Правілы карыстання бібліятэкай
Дата канвертавання14.11.2018
Памер67.36 Kb.
Правілы карыстання бібліятэкай

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ ЗАЦВЯРДЖАЮ


РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ Рэктар універсітэта
Установа адукацыі ____________ К.К.Шабека
 «Палескі дзяржаўны       ___________2014
 універсітэт»
ПРАВІЛЫ
карыстання бібліятэкай
_______________ № ___________

г. Пінск


ГЛАВА 1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ


1. Правілы карыстання бібліятэкай (далей - Правілы) распрацаваны ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь "Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь» ад 22.03.1995г. (Рэд. ад 2014/07/01), на аснове «Тыпавых правiлаў карыстання бібліятэкамі ў Рэспубліцы Беларусь» ад 05.08.2008 г. (рэд. 2012/10/02) і «Прыкладных правілаў карыстання бібліятэкай вышэйшай навучальнай установы Рэспублікі Беларусь» № 335 ад 1994/11/30 .

2. Фонды бібліятэкі з'яўляюцца ўласнасцю ўніверсітэта, карыстацца імі могуць студэнты, слухачы падрыхтоўчых курсаў, ліцэісты, аспіранты, дактаранты, прафесарска-выкладчыцкі састаў, навуковыя работнікі, супрацоўнікі і іншыя катэгорыі карыстальнікаў бясплатна.

3. Дадатковыя віды паслуг (сканіраванне, распячатванне, электронная дастаўка дакументаў, МБА, абслугоўванне іншых карыстальнікаў, індэксаванне дакументаў і інш.) могуць быць платнымі.

ГЛАВА 2


ПАРАДАК ЗАПІСУ Ў БІБЛІЯТЭКУ
4. Запіс у бібліятэку і афармленне чытацкага білета прафесарска-выкладчыцкаму саставу і іншым катэгорыям супрацоўнікаў універсітэта ажыццяўляецца па прад'яўленні пашпарта, пасведчання супрацоўніка ўніверсітэта або даведкі з аддзела кадраў.

5. Студэнты, аспіранты, слухачы падрыхтоўчых курсаў, ліцэісты, запісваюцца ў бібліятэку і афармляюць чытацкі білет на падставе загаду аб залічэнні ва ўніверсітэт і прад'яўленні студэнцкага білета.

6. Абітурыенты, стажоры, суіскальнікі і іншыя катэгорыі грамадзян, якія не з’яўляюцца супрацоўнікамі або студэнтамі ўніверсітэта, але маюць да яго дачыненне, абслугоўваюцца толькі ў чытальных залах, але без урону для асноўных карыстальнікаў. Літаратура выдаецца ім пасля прад'яўлення дакумента, які пасведчыць асобу (пашпарт).

7. Асобы, якія не маюць дачыненне да ўніверсітэту (іншыя карыстальнікі) могуць абслугоўвацца ў чытальных залах бібліятэкі, але без урону для асноўных карыстальнікаў. Літаратура выдаецца ім пасля прад'яўлення дакумента, які пасведчыць асобу (пашпарт).

8. Адзіным дакументам, які дае права карыстання бібліятэкай, з'яўляецца білет чытача.

9.Пры атрыманні білета чытача карыстальнік знаёміцца з дадзенымі Правіламі і пацвярджае абавязацельства аб выкананні сапраўдных Правілаў асабістым подпісам.

10. Чытацкі білет выдаецца: студэнту на перыяд навучання ва ўніверсітэце і анулюецца па яго заканчэнні або адлічэнні, згодна з загадам рэктара; супрацоўніку - на тэрмін працоўнага дагавора і анулюецца пры звальненні супрацоўніка з універсітэта, іншым карыстальнікам на час карыстання бібліятэкай.

11. Дублікат згубленага білета выдаецца на працягу месяца пасля падачы заявы ўстаноўленай формы.

12. Пры запісе ў бібліятэку для кожнага карыстальніка афармляецца электронны фармуляр і прысвойваецца персанальны ідэнтыфікацыйны штрыхавы код, які адлюстроўваецца на чытацкім білеце.

13. Бібліятэка штогод, у пачатку навучальнага года, праводзіць перарэгістрацыю карыстальнікаў з прад'яўленнем ўсіх дакументаў, якія лічацца за карыстальнікамі.

14. Не прайшоўшыя перарэгістрацыю карыстальнікі бібліятэкай не абслугоўваюцца.

ГЛАВА 3
ПАРАДАК КАРЫСТАННЯ ДАКУМЕНТАМІ

15. Для атрымання дакументаў карыстальнік прад'яўляе бібліятэкару чытацкі білет.

16. Выдача літаратуры рэгіструецца ў электронным фармуляры.

17. Пры адкрытым доступе да фонду карыстальнік мае магчымасць падбіраць дакументы самастойна і павінен перадаваць іх для афармлення бібліятэкару. Па заканчэнні работы з дакументамі таксама павінен вярнуць іх бібліятэкару.

18. Дакументы з фонду бібліятэкі выдаюцца карыстальнікам у часовае карыстанне па вусных або пісьмовых патрабаваннях, запытах на абанеменце, у чытальных залах, зале электронных рэсурсаў і бібліятэках кабінетаў. Дакументы выдаюцца ў адным экзэмпляры адной назвы (выключэннем з'яўляюцца дакументы, выдадзеныя на практычныя, лабараторныя, семінарскія і іншыя аўдыторныя заняткі).

19. Літаратура на абанементах выдаецца карыстальнікам на дом:

20. Навуковая літаратура на тэрмін да 90 дзён.

21. Вучэбная літаратура на семестр або навучальны год у адпаведнасці з вучэбнымі планамі і праграмамі.

22. Мастацкая літаратура выдаецца ўсім катэгорыям карыстальнікаў на тэрмін да 30 дзён.

23. Карыстальнікі маюць магчымасць падоўжыць тэрмін карыстання літаратурай, атрыманай на абанеменце, калі на яе няма попыту з боку іншых карыстальнікаў з умовай вяртання яе па першым патрабаванні бібліятэкі.

24. Тэрмін карыстання літаратурай павышанага попыту, атрыманай на абанеменце, можа быць паменшаны да 7 дзён.

25. Колькасць літаратуры, якая выдаецца ў чытальных залах, не абмежавана. Выносіць літаратуру з чытальнай залы не дазваляецца. Выключэнне складае вынас выданняў на капіраванне.

26. Літаратура з кнігасховішча выдаецца на тэрмін да 3 дзён.

27. Энцыклапедыі і іншыя даведачныя выданні, рэдкія і каштоўныя кнігі, а таксама кнігі і перыядычныя выданні, якія маюцца ў чытальных залах у адзіным экзэмпляры, выдаюцца толькі для працы ў чытальных залах.

28. Літаратура, якая адсутнічае ў фондах бібліятэкі, па просьбе карыстальнікаў (прафесарска-выкладчыцкага саставу, аспірантаў і супрацоўнікаў універсітэта) выпісваецца з іншых бібліятэк па міжбібліятэчнаму абанементу (МБА). Выдаецца гэтая літаратура на тэрмін, пазначаны ў зваротным купоне заяўкі. Дадзеная паслуга можа быць платнай.

29. Літаратура ў бібліятэках кабінетаў выдаецца карыстальнікам толькі для працы на месцы.

30. Выданні на электронных носьбітах выдаюцца для работы ў зале электронных рэсурсаў.

31. Электронныя інфармацыйныя рэсурсы (базы дадзеных аддаленага доступу, базы дадзеных уласнай генерацыі (Паўнатэкставыя дакументы)) даступныя для карыстання толькі ў лакальнай сетцы ПалесДУ.

32. Доступ да рэпазітару ПалесДУ, электроннага каталога бібліятэкі жыццяўляецца свабодна праз Інтэрнэт і лакальную сетку ўніверсітэта.


ГЛАВА 4
ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ

33. Карыстальнікі бібліятэкі маюць права:

34. Пры запісе ў бібліятэку знаёміцца з сапраўднымі Правіламі.

35. Атрымліваць поўную інфармацыю аб складзе фонду бібліятэкі і неабходную літаратуру ў часовае карыстанне.

36. Карыстацца бібліяграфічным, даведачна-інфармацыйным абслугоўваннем і іншымі відамі паслуг, якія аказвае бібліятэка.

37. Выбіраць і быць абранымі ў грамадскія органы кіравання бібліятэкай.

38. Карыстальнік абавязаны:

39. Не выносіць з бібліятэкі літаратуру без запісу ў электронным фармуляры.

40. Ня парушаць расстаноўку фонду адкрытага доступу.

41. Беражліва адносіцца да атрыманай з фонду літаратуры (не рабіць у іх пазнак і падкрэсліванне, не вырываць і не загінаць старонкі), своечасова іх вяртаць.

42. Уважліва праглядаць пры атрыманні кнігі, іншыя дакументы і пры выяўленні дэфектаў папярэджваць пра гэта бібліятэкара.

43. Згубленыя карыстальнікамі дакументы замяняюцца ідэнтычнымі дакументамі ці іх копіямі ў вокладцы, або іншымі дакументамі, прызнанымі бібліятэкай раўнацэннымі па кошту і зместу.

44. Беражліва адносіцца да маёмасці бібліятэкі.

45. Працаваць на аўтаматызаваных рабочых месцах у адпаведнасці з інструкцыяй.

46. Не перадаваць свой чытацкі білет іншай асобе або карыстацца чужым чытацкім білетам.

47. Чытач мае права свабоднага доступу да свайго электроннага чытацкага фармуляра на ўсіх пунктах выдачы (у тым ліку і праз Інтэрнэт) і абавязаны кантраляваць факт электроннай выдачы і вяртання дакументаў з фондаў бібліятэкі.

48. Пры выбыццi з універсітэта вярнуць у бібліятэку ўсе выданні, якія лічацца за карыстальнікам, здаць білет чытача.

49. Пры наведванні бібліятэкі пакідаць верхнюю вопратку ў гардэробе.

50. Адключаць ў бібліятэцы сродкі мабільнай сувязі.

51. Карыстальнікі, якія нанеслі шкоду фонду бібліятэкі і яе матэрыяльна-тэхнічнай базе, нясуць адказнасць у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.


ГЛАВА 5
ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ БІБЛІЯТЭКІ
52. Бібліятэка мае права:

53. За парушэнне правілаў карыстання пазбаўляць карыстальніка правы атрымання літаратуры ва ўсіх пунктах абслугоўвання бібліятэкі на 1 месяц.

54. Пры паўторным парушэнні правілаў карыстання пазбаўляць карыстальніка правы атрымання літаратуры ва ўсіх пунктах абслугоўвання бібліятэкі на 3 месяцы.

55. Не абслугоўваць карыстальнікаў бібліятэкі, якія не прайшлі

перарэгістрацыю.

56. Перадаваць матэрыялы аб парушэннях карыстальнікам сапраўдных Правілаў карыстання бібліятэкай у дэканаты і кіраўніцтву ўніверсітэта.

57. Прыпыняць працу бібліятэкі па тэхнічных або iншых, незалежных ад бібліятэкі прычынах (перабоі ў электразабеспячэнні і іншых тэхнічных прычынах).

58. Бібліятэка абавязана:

59. Інфармаваць карыстальнікаў аб усіх відах прадстаўляемых паслуг.

60. Ажыццяўляць бібліятэчнае і інфармацыйна-бібліяграфічнае абслугоўванне карыстальнікаў.

- Забяспечваць карыстальнікам магчымасць выкарыстання ўсіх інфармацыйных рэсурсаў бібліятэкі.

- Ажыццяўляць на дагаворнай аснове доступ да інфармацыйных рэсурсаў і сэрвісаў іншых бібліятэк і інфармацыйных цэнтраў, інфармацыйных баз дадзеных сусветных вытворцаў.

61. Сістэматычна сачыць за своечасовым вяртаннем у бібліятэку выдадзеных карыстальнікам кніг і іншых дакументаў.

62. Ажыццяўляць чарговую выдачу кніг, іншых дакументаў толькі пасля вяртання карыстальнікамі раней выдадзеных ім дакументаў, тэрмін карыстання якімі скончыўся.

63. Пры вяртанні карыстальнікамі кніг і іншых дакументаў і ў выпадку выяўлення дэфектаў прымаць адпаведныя меры.

64. Садзейнічаць павышэнню культуры чытання карыстальнікаў.

65. Стварыць чытачам спрыяльныя ўмовы для працы ў бібліятэцы, забяспечваць высокую культуру абслугоўвання.

66. Супрацоўнікі бібліятэкі не нясуць адказнасці за захаванасць асабістых рэчаў, пакінутых у памяшканнях бібліятэкі.

Правілы разгледжаны і адобраны на Метадычным савеце бібліятэкі.

(Пратакол № 2 ад 2014/11/11)

Загадчык бібліятэкай С.В.Буйніцкая

УЗГОДНЕНА:


Прарэктар па вучэбнай рабоце
_____________ Л.С.Цвірко

Начальнік аддзела кадравай работы


і прававога забеспячэння
_______________ Т.В.Байда

Начальнік планава-эканамічнага


аддзела
______________ В.А.Лазюк

           


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка