Знакі прыпынку ў канцы сказаў
Дата канвертавання07.02.2018
Памер135.08 Kb.
ДУА “Зажэвіцкі вучэбна-педагагічны комплекс

дзіцячы сад-сярэдняя школа

Салігорскага раёна”
КАНСПЕКТ УРОКА

ПА ПРАДМЕЦЕ “БЕЛАРУСКАЯ МОВА”

У 2 КЛАСЕ


ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ Ў КАНЦЫ СКАЗАЎ

Падрыхтавала:

Зяневіч Вольга Віктараўна,

настаўніца 2 класа. б/к

аг.Зажэвічы 2016

Мэта: Фарміраваць уяўленне пра сказ як спосаб перадачы закончанай думкі, вучыць вызначаць межы сказаў, правільна інтанаваць апавядальныя, пытальныя, клічныя сказы, захоўваючы інтанацыю пачатку і канца сказа, правільна афармляць іх на пісьме, адпрацоўваць напісанне слоўнікавых слоў; развіваць граматычны лад маўлення; выхоўваць пачуццё ўзаемадапамогі.
Абсталяванне: падручнік, раздатачны матэрыял: сшытак, карткі для індывідуальнай работы, праектар, кампутар, прэзентацыя.

ХОД УРОКА

І. Арганізацыйны момант

- Добры дзень, дзеці. Давайце створым добры настрой. Усміхніцеся адзін аднаму, павітайце нашых гасцей. Сядайце. На кожным уроку вы здзяйсняеце маленькае адкрыццё - цуд. З кожным годам гэтых адкрыццяў становіцца ўсё больш і больш. Сёння, я спадзяюся, вы падзеліцеся са мною сваімі адкрыццямі, якія вы зрабілі на папярэдніх уроках і зробіце яшчэ маленькае, але важнае адкрыццё.

- Сення таксама мы з вамі пабудуем ДОМ ВЕДАЎ з дапамогай кірпічыкаў канструктара ЛЕГА. Кірпічыкі можна будзе атрымаць за працу на ўроке і за правільнае выкананне заданняў. Калі ў вас атрымаецца васьміпавярховы дом, то можна будзе зрабіць крышу і упрыгожыць тэрыторыю вакол дома.

ІІ. Хвілінка чыстапісання


 • Адкрыйце сшыткі, запішыце дату, класная работа.

Нн

на но ну ны

наваколле

 • А хто з вас ведае значэнне слова наваколле?

 • Наваколле – гэта мясцовасць, якая прылягае, прымыкае да чаго-небудзь. Напрыклад, наваколле гораду, наваколле лесу.

 • Наваколле – гэта тое, што знаходзіцца навокал чаго-небудзь, акаляючая прастора.

 • Калі ласка, звярніце увагу на дошку

Ціхая Свіслач калі-нікалі бурна разлівалася вясной і затапляла ўсе наваколле.

 • Прачытайце і адкажыце, калі ласка, што напісана на дошцы.

 • Чаму вы вырашылі што гэта сказ?

Давайце запішам яго сабе ў сшытак.

 • А зараз паспрабуйце скласці самастойна сказ з гэтым словам.

III. Слоўнікава - арфаграфічная праца. Гульня «Бачу - чую»

- Працаваць з намі будуць Дамы-арфаграмы. Яны даслалі 2 заданні.

- Пойдуць да дошкі і выконваць гэтыя заданні ..., ....

Індывідуальныя заданні па картках:

1 вучань працуе з карткай (Правапіс слоў з літарамі о, э—а)

Заданне: выпішы словы парамі з прапушчанымі літарамі, падкрэслі іх.Еду на к..ні. Пасуцца к..ні.

У к..зы казляня. К..зы скубуць лісце.

2 вучань (каля дошкі) ўстаўляе прапушчаныя літары. (Правапіс слоў з літарамі е, ё—я)

Заданне: спісаць сказы, уставіць прапушчаныя літары, падкрэсліць іх.

Л..с — багацце нашай Радзімы.

У л..сной глушы гн..здуецца чорны бус..л.


 • А з астатнімі пагуляем у гульню “Бачу - чую”.

Зімовым сцюдзёным ранкам Дзіма ішоў у школу. На дарозе ўбачыў вераб’я. Верабей не мог лятаць. Хлопчык узяў яго і прынёс у школу.

У школе Дзіма паклаў птушку ў шапку. Верабей сагрэўся, выпырхнуў з шапкі і паляцеў па класе.

Настаўніца адчыніла фортку. Верабей вылецеў і зачырыкаў.

 • Што запісана на дошцы? (Тэкст)

 • Што такое тэкст? (Некалькі сказаў, звязаных паміж сабой па сэнсе, называюць тэкстам)

 • Што такое тэма тэксту? (Тэма — гэта тое, пра што гаворыцца ў тэксце)

 • Што такое асноўная думка тэксту? (Асноўная думка тэксту — гэта галоўнае, пра што аўтар хоча сказаць чытачу)

 • Давайце дадзім загаловак гэтаму тэксту.

 • Ці можа загаловак адлюстроўваць тэму? (Тэма тэксту можа быць выказана ў загалоўку)

 • З якіх частак складаецца тэкст? ( Пачатак, асноўная частка, заключная частка)

 • Зачытайце, калі ласка, асноўную частку.

 • Пачаатк

 • Заключную частку.

 • А зараз давайце праверым тых, хто працаваў ля дошкі.

(КІРПІЧЫКІ)

ІV. Актуалізацыя ведаў

 • Давайце узгадаем што такое сказ. (Закончаная думка)

 • Як вызначыць што гэта сказ?

 1. Маладыя вераб’і скачуць па дарожцы.

 2. шэры на плоце верабей.

 3. Шукаюць зярняткі

 • Пад якім нумарам запісаны сказ? Чаму?

 • Што вы можаце сказаць пра словы ў сказе? (Словы ў сказе звязаны паміж сабой)

 • Што трэба зрабіць, каб са слоў атрымаўся сказ? (Словы трэба змяніць)

 • Чым могуць адрознівацца сказы адзін ад аднаго? (Асноўнай думкай)

 • А яшчэ сказы могуць адрознівацца па характару. Яны бываюць і спакойныя, і жудасна цікаўныя, захопленыя, гнеўныя, дзівосныя.

- Падумайце, пра што мы будзем гаварыць на ўроку?

- Так, сёння мы даведаемся якія па мэце выказвання бываюць сказы.V. Раскрыццё тэмы ўрока

 • Сустрэліся два сябра. І разгаварыліся.

- Чарапаха, занясі мяне дадому!

- А дзе ты жывеш?

- У мурашніку.

- Што заўважылі? (Кожны сказ напісан з новага радка і перад ім стаіць працяжнік)

- Гэта разгаворная гаворка.

- Колькі герояў ўдзельнічае ў размове? (2)

- Хто яны? (Чарапаха і мурашка)

- Можа хто ведае як называецца гэты тэкст.

- Так, гэта дыялог. А што такое дыялог хто з вас ведае?

- У слоўніку Ожегова дыялог - гэта размова паміж двума асобамі.

- З якой мэтай мурашка вымавіў першы сказ? (Папрасіў)

- Які знак стаіць у канцы гэтага сказа? (!)

- Сказы, у якіх пра што-то просяць, падахвочваюць да дзеяння, называюцца клічнымі.

- Што ўтрымліваецца ў адказе чарапахі? (Пытанне)

- Які знак стаіць у канцы сказа? (?)

- Як называюцца такія сказы?

- Што паведамляецца ў апошнім сказе?

- Які знак стаіць у канцы сказа?

- Хто з вас ведае як называюцца такія сказы? (Апавядальныя)

(КІРПІЧЫКІ)

VІ. Абагульненне


 • Што ўтрымлівае пытальны сказ?

 • Што ўтрымлівае апавядальны сказ?

 • Да чаго падахвочваюць клічныя сказы?

СКАЗ

(па мэце выказвання)


утрымлівае пытанне утрымлівае просьбу утрымлівае расказ

пытальны клічны апавядальны


 • Прывядзіце на кожны від сказа прыклады.

Па мэце заўсёды адрознівай сказы.

У апавядальных - паведамленне.

Пытанне - ў пытальным (даеш адказ).

А ў клічным - просьба, парада. • У канцы апавядальнага сказа мы ставім ….

Калі думку скончыў ты,

Запісаў на радок,

Не забывай, у канцы паставіць

Кругленькую кропку. • У канцы пытальнага сказа мы ставім ….

На старонцы я стаю

Усім пытанні задаю

Сагнуты я заўсёды ў дугу

Разагнуцца не магу. • У канцы клічнага сказа мы ставім ….

Пачуцці сыплюцца вакол!

Захапленне ў словах!

Ўрачыстасць, трывога, жах -

Клічнік тут знак! • А зараз давайце паглядзім як вы засвоілі новы матэрыял

 • Які гэта сказ

Што такое зоркі?

Назавіце усе знакі прыпынку.

Як прыемна ў гарачы дзень выкупацца ў бесейне!

Нізка над морам пранеслася чайка.

Мыйце рукі перад ежай!

(КІРПІЧЫКІ)

VІI. Фізкультхвілінка

VIІI. Работа ў групах


 • Прачытайце і расстаўце знакі прыпынку.

Рабочыя рукі

- Хто ўзвёў заводы і школы

- Рабочыя рукі

- Хто вырасціў багаты ўраджай

- Рабочыя рукі

- Слава людзям працы

- Слава рабочым рукам

- Добра справіліся з гэтым заданнем. 1 група - выпісвае толькі пытальныя сказы. 2 група - толькі клічныя сказы.

- Абмяняйцеся сшыткамі і праверце ці правільна выканаў ваш сусед па парце гэта заданне.

- А зараз давайце праверым разам. Пытальныя сказы зачытвае ….Клічныя сказы - …..(КІРПІЧЫКІ)

ІХ. Індывідуальна-групавая работа з выкарыстаннем разнаузроўневых заданняў

- Дзеці, на сталах у вас ляжаць карткі з заданнямі розных узроўняў. Заданні для сябе вы выбіраеце самі, але з улікам сваіх магчымасцяў.1 ўзровень – 3 кірічыкі

Пастаўце патрэбныя знакі прыпынку.

З-пад іх паказаўся Вожык (!?.) Які ён Запаслівы (!?.) На яго іголках чырванелі яблыкі (?!.) У кустах пачуўся шоргат (.!?) Хто гэта там (.!?)2 ўзровень – 4 кірічыкі

Прывядзіце прыклады сказаў па мэце выказвання і запішыце іх.

апавядальны -

пытальны -

клічны -


3 ўзровень – 5 кірічыкаў

Вызначыце спачатку якім будзе сказ. Дапішыце сказы. Пастаў знак у канцы сказа.

Хто стукаецца ...

Перастаньце дражніць ...

Аднойчы мы ...

Мыйце садавіна ...


 • Падніміце рукі хто выконваў заданне 1 узроўня? 2 узроўня? 3 узроўня?

 • Давайце зараз праверым як вы выканалі заданне.

 • За задданне 1 узроўня вы пакладзіце 3 кірпічыкі, 2 узроўня - 4, 3 узроўня – 5 кірпічыкаў.

(КІРПІЧЫКІ)

Х. Паўтарэнне раней вывучанага. Работа са сказам

- Прачытайце тэкст.Добра вясной на вуліцы свеціць яркае сонца вы любіце гэту пару года

- Што вы заўважылі? (Няма знакаў прыпынку)

- Вылучыце сказы.

- Запішыце атрыманыя сказы, паставіўшы правільныя знакі прыпынку.(КІРПІЧЫКІ)

ХІ. Вынік

- Што мы ведаем пра сказ?

- Якія бываюць сказы па мэце выказвання?

- Давайце паглядзім, у каго атрымаўся дом з 8 паверхаў?

- Добра, малайчына. А астатнім трэба яшчэ крыху папрацаваць, падвучыць правілы.

ХІI. Рэфлексія

- Дзеці, у вас на сталах ляжаць далонькі рознага колеру. Зялёны - вам усё было зразумела на ўроку. Жоўты - засталіся пытанні па ўроку. Чырвоны - незразумела нічога.

- Выберыце далоньку і прыляпіце да ствала дрэва.

ХІII. Дамашняе заданне

Выпісаць з падручніка літаратуры па 2 сказы розных па мэце выказвання.1 ўзровень.

Пастаўце патрэбныя знакі прыпынку.

З-пад іх паказаўся Вожык (!?.) Які ён Запаслівы (!?.) На яго іголках чырванелі яблыкі (?!.) У кустах пачуўся шоргат (.!?) Хто гэта там (.!?)2 ўзровень.

Прывядзіце прыклады сказаў па мэце выказвання і запішыце іх.

апавядальны -

пытальны -

клічны -


3 ўзровень.

Вызначыце спачатку якім будзе сказ. Дапішыце сказы. Пастаў знак у канцы сказа.

Хто стукаецца ...

Перастаньце дражніць ...

Аднойчы мы ...

Мыйце садавіна ...
1 ўзровень.

Пастаўце патрэбныя знакі прыпынку.

З-пад іх паказаўся Вожык (!?.) Які ён Запаслівы (!?.) На яго іголках чырванелі яблыкі (?!.) У кустах пачуўся шоргат (.!?) Хто гэта там (.!?)2 ўзровень.

Прывядзіце прыклады сказаў па мэце выказвання і запішыце іх.

апавядальны -

пытальны -

клічны -


3 ўзровень.

Вызначыце спачатку якім будзе сказ. Дапішыце сказы. Пастаў знак у канцы сказа.

Хто стукаецца ...

Перастаньце дражніць ...

Аднойчы мы ...Мыйце садавіна ...

Сустрэліся два сябра. І разгаварыліся.

- Чарапаха, занясі мяне дадому!

- А дзе ты жывеш?

- У мурашніку.


Сустрэліся два сябра. І разгаварыліся.

- Чарапаха, занясі мяне дадому!

- А дзе ты жывеш?

- У мурашніку.Сустрэліся два сябра. І разгаварыліся.

- Чарапаха, занясі мяне дадому!

- А дзе ты жывеш?

- У мурашніку.
Сустрэліся два сябра. І разгаварыліся.

- Чарапаха, занясі мяне дадому!

- А дзе ты жывеш?

- У мурашніку.Сустрэліся два сябра. І разгаварыліся.

- Чарапаха, занясі мяне дадому!

- А дзе ты жывеш?

- У мурашніку.
Сустрэліся два сябра. І разгаварыліся.

- Чарапаха, занясі мяне дадому!

- А дзе ты жывеш?

- У мурашніку.Сустрэліся два сябра. І разгаварыліся.

- Чарапаха, занясі мяне дадому!

- А дзе ты жывеш?

- У мурашніку.
Сустрэліся два сябра. І разгаварыліся.

- Чарапаха, занясі мяне дадому!

- А дзе ты жывеш?

- У мурашніку.

Рабочыя рукі

- Хто ўзвёў заводы і школы

- Рабочыя рукі

- Хто вырасціў багаты ўраджай

- Рабочыя рукі

- Слава людзям працы

- Слава рабочым рукам


Рабочыя рукі

- Хто ўзвёў заводы і школы

- Рабочыя рукі

- Хто вырасціў багаты ўраджай

- Рабочыя рукі

- Слава людзям працы

- Слава рабочым рукам


Рабочыя рукі

- Хто ўзвёў заводы і школы

- Рабочыя рукі

- Хто вырасціў багаты ўраджай

- Рабочыя рукі

- Слава людзям працы

- Слава рабочым рукамРабочыя рукі

- Хто ўзвёў заводы і школы

- Рабочыя рукі

- Хто вырасціў багаты ўраджай

- Рабочыя рукі

- Слава людзям працы

- Слава рабочым рукам


Рабочыя рукі

- Хто ўзвёў заводы і школы

- Рабочыя рукі

- Хто вырасціў багаты ўраджай

- Рабочыя рукі

- Слава людзям працы

- Слава рабочым рукамРабочыя рукі

- Хто ўзвёў заводы і школы

- Рабочыя рукі

- Хто вырасціў багаты ўраджай

- Рабочыя рукі

- Слава людзям працы

- Слава рабочым рукам


Рабочыя рукі

- Хто ўзвёў заводы і школы

- Рабочыя рукі

- Хто вырасціў багаты ўраджай

- Рабочыя рукі

- Слава людзям працы

- Слава рабочым рукам


Рабочыя рукі

- Хто ўзвёў заводы і школы

- Рабочыя рукі

- Хто вырасціў багаты ўраджай

- Рабочыя рукі

- Слава людзям працы

- Слава рабочым рукам1 картка (Правапіс слоў з літарамі о, э—а)

Заданне: выпішы словы парамі з прапушчанымі літарамі, падкрэслі іх.

Еду на к..ні. Пасуцца к..ні.

У к..зы казляня. К..зы скубуць лісце.

2 картка (Правапіс слоў з літарамі е, ё—я)

Заданне: спісаць сказы, уставіць прапушчаныя літары, падкрэсліць іх.

Л..с — багацце нашай Радзімы.

У л..сной глушы гн..здуецца чорны бус..л.


Зімовым сцюдзёным ранкам Дзіма ішоў у школу. На дарозе ўбачыў вераб’я. Верабей не мог лятаць. Хлопчык узяў яго і прынёс у школу.

У школе Дзіма паклаў птушку ў шапку. Верабей сагрэўся, выпырхнуў з шапкі і паляцеў па класе.

Настаўніца адчыніла фортку. Верабей вылецеў і зачырыкаў.


Зімовым сцюдзёным ранкам Дзіма ішоў у школу. На дарозе ўбачыў вераб’я. Верабей не мог лятаць. Хлопчык узяў яго і прынёс у школу.

У школе Дзіма паклаў птушку ў шапку. Верабей сагрэўся, выпырхнуў з шапкі і паляцеў па класе.

Настаўніца адчыніла фортку. Верабей вылецеў і зачырыкаў.

Зімовым сцюдзёным ранкам Дзіма ішоў у школу. На дарозе ўбачыў вераб’я. Верабей не мог лятаць. Хлопчык узяў яго і прынёс у школу.

У школе Дзіма паклаў птушку ў шапку. Верабей сагрэўся, выпырхнуў з шапкі і паляцеў па класе.

Настаўніца адчыніла фортку. Верабей вылецеў і зачырыкаў.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка