1 варыянт Выканкам Мінскага Савета абвясціў аб пераходзе ўлады ў мінску ў рукі Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў
Дата канвертавання05.05.2017
Памер51.55 Kb.
Тэст:I Раздзел. Кастрычніцкая рэвалюцыя. Стварэнне беларускай

дзяржаунасці.

1 варыянт

1. Выканкам Мінскага Савета абвясціў аб пераходзе ўлады ў мінску ў рукі Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў:

а)24 кастрычніка 1917 г. в) 24 кастрычніка 1918 г.

б)25 кастрычніка 1917 г. г) 25 кастрычніка 1918 г.

2. Вышэйшы заканадаўчы орган Савецкай улады, створаны на тэрыторыі Беларусі ў лістападзе 1917 г., называўся:

а) ВРК Заходняга фронту

б) Аблвыканкамзах

в) Паўночна –Заходні абласны камітэт РСДРП(б)

г) СНК заходняй вобласці і фронту

3. Старшынёй Паўночна –Заходняга абласнога камітэта РСДРП(б) у 1917 г. быў:

а) К. Ландар в) З. Жылуновіч

б) А. Мснікоў г) М. Галадзед

4. 1 Усебеларускі з езд адбыўся:

а) 25 кастрычніка 1917 г. в) 15 – 18 снежня 1917 г.

б) 15 – 18 лістапада 1917 г. г) 20 – 27 лістапада 1918 г.

2 варыянт

1. Кіраўніком ВРК Заходняга фронту, створаннага 27 кастрычніка 1917 г., з яўляўся:

а) К. Ландар в) З. Жылуновіч

б) А. Мяснікоў г) М. Галадзед

2.Выканаўчым органам Савецкай улады на тэрыторыі Беларусі ў лістападзе 1917 г. з яўляўся:

а) ВРК Заходняга фронту

б) Аблвыканкамзах

в) Паўночна –Заходні абласны камітэт РСДРП(б)

г) СНК заходняй вобласці і фронту

3 Устанаўленне Савецкай улады ў Магілёве звязана з:

а) прыбыццём браняпоезда з Ззаходняга фронту пад камандаваннем бальшавіка У. Пралыгіна

б) роспускам Камітэта выратавання рэвалюцыі

в) лівідацыяй контрэвалюцыйнай Стаўкі Вярхоўнага галоўнакамандуючага

г) прыбыццём з Заходняга фронту Каўказкай дывізіі

4.Дэкларацыя аб абвяўэнні незалежнасці Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі была прынята: а) 1 студзеня 1919 г. ; б) 2 – 3 лютага 1920 г.; в) 31 ліпеня 1920 г.; г) 18 сакавіка 1921 г.

5. Першая Устаўная грамата Выканкама Рады Усебеларускага з езда была прынята:

а) 18 лютага 1918 г. в) 3 сакавіка 1918 г.

б) 21 лютага 1918 г. г) 9 сакавіка 1918 г.

6. Трэцяя Устаўная грамата Выканкама Рады Усебеларускага з езда была прынята:

а) 18 лютага 1918 г. в) 9 сакавіка 1918 г.

б) 21 лютага 1918 г. г) 25 сакавіка 1918 г.

7. Першым кіраўніком Часовага рабоча-сялянскага савецкага ўрада Беларусі быў:

а) А. Мянікоў в) М. Рагазінскі

б) З. Жілуновіч г) В. Ластоўскі

8. Рашэнне аб аб яднанні ССРБ і Літоўскай ССР было прынята на:

а) I Усебеларускім з езде

б) I Усебеларускім з езде Саветаў

в) I з езде КПБ(б)

г) VI Паўночна-Заходняй абласной канферэнцыі РКП(б)

9. Пастаўце ў правільнай храналагічнай паслядоўнасці гістарычныя падзеі: а) VI Паўночна-заходняя абласная канферэнцыя РКП(б); б) перанос сталіцы рэспулікі ў Мінск; в) абвяўэнне ССРБ; г) рашэнне аб аб яднанні ССРБ і Літоўскай ССР.

10. Дайце вызначэнне гістарычных тэрмінаў: а)бальшавізацыя; б)аўтаномія; в) рэвалюцыя; г) інтэрвенцыя.

5. Другая Устаўная грамата Выканкама Рады Усебеларускага з езда была прынята:

а) 18 лютага 1918 г. в) 9 сакавіка 1918 г.

б) 21 лютага 1918 г. г) 25 сакавіка 1918 г.

6. Савцкая Сацыялістычная Рэспубліка Беларусь (ССРБ) была абвешчана:

а) 30 снежня 1918 г. в) 1 студзеня 1919 г.

б) 31 студзеня 1918 г) 16 студзеня 1919 г.

7. I Усебеларускі з езд Саветаў адбыўся:

а) 15 – 18 снежня 1917 г. в) 2 – 3 лютага 1919 г.

б) 16 студзеня 1919 г. г) 27 лютага 1919 г.

8. Першая канстытуцыя ССРБ была прынята на:

а) I Усебеларускім з езде

б) I Усебеларускім з езде Саветаў

в) I з езде КПБ(б)

г) VI Паўночна-Заходняй абласной канферэнцыі РКП(б)

9. Пастаўце ў правільнай храналагічнай паслядоўнасці гістарычныя падзеі: а) Брэсцкі мірны дагавор; б) вызваленне Мінска ад польскіх інтэрвентаў; в) Рыжскі мірны дагавор; г) другое абвяўэнне ССРБ.

10. Дайце вызначэнне гістарычных тэрмінаў:а) нацыяналізацыя; б)анексія; в) кантрыбуцыя; г) акупацыя.

Тэст:I Раздзел. Кастрычніцкая рэвалюцыя. Стварэнне беларускай

дзяржаунасці.

1 варыянт

1. Выканкам Мінскага Савета абвясціў аб пераходзе ўлады ў Мінску ў рукі Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў:

а)24 кастрычніка 1917 г. в) 24 кастрычніка 1918 г.

б)25 кастрычніка 1917 г. г) 25 кастрычніка 1918 г.

2. Вышэйшы заканадаўчы орган Савецкай улады, створаны на тэрыторыі Беларусі ў лістападзе 1917 г., называўся:

а) ВРК Заходняга фронту

б) Аблвыканкамзах

в) Паўночна –Заходні абласны камітэт РСДРП(б)

г) СНК заходняй вобласці і фронту

3. Старшынёй Паўночна –Заходняга абласнога камітэта РСДРП(б) у 1917 г. быў:

а) К. Ландар в) З. Жылуновіч

б) А. Мснікоў г) М. Галадзед

4. I Усебеларускі з езд адбыўся:

а) 25 кастрычніка 1917 г. в) 15 – 18 снежня 1917 г.

б) 15 – 18 лістапада 1917 г. г) 20 – 27 лістапада 1918 г.

2 варыянт

1. Кіраўніком ВРК Заходняга фронту, створаннага 27 кастрычніка 1917 г., з яўляўся:

а) К. Ландар в) З. Жылуновіч

б) А. Мяснікоў г) М. Галадзед

2.Выканаўчым органам Савецкай улады на тэрыторыі Беларусі ў лістападзе 1917 г. з яўляўся:

а) ВРК Заходняга фронту

б) Аблвыканкамзах

в) Паўночна –Заходні абласны камітэт РСДРП(б)

г) СНК заходняй вобласці і фронту

3 Устанаўленне Савецкай улады ў Магілёве звязана з:

а) прыбыццём браняпоезда з Ззаходняга фронту пад камандаваннем бальшавіка У. Пралыгіна

б) роспускам Камітэта выратавання рэвалюцыі

в) лівідацыяй контрэвалюцыйнай Стаўкі Вярхоўнага галоўнакамандуючага

г) прыбыццём з Заходняга фронту Каўказкай дывізіі

4.Дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнасці Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі была прынята: а) 1 студзеня 1919 г. ; б) 2 – 3 лютага 1920 г.; в) 31 ліпеня 1920 г.; г) 18 сакавіка 1921 г.

5. Першая Устаўная грамата Выканкама Рады Усебеларускага з езда была прынята:

а) 18 лютага 1918 г. в) 3 сакавіка 1918 г.

б) 21 лютага 1918 г. г) 9 сакавіка 1918 г.

6. Трэцяя Устаўная грамата Выканкама Рады Усебеларускага з езда была прынята:

а) 18 лютага 1918 г. в) 9 сакавіка 1918 г.

б) 21 лютага 1918 г. г) 25 сакавіка 1918 г.

7. Першым кіраўніком Часовага рабоча-сялянскага савецкага ўрада Беларусі быў:

а) А. Мянікоў в) М. Рагазінскі

б) З. Жілуновіч г) В. Ластоўскі

8. Рашэнне аб аб яднанні ССРБ і Літоўскай ССР было прынята на:

а) I Усебеларускім з езде

б) I Усебеларускім з езде Саветаў

в) I з езде КПБ(б)

г) VI Паўночна-Заходняй абласной канферэнцыі РКП(б)

9. Пастаўце ў правільнай храналагічнай паслядоўнасці гістарычныя падзеі: а) VI Паўночна-заходняя абласная канферэнцыя РКП(б); б) перанос сталіцы рэспулікі ў Мінск; в) абвяшчэнне ССРБ; г) рашэнне аб аб яднанні ССРБ і Літоўскай ССР. АБВГ

10. Дайце вызначэнне гістарычных тэрмінаў: а)бальшавізацыя; б)аўтаномія; в) рэвалюцыя; г) інтэрвенцыя.

5. Другая Устаўная грамата Выканкама Рады Усебеларускага з езда была прынята:

а) 18 лютага 1918 г. в) 9 сакавіка 1918 г.

б) 21 лютага 1918 г. г) 25 сакавіка 1918 г.

6. Савцкая Сацыялістычная Рэспубліка Беларусь (ССРБ) была абвешчана:

а) 30 снежня 1918 г. в) 1 студзеня 1919 г.

б) 31 студзеня 1918 г) 16 студзеня 1919 г.

7. I Усебеларускі з езд Саветаў адбыўся:

а) 15 – 18 снежня 1917 г. в) 2 – 3 лютага 1919 г.

б) 16 студзеня 1919 г. г) 27 лютага 1919 г.

8. Першая канстытуцыя ССРБ была прынята на:

а) I Усебеларускім з езде

б) I Усебеларускім з езде Саветаў

в) I з езде КПБ(б)г) VI Паўночна-Заходняй абласной канферэнцыі РКП(б)

9. Пастаўце ў правільнай храналагічнай паслядоўнасці гістарычныя падзеі: а) Брэсцкі мірны дагавор; б) вызваленне Мінска ад польскіх інтэрвентаў; в) Рыжскі мірны дагавор; г) другое абвяўэнне ССРБ. АБГВ

10. Дайце вызначэнне гістарычных тэрмінаў:а) нацыяналізацыя; б)анексія; в) кантрыбуцыя; г) акупацыя.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка