Пытанні да экзамену Па курсе: «Філалагічны аналіз тэксту»
Дата канвертавання02.04.2017
Памер30.87 Kb.
Пытанні да экзамену
Па курсе: «Філалагічны аналіз тэксту»
Спецыяльнасць: «Журналістыка (друкаваныя СМІ)» (4 курс, АЗН)


 1. Філалагічны аналіз тэксту як навучальная дысцыпліна. Аб’ект, прадмет, мэты і задачы курса. Сувязь філалагічнага аналізу тэксту з іншымі дысцыплінамі.

 2. Суадносіны філалагічнага аналізу тэксту і іншых відаў аналізу тэксту.

 3. Спецыфіка філалагічнага аналізу тэксту.

 4. Паняцце пра тэкст ў лінгвістыцы і семіётыцы.

 5. Тэкст як частка дыскурсу.

 6. Сучасныя накірункі даследавання тэксту.

 7. Асноўныя і факультатыўныя катэгорыі тэксту.

 8. Праблема класіфікацыі і тыпалогіі тэкстаў.

 9. Сутнасныя прыкметы немастацкай і мастацкай камунікацыі.

 10. Экстралінгвістычныя параметры ў аналізе мастацкага тэксту.

 11. Комплексны аналіз мастацкага тэксту.

 12. Медыятэкст як асобны від тэксту.

 13. Медыятэкст як аб’ект даследавання медыялінгвістыкі і іншых навук.

 14. Экстралінгвістычныя фактары медыятэксту.

 15. Сутнасныя прыкметы медыятэксту.

 16. Медыятэкст як тэкст адкрытага тыпу. Паняцце прэцэдэнтнасці тэксту.

 17. Інтэртэкстуальнасць медыятэксту і мастацкага тэксту. Тыпы інтэртэкстаў.

 18. Крытэрыі тыпалогіі медыятэкстаў.

 19. Класіфікацыя медыятэкстаў па тыпавой арганізацыі зместу: навінавыя, аналітычныя, крытычныя, палітыка-публіцыстычныя і г.д.

 20. Класіфікацыя медыятэкстаў па прыкмеце зваротнай сувязі; па тыпе кантакту; па форме стварэння і распаўсюджвання інфармацыі; па канале распаўсюджвання; па інстытуцыянальным тыпе тэксту і інш.

 21. Метады даследавання медыятэксту.

 22. Медыятэкст як аб’ект філалагічнага аналізу.

 23. Функцыі публіцыстычнага тэксту.

 24. Жанравыя разнавіднасці публіцыстычных тэкстаў.

 25. Стылеўтваральныя фактары публіцыстычных тэкстаў: экстралінгвістычныя, уласна лінгвістычныя, суб'ектная інфармацыя, аб'ектная інфармацыя, наяўнасць падтэксту.

 26. Звязнасць і цэласць публіцыстычнага тэксту. Спосабы выражэння звязнага тэксту.

 27. Законы звязнага тэксту: закон звязнасці, закон антаганізму.

 28. Закон паўтаральнасці сэнсу.

 29. Закон эканоміі і закон збыткоўнасці.

 30. Тэкставыя катэгорыі ў публіцыстычным тэксце і сродкі іх выражэння.

 31. Кампазіцыя публіцыстычнага тэксту.

 32. Комплексны аналіз публіцыстычнага тэксту.

 33. PR-тэкст у сістэме публічных камунікацый. Групы PR-тэкстаў.

 34. Структура PR-тэкстаў. Аналіз моўных сродкаў PR-тэкстаў, яго спецыфіка.

 35. Рэкламны тэкст. Тыпы рэкламы.

 36. Віды рэкламы па канале атрымання інфармацыі. Друкаваная рэклама, яе спецыфіка.

 37. Асноўныя прыёмы стварэння рэкламнага тэксту: прыём унушэння, прыём стварэння станоўчага прагматычнага фону.

 38. Тэксты СМІ ў сучаснай ментальна-моўнай прасторы.

Загадчык кафедры Л.В. СкібіцкаяДацэнт С.С. Клундук


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка