень 2010 г.


даведнік па беларус-кай арфаграфіі і пунктуацыі


Ю.І.Гладкоў

29.

Падрыхтаваць арфаграфічны слоўнік бела-рускай мовы для агульнаадукацыйных ус-таноў і ўстаноў, якія забяспечваюць атры-манне прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

Г.У.Пальчык;

Г.М.Валочкастудзень 2010 г.

арфаграфічны слоўнік

Ю.І.Гладкоў

30.

Прааналізаваць існуючыя праграмы па беларускай мове і літаратуры для спецы-яльных устаноў адукацыі з улікам Закона.

Г.У.Пальчык; Т.В.Лісоўская, загад-чык лабараторыі спе-цыяльнай адукацыі НІА

лістапад 2009 г. – сакавік 2010 г.

аналітычная запіска

А.М.Змушко, начальнік упраўлення спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі

31.

Прааналізаваць вучэбныя дапаможнікі па беларускай мове, а таксама іншыя вучэб-ныя беларускамоўныя выданні для спе-цыяльных устаноў адукацыі.

Г.У.Пальчык;

А.А.Муліца, началь-нік аддзела метадыч-нага забеспячэння спецыяльнай адукацыі НІАлістапад 2009 г. – сакавік 2010 г.

аналітычная запіска

А.М.Змушко

32.

Дапрацаваць і перавыдаць праграмы па беларускай мове для спецыяльных устаноў адукацыі з улікам Закона.

Г.У.Пальчык;

М.Г.Яленскі;

Т.В.Лісоўская


І паўгоддзе

2010 г.


праграмы

А.М.Змушко

33.

Дапрацаваць і выдаць вучэбныя дапамож-нікі для спецыяльных устаноў адукацыі з улікам Закона.

Г.У.Пальчык;

М.Г.Яленскі;

А.А.Муліца


пачынаючы з 2010 г.

вучэбныя дапаможнікі

А.М.Змушко

34.

Падрыхтаваць метадычнае пісьмо аб азнаямленні вучняў устаноў спецыяльнай адукацыі на ўроках беларускай мовы і літаратуры са зменамі ў правілах беларускай арфаграфіі.

Г.У.Пальчык; Р.Б.Чамаданаў;

А.А.Муліцамай 2010 г.метадычнае пісьмо


А.М.Змушко

вышэйшая, сярэдняя спецыяльная і прафесійна-тэхнічная адукацыя

35.

Дапрацаваць вучэбныя і тыпавыя прагра-мы па беларускай мове, беларускай літа-ратуры і методыцы выкладання беларус-кай мовы і літаратуры ў адпаведнасці з но-вай рэдакцыяй Правіл.

С.У.Абламейка, рэктар БДУ;

загадчыкі беларускамоўных кафедраў БДУ:

В.І.Іўчанкаў;

М.Р.Прыгодзіч;

В.П.Рагойша; Т.І.Шамякіна;

З.І.Бадзевіч;

Т.П.Казакова; І.У.Таяноўская


да 30 чэрвеня 2010 г.

выданне праграм

Ю.І.Міксюк, начальнік упраўлен-ня вышэйшай і сярэдняй спецыяль-най адукацыі

36.

Забяспечыць паэтапнае выданне падручні-каў, вучэбна-метадычных дапаможнікаў, вучэбна-даведачных матэрыялаў па бела-рускай мове, беларускай літаратуры і ме-тодыцы выкладання беларускай мовы і лі-таратуры для студэнтаў філалагічных спе-цыяльнасцей у адпаведнасці з новай рэдак-цыяй Правіл.

С.У.Абламейка; загадчыкі беларускамоўных кафедраў БДУ


2010 – 2015 гг.

выданне вучэбнай літаратуры

Ю.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў, намеснік начальніка ўпраўлення вышэй-шай і сярэдняй спецыяльнай адука-цыі – начальнік ад-дзела вышэйшай адукацыі37.

Распрацаваць метадычныя рэкамендацыі да Закона для студэнтаў філалагічных спе-цыяльнасцей і выкладчыкаў беларускамоў-ных кафедраў.

С.У.Абламейка;

В.І.Іўчанкаў;

З. І.Бадзевіч


снежань 2009 г.

метадычнае выданне

Ю.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў38.

Абнавіць лекцыйныя і практычныя матэрыялы ў адпаведнасці з новай рэдакцыяй Правіл.

С.У.Абламейка;

В.І.Іўчанкаў;

М.Р.Прыгодзіч;

З.І.Бадзевічда 30 чэрвеня 2010 г.

матэрыялы

Ю.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў39.

Перапрацаваць вучэбныя матэрыялы (курсы лекцый, тэсты і тэставыя заданні, кантрольныя работы і інш.), занесеныя на электронныя носьбіты камп’ютарных класаў факультэта, у адпаведнасці з новай рэдакцыяй Правіл.

С.У.Абламейка;

В.І.Іўчанкаў;

М.Р.Прыгодзіч;

З.І.Бадзевічда 30 чэрвеня 2010 г.

электронныя вучэбныя матэрыялы

Ю.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў40.

Перапрацаваць змест праграм і білетаў да семестравых і дзяржаўных экзаменаў у адпаведнасці з новай рэдакцыяй Правіл.

С.У.Абламейка;

В.І.Іўчанкаў;

М.Р.Прыгодзіч;

З.І.Бадзевічверасень 2010 г.

падрыхтоўка праграм і білетаў

Ю.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў41.

Прыняць актыўны ўдзел супрацоўнікам кафедраў у напісанні школьных падручнікаў, праграм, вучэбна-метадычнай літаратуры, арфаграфічных даведнікаў.

С.У.Абламейка;

В.І.Іўчанкаў;

М.Р.Прыгодзіч;

З.І.Бадзевічда 1 верасня 2010 г.
Ю.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў42.

Правесці пасяджэнні кафедраў па абмерка-ванні паэтапнага выканання палажэнняў Закона.

С.У.Абламейка;

В.І.Іўчанкаў;

М.Р.Прыгодзіч; В.П.Рагойша; Т.І.Шамякіна;

З.І.Бадзевіч;

Т.П.Казакова;

І.У.Таяноўскаякрасавік 2010 г.

пасяджэнні

Ю.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў43.

Арганізаваць працу пастаянна дзеючага навукова-тэарэтычнага семінара “Актуаль-ныя пытанні беларускага мовазнаўства” для студэнтаў, аспірантаў і выкладчыкаў факультэта з удзелам распрацоўшчыкаў новай рэдакцыі Правіл.

С.У.Абламейка;

З.І.Бадзевічснежань 2009 г. – май 2010 г.

лекцыі “Аб правілах беларускай арфагра-фіі і пунктуацыі”

Ю.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў44.

Арганізаваць для студэнтаў-выпускнікоў курс “Новая рэдакцыя правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”.

П.Д.Кухарчык,

рэктар БДПУ;

В.А.Зайцаў, началь-нік вучэбна-метадыч-нага ўпраўлення БДПУ; дэканаты факультэтаў


з 1 верасня 2009 г.

лекцыйныя заняткі

Ю.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў45.

Распрацаваць вучэбныя (рабочыя) праграмы па дысцыплінах філалагічнага цыкла ў адпаведнасці з новай рэдакцыяй правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.

П.Д.Кухарчык;

П.А.Міхайлаў,

загадчык кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ;

Г.Я.Адамовіч, загадчык кафедры беларускай літаратуры БДПУ;

С.В.Снапкоўская, загадчык кафедры тэорыі і гісторыі культуры БДПУ;

С.К.Берднік, загадчык кафедры беларускай мовы і методыкі яе выкладання БДПУчэрвень 2010 г.

планы

Ю.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў46.

Падрыхтаваць для інфармацыйных стэндаў структурных падраздзяленняў БДПУ плакаты “Змены ў новай рэдакцыі правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”.

П.Д.Кухарчык;

В.В.Урбан, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства БДПУснежань 2009 г.

плакат фармату А 3

Ю.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў47.

Адкрыць на сайце БДПУ (bspu.unibel.by) і ва ўніверсітэцкай газеце “Настаўнік” рубрыку, прысвечаную аналізу новай рэдакцыі Правіл.

П.Д.Кухарчык; Ф.С.Шумчык, дэкан кафедры беларускай філалогіі і культуры БДПУ;

М.А.Лысак, начальнік Цэнтра развіцця інфарма-цыйных тэхналогій БДПУ; Т.А.Башмакова, рэдактар газеты “Настаўнік”люты 2010 г.

інфармацыйныя матэрыялы,

рэкамендацыіЮ.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў48.

Распрацаваць вучэбна-метадычны дапаможнік “Беларуская арфаграфія і пунктуацыя: правілы і заданні” для студэнтаў БДПУ.

П.Д.Кухарчык;

Ф.С.Шумчык;

П.А.Міхайлаў;

Д.В.Дзятко, намеснік дэкана па навуковай рабоце факультэта беларускай філалогіі і культуры БДПУ; В.В.Урбанкрасавік 2010 г.

вучэбна-метадычны дапаможнік

Ю.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў49.

Падрыхтаваць дапаможнікі па дысцыплінах філалагічнага цыкла ў адпаведнасці з новай рэдакцыяй Правіл.

П.Д.Кухарчык;

П.А.Міхайлаў;

Г.Я.Адамовіч;

С.В.Снапкоўская;

С.К.Берднік


пачынаючы з 2009 г.

дапаможнікі

Ю.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў50.

Правесці інструктыўна-метадычную нараду з выкладчыкамі кафедраў беларускага мовазнаўства і беларускай мовы і методыкі яе выкладання БДПУ па пытаннях арганізацыі вывучэння новай рэдакцыі Правіл.

П.Д.Кухарчык;

Ю.А.Быкадораў, прарэктар па вучэб-най рабоце БДПУчэрвень 2010 г.

інструктаж

Ю.І.Міксюк;

Э.Г.Шаўцоў51.

Падрыхтаваць бланкавую дакументацыю, іншыя дакументы, якія звязаны з вядзеннем справаводства на беларускай мове, наглядную інфармацыю, замяніць шыльды, пячаткі і інш. з мэтай забеспячэння арфаграфічнай аднастайнасці ў адпаведнасці з Законам.

П.Д.Кухарчык;

кіраўнікі падраздзяленняў БДПУда 1 ліпеня 2010 г.

дакументацыя

Ю.І.Міксюк,

Э.Г.Шаўцоў52.

Правесці рэктарат на тэму «Закон “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”: шляхі рэалізацыі».


А.Х.Шкляр, рэктар РІПА; А.Р.Варанцова, вучоны сакратар;

Г.С.Яначкіна, начальнік аддзела метадычнага забес-пячэння агульнай сярэдняй адукацыі16.10.2009 г.

рэктарат

Л.В.Гуліна-Галуб-кова, намеснік на-чальніка ўпраўлення вышэйшай і сярэд-няй спецыяльнай адукацыі – начальнік аддзела сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі;

Э.М.Ганчар, началь-нік упраўлення пра-фесійна-тэхнічнай адукацыі Міністэрства адукацыі53.

Правесці рабочыя нарады, кансультацыі для супрацоўнікаў адпаведных абласных метадычных структур прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі рэспублікі па рэалізацыі Закона.


А.Х.Шкляр;

М.В.Ільін, прарэктар па метадычнай рабоце;

Г.С.Яначкіна


на працягу

2009 – 2010 гг.нарады, кансультацыі

Л.В.Гуліна-Галубкова;

Э.М. Ганчар54.

Аформіць тэматычную рубрыку на рэспубліканскім партале інстытута.


А.Х.Шкляр;

Г.С.Яначкінаснежань 2009 г.

сайт

Л.В.Гуліна-Галубкова;

Э.М.Ганчар55.

Распрацаваць матэрыялы для правядзення практычных заняткаў з метадыстамі РІКВ па новай рэдакцыі Правіл.

М.С.Фяськоў


да 1 ліпеня 2010 г.

матэрыялы

К.С.Фарыно

56.

Прывесці ў адпаведнасць з новай рэдакцыяй Правіл беларускамоўную базу тэставых матэрыялаў.

М.С.Фяськоў;

Я.С.Безкаравайная, намеснік дырэктара па вучэбна-метадыч-най рабоце;

метадысты па прадметах


з 1чэрвеня 2010 г. па 1 мая 2011 г.

карэкціроўка базы даных тэставых заданняў па беларус-кай мове і заданняў тых прадметаў, якія рыхтуюцца на бела-рускай мове

К.С.Фарыно

ІІ. Павышэнне кваліфікацыі педагагічных кадраў

57.

Правесці дзень інфармавання ў апараце Міністэрства адукацыі (для супрацоўнікаў упраўленняў) ”Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі“.

А.І.Абрамаў, начальнік аддзела павышэння кваліфі-кацыі і перападрых-тоўкі кадраў адука-цыі


студзень 2010 г.

дзень інфармавання

А.І.Жук

58.

Правесці адкрытыя лекцыі з удзелам распрацоўшчыкаў Закона А.А.Лукашанца, В.І.Іўчанкава, Г.М.Валочкі.

А.І.Абрамаў

да красавіка 2010 г.

лекцыі для апарата Міністэрства адукацыі

А.І.Жук

59.

Правесці чарговае пасяджэнне Каардынацыйнага Савета па павышэнні кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў, у якое неабходна ўключыць для разгляду пытанні аб зменах у правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.

А.І.Абрамаў

2010 г.

пасяджэнне

А.І.Жук

60.

Правесці навукова-метадычны семінар ”Актуальныя пытанні арганізацыі вывучэння новай рэдакцыі Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі“.

М.І.Дзямчук, рэктар РІВШ;

А.В.Мартынюк, загадчык кафедры гісторыка-культур-най спадчыны Беларусіверасень– кастрычнік 2010 г.

навукова-метадычны семінар з удзелам выкладчыкаў ВНУ, НАН Беларусі, зацікаўленай грамадскасці

Ю.І.Міксюк


61.

Правесці мэтавыя курсы павышэння кваліфікацыі “Новая рэдакцыя Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”.

М.І.Дзямчук;

А.В.Мартынюккастрычнік 2010 г.

мэтавыя курсы

Ю.І.Міксюк


62.

Правесці мэтавыя курсы павышэння кваліфікацыі ”Сучасныя аспекты вывучэння беларускай мовы і літаратуры“.

М.І.Дзямчук;

А.В.Мартынюкстудзень-люты

2010 г.


мэтавыя курсы

Ю.І.Міксюк


63.

Правесці круглы стол для супрацоўнікаў філалагічнага факультэта БДУ “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”.

С.У.Абламейка;

З.І.Бадзевічстудзень 2010 г.

круглы стол

Ю.І.Міксюк


64.

Арганізаваць працу пастаянна дзеючага семінара “Беларускі правапіс: традыцыі, пераемнасць і перспектывы” ў Інстытуце журналістыкі БДУ.

С.У.Абламейка; В.І.Іўчанкаў

кастрычнік 2009 г.

– май 2010 г.павышэнне кваліфікацыі

Ю.І.Міксюк


65.

Правесці аднадзённы семінар для пра-фесарска-выкладчыцкага складу БДПУ, кіраўнікоў і супрацоўнікаў структурных падраздзяленняў БДПУ “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” з удзелам дырэктара ДНУ “Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”, прафесара А.А.Лукашанца, загадчыка кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання БДУ, прафесара В.І.Іўчанкава.

П.Д.Кухарчык;

Ф.С.Шумчыккрасавік 2010 г.

лекцыйныя заняткі

Ю.І.Міксюк


66.

Правесці курсы павышэння кваліфікацыі на базе РІПА для выкладчыкаў беларускай мовы і літаратуры прафесійна-тэхнічных і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў рэспублікі па азнаямленні з новай рэдакцыяй Правіл.

А.Х.Шкляр;

Г.С.Яначкіна;

Л.К.Валчанкова, прарэктар па вучэбнай рабоце


2009 – 2013 гг.

курсы

Л.В.Гуліна-Галубкова;

Э.М.Ганчар67.

Правесці 4-гадзінныя заняткі ў рамках курсаў павышэння кваліфікацыі на базе РІПА для ўсіх катэгорый слухачоў па азнаямленні з новай рэдакцыяй Правіл.

А.Х.Шкляр;

Л.К.Валчанкова;

Г.С.Яначкіна


2009 – 2013 гг.

курсы

Л.В.Гуліна-Галубкова;

Э.М.Ганчар68.

Арганізаваць вучобу метадыстаў РІКВ па вывучэнні новай рэдакцыі Правіл.

М.С.Фяськоў;

Я.С.Безкаравайнаяда 17 ліпеня 2010 г.

практычныя заняткі

К.С.Фарыно

69.

Разгледзець на пасяджэннях рэктарата АПА, саветаў ІРА пытанне “Навукова-метадычнае забеспячэнне рэалізацыі палажэнняў Закона”.

рэктары АПА, ІРА

І квартал 2010 г.

пасяджэнне

А.І.Абрамаў

70.

Правесці ва ўстановах адукацыі, якія забяспечваюць павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўку кадраў, дзень інфармавання “Змены ў правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”.

рэктары АПА, ІРА

студзень 2010 г.

інфармаванне

А.І.Абрамаў

71.

Унесці ў вучэбна-тэматычныя планы базавага павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі тэмы, якія тычацца Закона.

рэктары АПА, ІРА

пачынаючы з

1 студзеня 2010 г. і ўвесь пераходны перыядпадрыхтоўка адпаведных тэм

А.І.Абрамаў

72.

Увесці ў план курсавой падрыхтоўкі павы-шэння кваліфікацыі бібліятэкараў устаноў адукацыі тэмы па рэалізацыі палажэнняў Закона.

А.В.Шамелава

2009 – 2013 гг.

падбор тэм

А.І.Жук

73.

Правесці мэтавыя кароткатэрміновыя курсы павышэння кваліфікацыі, семінары, інструктыўна-метадычныя нарады па пытаннях змен у правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі для кіраўнікоў устаноў адукацыі, настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры, настаўнікаў-прадметнікаў устаноў з беларускай мовай навучання, справаводаў і іншых катэгорый кадраў адукацыі.


рэктары АПА, ІРА

да 1 верасня 2010 г.

арганізацыя курсаў

А.І.Абрамаў

74.

Правесці семінары, інструктыўна-мета-дычныя нарады з метадыстамі інстытутаў развіцця адукацыі, раённых (гарадскіх) ву-чэбна-метадычных кабінетаў па пытаннях метадычнага забеспячэння рэалізацыі Закона.

рэктары АПА, ІРА

да 1 верасня 2010 г.

арганізацыя міжкурсавога перыяду павышэння кваліфікацыі

А.І.Абрамаў

75.

Арганізаваць падрыхтоўку кіраўнікоў метадычных аб’яднанняў настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры да работы ва ўмовах рэалізацыі Закона.

рэктары АПА, ІРА

да 1 верасня 2010 г.

нарады, семінары, круглыя сталы і інш.

А.І.Абрамаў

76.

Арганізаваць вывучэнне і практычнае выкарыстанне метадычных рэкамендацый да Закона.

рэктары ІРА, загадчыкі Р(Г)ВМК

ІІІ квартал 2010 г. і ўвесь пераходны перыяд

практычныя заняткі

А.І.Абрамаў


77.

Арганізаваць кансультатыўную дапамогу па пытаннях рэалізацыі Закона.

рэктары АПА, ІРА

пачынаючы з 2010 г. і да 1 верасня 2013 г.

кансультацыі

А.І.Абрамаў

78.

Уключыць у планы правядзення жнівеньскіх нарад педагагічных работнікаў пытанні, якія тычацца Закона.

начальнікі ўпраў-ленняў адукацыі аблвыканкамаў, загадчыкі Р(Г)ВМК

жнівень 2010 г.

нарады

А.І.Абрамаў

79.

Падрыхтаваць інфармацыйныя матэрыялы і матэрыялы з вопыту работы па рэалізацыі асноўных палажэнняў Закона.

рэктары АПА, ІРА


на працягу 2010 г.

падбор матэрыялаў

А.І.Абрамаў


80.

Арганізаваць круглы стол для работнікаў устаноў сістэмы павышэння кваліфікацыі “Арганізацыйна-метадычнае забеспячэнне вывучэння новай рэдакцыі Правіл сучаснай беларускай арфаграфіі і пунктуацыі: вопыт, праблемы”.

А.І.Таўгень, рэктар АПА;

Г.І.Нікалаенка, прарэктар па наву-кова-метадычнай рабоцеснежань 2010 г.

круглы стол

А.І.Абрамаў


81.

Павышаць кваліфікацыю супрацоўнікаў СМІ, заснавальнікам якіх з’яўляецца Міністэрства адукацыі, на базе факультэта павышэння і перападрыхтоўкі кваліфі-кацыі Інстытута журналістыкі БДУ па пытаннях змен у правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.

Н.А.Супрановіч, дырэктар выдавецтва “Адукацыя і выха-ванне”;

галоўныя

рэдактары прадмет-ных часопiсаў;

З.І.Падліпская, галоўны рэдактар часопіса “Роднае слова”;

Н.Г.Ваніна, дырэк-тар РУП «Выдавецтва “Пачатковая школа”»;
А.І.Сачанка, галоўны рэдактар часопіса “Пралеска”;

В.А.Кнышаў, в.а. галоўнага рэдактара “Настаўніцкай газеты”;

А.В.Маслава, галоўны рэдактар часопіса “Народная асвета”

пачынаючы з 2009 г. па ліпень2010 г.


курсы павышэння кваліфікацыі,

семінары


А.І.Жук; Т.М.Кавалёва;

К.С.Фарыно
ІІІ. Арганізацыя справаводства

82.

Забяспечыць вядзенне справаводства ў адпаведнасці з новай рэдакцыяй Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі ў апараце Міністэрства адукацыі.


У.В.Назараў, начальнік упраў-лення кантролю, справаводства і матэрыяльна-тэхніч-нага забеспячэння

пачынаючы з

1 верасня 2010 г.вядзенне справаводства

Б.І.Іваноў

83.

Забяспечыць афармленне загадаў, пастаноў, узнагародных матэрыялаў у адпаведнасці з новай рэдакцыя Правіл.

З.М.Южык, начальнік упраўлення кадравай палітыкі

пачынаючы з

1 верасня 2010 г.


А.І.Жук;

Б.В.Іваноў; Т.М.Кавалёва;

К.С.Фарыно


84.

Забяспечыць установы адукацыі, структурныя падраздзяленні Міністэрства адукацыі афіцыйнымі бланкамі і іншымі дакументамі, якія тычацца вядзення справаводства на беларускай мове, у адпаведнасці з Законам.

Кіраўнікі структурных падраздзяленняў Мі-ністэрства адукацыі;

рэктары ІРА; загадчыкі Р(Г)ВМК;

камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама; упраўленні адукацыі аблвыканкамаў;

кіраўнікі ўстаноў адукацыіда 1 жніўня 2010 г.

забеспячэнне дакументацыяй па справаводстве

А.І.Жук;

Б.В.Іваноў; Т.М.Кавалёва;

К.С.Фарыно


IV. Сродкі масавай інфармацыі

85.

Праводзіць сістэмную iнфармацыйна-тлумачальную работу па прапагандзе Закона ў сродках масавай інфармацыі: інтэрв’ю, круглыя сталы, рубрыкі, прэс-канферэнцыі і інш. (газеты ”Звязда“, ”Народная газета“, ”Настаўніцкая газета“; часопісы ”Веснік адукацыі“, ”Роднае слова“, ”Народная асвета“, ”Пачатковая школа“, ”Беларуская мова і літаратура“, ”Пралеска“ і інш.).

В.І.Іўчанкаў, Саветнік Міністра адукацыі па сувязях са СМІ і гра-мадскасцю;

А.В.Маслава;

М.А.Супрановіч;

галоўныя

рэдактары прадмет-ных часопiсаў;

З.І.Падліпская;

Н.Г.Ваніна;
А.І.Сачанка;

В.А.Кнышаўпастаянна

публiкацыя артыкулаў

К.С.Фарыно;

Т.М.Кавалёва;

Г.Р.Макаранкава; Ю.І.Гладкоў;

А.М.Змушко86.

Сістэмна адлюстроўваць на старонках часопісаў, ”Настаўніцкай газеты“ асноўныя палажэнні новай рэдакцыі “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”.

М.А.Супрановіч; галоўныя рэдактары

прадметных часопiсаў;

А.В.Маслава;

З.І.Падліпская;

Н.Г.Ваніна;
А.І.Сачанка;

В.А.Кнышаўпачынаючы са студзеня 2009 г. і на працягу пераходнага перыяду

публікацыі

А.І.Жук;

Т.М.Кавалёва;

К.С.Фарыно


87.

Правесці асветніцкую работу з настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры па пытаннях змен у правілах беларускага правапісу.

М.А. Супрановіч; галоўныя рэдактары прадметных часопiсаў;

А.В.Маслава;

З.І.Падліпская;

Н.Г.Ваніна;


А.І.Сачанка;

В.А.Кнышаўда 1 жніўня 2013 г.

гутаркі; прэзентацыі

А.І.Жук;

Т.М.Кавалёва;

К.С.Фарыно


88.

Забяспечыць арфаграфічную аднастай-насць у адпаведнасці з Законам.

М.А.Супрановіч; галоўныя

рэдактары прадмет-ных часопiсаў;

А.В.Маслава;

З.І.Падліпская;

Н.Г.Ваніна;
А.І.Сачанка;

В.А.Кнышаўпачынаючы з 1 верасня 2010 г.

літаратурнае рэдага-ванне матэрыялаў аўтараў, арганізацыя навучання работні-каў выдавецтва

А.І.Жук; Т.М.Кавалёва;

К.С.Фарыно
89.

Інфармаваць педагогаў аб асаблівасцях арганізацыі вучэбнага працэсу з улікам новай рэдакцыі Правіл.

М.А.Супрановіч; галоўныя

рэдактары прадмет-ных часопiсаў;

А.В.Маслава;

З.І.Падліпская;

Н.Г.Ваніна;
А.І.Сачанка;

В.А.Кнышаўпа меры падрыхтоўкі адпаведных метадычных рэкамендацый

публікацыі мета-дычных рэкаменда-цый Міністэрства адукацыі

А.І.Жук; Т.М.Кавалёва;

К.С.Фарыно
90.

Аказваць метадычную дапамогу ўстановам адукацыі ў арганізацыі навучальнага працэсу і вядзення справаводства з улікам патрабаванняў новай рэдакцыі Правіл.

В.А.Кнышаў

пастаянна

падрыхтоўка спецы-яльнага выпуску “Настаўніцкай газе-ты”, які будзе змяшчаць ўсе метадычныя рэка-мендацыі па дадзе-най тэме, а таксама ўрокі прафесара В.І.Іўчанкава

Ю.І.Гладкоў

91.

Забяспечыць выкананне плана мерапрыемстваў па рэалізацыі палажэнняў Закона.

М.А.Супрановіч; галоўныя

рэдактары прадмет-ных часопiсаў; А.В.Маслава;

З.І.Падліпская;

Н.Г.Ваніна;


А.І.Сачанка;

В.А.Кнышаўпастаянна

публікацыя інфарма-цыйных паведамлен-няў, артыкулаў і іншых матэрыялаў на старонках газеты

А.І.Жук;

Т.М.Кавалёва;

К.С.Фарыно


92.

Увесці рубрыку ”Размаўляем па-беларус-ку“ з улікам новай рэдакцыі Правіл.

Н.Г.Ваніна

пачынаючы з кастрычніка 2009 г.

і на працягу пера-ходнага перыядурубрыка на сайце выдавецтва

Ю.І.Гладкоў

93.

Падрыхтаваць мультымедыйныя дадаткі да часопіса, на якіх будуць размяшчацца матэрыялы па прапанаванай тэматыцы.

Н.Г.Ваніна

пачынаючы са студзеня 2010 г. і на працягу года

падрыхтоўка матэрыялаў на электронных сродках

Ю.І.Гладкоў
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка