18 — 20 красавіка 2012 г. XXI міжнародныя навуковыя чытанні памяці Л. С. Мухарынскай (1906–1987)
Дата канвертавання15.11.2017
Памер28.89 Kb.
Інфармацыйны ліст
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь

Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі


18 — 20 красавіка 2012 г.
XXI Міжнародныя навуковыя чытанні

памяці Л. С. Мухарынскай (1906–1987)

МУЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ:НОВЫЯ КІРУНКІ ДАСЛЕДАВАННЯЎ
Міжнародны фестываль этнакультур
Тэматыка чытанняў:

  • новыя кірункі ў вывучэнні пытанняў гісторыі і тэорыі беларускай музыкі;

  • музычныя этнакультуры Беларусі і свету ў сучасных даследаваннях;

  • маладаследаваныя старонкі айчыннай музычнай культуры;

  • выдатныя постаці беларускай музычнай культуры ля вытокаў сучасных творчых і навуковых школ (да юбілеяў і памятных дат Р. Р. Шырмы, В. А. Залатарова, М. І. Аладава, Л. С. Мухарынскай, Л. М. Абеліёвіча, Г. С. Глушчанкі, Г. М. Вагнера).

У праграме Чытанняў і Фестывалю бяруць удзел навукоўцы, выканаўцы, этнаграфічныя калектывы з Беларусі і іншых краін свету. Запланаваны паказ відэапрэзентацый, прысвечаных музычным этнакультурам Беларусі і свету, асвятленне вынікаў экспедыцыйна-палявых даследаванняў рэгіянальных традыцый Беларусі. Госці канцэртных мерапрыемстваў змогуць пазнаёміцца з песенным і інструментальным фальклорам еўрапейскага і азіяцкага культурных рэгіёнаў.

Удзельнікаў навуковых чытанняў просім дакрасавіка 2012 г. уключна даслаць заяву на ўдзел у канферэнцыі і тэкст навуковага артыкула на электронны адрас: folkbgam@mail.ru.

Тэксты навуковых артыкулаў на рускай альбо беларускай мове афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь: аб’ём 14 000—20 000 знакаў, Анатацыя і Summary каля 30-100 слоў, звесткі аб аўтары (прозвішча, імя, імя па бацьку без скарачэнняў, месца працы ці вучобы, пасада, вучоная ступень і званне, тэлефон, е-mail). Артыкулы будуць надрукаваны ў навуковых выданнях БДАМ.


Тэлефоны для даведак: (+375 17) 328 55 02; (+375 17) 328 55 01 (факс).

Информационное письмо
Министерство культуры Республики Беларусь

Белорусская государственная академия музыки

18 — 20 апреля 2012 года

XXI Международные научные чтения

памяти Л. С. Мухаринской (1906–1987)

"МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ:

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ"

Международный фестиваль этнокультур
Тематика чтений:

  • новые направления в изучении вопросов истории и теории белорусской музыки;

  • музыкальные этнокультуры Беларуси и мира в современных исследованиях;

  • малоисследованные страницы отечественной музыкальной культуры;

  • выдающиеся деятели белорусской музыкальной культуры у истоков современных творческих и научных школ (к юбилеям и памятным датам Г. Р. Ширмы, В. А. Золотарева, Н. И. Аладова. Л. С. Мухаринской, Л. М. Абелиовича, Г. С. Глущенко, Г. М. Вагнера и др.).

В программе Чтений и Фестиваля принимают участие ученые, исполнители, этнографические коллективы из Беларуси и других стран мира. Запланирован показ видеопрезентаций, посвященных музыкальным этнокультурам Беларуси и мира, освещение результатов экспедиционно-полевых исследований региональных традиций Беларуси. Гости концертных мероприятий смогут познакомиться с песенным и инструментальным фольклором европейского и азиатского культурных регионов.

Участников научных чтений просим до 1 апреля 2012 г. включительно прислать заявление на участие в конференции и текст научной статьи на электронный адрес: folkbgam@mail.ru.

Тексты научных статей на русском или белорусском языке оформляются в соответствия с требованиями ВАК Республики Беларусь: объем 14 000-20 000 знаков, Аннотация и Summary около 30-100 слов, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество без сокращений, место работы или учебы, должность, ученая степень и звание, телефон, е-mail). Статьи будут напечатаны в научных изданиях БГАМ.


Телефоны для справок: (+375 17) 328 55 02, (+375 17) 328 55 01 (факс).


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка