Палітыка індустрыялізацыі. Калектывізація сельскай гаспадаркі. Індустрыялізацыя
Дата канвертавання14.02.2017
Памер445 b.


Палітыка індустрыялізацыі. Калектывізація сельскай гаспадаркі.


ІндустрыялізацыяПрычыны

 • У другой палове 20-х гадоў краіна заставалася пераважна аграрнай, тэхнічны ўзровень прамысловых прадпрыемстваў быў нізкім.

 • Неабходна было стварыць машынную вытворчасць, умацаваць абароназдольнасць краіны, пабудаваць матэрыяльна-тэхнічную базу сацыялізму.Індустрыялізацыя – гэта працэс стварэння буйной машыннай вы- творчасці ва ўсіх галінах народ- най гаспадаркі і ў першую чаргу ў прамысловасці.За гады першай пяцігодкі (1928/1929-1930/1933 гг.) асноўныя вытворчыя даходы БССР павялічыліся ў 3,7 раза. Было пабудавана 78 буйных і 460 дробных прадпрыемстваў. З эканомікі былі выціснуты капіталістычныя элементы, дзяржава зрабілася манапольным уласнікам.Аднак разам з тым адміністрацыйная сістэма кіравання сутыкнула Беларусь са мноствам цяжкас- цей. Сабекошт прадукцыі заставаўся высокім, рост прадукцыйнасці працы адставаў ад зададзеных тэм-паў. Цэны цяпер устанаўліваліся чыноўнікамі, рынач- ныя адносіны былі заменены складанай бюрократыч- най сістэмай прадпісанняў, лімітаў і фондаў. Такі эканамічны механізм працягваў дзейнічаць і ў гады другой (1933-1937) і трэцяй (1938-1941) пяці- годак. Рост прамысловасці быў нераўнамерным і ха- рактарызаваўся ўзмацненнем дыспрапорцый і цяж- касцей.Для паспяховага правядзення індустрыялізацыі патрэбна была валюта для закупкі за мяжой сучас- нага абсталявання. Вырабіць яго на адсталых машы- набудаўнічых заводах унутры краіны было немагчы- ма. Валюту мог даць хлеб, таму дзяржава распачала прымусовую канфіскацыю збожжа ў сялян. Лягчэй за ўсё гэта можна было зрабіць шляхам калектывізацыі.КалектывізацыяКалектывізацыя – аб’яднанне дробных індывідуальных гаспадарак сялян ў буйныя калектыўныя гаспадаркі.Летам 1929 г. абвяшчаецца лозунг суцэльнай калектывізацыі і ліквідацыі кулацтва як класа. Насільны працэс калектывізацыі, гвалтоўны запіс сялян у калгасы, масавае раскулачванне (у Беларусі раскулачылі каля 15,5 тыс. гаспа- дарак) выклікалі адкрыты пратэст сялян. Толь- кі ў 1930 г. адбылося каля 500 узброеных вы- ступленняў. Усіх незадаволеных аддавалі пад суд як контррэвалюцыянераў.Вынікі індустрыялізацыі і калектывізацыі

 • 1.) Была створана сучасная на той час матэрыяльна-тэхнічная база ў прамысловасці і ў сельскай гаспа- дарцы.

 • 2.) На працягу 30-х гг. усталявалася адміністрацый-

 • на-камандная сістэма кіравання эканомікай.

 • 3.) Прадпрыемствы былі пазбаўлены гаспадарчай самастойнасці, а рабочыя і калгаснікі – права распа-

 • раджацца вынікамі сваёй працы.

 • 4.) За гады першых пяцігодак значна пагоршылася ма-

 • тэрыяльная становішча ўсіх слаёў грамадства СССР,

 • у тым ліку і Беларусі.Вывад.Пытанні і заданні для самакантролю

 • 1. Дайце азначэнне наступных тэрмінаў: а.)“індустрыялізацыя”;

 • б.)“калектывізацыя”

 • 2. Калі ў БССР пачынаецца выкананне першага пяцігадова плана? Гады правядзення першых трох пяцігодак?

 • 4. Якімі былі вынікі правядзення індустрыялізацыі і калектывізацыі ў БССР?

 • 5. Чаму ўлады лічылі неабходным пра-

 • вядзенне суцэльнай калектывізацыі?
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка