Мова І літаратура ў XXI стагоддзі а. Я. Беларус
Дата канвертавання25.01.2018
Памер18.43 Kb.
МОВА І ЛІТАРАТУРА Ў XXI СТАГОДДЗІ

А. Я. Беларус

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Мінск, Беларусь

e-mail: belarus@bsu.by
На выснове аналізу… тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст… выяўлена, што… тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст. Даказана, што… тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст. Абгрунтавана… тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст.
Ключавыя словы: мова; літаратура; метад; навуковая парадыгма.
LANGUAGE AND LITERATURE IN THE XXI CENTURY
А. Ya. Belarus
Belarusian State University

Minsk, Belarus
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text вased on the analysis of... It is revealed that… text text text text text text text text text text text text text text text. It is proved that… text text text text text ext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.
Keywords: language; literature; method; scientific paradigm.
Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст [3, с. 10]. Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст. Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст. Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст. Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст [1, с. 100]. Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст.
БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ
1. Багдановіч М. Поўны збор твораў : у 3 т. Мінск : Беларус. навука, 2001. Т. 1 : Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя накіды. 751 с.

2. Жыбуль В. Пераклады казак Карнея Чукоўскага на беларускую мову : адпаведнасць і запатрабаванасць [Электронны рэсурс] // Міфалогія – фальклор – літаратура : праблемы паэтыкі : зб. навук. прац. Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2008. Вып. 6. С. 24–30. Рэжым доступу : http://elib.bsu.by/handle/123456789/26925. Дата доступу : 25.11.2016.3. Шакун Н. С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне : (да праблемы лакальных тыпаў старажытнаславянскай мовы) : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.03. Мінск : БДУ, 2005. 16 с.

4. Якіменка Т. С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальклоры беларусаў // Беларуская музыка : гісторыя і традыцыі : зб. навук. арт. Мінск : Беларус. дзярж. акад. музыкі, 2003. С. 47–74.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка