1 картка. Запісаць словы, устаўляючы прапушчаныя літары. Растлумачыць правапіс
Дата канвертавання11.12.2017
Памер49.57 Kb.
Настаўнік беларускай

мовы і літаратуры

Гудкоўская А.І.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Цяжкія выпадкі ў прымяненні арфаграфічных правіл, якія рэгулююць правапіс галосных

(ФАКУЛЬТАТЫЎНЫ ЗАНЯТАК)

7 КЛАС

Мэта: узнавіць і сістэматызаваць веды вучняў аб правапісе галосных у беларускай мове; звярнуць увагу на найбольш цяжкія выпадкі ў прымяненні арфаграфічных правіл, якія рэгулююць правапіс галосных; развіваць камунікатыўныя здольнасці вучняў; фарміраваць навыкі самастойнай вучэбнай дзейнасці;выхоўваць пачуццё адказнасці за слова, адчуванне яго прыгажосці і выразнасці.

Абсталяванне: сшыткі; карткі з заданнямі па замацаванні пройдзенай тэмы; рамонак для арфаграфічнай хвілінкі; рэфлексія “Дрэва пачуццяў”; дапаможнік для вучняў “Беларуская мова. 5-9 класы. Вывучаем беларускі правапіс”(факультатыўныя заняткі)-Мінск:НІА; Аверсэв, 2010

Ход заняткаў


 • Арганіцацыйны момант

Уступнае слова настаўніка: настаўнік знаёміць дзяцей з тэмай заняткаў; разам з вучнямі акрэслівае мэту і задачы; стварае праблемную сітуацыю

 • “УСПОМНІМ”

(На гэтым этапе вучням прапануюцца карткі з заданнем, для таго каб узнавіць у памяці асноўныя арфаграфічныя правілы па пройдзенай тэме)

1 картка.

Запісаць словы, устаўляючы прапушчаныя літары. Растлумачыць правапіс

Ж..рдка, р..дактар, зв..н, чаб..р, кр..пасць, ш..птаць, вет..ран, сард..чны, стр..ха, ж..мчужына.
2 картка.

Запісаць словы, устаўляючы прапушчаныя літары. Растлумачыць правапіс

З..лёны, сн..гавік, Прып..ць, тыс..ча, медзведз..ня, н..праўда, г..рой, ц..гнік, л..генда, з..млянка


3 картка.Запісаць словы, устаўляючы прапушчаныя літары. Растлумачыць правапіс

Патр..т, б..граф, д..лог, бібл..тэка, асац..цыя, ф..лка, рад..станцыя, т..тральны, д..яграма, нац..нальны4 картка.

Запісаць словы, устаўляючы прапушчаныя літары. Растлумачыць правапіс

Бр..вы, гл..тка, др..вотня, бр..во, гл..таць, др..вы, кр..вавы, ябл..к, кр..ў, ябл..чны5 картка.

Запісаць словы, устаўляючы прапушчаныя літары. Растлумачыць правапіс

Шніц..ль, камп’ют..р, карц..р, світ..р, менедж..р, орд..р, крат..р, Юпіт..р, Од..р, Піт..р

Падказкі

 • Галосныя літары О,Э ў беларускай мове пішуцца пад націскам, а не пад націскам пераходзяць у А;

 • Галосныя літары Е, Ё ў першым складзе перад націскам пераходзяць у Я. Каранёвае Я пішацца без змен;

 • Правапіс спалучэнняў галосных у словах іншамоўнага паходжання. Спалучэнні галосных ІЁ(ЫЁ) у сярэдзіне слоў пішуцца пад націскам;

 • У некаторых спрадвечна беларускіх словах са складамі РО,ЛО замест О не пад націскам пішацца літара Ы, а таксама ў словах яблык, яблыня, яблычны;

 • Канцавыя ненаціскныя –ЭЛЬ, -ЭР у запазычаных словах перадаюцца як – АЛЬ, -АР, але ва ўласных імёнах неславянскага паходжання захоўваюцца -Эль, -ЭР.
 • “ВЫЯЎЛЯЕМ ПАМЫЛКУ”


( Вучням прапануецца тэставае заданне, у якім яны павінны вызначыць словы з памылкамі)


 1. Адзначце словы, у якіх дапушчаны арфаграфічныя памылкі:

А) шніцаль

Б) камп’ютэр

В) кратэр

Г) Юпітэр 1. Адзначце словы, у якіх дапушчаны арфаграфічныя памылкі:

А) семнаццаць

Б) цецярукВ) дзесяты

Г) сякунда 1. Адзначце словы, у якіх дапушчаны арфаграфічныя памылкі:

А) трыо

Б) Токіа


В) адажыо

Г) феджыа 1. Адзначце словы, у якіх дапушчаны арфаграфічныя памылкі:

А) філе

Б) фрыкасэВ) камюнікэ

Г) піке


 1. Адзначце словы, у якіх дапушчаны арфаграфічныя памылкі:

А) серца

Б) крэменьВ) шепт

Г) шэры


 • “ГЭТА ЦІКАВА”

Падбярыце да кожнага слова антонім, запішыце:

Малы –


Добры –

Свежы-


Тонкі –

Прамы –


Брудны –

Гарачы – • “ВЯСЁЛЫ ПЕРАПЫНАК”

Раз-падняцца, усміхнуцца,

Два-сагнуцца, разагнуцца,

Тры- галоўкай паківаць,

На чатыры- рукі шырэй,

Пяць- рукамі памахаць,

Шэсць – прысесці і

за парты ціха сесці.


 • “ПРАЦУЕМ САМАСТОЙНА”

Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх значэннямі: старонка 90, практыкаванне 47


 • “ПРАВЯРАЕМ СЯБЕ”

Спішыце тэкст, афармляючы яго ў адпаведнасці з арфаграфічнымі і пунктуацыйнымі нормамі. Выканайце дадатковыя індывідуальныя заданні.(для кожнага вучня адно заданне)

Я люблю бываць у лесе. Там у мяне ёсць патаемныя сц..жынкі. Каля іх жывуць мае мал..нькія с..бры: зв..ркі птушкі насяк..мыя. я сачу за іх жыцц..м з в..сны да глыбокай вос..ні. зараз восень. Дразды збіваюцца ў чар..ды рыхтуюцца ў вырай.
 • Вызначце стыль і тып тэксту. Дайце загаловак.;

 • Зрабіце фанетычны разбор слова “мае”;

 • Зрабіце марфемны разбор слоў маленькія, глыбокай, сцяжынкі;

 • Выпішыце з апошняга сказа ўсе словазлучэнні;

 • Зрабіце поўны сінтаксічны разбор апошняга сказа.

 • Абагульненне і падвядзенне вынікаў

 • Рэфлексія “ДРЭВА ПАЧУЦЦЯЎ”

(“задавальненне”, “радасць”, “сум”, “крыўда”, “злосць”)

1.Адзначце словы, у якіх дапушчаны арфаграфічныя памылкі:

А) шніцаль

Б) камп’ютар

В) кратар

Г) Юпітэр

2. Адзначце словы, у якіх дапушчаны арфаграфічныя памылкі:

А) сямнаццаць

Б) цецярукВ) дзясяты

Г) секунда

3.Адзначце словы, у якіх дапушчаны арфаграфічныя памылкі:А) трыа

Б) Токіа


В) адажыа

Г) феджыа

4.Адзначце словы, у якіх дапушчаны арфаграфічныя памылкі:

А) філе


Б) фрыкасэ

В) камюніке

Г) піке


5.Адзначце словы, у якіх дапушчаны арфаграфічныя памылкі:

А) сэрца

Б) крэменьВ) шэпт

Г) шэры


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка