Тэма: Курэнне прывычка шкодная




Дата канвертавання01.01.2017
Памер33.25 Kb.
Тэма: Курэнне – прывычка шкодная.

Мэта: фармiраваць сiстэму ведау аб уплыве курэння на арганiзм чалавека; выхоуваць адказнасць за асабiстае здароу*е i iмкненне весцi здаровы лад жыцця.

Абсталяванне: таблiцы аб шкодзе курэння, малюнкi да мультфiма «Ну, погоди».
ХОД УРОКА


 1. Арганiзацыйны момант.

 2. Ход мерапрыемства

 1. Верш чытае настаунiк.

 2. Iнсцэнiроука (зачытвае вучань).

 3. Iнсцэнiроука абмяркоуваецца.

– Што адбылося з Вiнi-Пухам? Чаму?

 1. Робяцца паведамленнi аб негатыуным уздзеяннi курэння на арганiзм чалавека.

  1. Уплыу курэння на сардэчна-сасудзiстую сiстэму чалавека.

  2. Уплыу курэння на унутраныя органы чалавека.

  3. Уплыу курэння на зрок.

  4. Уплыу курэння на знешнi выгляд чалавека.

  5. Уплыу курэння на дзяцей i падлеткау.

  6. Уплыу курэння на дзяучынак – будучых мацi.

 2. Абмяркаванне паведамленняу.

 3. Таблiца «за» i «супраць»



за

супраць




Нараджаюцца непаунацэнныя дзецi




Дрэнна функцыянiруе сэрца




Пагаршаецца работа мозгу




Развiваюцца ракавыя захворваннi




Пагаршаюцца зрок, слых




Парушаецца дзейнасць апорна-рухальнага апарату

6.1. Абмеркаванне пытанняу:

– Чаму зайцу зауседы удаецца перахiтрыць Ваука, збегчы ад яго? (Воук курыць, значыць у ягодрэнна функцыянiруюць сэрца, легкiя, мозг, органы зроку, апорна-рухальны аппарат).

6.2 Заданне:

Напiсаць сцэнарый фiльма «Ну, погоди», дзе заяц пераконвае ваука у тым, што курыць шкодна!

А) Воукб яжыць за Зайцам. Праз некаторы час пачынае задыхацца, кашляць. Ен сядае на лауку, трымаючыся за сэрца, гаворыць: «Эх, Заяц, Заяц, калi б я не курыу, то дауно б дагнау цябе!»

Б) Воукi Заяц iдуць побач. Воук прапануе Зайцу закурыць, але той адмауляецца. Раптам Заяц знянацку наступае Вауку на нагу. Той падае, узнiмаецца i спрабуе дагнаць Зайца, якi, адбегша на нейкую адлегласць, крычыць: «Эх, Воук! Кiдай курыць!»

7. Антырэклама курэння.

7.1 1хл. Я займаюся бегам, люблю музыку i добра вучуся.

2хл. Я займаюся спортам, ужываю садавiну i агароднiну, добра вучуся.

3хл. Я наведваю танцавальны гурток, выконваю працэдуры, якiя загартоуваюць арганiзм, добра вучуся.

НАСТАУНIК: Часта чалавека, якi не курыць, курыльшчыкi угаварваюць, ка бен закурыу. Як можна адмовiцца ад такой «дабразычлiвасцi»?

Кожная группа прыдумвае некалькi адказау.

Напрыклад: « Я не буду курыць, бог эта шкодная звычка».



 1. Вынiк. Дзецi у пiсьмовай форме выказваюць свае адносiны да курэння.

Настаунiк зачытвае.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка