Пытанні да заліку па дысцыпліне «Гісторыя беларускайлітаратуры»для 3 курса, спец. Аб, 5 сяместр
Дата канвертавання25.01.2017
Памер29.82 Kb.
Пытанні да заліку па дысцыпліне

«Гісторыя беларускайлітаратуры»для 3 курса, спец. АБ,

5 сяместр (1920 – 1940-я гады)


 1. Вядучыя літаратурныя плыні ХХ стагоддзя і іх адлюстраванне ў беларускай літаратуры.

 2. Асаблівасці грамадска-палітычнага жыцця ў Беларусі ў 20-я гады ХХ ст.

 3. Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай літаратуры ў 20-я гады ХХ ст.

 4. Дзейнасць літаратурных арганізацый («Маладняк», «Узвышша», «Полымя» і інш.) 20-х гадоў ХХ ст.

 5. Развіццё беларускай прозы ў 20-я гады ХХ ст.: творчасць З. Бядулі, М. Гарэцкага, Я. Коласа, Я. Нёманскага, М. Зарэцкага, М. Лынькова, К. Чорнага.

 6. Ідэйна-тэматычнае развіццё літаратуры Заходняй Беларусі.

 7. Ідэйна-светапоглядныя змены ў беларускай літаратуры 30-х гадоў ХХ ст. Асаблівасці метаду сацрэалізму.

 8. Паэтычная ідылія жыцця ў паэзіі 30-х гадоў ХХ ст. (Ляўкоўскі цыкл вершаў Я. Купалы).

 9. Эстэтычныя зрухі ў развіцці беларускай паэзіі другой паловы 30-х гадоў ХХ ст. (вершаваны цыкл А. Куляшова «Юнацкі свет»).

 10. Паэтычны эпас 30-х гадоў ХХ ст. і яго жанравая мадыфікацыя (А. Куляшоў «Крыўда», «Аманал»; К. Крапіва «Хвядос – чырвоны нос»; Я. Купала «Над ракой Арэсай», «Тарасова доля»; П. Броўка «Кацярына»).

 11. Ідэйна-мастацкі змест беларускай прозы 30-х гадоў ХХ ст. (К. Крапіва «Мядзведзічы»; М. Зарэцкі «Вязьмо»; К. Чорны «Бацькаўшчына», «Люба Лук’янская»).

 12. Стан беларускай драматургіі 30-х гадоў ХХ ст. (ідэйна-эстэтычныя пошукі К. Крапівы, К. Чорнага, В. Шашалевіча, М. Зарэцкага).

 13. Тэма калектывізацыі ў творчасці беларускіх пісьменнікаў 30-х гадоў ХХ ст. (К. Крапіва, М. Зарэцкі, Я. Колас і інш.).

 14. Праблематыка прозы К. Чорнага.

 15. Канцэпцыя чалавечай асобы ў аповесці К. Чорнага «Лявон Бушмар».

 16. Гістарызм і сацыяльна-філасофскія матывы рамана К. Чорнага «Бацькаўшчына».

 17. Праблематыка творчасці К. Чорнага перыяду Вялікай Айчыннай вайны (раманы «Пошукі будучыні», «Вялікі дзень», «Млечны шлях»).

 18. Адметнасць прозы М. Лынькова, жыццёвы і творчы шлях аўтара.

 19. К. Крапіва – байкапісец: традыцыі народнай смехавой культуры ў творах.

 20. Пародыя і сатыра ў творчасці К. Крапівы (паэмы «Біблія», «Шкірута», «Хвядос – чырвоны нос»).

 21. Абарона сатырычных жанраў, іх тэарэтычнае асэнсаванне ў артыкулах К. Крапівы «Думкі пра сатыру», «Аб сатырычнай камедыі», «Канфлікт – аснова п’есы».

 22. Тэма Вялікай Айчыннай вайны і яе мастацкае вырашэнне ў драмах К. Крапівы «Проба агнём», «Валодзеў гальштук», «З народам», «Людзі і д’яблы».

 23. Адметнасць прозы М. Лынькова, жыццёвы і творчы шлях аўтара.

 24. Інтэлектуалізм паэзіі У. Дубоўкі (паэмы «Штурмуйце будучыні аванпосты», «Пурпуровых ветразей узвівы», «Кругі»).

 25. Адметнасці таленту А. Мрыя. «Запіскі Самсона Самасуя» як першы сатырычны раман у беларускай літаратуры.

 26. Пошук сродкаў эпічнасці ў паэмах А. Куляшова 30-х гадоў («Антон Шандабыла», «Баранаў Васіль», «Песня аб разведчыках»).

 27. Адлюстраванне характару маладога сучасніка ў нізцы вершаў А. Куляшова «Юнацкі свет.

 28. Асноўныя матывы ваеннай лірыкі А. Куляшова («Балада пра чатырох заложнікаў», «Ліст з палону», «Сцяг брыгады»).

 29. Адлюстраванне ўмоўна-казачнага свету ў паэме А. Куляшова «Прыгоды цымбал».

 30. Навізна прёмаў адлюстравання рэчаіснасці ў «Новай кнізе» А. Куляшова.

 31. Асноўная праблематыка і мастацкія вартасці паэм А. Куляшова «Цунамі», «Далёка да акіяна», «Варшаўскі шлях», «Хамуціус».

 32. Праблематыка вершаў М. Танка 30-х гадоў («Спатканне», «Песня кулікоў», «Павязлі цягнікі», «На пероне», «Да дня»).

 33. Жанрава-стылёвыя асаблівасці, праблематыка, мастацкія вартасці паэм М. Танка «Нарач», «Журавінавы цвет», «Сказ пра Вяля», «Казка пра музыку».

 34. Асноўныя мастацкія прыёмы адлюстравання вобраза К. Каліноўскага ў паэме М. Танка «Кастусь Каліноўскі».

 35. Развіццё беларускай літаратуры перыяду Вялікай Айчыннай Вайны.

 36. Асноўны пафас ваеннай лірыкі М. Танка (вершы «Не шкадуйце, хлопцы, пораху...», «Вастрыце зброю», «Падымайся, Беларусь», «Мы вернемся», «Родная мова», «Маці», «Рэквіем», «Мы ў свой горад прыйшлі»; паэма «Янук Сяліба»).


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка