Аа назіранне за абранымі вучнямі
Дата канвертавання08.03.2017
Памер445 b. • АА - назіранне

 • Назіранне за абранымі вучнямі

 • Відэаздымкі ўрокаў

 • Адукацыйная прагулка

 • Удасканаленне ўрокаў

 • Аналіз вучнёўскіх работ

Прафесіяналізацыя настаўніцкай працы палягае на супольным і сістэматычным планаванні, назіранні і абмеркаванні працэсу засвойвання ведаў вучнямі, а ў выніку ўвядзенні змены, якая прывядзе да павелічэння эфектыўнасці навучання

 • Прафесіяналізацыя настаўніцкай працы палягае на супольным і сістэматычным планаванні, назіранні і абмеркаванні працэсу засвойвання ведаў вучнямі, а ў выніку ўвядзенні змены, якая прывядзе да павелічэння эфектыўнасці навучання

Кожная з Практык супрацоўніцтва настаўнікаў (ПСН) вымагае працы каманды настаўнікаў.

 • Кожная з Практык супрацоўніцтва настаўнікаў (ПСН) вымагае працы каманды настаўнікаў.

 • Камандай кіруе лідар, які ўцягнуты актыўна ў працэс змен і ўсведамляе іх неабходнасцьМэты:

 • Мэты:

 • Пошук доказаў яўнага, заўважнага засвойвання ведаў вучнямі

 • Планаванне і ўкараненне эфектыўнай

 • змены ў навучанні

Прадугледжвае ўдзел двух настаўнікаў

 • Прадугледжвае ўдзел двух настаўнікаў

 • АА – назіранне заснавана на прынцыпе «праца ў парах», што прадугледжвае давер і згоду на ўзаемнае назіраннеКАРЫСЦІ:

 • КАРЫСЦІ:

 • Абмен і дзяленне вопытам

 • Павелічэнне матывацыі настаўніка да працы ды пазбяганне «выгарання» на працы

 • Практыкум фармулявання зваротнай сувязі і парадаў па ўдасканаленню працы настаўніка.

 • Павышэнне эфектыўнасці навучання. • У парах:

 • Ці ў Беларусі магчыма АА – назіранне?Крокі:

 • Крокі:

 • „Карта класа” і выбар вучняў для назірання.

 • Вызначэнне межаў назірання

 • Назіранне і падвядзенне вынікаў

 • Планаванне змены і яе ўкараненне. • ПЕРАВАГІ:

 • Назіранне за вучнямі, а не за настаўнікамі

 • Канцэнтрацыя ўвагі на асобных вучнях

 • ЦЯЖКАСЦІ:

 • Няўменне аддзяліць факты ад меркавання – ацэнка

 • Цяжкасці ў аб’ектыўным назіранні за знаёмымі вучнямі

 • .Практыкаванне:

 • Практыкаванне:

 • У парах апісваем выгляд іншай асобы (спачатку ўдзельнік А апісвае Б, а пасля наадварот).

 • Пры гэтым стараемся падаваць толькі факты, не выражаць меркаванні і пазбягаць ацэнак. У выпадку калі асоба, якую апісваюць,

 • пачуе меркаванне замест

 • фактаў, яна кажа:

 • СТОП! АЦЭНКА!Мэты:

 • Мэты:

 • Атрыманне інфармацыі аб працэсе засвойвання ведаў вучнямі падчас урокаў

 • і выкарыстанне гэтай інфармацыі для мадыфікацыі працы з навучэнцамі.

 • Пошук доказаў бачнага вучэння/засвойвання ведаў вучняміПеравагі:

 • Перавагі:

 • Запіс можна праглядзець яшчэ раз.

 • Запіс можна прыпыніць і абмеркаваць.

 • Аўтар урока можа сам паглядзець запіс.

 • Камеру можна паставіць такім чынам, каб здымаць тыя элементы, якія на дадзены момант з’яўляюцца найбольш важнымі

 • Недахопы:

 • Настаўнікі баяцца здымкаў больш, чым АА-назірання.

 • Аўтар баіцца, што запіс можа быць выкарыстаны для ацэнкі ягонай працы.

 • Тэхнічныя цяжкасці: праблемы з камерай, кепская пазіцыя камеры.

 • Запіс абмяжоўвае прастору назірання (толькі тое, што ахоплівае камера) • У парах:

 • Як заахвоціць настаўнікаў да відэаздымкаў сваіх урокаў і выкарыстання практыкі відэазапісаў?Мэты:

 • Мэты:

 • Знаёмства з дзеючымі ў школе ўзорамі навучання і спосабам засваення ведаў вучнямі

 • Супольнае вызначэнне моцных бакоў навучання ў школе і аспектаў, над якімі трэба папрацаваць

 • Вызначэнне накірункаў развіцця школы ў галіне навучання

 • Выпрацоўка супольнага плана зменвызначэнне межаў назірання педсаветам

 • вызначэнне межаў назірання педсаветам

 • вызначэнне групы назіральнікаў на адукацыйную прагулку і апрацоўка плану прагулкі

 • збор «узораў» падчас прагулкі

 • супольнае абмеркаванне высноваў і планаванне далейшай працы

 • УВАГА! Прагулка не служыць для ацэнкі, а з’яўляецца супольным навучаннем з карысцю для школы • Практыкаванне ў парах:

 • Калі б у маёй школе вырашылі правесці адукацыйную прагулку, што я тады прапанаваў/ла б у якасці мэты прагулкі? За чым назіраць? • Кожная практыка, якая выкарыстоўвае ўзаемнае назіранне, вымагае:

 • Узаемнага даверу паміж настаўнікамі

 • Забароны ацэнкі

 • Вызначэнне прадмету назірання і паказання назіральніку спецыфікі класа

 • Складанне ліста назірання

 • Абмеркавання

 • Цыклічнай працыПланаванне ўрока (асобныя ўрокі; цыкл урокаў або адукацыйнага задання ) у пары або ў большай настаўніцкай групе

 • Планаванне ўрока (асобныя ўрокі; цыкл урокаў або адукацыйнага задання ) у пары або ў большай настаўніцкай групе

 • Узаемнае назіранне на ўроках, абмеркаванне іх хады і эфектаў з улікам аналіза вучнёўскіх работ

 • Сумеснае паляпшэнне сцэнара ўрока

 • Працэдура Lesson study, якую можна таксама сустрэць пад назвай «японская мадэль урока», была папулярызаваная ў ЗША з 1999-га г. Сціглерам і Хэбэртам. У Польшчы яе прадставіў прафесар Вакас Нагакура (CPRE, Teachers College) восенню 2013 годаМэта: Удасканаленне працэсу навучання і саманавучання вучняў

 • Мэта: Удасканаленне працэсу навучання і саманавучання вучняў

 • Збор і аналіз доказаў прагрэсу ў працэсе засвойвання ведаў/вучэння сярод вучняў

 • Праверка, у якой ступені пастаўленыя мэты былі дасягнутыя вучнямі.

 • Супольны настаўніцкі аналіз спосабу мыслення вучня ды іх вынікаў. • Супольны аналіз выканання задання вучнямі

 • Высновы для далейшага навучанняШто вучань павінен быў засвоіць на ўроку? (веды, кампетэнцыі, навыкі)

 • Што вучань павінен быў засвоіць на ўроку? (веды, кампетэнцыі, навыкі)

 • Якія заданні атрымалі вучні? (якія заданні былі звязаныя з мэтай урока; які спосаб мыслення гэтыя заданні актывізуюць; якія кампетэнцыя патрэбныя, каб рашыць дадзенае заданне, ці гэтае заданне састаўное, шматэтапнае ці простае; як заданне ўплывае на навучанне; якога ўзроўню гэтае заданне?)

 • У які спосаб і калі было прадстаўлена апісанне задання? (якое гэта мела значэння для вучняў? Ці апісанне было зразумелае; ці заданне павінна быць выканана самастойна альбо ў групах; ці вучні дзякуючы выкананню задання могуць ацаніць свае вынікі?)

 • Якія крытэрыі ацэнкі задання? (як, паводле настаўніка, павінна выглядаць добра выкананая работа, на што настаўнік будзе звяртаць увагу, якую інфармацыю пра крытэрыі ацэнкі атрымаў вучань?)Настаўнік апісвае заданне (мэты, спосаб выканання, сувязь з урокам)

 • Настаўнік апісвае заданне (мэты, спосаб выканання, сувязь з урокам)

 • Настаўнік апісвае вынікі, якія ён чакае ад вучняў пасля выканання гэтага задання

 • Настаўнік прадстаўляе крытэрыі ацэнкі: табліцу чатырох узроўняў выканання задання

 • Іншыя настаўнікі «ацэньваюць» работу вучня на падставе крытэрыяў

 • Параўнанне і абмеркаванне вынікаў

 • Высновы • АА-назіранне

 • Назіранне за абранымі вучнямі

 • Відэаздымкі ўрокаў

 • Адукацыйная прагулка

 • Удасканаленне ўрока

 • Аналіз вучнёўскіх работ

 • Выбіраем адно з заданняў для аналізуКрок1. – настаўнік агучвае заданне разам з крытэрыямі ды кантэкстам. Далучае форму пастаноўкі задання. (Можа паказаць відэазапіс)

 • Крок1. – настаўнік агучвае заданне разам з крытэрыямі ды кантэкстам. Далучае форму пастаноўкі задання. (Можа паказаць відэазапіс)Мэта і крытэрыі ўрока?

 • Мэта і крытэрыі ўрока?

 • На якім этапе ўрока з’яўляецца заданне, якое гэта мае значэнне?

 • Якіх вынікаў працы вучняў чакае настаўнік пасля выканання гэтага задання?

 • Адкуль вучні ведаюць пра гэта?

 • Які веды ды навыкі патрэбны для выканання працы?

 • Як форма працы дапамагае вучням у выкананні задання?

 • Па чым бачыш, што вучні вучацца/засвойваюць?Крок 2. – апісанне чаканняў ведаў і навыкаў. Аналіз узроўню задання.

 • Крок 2. – апісанне чаканняў ведаў і навыкаў. Аналіз узроўню задання.

Крок 3. – падрыхтоўка табліцы ўзроўняў выканання задання

 • Крок 3. – падрыхтоўка табліцы ўзроўняў выканання задання

 • (альбо прадстаўленне яе настаўнікам – аўтарам урока)Крок 4. Ацэнка прац у групах паводле запісаных крытэрыяў настаўніка

 • Крок 4. Ацэнка прац у групах паводле запісаных крытэрыяў настаўніка

 • Крок 5. Параўнанне ацэнак/узроўняў і дыскусіяКрок 6. Планаванне змены задання/загаду, каб узмацніць вучэнне вучняў.

 • Крок 6. Планаванне змены задання/загаду, каб узмацніць вучэнне вучняў. • Крок7. Выкарыстанне ў маёй працы.Што я даведаўся на тэму практыкі – аналіз працы вучняў?

 • Што я даведаўся на тэму практыкі – аналіз працы вучняў?
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка