Абл абласное слова адз адзіночны лік
Дата канвертавання04.02.2018
Памер33.08 Kb.


СПІС СКАРАЧЭННЯЎ

абл. — абласное слова

адз.— адзіночны лік

аднакр.— аднакратны дзеяслоў

англ.— англійскае слова

араб.— арабскае слова

ас.— асоба дзеяслова

асецін.— асецінскае слова

асудж.— асуджальнае слова

аўстрал.— аўстралійскае слова

безас.— безасабовая форма

без дап.— без дапаўнення

буд.— будучы час

В — вінавальны склон

венг.— венгерскае слова

вык.— выказнік

выкл.— выклічнік

высок.— высокі стыль

выш. ст.— вышэйшая ступень параўнання

г.— год, горад

гал.— галандскае слова

гг.— гады

г. зн.— гэта значыць

гіст.— адносіцца да гісторыі, гістарычны тэр-
мін

гл.— глядзі

груб. — грубае слова, грубы выраз

грэч.— грэчаскае слова

Д — давальны склон

дадан.— даданы сказ

дап.— дапаўненне

дацк.— дацкае слова

дзеепрым.— дзеепрыметнік

дзеепрысл.— дзеепрыслоўе

дзеясл.— дзеяслоў

дзіц.— дзіцячае слова

егіп.— егіпецкае слова

ж.— жаночы род

жан.— форма жаночага роду да...

жарт.— жартаўлівае слова, жартаўлівы вы-


раз

заг.— загадны лад

займ.— займеннік

зак.— закончанае трыванне

зал.— залежны стан

зб.— зборны назоўнік

злучн.— злучнік

з нар.— з народнай творчасці

знач.— значэнне

зневаж.— зневажальнае

зніж.— зніжальнае слова

і г. д.— і гэтак далей

інд.— індыйскае слова

інш.— іншае

інф.— інфінітыў

і пад.— і падобнае

іран.— у іранічным сэнсе

ірл.— ірландскае слова

ісланд.— ісландскае слова

ісп.— іспанскае слова

іт.— італьянскае слова

К — клічная форма

казах.— казахскае слова

кар. ф.— кароткая форма

карэл.— карэльскае слова

кельцк.— кельцкае слова

кірг.— кіргізскае слова

кіт.— кітайскае словакніжн.— кніжны стыль

кольк.— колькасны лічэбнік

ласк.— ласкальная форма

латыш.— латышскае слова

лац.— лацінскае слова

лаянк.— лаянкавае слова

літ. — літоўскае слова

ліч.— лічэбнік

м.— мужчынскі род

М — месны склон

малайск.— малайскае слова

манг.— мангольскае слова

мексік. — мексіканскае слова

мн.— множны лік

мнагакр.-— мнагакратны дзеяслоў

Н — назоўны склон

н.— ніякі род

-н.— небудзь

наз.— назоўнік

нарв.— нарвежскае слова

нар.-паэт.— народна-паэтычнае слован.-грэч.— новагрэчаскае слова

неадабр.— неадабральнае

незак.— незакончанае трыванне

нескл.— нескланяльнае слова

н.-лац.— новалацінскае слова

н. ст.— новы стыль

н. э.— нашай эры

нязм.— нязменнае слова

ням.— нямецкае слова

пабочн.— пабочнае слова

пагард.— пагардлівае

памянш.— памяншальная форма

памянш.-зніж.— памяншальна-зніжальная

форма
памянш.-ласк.— памяншальна-ласкальная

форма
параўн.— параўн ай
парадк.— парадкавы лічэбнік
партуг.— партугальскае слова
паэт.— паэтычнае слова

перан.— пераноснае значэнне

перс.— персідскае слова

польск.— польскае слова

проціл.— процілеглае

пр.— прошлы час

прым.— прыметнік

прыназ.— прыназоўнік

прысл.— прыслоўе

Р — родны склон

разм.— размоўнае слова

рум.— румынскае слова

санскр.— санскрыцкае слова

спалуч.— спалучэнне

спец.— спепыяльны тэрмін

ст.— стагоддзе

стараж.-нарв.— старажытнанарвежскае слова

стар.-слав. — стараславянскае слова

стараж.-яўр.— старажытнаяўрэйскае слова

стст.— стагоддзі

ст. ст.— стары стыль

Т — творны склон

тат.— татарскае слова

тур. — турэцкае слова

туркм.— туркменскае слова

ужыв.— ужываецца, ужыванне

укр.— украінскае слова

уласн. — ўласнае імя

уст. — устарэлае слова, устарэлы выраз

ф.-— форма

фам.— фамільярнае слова

фін.— фінскае слова

фр.— французскае словацарк.-слав.— царкоўнаславянскае слова

цюрк.— цюркскае слова


цяпер.— цяперашні час
чэшск. — чэглскае слова
швед.— шведскае слова
эст.— эстонскае слова
эфіоп.— эфіопскае слова
япон. — японскае слова
яўр.— яўрэйскае слова
Умоўныя знакі

// — адценне значэння

/ — ужыванне слова

О — тэрміналагічнае спалучэнне

О — фразеалагізм

□ — знак, які аддзяляе цытаты


ад рэдакцыйных прыкладаў
.. — скарачэнне ў цытаце
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка