Пытаннi да экзамена па курсу
Дата канвертавання07.01.2018
Памер39.93 Kb.
ПЫТАННI ДА ЭКЗАМЕНА ПА КУРСУ

«ГIСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСI»

для студэнтаў 3 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi

«Гiсторыя айчынная i ўсеагульная»на 2009-2010 нав. год

А.Р. Яшчанка

 1. Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi».

 2. Перыядызацыя курса «Гiсторыя культуры Беларуси». Гiстарычныя ўмовы развiцця культуры Беларусi ў розныя эпохi.

 3. Народная творчасць беларусаў.

 4. Народныя вераваннi i творы першабытнага мастацтва на Беларусi.

 5. Культура беларускiх земляў у IX – XIII стст.: дойлiдства, манументальны жывапiс.

 6. Культура беларускiх земляў у IX – XIII стст.: дэкаратыўна-прыкладное мастацтва.

 7. Культура беларускiх земляў у IX – XIII стст.: пiсьмовыя помнiкi.

 8. Рэлiгiйна-асветнiцкая дзейнасць Кiрылы Тураўскага, Ефрасiннi Полацкай, Клiмента Смаляцiча.

 9. Станаўленне старажытнабеларускай мовы. Развiццё беларускай мовы ў XIY – XYII стст.

 10. Свецкая i царкоўная лiтаратура на беларускiх землях у XIY – XY стст.

 11. Мастацкiя стылi ў архiтэктуры Беларусi: раманскi стыль, беларуская готыка абарончых i культавых збудаванняў.

 12. Iканапiс Беларусi.

 13. Скульптура на Беларусi (XIY – XYIII стст.).

 14. Культура эпохi Адраджэння i Беларусь.

 15. Францыск Скарына i яго дзейнасць.

 16. Выдатныя дзеячы эпохi Адраджэння на Беларусi.

 17. Статут ВКЛ i яго рэдакцыi. Рэлiгiйная i свецкая лiтаратура на беларускiх землях (XYI ст.).

 18. Узнiкненне i развiццё кнiгадрукавання на Беларусi (XYI – XYIII стст.).

 19. Замак у Мiры: гiсторыя ўзнiкнення i пераўтварэння ў княжацкую рэзiдэнцыю.

 20. Манументальны жывапic на Беларусi (XIY – XYIII стст.).

 21. Узнiкненне свецкага жывапicу. Сармацкi партрэт на Беларусi. Пахавальны i данатарскi партрэт.

 22. Развiццё мiнiяцюры i кнiжнай графiкi (па XYIII ст.). Гравюры Ф. Скарыны. Вiленская i Куцеiнская школы гравюры.

 23. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусi (XIY – XYIII стст.): мастацкае шкло, мастацкая апрацоўка металу.

 24. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусi (XIY – XYIII стст.): ткацтва, вышыўка, дываны, шпалеры. Слуцкiя паясы.

 25. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусi (XIY – XYIII стст.): разьба па дрэве, выраб дэкаратыўнай кафлi.

 26. Развiццё адукацыi на беларускiх землях (XIY – сяр. XYI ст).

 27. Развiццё адукацыi на беларускiх землях у складзе Рэчы Паспалiтай. Рэформа сiстэмы адукацыi i дзейнасць адукацыйнай камicii.

 28. Гiсторыка-мемуарная, палемiчная i сатырычная лiтаратура на Беларусi (канец XYI – XYII ст.). Творчая спадчына Сiмяона Полацкага.

 29. Школьны i прыгонны тэатры на Беларусi.

 30. Барока i ракако ў архiтэктуры Беларусi.

 31. Нясвiжскi палацава-замкавы комплекс.

 32. Музычнае мастацтва Беларусi (па XYIII ст.).

 33. Класiцызм у архiтэктуры Беларусi.

 34. Развiццё сiстэмы адукацыi на Беларусi (XIX – пачатак XX ст.).

 35. Развiццё навуковага беларусазнаўства (XIX – пачатак XX ст.).

 36. Развiццё лiтаратуры на Беларусi: ад рамантызму праз сентыменталiзм да рэалiзму.

 37. Асаблiвасцi беларускай лiтаратуры нашанiваўскага перыяду. Творчасць Я. Купалы, Я. Куласа, М. Багдановiча i iнш.

 38. Музычнае мастацтва Беларусi (XIX – пачатак XX ст.).

 39. Прафесiйны тэатр на Беларусi (XIX – пачатак XX ст.).

 40. Архiтэктура Гомеля (канец XYIII – пачатку XX ст.).

 41. Перыядычны друк на Беларусi (канец XYIII – пачатак XX ст.).

 42. Эклектыка i мадэрн у архiтэктуры Беларусi.

 43. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусi (XIX – пачатак XX ст.).

 44. Станковы жывапic Беларусi (XIX – пачатак XX ст.).

 45. Палiтыка беларусiзацыi ў культурным жыццi.

 46. Дзейнасць Инстытута беларускай культуры. Навуковае жыццё ў БССР.

 47. Беларуская лiтаратура i драматургiя ў 1920-ыя – пачатку 1940-х гг.

 48. Жывапic i графiка ў БССР (1920-ыя - пачатак 1940-х гг.).

 49. Тэатральнае жыццё у БССР (1920-ыя - пачатак 1940-х гг.).

 50. Музычная культура ў БССР (1920-ыя - пачатак 1940-х гг.).

 51. Развiццё архiтэктуры ў БССР (1920-ыя - пачатак 1940-х гг.). Канструктывiзм i функцыяналiзм.

 52. Культура Заходняй Беларусi (1921 – 1939 гг.).

 53. Зараджэнне i развiццё беларускай кiнематаграфii ў даваенны перыяд.

 54. Беларуская культура ў гады Вялiкай Айчыннай вайны i першыя пасляваенныя гады.

 55. Адукацыя ў БССР (другая палова XX – 1991 г.) i на сучасным этапе.

 56. Навуковае жыццё ў БССР (другая палова XX – пачатак XXI ст.).

 57. Архiтэктура БССР: другая палова 1940-х – 1991 г.

 58. Музычнае мастацтва БССР: другая палова 1940-х – 1991 г.

 59. Тэатральнае мастацтва БССР: другая палова 1940-х – 1991 г.

 60. Лiтаратурнае жыццё ў БССР: другая палова 1940-х – 1991 г.

 61. Развiццё кинематаграфii ў БССР: другая палова 1940-х – 1991 г.

 62. Жывапiс i графiка ў БССР: другая палова 1940-х – 1991 г.

 63. Скульптура ў БССР: другая палова 1940-х – 1991 г.

 64. Музеi Беларусi ў XX – пачатку XXI ст.

 65. Мастацтва кiно i СМI (канец XX – пачатак XXI ст.).

 66. Архiтэктура сучаснай Беларусi.

 67. Сучасная беларуская лiтаратура (канец XX – пачатак XXI ст.).

 68. Выяўленчае мастацтва Беларусi на сучасным этапе.

 69. Музычна-тэатральнае жыццё Беларусi на сучасным этапе.

 70. Культурнае жыццё Гомеля ў савецкi перыяд i на сучасным этапе.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка