Юры Туронак Беларуская кніга пад нямецкім кантролем
старонка7/7
Дата канвертавання02.01.2017
Памер1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Індэкс асобаў

А.М. (епіскап Апанас, у свеце Антон Мартас ) 29

Абрамчык Мікола 16, 19, 21, 23, 62—64, 75, 101, 113, 117, 118

Абрамчык Ніна 23, 62—64, 75, 84, 99, 101, 103, 105, 113, 117—118, 120, 134

Адамовіч Антон 45, 50, 64, 71, 88, 89, 101, 113, 118

Акінчыц Фабіян 24, 51, 94, 101, 114

Альбрэхт К. 96

Альгердзіч Г. (гл. Адамовіч Антон)

Аляхновіч Францішак 51, 54, 71, 100, 114, 118

Арлоў З. 60

Арсеннева Наталля 45—49, 71, 87, 100, 113, 119, 135

Астроўскі Радаслаў 27, 52

Багдановіч Максім 88, 93, 94

Байкоў Мікола 41, 113, 119

Бакач Пётр 16—19, 66, 72, 103, 105, 113, 114, 120

Барткевіч Баляслаў 64, 113, 120

Барэцкі Хведар 61

Бергман Аляксандра 6

Бізэ Жорж 119

Блакітны В. 51

Бобіч Ільдэфонс 50, 114, 120

Бойдацкі З. (гл. Найдзюк Язэп)

Бруноўскі П. 56

Бяльцова Аляксандра 56, 57, 79

Верас (Верес) Усевалад 22, 24, 73, 101, 103

Віцьбіч Юрка 65, 73, 74, 100, 113, 121

Гадлеўскі Вінцэнт 15, 32, 33, 114, 121

Гай Л. 51

Гайкоўскі 22, 114

Галяк Леанід 38, 95

Ганько Міхась 51, 114

Гардзіенка Алег 12

Гарун Алесь 41

Гарэцкі Максім 65

Гаўптман Генрых 119

Геніюш Іван 16, 122

Геніюш Ларыса 16, 17, 62—64, 74, 75, 100, 103, 104, 113, 114, 117, 122, 134

Гітлер Адольф 69, 96

Глагоўская Лена 12, 55, 68

Гладкі Язэп 41, 113, 122

Глыбінны Уладзімір 48, 50, 65, 68, 75, 78, 101, 113, 122—123

Глякоўскі Станіслаў 20, 28—30, 52, 80, 87, 103, 105, 107, 114, 123

Грынкевіч Станіслаў 54

Грыцук Аляксей 59, 60, 113, 123

Гурло Алесь 93

Дабрынская (дзяв. Карсак) Зофія 9, 21, 22, 33, 36, 44, 45, 56—58, 65, 75, 76, 98, 99, 103, 124

Дальны М. (гл. Ільяшэвіч Хведар)

Дзіянісі (мітрапаліт) 60, 72, 83

Дунін–Марцінкевіч Вінцэнт 93, 94

Евец А. 60

Езавітаў Канстанцін 22, 36, 54—58, 66, 76, 77, 79, 82, 88, 93, 94, 98, 99, 101, 103, 111, 113, 114, 124, 134

Ермачэнка Іван (Ермачэнко Ян) 16, 19—21, 35, 36, 38—40, 47, 78, 89, 95, 101, 111, 125

Ждановіч Мікола 61

Жумар (Жумарь) Сяргей 6, 26, 27, 35, 60

Жылка Уладзімір 64, 78, 100

Жынкін Алесь 12

З. Б. (Бойдацкі З.) (гл. Найдзюк Язэп)

Завусцінскі М. 44, 76

Загорны Р. 83

Запартыка Ганна 11

Захарка Васіль 19

Зіглінг 129

Зінчук Марк 57, 79, 99

Золак Янка 51, 113

Іванаўскас Тадас 112

Іваноўскі Вацлаў 30, 38, 52

Ільяшэвіч Хведар 48, 59, 60, 65, 71, 75, 113, 125

Казлоўскі Уладзіслаў 51, 114

Калодка Мікола 5

Калоша Аляксандр 16, 67, 68, 113

Калубовіч Аўген 41, 113, 126

Калыньш 9, 51, 79, 101, 104, 105

Камароўскі Васіль 67, 68, 113

Карповіч Алесь 57

Касяк Іван 7, 29, 36—38

Кецка Антон 46, 95, 113—115, 119, 126

Кіпель Яўхім 41, 42, 52, 67, 113, 127

Кісель Пётр 41, 42, 44, 45, 48—50, 80, 98, 114

Клішэвіч Уладзімір 51, 85, 113, 127

Knickerbocken H.R. 96

Кнорын Вільгельм 112, 116

Колас Якуб 6, 62, 63, 81, 100, 103—105, 117

Концэ Вернер 14

Косік В. 14

Краскоўскі Антон 61

Крот Арыстарх 51, 84

Кубэ Вільгельм 26, 31, 32, 35, 37, 39—41, 109, 110, 125

Купала Янка 63

Кушаль Францішак 119

Лагода М. 71

Ластаўка Пётр 8

Ластоўскі Вацлаў 39, 44, 46, 65, 66, 81, 101

Лебяда Тодар 7, 44, 45, 47—50, 81, 100, 113, 114, 127

Леман Ота 14, 15, 82, 102, 103

Лёе Ганс 69, 82, 102

Лёсік Антон 10, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 82, 98, 128

Лёсік Язэп 27, 40, 41, 128

Ліс Арсень 6

Лясун М. 44, 45, 82, 100, 113, 129

Ляўковіч (гл. Абрамчык) Ніна

Максімовіч Р. (гл. Тумаш Вітаўт)

Малец Дзяніс 28

Малецкі Язэп 53

Мальцаў 96

Мамчыц А. 19

Манкевіч Баляслаў 75

Манькоў Палікарп 84

Масальскі П. 56

Мікалаевіч М. 57, 82, 99

Міклашэвіч (гл. Геніюш) Ларыса

Мікула Віталь 46, 91, 114, 129

Моцарт В. А. 119

Музыка Арцём 6, 65, 82, 83, 100

Мядоўскі Станіслаў 107, 114, 129

Надсан Аляксандр 11, 66

Найдзюк Язэп 7, 30, 32, 33, 37—49, 55, 56, 66, 74, 83, 105, 113, 130

Нікель 88

Падгорны А. 65

Палескі С. 65

Палявы А. 71

Панько (дзяв. Кецка) Валянціна 12

Панькоў Мікола 58, 113

Паўловіч Сяргей 61

Пашкевіч Алаіза (гл. Цётка)

Пятроўскі Ян 67, 68, 70, 113

Рабок Людміла 11

Равенскі Мікола 67, 113

Радзіміч Лявон (сапр. Рублёў Цімох) 65, 87, 100, 130

Разглядальнік (гл. Найдзюк Язэп)

Рахункова Здэнка 11

Розенберг Альфрэд 26, 34, 35, 47, 98, 105

Русак Васіль 16, 17, 65, 73, 99, 113, 130

Рыбалтоўскі Казімір 28

Рэшэць Язэп 28, 87, 100

С. Т. 75

Савіцкая А. 65

Сагановіч Генадзь 12

Саковіч Юліян 29

Салавей Алесь 45, 47—50, 87, 100, 103, 113, 131

Самохін Рыгор 88, 99

Самохіна Т. 57, 88

Санчык П. 60, 80

Саўчук С. 17

Сахараў Сяргей 56, 58

Сервантэс Мігель дэ Сааведра 130

Сівіца Ёзаф 31, 33, 34, 36, 41

Случанін Лявон 45, 47—49, 51, 84, 88, 100, 113, 114, 131

Смоліч Аляксандра 40

Спаскі А. 57, 88, 99

Сталін Іосіф 112, 120

Станкевіч Адам 54, 74, 84, 105, 114, 132

Станкевіч Янка 7, 15, 17, 19—22, 36—41, 44, 45, 47, 49, 50, 56, 58, 64, 76, 84, 89—91, 97—99, 101, 102, 105, 113, 124, 132

Сяднёў Масей 48, 59, 60, 91, 97, 101, 104, 113, 132—133

Сядура Уладзімір (гл. Глыбінны Уладзімір)

Тарашкевіч Браніслаў 6, 27, 44, 45, 48, 63, 92, 98

Татарыновіч Міхаліна 31

Таўлай Валянцін 48

Тумаш Вітаўт 62, 81, 113, 133

Туранкоў Аляксей 41, 46, 56, 57, 78, 92, 93, 99, 114, 134

Туронак Юры 21, 29, 40, 51

Тычына Анатоль 41

Уэлс Герберт 130

Хвораст Ян 20

Хмара (сапр. Сіняк) Сяргей 48

Целеш Мікола (гл. Лясун М.)

Цётка 93, 94

Ціхамірава В. 11

Чабатарэвіч Віктар 38

Чарнушэвіч Ф. 93

Шайберт Петэр 14

Шкутка А. 17

Шкутка Э. 17

Шкуцька К. 45

Шкялёнак Мікола 15—17, 19, 21, 66

Шпакоўскі ( гл. Случанін) Лявон

Штраўс Ёган 119

Штраўх Эдуард 35

Штыр П. 70, 88

Шукелойць Антон 12, 20, 29, 31, 80

Шутовіч Віктар 64, 77, 79, 97, 100, 114, 134

Шчаглоў Мікола 41, 46, 47, 51, 57, 65, 74, 78, 84, 94, 95, 99, 101, 113, 119, 134

Шчарбакоў Юры (гл. Віцьбіч Юрка)

Шырынскі П. 44, 76

Шэнкендорф фон, Макс 25

Явар В. 51

Ядвігін Ш. 65

Янушкевіч Язэп 12

Спіс скарачэнняў

АБСА – Аб’яднанне беларускіх студэнцкіх арганізацый

БДАЛІМ – Беларускі дзяржаўны архіў–музей літаратуры і мастацтва

БДУ – Беларускі дзяржаўны універсітэт

БІБ – Беларускае інфармацыйнае бюро

БНР – Беларуская Народная Рэспубліка

БНС – Беларуская народная самапомач

БССР – Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

БХД – Беларуская хрысціянская дэмакратыя

БЦР – Беларуская цэнтральная рада

БКС – Беларускі камітэт самапомачы ў Нямеччыне

в. – вёска

вобл. – вобласць

ВШПЛМ – Выдавецтва школьных падручнікаў і літаратуры для моладзі

г. – год або горад

губ. – губерня

МВДТ – Менскае выдавецкае і друкарскае таварыства

НАРБ – Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь

НББ – Нацыянальная бібліятэка Беларусі

пав. – павет

ПАРТ – Польская аб’яднаная рабочая партыя

РКП (б.) – Расійская камуністычная партыя (бальшавікоў)

РМ – рэйхсмарка

СБМ – Саюз беларускай моладзі

СССР – Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік

с/с – сельсавет

ЦК – Цэнтральны камітэт

ЭХБ – (царква) Эвангельскіх хрысціян-баптыстаў
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка