П/п Аўтар/назва
Дата канвертавання02.04.2017
Памер261.81 Kb.


Фальклор

Паважаныя калегі!

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Літаратура перадаецца ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў.

Для атрымання выданняў неабходна накіраваць пісьмо з заказам на імя дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Матульскага Рамана Сцяпанавіча.

Наш адрас:

220114, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 116,

Нацыянальная бібліятэка Беларусі.

Факс прыёмнай: (8 017) 266 37 06.

Загадчык сектара ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Жукоўская Мар'яна Вітальеўна.

Тэл. (8 017) 293 25 83.jukovskaya@nlb.by


п/п

Аўтар/назва

Аляхновіч, Алег Міхайлавіч (кандыдат філалагічных навук; нар. 1940). Народная песня ў мастацкай самадзейнасці / А. М. Аляхновіч. – Мінск : Універсітэцкае, 1991. – 109, [2] с.Анталогія беларускай савецкай песнi [Ноты] : [для голасу (хору) ў суправаджэнні фартэпіяна (баяна) і без суправаджэння] / [складальнік, ад складальніка Т. І. Дзядзюля ; рэдкалегія: А. В. Багатыроў, Н. С. Гiлевіч, Г. І. Цітовіч]. – Мінск : Беларусь, 1979. – 422, [1] c.Антырэлігійныя казкі, частушкі, прыказкі : Фальклорны зборнік. – 2-е выд.,дап. – Минск : Выд.АНБССР, 1961. – 270с. Змест:Крытычныя адносіны беларускага народа да бога,святых і рэлігійнага вучэння*Сатыра на рэлігійныя абрады і малітвы*Выкрыццё рэлігійных цудаў,забабонаў і знахарства*Народ аб эксплуататарскай сутнасці царквы і яе служках*Крытыка рэлігіі,царквы.Антырэлігійныя казкі, частушкі, прыказкі / Ін-т гісторыі АН БССР, Сектар этнаграфіі і нар. творчасці ; [Склад.: А.І.Залескі, К.П.Кабашнікаў]. – Минск : Выд-ва АН БССР, 1957. – 143 с.Ахрыменка, Павел Паўлавіч (доктар філалагічных навук; 1919–1997). Беларускія песні і казкі / Кн.адрэдаг.на грамад.пач.М.Р.Ларчанкам. – Минск, 1965. – 160с.Балады : у 2 кн. / [укладанне, сістэматызацыя, уступны артыкул і каментарыі Л. М. Салавей ; уступны артыкул, укладанне і сістэматызацыя навеваў: Т. А. Дубкова ; рэдкалегія: В. К. Бандарчык і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1977–1978. – 21 см. – (Беларуская народная творчасць : БНТ / Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору).

Кн. 2 / [рэдактары тома: К. П. Кабашнікаў, В. І. Ялатаў]. – 1978. – 742, [1] с.

Балады : у 2 кн. / [укладанне, сістэматызацыя, уступны артыкул і каментарыі Л. М. Салавей ; уступны артыкул, укладанне і сістэматызацыя навеваў: Т. А. Дубкова ; рэдкалегія: В. К. Бандарчык і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1977–1978. – 21 см. – (Беларуская народная творчасць : БНТ / Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору).

Кн.1 / [рэдактары: К. П. Кабашнікаў, В. І. Ялатаў]. – 1977. – 781, [1]с. : іл., ноты. – Змест: цыклы: Балады з міфалагічнымі матывамі ; Балады казачныя і легендарныя ; Балады, якія змяшчаюць загадкі ; Балады гульнёва-карагоднага складу. – Бібліяграфія: с. 707–780,

Бандарчык, Васіль Кірылавіч (доктар гістарычных навук; нар. 1920). Гiсторыя беларускай этнаграфii XIX ст. / В. К. Бандарчык ; [Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Міністэрства культуры БССР]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1964. – 280, [1] с.Бараг, Леў Рыгоравіч (доктар гістарычных навук; 1911–1994). Сюжэты і матывы беларускіх народных казак : Сіст. паказ. / Рэд.І.У.Саламевіч. – Минск : Навука і тэхніка, 1978. – 247 с.Барташэвіч, Галіна Аляксандраўна (нар. 1932). Вершаваныя жанры беларускага дзіцячага фальклору / Г. А. Барташэвіч ; [рэдактар К. П. Кабашнікаў] ; Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск : Навука і тэхніка, 1976. – 164, [2] с.Барташэвіч, Галіна Аляксандраўна (нар. 1932). Магічнае слова : Вопыт даследвання светапогляднай і маст.асновы замоў / АН БССР,Ін-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 126,[2]с.Барташэвіч, Галіна Аляксандраўна (нар. 1932). Сучасны стан беларускай народнай паэтычнай творчасці / АН БССР,Беларус.кам.славістаў. – Минск : Навука і тэхніка, 1973. – 28с.Беларуская вусна-паэтычная творчасць : Падруч.для філал.спец.ВНУ / К.П.Кабашнікаў,А.С.Фядосік,А.С.Ліс і інш. – 2-е выд.,перапрац. – Минск : Выш.шк., 1988. – 414,[1]с.Беларуская народна-паэтычная творчасць : вучэбны дапаможнік для філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў БССР / [В. К. Бандарчык і інш.] ; пад агульнай рэдакцыяй М. Р. Ларчанкі. – Мінск : Вышэйшая школа, 1979. – 446, [1] с.Беларуская народная вусна-паэтычная творчасць : Гіст.-тэарэт.даследаванне / Рэд.калегія:П.Ф.Глебка і інш. – Минск : Навука і тэхніка, 1967. – 392с.Беларуская народная творчасць савецкага часу / [складальнік В. А. Захарава ; пад рэдакцыяй Р. Р. Шырмы]. – Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1978. – 206, [1] c. : іл., ноты.Беларускі казачны эпас : [зборнік] / складальнік У. В. Анічэнка ; [аўтары ўступных артыкулаў: У. В. Анічэнка, А. С. Фядосік]. – Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1976. – 203, [3] с.Беларускі фальклор : Хрэстаматыя : Вучэб. дапам. для філал. спец. выш. навуч. устаноў / Склад.: К.П.Кабашнікаў і інш. – 4-е выд., перапрац. – Минск : Выш. шк., 1996. – 856 с.Беларускі фальклор : Хрэстаматыя:Для філал.фак.ВНУ / Навук.рэд.М.Р.Ларчанка ; Склалі:К.П.Кабашнікаў,А.С.Ліс,А.С.Федосік,І.К.Цішчанка. – 2-е выд.,дап. – Минск : Выш.шк., 1977. – 839 с.Беларускі фальклор у сучасных запісах : традыцыйныя жанры : Брэсцкая вобласць : [зборнік / складальнік В. А. Захарава ; пад рэдакцыяй, прадмова Р. Р. Шырмы]. – Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1973. – 301, [1] с.Беларускі фальклор у сучасных запісах : Традыцыйныя жанры : Мінская вобласць / Уклад. В.Д.Ліцвінка ; Уклад. муз. часткі Г.Р.Кутырова. – Минск : Універсітэцкае, 1995. – 477 с.Беларускі этнаграфічны зборнік / Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [Рэдкал.: І.С.Краўчанка (адк. рэд.) і інш.]. – Минск : Выд-ва АН БССР, 1958. – 176, [2] с.Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы / склаў Ф. Янкоўскі ; [прадмова У. Калесніка]. – Выд. 3-е, дапрацаванае, дапоўненае. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 490, [1] с.Бяздоннае багацце : легенды, паданні, сказы / [складальнік А. І. Гурскі ; мастак В. А. Губараў]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1990. – 255 с. : іл.В духе народных традиций : [Сб. сценариев] / Респ. совет по разраб. и внедрению в быт новых гражд. обрядов, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР ; [Под ред. В. К. Бондарчика, А. А. Суриновича; Предисл. В. К. Бондарчика]. – Минск : Беларусь, 1981. – 79 с.Валачобныя песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальнікі: Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей ; складальнік музычнай часткі В. І. Ялатаў ; рэдкалегія: В. К. Бандарчык і інш. ; рэдактар тома К. П. Кабашнікаў ; уступны артыкул, с. 5–36, Л. Салавей]. – Минск : Навука і тэхніка, 1980. – 559, [1] с.Василевич, Владимир Александрович (фольклорист; этнограф; род. 1952). Восточнославянская юмористическая песня / Ред. А.С.Федосик ; АН БССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск : Наука и техника, 1979. – 144 с.Веснавыя песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальнікі: Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей ; складальнік музычнай часткі В. І. Ялатаў ; рэдактар тома К. П. Кабашнікаў]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1979. – 607, [1] с.Вечна новыя старыя ісціны : Зб.афарызмаў / Склад.У.У.Цейкін. – Минск : Ураджай, 1993. – 335 с.Восеньскія і талочныя песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальнік, аўтар уступнага артыкула, с. 5–30, А. С. Ліс ; укладанне і каменціраванне талочных песень С. Т. Асташэвіча ; музычная частка В. І. Ялатава ; рэдактар тома А. С. Фядосік]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1981. – 677, [2] с.Выслоўі / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора ; [складанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул, с. 5–24, і каментарыі М. Я. Грынблата, С. Т. Асташэвіч ; рэдкалегія: В. К. Бандарчык і інш. ; рэдактар тома А. С. Фядосік]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1979. – 518, [1] с.Вянок беларускіх народных песень / [запіс У. Раговіча ; уступны артыкул К. Кабашнікава]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1988. – 431, [1] с.Вяселле : абрад / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [укладанне, уступны артыкул, с. 5–34, і каментарыі К. А. Цвіркі ; рэдактары тома: В. К. Бандарчык, А. С. Фядосік ; музычны дадатак З. Я. Мажэйка]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 635, [1] с. : іл., нотныя іл. ; 21 см. – (Беларуская народная творчасць).Вяселле : песні : у 6 кн. / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальніца, аўтар прадмовы Л. А. Малаш ; рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны рэдактар) і інш. ; музычны дадатак З. Я. Мажэйка]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1980–1988. – 21 см. – (Беларуская народная творчасць : БНТ).

Кн. 1 / [рэдактары тома: М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік ; уступны артыкул, с. 20–32, А. С. Фядосіка]. – 1980. – 678, [2] с.

Вяселле : песні : у 6 кн. / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальніца, аўтар прадмовы Л. А. Малаш ; рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны рэдактар) і інш. ; музычны дадатак З. Я. Мажэйка]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1980–1988. – 21 см. – (Беларуская народная творчасць : БНТ).

Кн. 2 / [рэдактары тома: М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. – 1981. – 828, [3] с.

Вяселле : песні : у 6 кн. / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальніца, аўтар прадмовы Л. А. Малаш ; рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны рэдактар) і інш. ; музычны дадатак З. Я. Мажэйка]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1980–1988. – 21 см. – (Беларуская народная творчасць : БНТ).

Кн. 3 / [рэдактары тома: М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. – 1983. – 766, [2] с.

Грамадскі быт і культура сельскага насельніцтва Беларусі / В.К.Бандарчык, Л.І.Мінько, Г.І.Каспяровіч і інш. ; Акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Минск : Навука і тэхніка, 1993. – 256 с.Гурскі, Антон Іванавіч (фалькларыст; нар. 1936). З любоўю да народа : З жыцця і фальклор.-этнагр. дзейнасці Д.Г.Булгакоўскага і П.П.Дземідовіча. – Минск : Навука і тэхніка, 1989. – 65 с.Гурскі, Антон Іванавіч (фалькларыст; нар. 1936). Тайны народнай песні. – Минск : Універсітэцкае, 1994. – 160 с.Дай божа знаць,з кім век векаваць : Беларус.нар.варажба / Склад.У.А.Васілевіч. – Минск : Навука і тэхніка, 1993. – 63 с.Дедюля, Тамара Ивановна. Белорусская советская песня. – Минск : Беларусь, 1982. – 135 с.Дзіцячы фальклор / Склад.уступ.арт.Г.Барташэвіча ; Склад.муз.часткі В.І.Ялатаў ; Рэд. калегія: В.К.Бандарчык і інш. ; Рэд.тома К.П.Кабашнікаў. – Минск : Навука і тэхніка, 1972. – 734с.Дубянецкі, Эдуард Станіслававіч. Таямніцы народнай душы : Кн. для вучняў: Для сярэд. і ст. шк. ўзросту. – Минск : Нар. асвета, 1995. – 48 с. – (Гэта ты, мая Беларусь).Дубянецкі, Эдуард Станіслававіч. Таямніцы народнай душы : Кн. для вучняў: Для сярэд. і ст. шк. ўзросту. – Минск : Нар. асвета, 1995. – 48 с. – (Гэта ты, мая Беларусь).Елатаў, Віктар Іванавіч. Ад песні да песні : [Зборнік / Рэд.: Г.Цітовіч, І.Гутараў ; АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Минск : Выд-ва АН БССР, 1961. – 106, [2] с.Елатов, Виктор Иванович (музыковед; 1923–1980). Песни восточно-славянской общности / Ред. Г.И.Цитович ; АН БССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск : Наука и техника, 1977. – 248 с.Жартоўныя песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул, с. 5–19, і каментарыі І. К. Цішчанкі ; рэдактары: А. С. Фядосік, Г. І. Цітовіч ; музычная частка і ўступны артыкул да яе, с. 20–32: С. Г. Нісневіч]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1974. – 727, [1] с.Жарты, анекдоты, гумарэскі / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальнік, аўтар уступнага артыкула А. С. Фядосік ; рэдактар В. К. Бандарчык ; каментарыі Л. Р. Барага, А. С. Фядосіка]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1984. – 437, [1] с.Жніўныя песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [укладанне, уступны артыкул, с. 5–32, сістэматызацыя тэкстаў і каментарыі А. С. Ліса ; уступны артыкул, с. 33–60, укладанне і сістэматызацыя напеваў В. І. Ялатава ; рэдактар А. С. Фядосік]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1974. – 813, [2] с.Замовы / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [Рэдкал.: А.С.Фядосік (гал. рэд.) і інш.]. – Минск : Навука і тэхніка, 1992. – 595, [2] с. – (Беларуская народная творчасць).Захарава, Вера Анісімаўна (кандыдат філалагічных навук; фалькларыст; 1922–1992).

З жыватворных крыніц / В. А. Захарава, В. В. Рэвіцкі. – Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1970. – 134, [1] с.

Зімовыя песні : калядкі і шчадроўкі / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [укладанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул, с. 5–27, і каментарыі А. І. Гурскага ; рэдактар М. Я. Грынблат]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1975. – 733, [2] с.Зямля стаіць пасярод свету… : Бел. нар. прыкметы і павер'і / Уклад., [прадм., пер.] У.Васілевіча ; Маст. Т.Беразенская. – Минск : Маст. літ., 1996.

Кн. 1. – 591 с.

Кабашнікаў, Канстанцін Паўлавіч (доктар філалагічных навук; фалькларыст; нар. 1927).

Ад традыцыйнага фальклору да рэвалюцыйнай паэзіі / К. П. Кабашнікаў ; [рэдактар П. Ф. Глебка ; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук БССР]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1969. – 177, [2] с.

Кабашнікаў, Канстанцін Паўлавіч (доктар філалагічных навук; фалькларыст; нар. 1927).

Беларуская казка ў казачным эпасе славян / АН БССР, Беларус. кам. славістаў. – Минск : Навука і тэхніка, 1968. – 27с. – (Дакл. / Міжнар. з'езд славістаў ; N6 )).

Кабашнікаў, Канстанцін Паўлавіч (доктар філалагічных навук; фалькларыст; нар. 1927).

Методыка збірання беларускай народнай вуснапаэтычнай творчасці / К. П. Кабашнікаў ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 44, [3] с.

Кабашнікаў, Канстанцін Паўлавіч (доктар філалагічных навук; фалькларыст; нар. 1927).

Нарысы па беларускаму фальклору : Дапам.для студ.філал.фак.ВНУ. – Минск : Выш.школа, 1963. – 163с.

Каханоўскі, Генадзь Аляксандравіч (доктар гістарычных навук ; 1936–1994). Беларуская фалькларыстыка : эпоха феадалізму / Г. А. Каханоўскі, Л. А. Малаш, К. А. Цвірка ; [рэдактар А. С. Фядосік] ; Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск : Навука і тэхніка, 1989. – 286, [2] с.Коўтун, Валянціна Міхайлаўна (кандыдат філалагічных навук; пісьменніца; 1946–2011).

Святло народнага слова : паэтычны лад беларускай народнай песні / Валянціна Коўтун. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. – 189, [2] с.

Кулешова, Галина Григорьевна (доктор искусствоведения; 1928–2005). Белорусская кантата и оратория / Ред. А.Б.Ладыгина ; Акад. наук Бел. ССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск : Наука и техника, 1987. – 292, [2] с.Кухаронак, Таццяна Іванаўна (кандыдат гістарычных навук; нар. 1954). Радзінныя звычаі і абрады беларусаў:Канец XIX-XX ст. / Ін-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору імя Я.Крапівы,Беларус.ін-т прабл.культуры. – Минск : Навука і тэхніка, 1993. – 126 с.Легенды і паданні / Склад.: М.Я.Грынблат,А.І.Гурскі ; Рэд.А.С.Фядосік ; АН БССР,І-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору. – Минск : Навука і тэхніка, 1983. – 544с. – (Беларуская народная творчасць ).Мажэйка, Зінаіда Якаўлеўна. Песні беларускага Паазер'я [Ноты] : [Для пенія (сола, анс., хор) без суправадж.] / Рэд. М.Я.Грынблат, Р.Р.Шырма. – Минск : Навука і тэхніка, 1981. – 494.

У надзаг.: АН БССР, ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору.- Камент.: с.467-488; Слоўнік: с.489-493. – Змест: Каляндарны цыкл: (Калядныя, валачобныя; Масленка, Юр'я, вясна, талака. Купалка. Жытное, дажынкі. Ярное, як лён ірвуць, восень). Сямейна-абрадавы цыкл: Галашэнні, за калыскай. Вяселле. Радзінныя. Песні прымеркаваныя і непрымеркаваныя (да пэўнага часу і абставін). Раёны пашырэння тыпавых каляндарных напеваў.

Макарэвіч, Альбін Іванавіч (нар. 1936). Як прадказаць надвор'е па народных прыкметах? – Минск : Ураджай, 1994. – 127 с.Мелешко, Анатолий Андреевич (кандидат исторических наук; 1931–1996). Современные гражданские обряды и традиции / А.А.Мелешко. – Минск : Полымя, 1985. – 140, [3] с.Минько, Леонид Иосифович (кандидат исторических наук; род. 1926). Знахарство : История, сущность, причины бытования / Л.И.Минько ; Акад. наук БССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск : Наука и техника, 1971. – 118, [2] с.Никитина, Мария Андреевна. Фольклор в эстетическом и нравственном воспитании школьников. – Минск : Нар. асвета, 1968. – 101 сНовиков, Николай Владимирович (доктор филологических наук; 1911–1997). Павел Васильевич Шейн : Кн. о собирателе и издателе рус. и бел. фольклора / Н.В.Новиков. – Минск : Выш. шк., 1972. – 221, [2] с.Новые гражданские обряды и ритуалы / Респ. совет по разраб. и внедрению в быт новых гражд. обрядов, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР ; [Под ред. В.К.Бондарчика, А.А.Суриновича]. – Минск : Беларусь, 1978. – 91, [2] с.Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья / Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР, Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф.Рыльского АН УССР (Львов. отд-ние) ; [Редкол.: В.К.Бондарчик (отв. ред.) и др.]. – Минск : Наука и техника, 1987. – 374, [2] с.Палескае вяселле / Уклад. і рэд. В.А.Захаравай. – Минск : Універсітэцкае, 1984. – 303 с.Парукаў, Нічыпар Ільіч. Зорачкі-пушынкі : Загадкі:Для малод.і сярэд.шк.узросту. – Минск : Нар.асвета, 1980. – 31с.Пахаванні. Памінкі. Галашэнні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны рэдактар) і інш. ; укладанне тэкстаў, уступны артыкул, с. 5–59, і каментарыі У. А. Васілевіча ; артыкул, сістэматызацыя і каментарыі напеваў Т. Б. Варфаламеевай]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1986. – 613, [2] с. : нотныя іл. ; 21 см. – (Беларуская народная творчасць).Песні пра каханне / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул, с. 5–20, і каментарыі І. К. Цішчанкі ; рэдактары тома: А. С. Фядосік, Г. І. Цітовіч ; музычная частка і ўступны артыкул да яе, с. 21–44, С. Г. Нісневіч]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 615, [1] с.Песні сямі вёсак : традыцыйная народная лірыка Міншчыны / укладанне, [прадмова, с. 7–28], і рэдакцыя Н. Гілевіча. – Минск : Вышэйшая школа, 1973. – 508, [1] с.

Змест: цыклы: Калядныя ; Валачобныя ; Вясновыя ; Карагодныя ; Купальскія ; Жніўныя ; Асеннія ; Хрэсьбінная ; Вясельныя ; Любоўныя і інш.

Петровская, Галина Александровна (кандидат филологических наук; род. 1945). Белорусские социально-бытовые песни. – Минск : Наука и техника, 1982. – 159с.Петровская, Галина Александровна (кандидат филологических наук; род. 1945).

Белорусские социально-бытовые песни. – Минск : Наука и техника, 1982. – 159с.

Помнікі этнаграфіі : методыка выяўлення, апісання і збірання / Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, Сектар этнаграфіі Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР ; пад рэдакцыяй В. К. Бандарчыка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1981. – 149, [1] c.Праблемы сучаснага беларускага фальклору / Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [рэдактары: П. Ф. Глебка, М. Я. Грынблат]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1969. – 168, [3] с.Прыказкі і прымаўкі : у 2 кн. / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складанне, сітэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул, с. 5–48, і каментарыі М. Я. Грынблата ; рэдкалегія: В. К. Бандарчык і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1976. – 21 см. – (Беларуская народная творчасць : БНТ).

Кн. 2 / [рэдактар тома А. С. Фядосік]. – 615, [1] с. : іл. – Змест: раздзелы: Сям'я і сямейны быт ; Духоўнае жыццё ; Чалавек і яго якасці. Мараль ; Агульныя разважанні ; Розныя павучанні і назіранні ; Прыказкі і прымаўкі савецкага часу.

Прыпеўкі / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [укладанне тэкстаў, уступны артыкул, с. 5–28, i каментарыі I. К. Цiшчанкi ; рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны рэдактар), В. К. Бандарчык, К. П. Кабашнікаў ; музычная частка Л. М. Фёдарава]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1989. – 430, [2] с.Пятроўская, Галіна Аляксандраўна (кандыдат філалагічных навук; род. 1945). Жывая спадчына / Г.А.Пятроўская. – Минск : Беларусь, 1988. – 79, [2] с.Радзінная паэзія / АН БССР,Ін-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору ; Рэд.Г.І.Цітовіч. – Минск : Навука і тэхніка, 1971. – 784с. – (Беларуская народная творчасць).Рожденные жизнью : обряды Советской Белоруссии / [cоставитель А. А. Радивилов]. – Минск : Беларусь, 1988. – 140, [2] с. : цв. ил.Салавей, Лія Мацвееўна (кандыдат філалагічных навук; нар. 1934). Беларуская народная балада / Л. М. Салавей ; [рэдактар К. П. Кабашнікаў] ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 189, [2] с.Самаль, Александр Иванович (кандидат философских наук). Некоторые вопросы мировоззрения народа в белорусском дореволюционном фольклоре / А. B. Самаль ; под редакцией Лущицкого И. Н. – Минск : Издательство Министерства высшего, среднего cпециального и профессионального образования БССР, 1962. – 62, [2] с.Сацыяльна-бытавыя песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [укладанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул і каментарыі І. К. Цішчанкі, В. І. Скідана ; рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны рэдактар), В. К. Бандарэнка, К. П. Кабашнікаў ; артыкул, укладанне і сістэматызацыя напеваў Г. В. Таўлай]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1987. – 486, [2] с.Святы і абрады Берасцейшчыны / Беларус.ін-т прабл.культуры,Берасц.навук.-метад.цэнтр культуры ; Уклад.Р.І.Тарашкевіч. – Минск, 1992. – 43 с.Сержпутоўскі, Аляксандр Казіміравіч (этнограф; 1864–1940). Казкі і апавяданні Беларускага Палесся. / Маст.Е.Лось. – Минск : Беларусь, 1965. – 324с.Сям'я і сямейны быт беларусаў / В.К.Бандарчык, Г.М.Курыловіч, Л.В.Ракава і інш. ; Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 253, [3] с.Сямейна-бытавыя песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул, с. 5–13, і каментарыі І. К. Цішчанкі ; уступны артыкул, с. 14–26, укладанне і сістэматызацыя напеваў Г. В. Таўлай ; рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны) і інш. ; рэдактары тома: А. С. Фядосік, Г. І. Цітовіч]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1984. – 750, [2] с.Тавлай, Галина Валентиновна (кандидат искусствоведения; род. 1946). Белорусское купалье : Обряд, песня / Г.В.Тавлай ; Акад. наук Белорус. ССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск : Наука и техника, 1986. – 172 с.Тарасюк, Любоў Канстанцінаўна (нар. 1953). Вернасць вытокам : фальклорныя традыцыі ў сучаснай беларускай паэзіі / Л. К. Тарасюк. – Мінск : Універсітэцкае, 1985. – 125, [1] с.Тегако, Лидия Ивановна (кандидат исторических наук; доктор медицинских наук ; род. 1937). Антропологические исследования в Белоруссии / Л.И.Тегако ; Акад. наук Белорус. ССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск : Наука и техника, 1979. – 44, [2] c.Титов, Виктор Стефанович (доктор исторических наук; род. 1938). Народные деревообрабатывающие промыслы Белоруссии (1917–1941 гг.) : этнографические очерки бондарного промысла и изготовления транспортных средств / В. С. Титов ; редактор В. К. Бондарчик ; Академия наук Белорусской ССР, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск : Наука и техника, 1976. – 133, [2] с.Узроўні фальклорных уплываў : [зборнік] / Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы ; [складальнікі: І. П. Чыгрын, А. С. Яскевіч ; рэдактары: У. В. Гніламёдаў, К. А. Цвірка]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1982. – 188, [1] с.Федароўскі, Міхал (1853–1923). Люд беларускі. Вяселле / Міхал Федароўскі ; [укладанне, прадмова і пераклад з польскай І. У. Саламевіча]. – Мінск : Полымя, 1991. – 140, [2] с.Фядосік, Анатолій Сямёнавіч (доктар філалагічных навук; 1926–2005). Беларуская народная сатырычная проза / А.Фядосік ; Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Минск : Навука і тэхніка, 1969. – 138, [2] c.Фядосік, Анатолій Сямёнавіч (доктар філалагічных навук; 1926–2005). Беларуская савецкая фалькларыстыка / А. С. Фядосік ; [рэдактар В. К. Бандарчык] ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск : Навука і тэхніка, 1987. – 348, [2] c.Фядосік, Анатолій Сямёнавіч (доктар філалагічных навук; 1926–2005). Беларуская сацыяльна-бытавая казка / АН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Минск : Навука і тэхніка, 1995. – 160 с.Фядосік, Анатолій Сямёнавіч (доктар філалагічных навук; 1926–2005). Прынцыпы класіфікацыі і выдання фальклорных твораў у шматтомным зводзе беларускай народнай творчасці : (у параўнальным супастаўленні са зводамі іншых славянскіх народаў) / А. С. Фядосік ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Беларускі камітэт славістаў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1983. – 41, [3] с. – (Даклады / ІХ Міжнародны з'езд славістаў).
Фядосік, Анатолій Сямёнавіч (доктар філалагічных навук; 1926–2005). Фальклор і"масавая культура" / АН БССР,І-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору ; Навук.рэд.В.Ф.Нячай. – Минск : Навука і тэхніка, 1986. – 80с.Фядосік, Анатоль Сямёнавіч. Ілюзорнасць і сапраўднасць:"Белыя плямы"ў гісторыі фалькларыстыкі 20-30гг. / АН БССР,І-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору ; Навук.рэд.В.К.Бандарчык. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 77с.Фядосік, Анатоль Сямёнавіч. Народная паэзія барацьбы / АН БССР,І-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору ; Рэд.В.К.Бандарчык ; Рэц.:І.К.Цішчанка,А.С.Яскевіч. – Минск : Навука і тэхніка, 1981. – 103с.Фядэцкі, Земявіт (перакладчык; 1923–2009). Цёплыя вечары… ды халодныя ранки… czyli Co spiewano w Feliksowie / Ziemowit Fedecki ; Bialoruskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne, Zarzad Oddzialu w Warszawie. – Warszawa : Bialoruskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne, 1992. – 160 s.Цитович, Геннадий Иванович (1910–1986). О белорусском песенном фольклоре : Избран. очерки / Г.И.Цитович. – Минск : Беларусь, 1976. – 133, [2] c.Цішчанка, Іван Кірылавіч (кандыдат філалагічных навук; 1930–2001). Беларуская частушка : Пытанні генезісу жанру / І.К.Цішчанка ; Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т мовазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [Рэд. А.С.Яскевіч]. – Минск : Навука і тэхніка, 1971. – 165, [2] с.Цішчанка, Іван Кірылавіч (кандыдат філалагічных навук; 1930–2001). Да народных вытокаў : збiранне i вывучэнне беларускага фальклору ў 50–60-я гады XIX ст. / І. К. Цішчанка ; [рэдактар А. С. Фядосік] ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск : Навука і тэхніка, 1986. – 246, [2] с.Цішчанка, Іван Кірылавіч (кандыдат філалагічных навук; 1930–2001). Жыццё песні / І. К. Цішчанка ; рэдактар Г. І. Цітовіч ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск : Навука і тэхніка, 1984. – 63, [1] с.Цярохін, Станіслаў Фёдаравіч (1929–2009). У фокусе канкрэтнага факта : праўда і мана пра ап'яняльныя напіткі / С. Ф. Цярохін ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, эгнаграфіі і фальклору. – Мінск : Навука і тэхніка, 1988. – 157, [2] с.Чарадзейныя казкі / Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальнікі: К. П. Кабашнікаў, Г. А. Барташэвіч ; рэдкалегія: В. К. Бандарчык і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1973–1978. – 21 см. – (Беларуская народная творчасць : БНТ).

Ч. 2 / [рэдактар тома В. К. Бандарчык ; прадмова, с. 5–20, К. П. Кабашнікава]. – 1978. – 695, [1] с.

Шкраба, Ірына Рыгораўна. Крынічнае слова : беларускія прыказкі і прымаўкі / Ірына Шкраба, Рыгор Шкраба ; [прадмова, уступны артыкул, с. 5–22, Р. Шкрабы]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. – 285, [1] с.Шомоди, Виктор Эрнестович (участник Великой Отечественной войны). Разговор с природой : Нар. приметы / В.Э.Шомоди, В.А.Cанько. – Минск : Полымя, 1990. – 125, [1] c.Этнические процессы и образ жизни : (на материалах исследования населения городов БССР) / [В. К. Бондарчик и др.] ; редактор В. К. Бондарчик ; Академия наук БССР, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск : Наука и техника, 1980. – 277, [2] с.Янкоўскі, Фёдар Міхайлавіч (доктар філалагічных навук; 1918–1989). Беларускія народныя параўнанні : кароткі слоўнік / Ф. Янкоўскі. – Мінск : Вышэйшая школа, 1973. – 237, [2] с. : іл.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 220114, Мінск, прасп. Незалежнасці, 116.

База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка