Адрес издательства
Дата канвертавання28.04.2017
Памер24.23 Kb.
Адрес издательства: Республика Беларусь, ул. Будённого, 21, 220070,логотип

г. Минск.Отдел маркетинга: тел./факс: (017) 297-93-25, тел.: (017) 297-93-22

http: www.aiv.by, e-mail: knigiaiv@tut.by


Паведамляем, што ў выдавецтве «Адукацыя i выхаванне» рыхтуецца да выдання кніга:

УкладальнікіУладзімір ЛІПСКІ, Мікола ЧАРНЯЎСКІ


Я ПОМНЮ ЎСЁ…Фармат: 70 х 100, 1/16.
Колькасць старонак: 144.
Прыкладны кошт: 70 000 бел. руб.
\\server\маркетинг\!!проекты\я помню щсё\11111копия.jpg

Тэма Вялікай Айчыннай вайны тычыцца амаль кожна гажыхара Беларусі. Праяенапісана шмат кніг, але мы прапануемнезвычайныпогляд на вайну—дзіцячы.

У тыястрашныя гады дзеці вайныбылі малыміціпадлеткамі. Смерць была зусімпобач, але таксамапобачбылііхмаці і іншыядарослыя, якіяратавалі і ахоўвалідзяцей—будучынюБеларусі. Расказы-ўспаміныдапаўняюцьадзінаднаго, ствараючыпраўдзівыаповедпрапакаленне, якоенарадзіласянапярэдадніВялікайАйчыннайвайны. Згэтыхаповедаўатрымліваеццаэпапеяжыццяцэлагапакалення, якое, нiбытаптахізапаленымі, але моцныміідужымiкрыламі, паслявайнынабіралаўзлёт.

Дзецівайнывыжылі, выраслі і сталівядомыміпісьменнікамі. Але вайна не адпускаеіх—прыходзіцьваўспамінах і ў снах. I кабжахі вайныніколі не паўтарыліся, янынапісалігэтыяапавяданні і вершы для дзяцей. У выданне ўвайшлі творы Рыгора Барадуліна, Янкі Сіпакова, Віктара Кудлачова, Барыса Сачанкі, Анатоля Грачанікава, Анатоля Вярцінскага, Алеся Ставера, Сяргея Грахоўскага і многіх іншых пісьменнікаў.Шчырая кніга дасць педагогам і бібліятэкарам унікальную магчымасць на класных гадзінах, уроках мужнасці і пазакласных мерапрыемствах паказаць cучасным дзецям вайну вачыма іх аднагодкаў, абудзіць спачуванне і гонар за свой народ і Радзіму.

Кранальныя і мужныягісторыімаленькiхжывыхсведаквайнымогуцьдапамагчы ў правядзеннімерапрыемстваў і акцый, прысвечаных памятным датампачаткувайны
22 чэрвеня, Дня незалежнасці—вызваленняБеларусі ад нямецка-фашысцкіхзахопнікаў
3 ліпеня і, вядома, Дня ВялікайПерамогі.

Як напісаўадзін з укладальнікаўкнігіУладзімірЛіпскі, «старонкігэтайкнігіабавязковабудуцьдапісаныновымісведкамі,дзецьмівайны, якіясённяўжосамімаюцьсваіхспадчыннікаў. Хай жаіхпамяць, іхдухоўнаякрыніцастануць для нашчадкаўплённыміўрокамімужнасці, вернасці, дабрыні. Навучымсяўсе разам да слёз любіць нашу мілуюАйчыну, яе прыродны скарб, напеўную мову, багатую культуру, мудрасцьпродкаў. І тады мы займеемпачуццёсапраўдныхпатрыётаўБацькаўшчыны. Хочацца, кабнашыдзецініколі неплакалі па спаленых, знішчаныхцацках, кабніколі незабывалітрагедыймінулыхі недапускалі новых»!Заяўкі на набыццё кнігі (з указаннем вашых рэквізітаў і колькасці экзэмпляраў) просім дасылаць да 30 чэрвеня 2016 года на паштовы адрас: вул. Будзённага, 21, 220070, г. Мінск, на электронныадрас: marketing@aiv.byабо па факсу: (017) 297-23-22.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка