Адукацыйна-выхаваўчы рэсурс святочна-фестывальнай дзейнасціДата канвертавання27.05.2018
Памер117.36 Kb.
#19895
Сівурава Л.П. Адукацыйна-выхаваўчы рэсурс святочна-фестывальнай дзейнасці ў сферы народнай мастацкай творчасці / Л.П. Сівурава // Мастацкая адукацыя і культура. ― 2009. ― № 2. ― С. 52–56. – (Дадатковая мастацкая адукацыя).
АДУКАЦЫЙНА-ВЫХАВАЎЧЫ РЭСУРС

СВЯТОЧНА-ФЕСТЫВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

Ў СФЕРЫ НАРОДНАЙ МАСТАЦКАЙ ТВОРЧАСЦІ
Культура патрабуе актыўнага суб’екта культурнай дзейнасці. Школа і адукацыя як феномены культуры выконваюць не толькі функцыю трансляцыі культурнага вопыту, але і займаюцца падрыхтоўкай суб’екта культурнай дзейнасці, здольнага развіваць культуру на аснове яе духоўнага ядра. Такая падрыхтоўка павінна ажыццяўляцца праз усю вучэбна-пазнавальную дзейнасць.

Адным са сродкаў трансліравання духоўнага культурнага вопыту ў вучэбна-выхаваўчых працэсах як у школе, так і ў пазашкольных установах з’яўляецца кантакт дзяцей з мастацтвам. Гэты кантакт наладжваецца непасрэдна ў мастацкай практыцы. Формы мастацкай практыкі разнастайныя. Эфектыўнай формай уцягнення асобы ў працэсы “сацыяльнага развіцця асобы, уключэння чалавека ў соцыум, пераўтварэння самога соцыума” [1, с. 20] з’яўляецца святочна-фестывальная дзейнасць. Яна спрыяе вырашэнню мастацка-эстэтычных, сацыяльна-педагагічных, матэрыяльна-тэхнічных, эканамічных і іншых задач [6, с. 123–126], рэалізуе асобасна-развіваючую, сацыяльна-арганізуючую, крэатыўную функцыі культуры [14, с. 16–35].

На думку даследчыка культуралогіі вольнага часу Ю.А. Стральцова, крэатыўная функцыя ў гэтай сістэме адлюструе месца і ролю сацыяльна-культурнай дзейнасці ў працэсе папаўнення культуры асноўнымі прадметна-практычнымі і духоўна-псіхалагічнымі каштоўнасцямі. Заняткі мастацкай творчасцю (фальклор, аматарская творчасць) набываюць сваю культурную каштоўнасць і ператвараюцца ў культуратворчы фактар. Сацыяльна-арганізуючая функцыя выражаецца ў цэласнай сукупнасці ўздзеяння на сістэму грамадскіх зносін усіх узроўняў. У апошнія гады заўважальна ўзрастае роля культурнай дзейнасці ў далучэнні чалавека да соцыуму, у сацыялізацыі і сацыяльнай адаптацыі асобы, ва ўмацаванні грамадскіх сувязяў паміж людзьмі. Асобасна-развіваючая, педагагічная функцыя выражаецца тым, што ў працэсе далучэння людзей да сістэмы культурных каштоўнасцей адбываецца мэтанакіраванае развіццё асноўных асобасных патэнцыялаў, якія ўключаюць пазнавальны патэнцыял (што чалавек ведае), каштоўнасна-арыентацыйны (што человек цэніць), творчы (што і як чалавек стварае), камунікатыўны патэнцыял (з кім і якім чынам чалавек кантактуе)” [14, с. 30–32].

Святочна-фестывальная дзейнасць уяўляе сабой універсальную сістэму уключэння чалавека ў працэсы сацыялізацыі, інкультурацыі і культурнай камунікацыі. Яна гістарычна склалася і дынамічна развіваецца ў нашым грамадстве як сацыяльная з’ява, якая адлюструе найбольш актуальныя ідэі і патрэбнасці грамадства — ідэі гуманізма, духоўнасці, грамадскага прагрэсу, эстэтычнага развіцця асобы і соцыуму. Даследчыкі прыходзяць да высновы, што “фестывалізацыя культурнага жыцця грамадства” становіцца адметнай з’явай сучаснасці [3, с. 10] і аддаюць шмат увагі высвятленню прычын такога феномена. У апошнія гады ўбачылі свет работы “Фестивальная практика: опыт case-study” Б.В. Перыля (2002) [5], “Основы кинофестивального менеджмента” пад рэд. Г.А. Палічкі (2003) [4], М. Белаблоцкага “Менеджмент музыкальных фестивалей” (2003) [2], “Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального процесса” А.М. Меньшыкава (2004) [2, с. 10], “Фестивальный менеджмент. Российский и зарубежный опыт” пад рэд. У.А. Бабкова (2007) [15] і інш. У шэрагу прыярытэтных аспектаў даследавання праблемы ― менеджмент, маркетынг святочна-фестывальнай дзейнасці.

У канцы ХХ ― пачатку ХХІ ст. фестывальная дзейнасць выйшла за межы сферы мастацкай творчасці (музыкі, тэатра, харэаграфіі, кіно), пашырыла свае сацыяльна-культурныя вартасці, знайшла прымяненне ў іншых сферах ― навуцы (фестывалі навукі), эканоміцы (фестывалі-кірмашы, фестывалі рэкламы), прыродазнаўстве (экалагічны фестываль), адукацыі (фестываль адукацыйных тэхналогій), спорце (фестываль хакею) і інш.

На працягу 1997―2007 гг. аўтарам разглядаліся гісторыка-культуралагічны і сацыяльна-педагагічны аспекты праблем развіцця святочна-фестывальнай дзейнасці ў сферы народнай мастацкай творчасці ў Беларусі [6, 7, 8, 9, 10]. Дадзеная работа прысвячаецца аналізу яе адукацыйна-выхаваўчага рэсурса. Адным з галоўных падыходаў у выхаванні з’яўляецца арганізацыйна-дзейнасны. Ён з вялікай паўнатой рэалізуецца шляхам уключэння творцаў у святочна-фестывальныя працэсы. У сучаснай мастацкай практыцы найбольш цэласна і эфектыўна актуалізуецца традыцыйная народная культура. Масаваму ўключэнню ў стваральныя працэсы культуратворчасці спрыяюць святы-конкурсы народных рамёстваў, якія сталі традыцыйнымі ў Мінскай вобласці ў другой палове 90-х гг. ХХ ст. Шматаспектныя станоўчыя ўплывы на асобу прааналізаваны намі на прыкладзе правядзення святаў-конкурсаў народных рамёстваў у Мінскай вобласці.

Святы-конкурсы народных рамёстваў ― масавыя сацыяльна-культурныя мерапрыемствы, якія праводзяцца з мэтай выяўлення стану і перспектыў развіцця народнага дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва, яго прапаганды і папулярызацыі, стымулявання дзейнасці народных майстроў, удасканалення працэсаў кіравання развіццём народнай мастацкай творчасці. Рэгулярна праводзяцца святы ганчарства “Гліняны звон” (з 1996 г.), ткацтва “Матчыны кросны” (з 2000 г.), выцінанкі “Папяровыя карункі” (з 2002 г.), саломапляцення “Саламяныя дзівосы” (з 2002 г.), разьбяроў па дрэве “Разьбы зачараванне” (з 2001 г.), майстроў лозапляцення “Лазовыя карункі” (з 1998 г.), “Беларуская лялька” (з 2007 г.) і інш. [11, с. 509–510].

Святы-конкурсы арганізуюцца з вызначанай перыядычнасцю часцей за ўсё у традыцыйных цэнтрах развіцця рамёстваў: ганчарства, пляцення, ткацтва, кавальства і інш. Гэтыя праекты ажыццяўляюцца пераважна па ініцыятыве і на сродкі дзяржаўных органаў і ўстаноў. Арганізацыйную падтрымку ім аказвае абласны цэнтр народнай творчасці, які выступае ў якасці каардынатара развіцця народнай мастацкай творчасці ў рэгіёне.

Адным з самых новых эксперыментальных праектаў Цэнтра стала І абласное свята-конкурс “Беларуская лялька”, якое праводзілася 29 верасня 2007 года ў г. Слуцку. Яно сабрала 80 майстроў і іх вучняў з 20 раёнаў вобласці Дарэчы, каля 50-ці чалавек ― вучні сельскіх і раённых школ, якія займаюцца ў студыях і гуртках дэкаратыўна-прыкладного мастацтва. Мэты і задачы свята ― вывучэнне, захаванне і папулярызацыя традыцыйных формаў беларускай лялькі, вывучэнне сучаснага стану і перспектыў яе развіцця, прапаганда і папулярызацыя мастацтва беларускай лялькі сярод насельніцтва, стымуляванне яго развіцця ў сучасных умовах, прыцягненне дзяцей і моладзі да заняткаў традыцыйнымі рамёствамі, да вырабу традыцыйных строяў і заняткаў фальклорам.

Вызначаліся пераможцы ў намінацыях “Лепшая тэкстыльная лялька ў этнаграфічным або гістарычным гарнітуры”, “Лепшая тэкстыльная лялька ― фальклорны персанаж”, “Лепшая саламяная лялька”, “Лепшая ільняная лялька”, “Лепшая калекцыя хатніх работ”, “Лепшая лялечная кампазіцыя”, “Традыцыйная лялька майго рэгіёна”. Традыцыйнай беларускай лялькай было немаўлятка ў пялюшках, паперазанае паяском. Гуляючы з такой лялькай маленькая дзяўчынка рыхтавалася да ролі будучай маці.

Лепшую саламяную ляльку зрабіла на свяце Пятроўская Наталля са Стаўбцоўшчыны, а ільняную ― Грынкевіч Аляксандра з Бярэзінскага раёна. Лепшай лялькай — фальклорным персанажам стаў “Палявік” Тацяны Бабровіч з Чэрвеньшчыны. Насця Пісарык са Слуцка зрабіла лепшую ляльку ў гістарычным касцюме. На свяце-конкурсе былі адзначаны лепшыя настаўнікі, асобныя прызы атрымалі самыя малодшыя ўдзельнікі свята.

Удзел у намінацыі “Лялька майго рэгіёна” патрабаваў вывучэння традыцый вырабу лялек у сваёй мясцовасці. Майстры распытвалі старэйшых жыхароў сваёй вёскі ці раёна, якімі былі старажытныя лялькі. Лаўрэат у гэтай намінацыі Ціханоўскі Уладзімір з Любанскага раёна расказваў, што ў часы дзяцінства любіў рабіць лялек, маляваў ім вочы, за што яго вельмі сварыла бабуля “Не малюй, бо суроцы найдуць!” Нашы продкі верылі ў незвычайную сілу лялькі, якая так падобна да чалавека! Лічылася, што лялька здольная ахоўваць чалавека ад негатыўных уздзеянняў і нашкодзіць яму пры няправільным карыстанні ёю.

Мерапрыемствы падобнага кшталту маюць значную выхаваўчую эфектыўнасць і могуць ажыццяўляцца ў любых маштабах: дзіцячага садка, класа, школы, горада альбо вёскі.

Старажытныя традыцыі саломапляцення і аплікацыі саломкай прадаўжаюць на Міншчыне каля 230 майстроў, якія перадаюць творчыя навыкі дзецям. Ва ўстановах культуры вобласці ў апошнія гады дзейнічала 96 гурткоў саломапляцення, 41 гурток аплікацыі і інкрустацыі саломкай.

Абласное свята-конкурс саломапляцення “Саламяныя дзівосы” адлічвае сваю гісторыю з 1997 года. Яно арганізуецца з мэтамі выяўлення стану і перспектыў развіцця саломапляцення, адраджэння і развіцця традыцый гэтага рамяства, яго прапаганды і папулярызацыі. У праграме: выстава-продаж работ народных майстроў, канцэртная праграма, конкурс майстроў саломапляцення. У рамках конкурсу ўдзельнікі вырабляюць фігуркі конікаў, козлікаў, птушачак, лялек, павукоў рамбічнай канструкцыі, плоскую і круглую пляцёнкі, аплікацыю саломкай на дрэве або тканіны, саламянае пудзіла. Конкурсныя працы разглядаюцца на адпаведнасць традыцыям беларускай народнай культуры, ацэньваюцца па хуткасці, якасці, тэхнічнаму і мастацкаму ўзроўню выканання. Першае свята-конкурс адбылося у г. Мар’іна Горка з удзелам 41 майстра з 16 раёнаў вобласці, другое было праведзена ў 1999 у г. Узда. У ім удзельнічала 64 майстры з 14 раёнаў вобласці. На трэцяе свята-конкурс, якое адбылося ў 2001 у г. Валожыне, было запрошана 80 майстроў з 21 раёна.

Чацвёртае свята-конкурс праводзілася ў 2005 у п. Чысць Маладзечанскага раёна. Яно аб’яднала больш за 200 майстроў і іх вучняў з 23 раёнаў вобласці (школьнікі склалі каля паловы ўдзельнікаў). Былі вызначаныя 19 лаўрэатаў і каля 30 дыпламантаў у розных намінацыях. Дыпломы і ўзнагароды даваліся “За захаванне традыцый саломапляцення”, “За лепшую хатнюю калекцыю”, “За лепшы твор бытавога, утылітарна-дэкаратыўнага прызначэння”, “За лепшы мастацкі твор саламянай пластыкі”, “За ўнёсак у захаванне традыцый народнай мастацкай культуры, лепшы саламяны павук”, “За лепшы мужчынскі галаўны ўбор з саломкі”, “За лепшы жаночы галаўны ўбор”, “За лепшы твор у тэхніцы аплікацыі саломкай па тканіне”, “Лепшы настаўнік”, “Самае арыгінальнае саламянае пудзіла” і інш. Калектыў Мінскага раённага цэнтра дзіцячай творчасці, які вырабіў калекцыю строяў, адзначаны “За мастацкія прыёмы саломапляцення” [12, c. 557–558.].

Дзякуючы мэтанакіраванай рабоце па адраджэнні традыцыйных рамёстваў народнае мастацтва перажывае рэнесанс. Лепшыя традыцыі саломапляцення перадаюцца моладзі і творча развіваюцца. Правядзенне культурных акцый у маштабах Мінскай вобласці, іх мастацкі змест у абагульненым выглядзе выяўляе скіраванасць дадзеных мерапрыемстваў на выхаваўчыя і мастацкія вынікі, што ўяўляе сабой своеасаблівую ідэалогію мастацкага развіцця. Праз мастацкі змест культурных акцый раскрываецца палітра інтэрасаў носьбітаў і стваральнікаў сучаснай народнай мастацкай культуры і спосабаў іх увасаблення ў пэўных творах. Прыведзеная інфармацыя сведчыць аб разнастайнасці інтарэсаў насельніцтва, аб умелым спалучэнні арганізацыйна-кіраўнічых і мастацка-творчых высілкаў для дасягнення значных сацыяльна-культурных мэтаў, а таксама дае добры прыклад аб’яднання намаганняў сфер культуры і адукацыі.

З вышэйпададзенага вынікае, што фестывалі і святы-конкурсы служаць мэтам абагульнення і трансляцыі станоўчага вопыту і ведаў, эфектыўнай падтрымцы і стымуляванню дзейнасці творчых асоб, з’яўляюцца формай карпаратыўных зносін спецыялістаў сферы народнай творчасці. Святочна-фестывальная дзейнасць у сферы народнай мастацкай творчасці ажыццяўляе працэсы перадачы традыцый беларускай народнай культуры ў эмацыянальна-вобразнай форме, узнаўляе іх натуральную пераемнасць, актывізуе даследаванне і ўзнаўленне стражытных тэхналогій, іх творчае развіццё, уводзіць творы, створаныя па канонах народнай мастацкай культуры, у сучасную сацыякультурную практыку, вызначае нацыянальную культуру ў якасці прыярытэту і ўтварае вартую альтэрнатыву масавай культуры.

Фестывалі і іншыя культурныя акцыі ― гэта масавыя сацыяльныя дзеянні, у якіх бяруць удзел людзі з розным сацыяльным статусам, сацыяльным палажэннем, нацыянальнай прыналежнасцю. Іх аб’ядноўваюць агульныя ідэі, інтарэсы, мэты. Праз удзел у сацыяльна-культурных, мастацкіх акцыях чалавек пашырае дыяпазон індывідуальнай свядомасці, паглыбляе веды і навыкі, далучаецца да агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей. У падобных сацыяльных дзеяннях фарміруюцца сацыяльныя пачуцці: салідарнасць, патрыятызм.

Святочна-фестывальная дзейнасць у сферы народнай мастацкай творчасці, накіраваная на задавальненне патрэбнасцей асобы, дае значны сацыяльна-педагагічны эфект. Разнастайныя грамадска-карысныя віды культурнай дзейнасці выконваюць вельмі важныя сацыяльныя і сацыяльна-педагагічныя функцыі. У гэтай дзейнасці адбываецца фарміраванне і замацаванне ўстойлівых станоўчых стэрэатыпаў паводзін. Яна садзейнічае паўнавартаснаму культурнаму развіццю чалавека, што і з’яўляецца мэтай і вынікам сацыяльна-педагагічнага працэса ў сферы вольнага часу.

Святочна-фестывальная дзейнасць садзейнічае развіццю грамадства ў напрамку трох вектараў. Паводле вектару “СКД ― чалавек” яна спрыяе рознабаковаму развіццю творчых асоб, якія дыферэнцыраваныя па спосабу ўключэння ў творчы працэс (удзельнік творчага калектыву, асобны выканаўца, кіраўнік). У напрамку “СКД ― грамадства” сацыяльна-культурны ўплыў гэтай дзейнасці заключаецца ў папулярызацыі дасягненняў мастацкай творчасці сярод шырокіх колаў грамадскасці, якімі з’яўляюцца жыхары рэгіёну і краіны ў цэлым. Шматбаковае мастацка-эстэтычнае і сацыяльна-педагагічнае ўздзеянне атрымлівае глядач. Развіццё культуры выражаецца ў развіцці і актуалізацыі існуючых форм мастацкай творчасці, стварэнні новых твораў, праграм і інш.

Такім чынам, сацыяльна-арганізуючы і выхаваўчы патэнцыял святочна-фестывальнай дзейнасці выражаецца ва:

- уцягненні ў культуратворчы працэс шырокіх колаў насельніцтва, далучэнні прадстаўнікоў розных сацыяльнах груп да культурных каштоўнасцей, іх сацыялізацыі, інкультурацыі, культурнай камунікацыі;

- фарміраванні якасна новага сацыяльнага асяроддзя;

- стварэнні, асваенні, распаўсюджванні і далейшым развіцці культурных каштоўнасцей.

Святочна-фестывальная дзейнасць як від сацыяльна-педагагічнай дзейнасці, аб’ядноўвае працэсы сацыяльнага развіцця асобы, уключэння чалавека ў соцыум, пераўтварэнне самога соцыума. Яна з’яўляецца эфектыўным механізмам сацыялізацыі, інкультурацыі і самарэалізацыі асобы, ператварэння яе з аб’екта культурна-асветніцкага ўздзеяння ў суб’ект сацыяльна-культурнай творчасці.

 1. Ариарский М.А. Прикладная культурология. – 2-е изд., испр. и доп. – СПБ.: Изд-во «ЭГО», 2001. ― 288 с.

 2. Белоблоцкий Н. Менеджмент музыкальных фестивалей. // ART-менеджер. ― 2003. ― № 2.

 3. Меньшиков А.М. Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального процесса. Автореф. … канд. искусствоведения. ― М., 2004. ― 21 с.

 4. Основы кинофестивального менеджмента. Учебное пособие. / Под ред. Г.А. Поличко. ― Москва, ГУУ, 2003.

 5. Периль Б.В. Фестивальная практика: опыт case-study // Экология культуры: Инф. бюллетень. – Архангельск, 2002. – № 3 (28). – С. 24-73.

 6. Сівурава Л.П. Сацыяльна-культурная эфектыўнасць фестываляў дзіцячай творчасці //Воспитательное пространство внешкольного учреждения: восхождение к будущему: Сборник материалов Международной науч. практ. конф. (Минск, 28–29 апр. 2004). ― Минск, 2004. — С. 123–126.

 7. Сівурава Л.П. Фестывальны менеджмент у сферы народнай мастацкай творчасці. Праграма курса. ― Мінск, 2005. ― 48 с.

 8. Сівурава Л.П. Фестывальная дзейнасць у галіне народнай мастацкай творчасці ў Беларусі на мяжы ХХ–ХХІ стст. Вып. 4. //Веснік БДУКіМ. — Мінск, 2005. — С. 82–86.

 9. Сівурава Л.П. Фестывальная дзейнасць як фактар захавання і развіцця культуры ў рэгіёнах Беларусі //Павышэнне ролі клубных устаноў у сацыякультурным жыцці рэгіёнаў: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (22―23 ліст. 2006 г., г. Мінск). ― Мінск: БелДІПК, 2006. ― С. 116―123.

 10. Сивурова Л.П. Любительское художественное творчество //Современная Беларусь: Энциклопедический справочник. В. 3 т. Т. 3. Культура и искусство / редкол.: М.В. Мясникович [и др.]. ― Минск: Белорус. наука, 2007. — С. 683–729.

 11. Сивурова Л.П. Праздники-конкурсы народных ремёсел //Минская область. Энциклопедия: В 2 т. Т.2. / Редкол.: Л.Ф. Крупец, Г.П. Пашков и др. ― Минск: БелЭн, 2007. ― С. 509–510.

 12. Сивурова Л.П. «Саламяныя дзівосы» //Минская область. Энциклопедия: В 2 т. Т.2. / Редкол.: Л.Ф. Крупец, Г.П. Пашков и др. ― Минск: БелЭн, 2007. ― С. 557–558.

 13. Сивурова Л.П. Фестивали //Минская область. Энциклопедия: В 2 т. Т.2. / Редкол.: Л.Ф. Крупец, Г.П. Пашков и др. ― Минск: БелЭн, 2007. ― 512 с.: 703–704.

 14. Стрельцов Ю.А. Культурология досуга: Учебное пособие. – Изд. 2-е. – М.: МГУКИ, 2003. – С. 16–35.

 15. Фестивальный менеджмент. Российский и зарубежный опыт. Под ред. В.А. Бабкова. ― М., 2007.
Каталог: files
files -> Побач са смерцю з ycпaмiнaў У. П. Шчуцкага, былога члена Расонскага падполля
files -> Сідаровіч Анжэліка Алегаўна, настаўнік пачатковых класаў дуа «Карцэвіцкая сярэдняя школа»
files -> Робім здоровы выбар мэта: фарміраванне навыкаў здаровага ладу жыцця праз пазбаўленне ад шкодных звычак. Задачы
files -> Класіфікацыя звычак: Шкодная звычка – якая наносіць урон здароўю, культуры. Небяспечная
files -> Ці патрэбныя прапісныя ісціны? Мыць рукі перад ежай
files -> Адкуль з'явілася жыта
files -> Название специализированного модуля по выбору студента
files -> Гульнёвая дзейнасць выкарыстоўваецца ў наступных выпадках


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал