Аб найменаваннi i перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. МiнскаДата канвертавання25.11.2017
Памер56.19 Kb.
#14619
Аб найменаваннi i перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска

РАШЭННЕ МIНСКАГА ГАРАДСКОГА САВЕТА ДЭПУТАТАЎ

12 сакавiка 2008 г. № 127

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 30.04.2008, № 98, рег. № 9/14717 от 03.04.2008)

У адпаведнасцi з артыкулам 15 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 5 мая 1998 года "Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь" Мiнскi гарадскi Савет дэпутатаў ВЫРАШЫЎ:1. Зацвердзiць прыкладзенае Палажэнне аб камiсii па найменаваннi i перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска.

2. Зацвердзiць прыкладзеную Iнструкцыю аб парадку прыняцця рашэння па найменаваннi i перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска i ўлiку меркаванняў насельнiцтва па пытаннях найменавання i перайменавання праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска.

3. Лiчыць страцiўшым сiлу рашэнне Мiнскага гарадскога Савета дэпутатаў ад 23 сакавiка 2006 г. № 230 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб камiсii па найменаваннi i перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 62, 9/5057).

4. Кантроль за выкананнем сапраўднага рашэння ўскласцi на пастаянную камiсiю Мiнскага гарадскога Савета дэпутатаў па адукацыi, навуцы, культуры i спорту.

Старшыня

М.В.МатусевiчЗАЦВЕРДЖАНА

Рашэнне Мiнскага гарадскога Савета дэпутатаў

12.03.2008 № 127

ПАЛАЖЭННЕ аб камiсii па найменаваннi i перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска

1. Палажэнне аб камiсii па найменаваннi i перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска распрацавана ў адпаведнасцi з артыкулам 15 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 5 мая 1998 года "Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 19, ст. 214) i рэгламентуе парадак стварэння i работы камiсii па найменаваннi i перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска (далей - камiсiя) з мэтай ажыццяўлення каардынацыi дзейнасцi па фармiраваннi адзiнага падыходу да найменавання i перайменавання праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска.

2. Камiсiя ствараецца па прапанове прэзiдыума Мiнскага гарадскога Савета дэпутатаў (далей - Мiнгарсавет), Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта (далей - Мiнгарвыканком) з лiку пяцi дэпутатаў Мiнгарсавета, дзеячаў культуры, мастацтва, гiсторыкаў i iншых на падставе рашэння Мiнгарсавета. Камiсiя дзейнiчае на пастаяннай выснове.

3. Старшынёй камiсii зацвярджаецца намеснiк старшынi Мiнгарвыканкома, намеснiкам старшынi камiсii - дэпутат Мiнгарсавета. Падрыхтоўку матэрыялаў да пасяджэнняў камiсii ажыццяўляе сакратар камiсii.

4. Камiсiя ў сваёй дзейнасцi кiруецца Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь, актамi заканадаўства Рэспублiкi Беларусь i дадзеным Палажэннем.

5. Камiсiя пры прысваеннi назваў кiруецца наступнымi крытэрыямi:

  • назвы аб'ектаў павiнны адлюстроўваць гiстарычныя, тапаграфiчныя, нацыянальныя, сацыяльныя, гаспадарчыя, культурныя своеасаблiвасцi нашага горада i адпавядаць тапанiмiчнай навуцы;

  • новая назва павiнна быць матываванай i несцi ў сабе гiсторыка-культурную цi краязнаўчую iнфармацыю; арганiчна ўпiсвацца ў iснуючую нацыянальную тапанiмiчную сiстэму; падпарадкоўвацца ўсiм правiлам словазмянення i словаўтварэння беларускай мовы;

  • увекавечванне iмёнаў людзей у назвах аб’ектаў г. Мiнска дапушчальна толькi ў выключных выпадках;

  • з улiкам таго, што г. Мiнск - сталiца Беларусi, у назвах аб'ектаў увекавечваюцца толькi iмёны знакамiтых асоб, чыё жыццё i дзейнасць сталi агульнанацыянальнай з'явай i былi непарыўна звязаны з Беларуссю - дзяржаўныя i ваенные дзеячы, дзеячы навукi, гiсторыi i культуры Беларусi, а таксама Героi Беларусi i Савецкага Саюза;

  • iмёны сусветна прызнаных асоб iншых краiн i народаў увекавечваюцца ў назвах аб'ектаў г. Мiнска, калi iх жыццё i дзейнасць былi непасрэдна звязаны з Беларуссю.

6. Галоўныя задачы камiсii:

  • адраджэнне гiстарычнай тапанiмiкi г. Мiнска i далейшае развiццё тапанiмii г. Мiнска;

  • паступовы перавод тапанiмii беларускай сталiцы на нацыянальную выснову;

  • паступовае стварэнне такога тапанiмiчнага ландшафту г. Мiнска, якi б садзейнiчаў выхаванню патрыятызму i эстэтыкi сярод мiнчан, а таксама меў важнае iдэалагiчнае значэнне;

  • шырокая галоснасць i актыўны ўдзел грамадзян у абмеркаваннi тапанiмiчных пытанняў.

7. Пасяджэннi камiсii праводзяцца па меры неабходнасцi, але не радзей аднаго разу ў квартал.

8. Камiсiя правамоцна прымаць рашэннi, калi на яе пасяджэннi прысутнiчае не менш палавiны яе членаў.

ЗАЦВЕРДЖАНА

Рашэнне Мiнскага гарадскога Савета дэпутатаў

12.03.2008 № 127

IНСТРУКЦЫЯ аб парадку прыняцця рашэння па найменаваннi i перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска i ўлiку меркаванняў насельнiцтва па пытаннях найменавання i перайменавання праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска

1. Iнструкцыя аб парадку прыняцця рашэння па найменаваннi i перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска i ўлiку меркаванняў насельнiцтва па пытаннях найменавання i перайменавання праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска распрацавана ў адпаведнасцi з артыкулам 15 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 5 мая 1998 года "Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 19, ст. 214) i рэгламентуе працэдуру прыняцця рашэння аб найменаваннi i перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска, а таксама механiзм улiку меркаванняў насельнiцтва па пытаннях найменавання i перайменавання праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска.

2. Дасланыя прапановы ад дзяржаўных органаў, дэпутацкiх камiсiй, грамадскiх арганiзацый, працоўных калектываў, сродкаў масавай iнфармацыi, жыхароў горада i iншых па назвах аб’ектаў горада Мiнска перадаюцца Мiнскiм гарадскiм Саветам дэпутатаў (далей - Мiнгарсавет) i Мiнскiм гарадскiм выканаўчым камiтэтам (далей - Мiнгарвыканком) у камiсiю па найменаваннi i перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска (далей - камiсiя) для вывучэння i разгляду.

3. Па вынiках разгляду камiсiя падрыхтоўвае заключэнне па плануемых назвах праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска, папярэдне ўзгодненае па тэрытарыяльнай прыналежнасцi з адмiнiстрацыямi адпаведных раёнаў г. Мiнска. Прапановы камiсii па плануемых назвах праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак горада Мiнска друкуюцца ў газетах "Минский курьер", "Вечерний Минск" для азнаямлення насельнiцтва з указаннем адраса, па якому будзе ажыццяўляцца збор водгукаў жыхароў па гэтых прапановах.

Камiсiя збiрае водгукi жыхароў г. Мiнска на працягу двух тыдняў з дня апублiкавання.4. Меркаваннi, якiя паступiлi ў камiсiю ад насельнiцтва г. Мiнска па пытаннi плануемых найменаванняў, перайменаванняў праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска апрацоўваюцца i абагульняюцца ў камiсii.

Пры перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў горада асобна ўлiчваюцца меркаваннi жыхароў, якiя пражываюць на дадзеных праспектах, вулiцах, плошчах.5. Па вынiках праведзенага аналiзу абмеркаванняў, якiя паступiлi ад насельнiцтва горада, камiсiя паўторна разгледжвае i прымае рашэнне па пытаннях найменавання, перайменавання праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска, якое мае форму пратакола паседжання камiсii.

6. Прынятае камiсiяй рашэнне аб найменаваннi, перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска накiроўваецца ў Мiнгарвыканком для ўзгаднення.

Узгодненае Мiнгарвыканкомам рашэнне аб найменаваннi, перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска накiроўваецца ў Мiнгарсавет для яго разгляду.Канчатковае рашэнне аб найменаваннi, перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска прымаецца сесiяй Мiнгарсавета.

7. Рашэннi Мiнгарсавета па пытаннях аб найменаваннi, перайменаваннi праспектаў, вулiц, плошчаў i iншых састаўных частак г. Мiнска даводзяцца да ведама грамадзян праз сродкi масавай iнфармацыi.

1

1 СООО "ИПА "Регистр" т. (017) 286 06 16, 233 68 55 (C) 1992-2008 ЮСИАС 6 Документ 0805461Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал