Агентство телевизионных новостей (атн), Белтелерадиокампания
Дата канвертавання06.06.2018
Памер26.39 Kb.
Агентство телевизионных новостей (АТН),
Белтелерадиокампания,
ул. Макаёнка, 9,
Минск, 220807,
Республика Беларусь

30 июля 2007 года в 19.35 на Первом канале Белорусского телевидения демонстрировался видеофильм АТН “Беловежское сафари”. Данный видеофильм является частью проекта Александра Зимовского “Национальные парки Беларуси”.

На протяжении почти получаса телезрителей (среди которых были и дети!) знакомили с индустрией убийства диких животных Беларуси. И самое ужасное, что все это происходило не в каком-то рядовом охотничьем хозяйстве, а в знаменитом на весь мир Национальном парке "Беловежская пуща". Создатели фильма (автор сценария Денис Курьян) в деталях рассказывали и не стесняясь показывали, как убивают оленей и диких кабанов зарубежные богачи в Государственном природоохранном учреждении "Беловежская пуща". Даже не побрезгали показать сцену разрывания раненого животного охотничьими собаками. А самое секретное место в национальном парке "Беловежская пуща", по сюжету фильма, не заповедная зона с дикой природой, а хранилище охотничьего оружия для своих и иностранных "охотников".

Мы, граждане Беларуси, требуем остановить в национальных СМИ рекламу убийства животных на особо охраняемых природных территориях. Национальные СМИ - не место для рекламы охоты за трофеями, которая является в современном мире сама по себе аморальным и экологически вредным занятием. Тем более, когда эта охота происходит с нарушением принципов этики, морали и идеологии на особо охраняемых природных территориях. Работники природоохранного учреждения, те, кто должен в первую очередь отстаивать моральные, экологические и юридические принципы охраны диких животных, на деле являются исполнителями и пропагандистами порочной идеологии коммерческой охоты.

Вместо того, чтобы содействовать экологическому просвещению, решению проблем экологически недопустимого и научно необоснованного ведения хозяйственной деятельности на заповедных природных территориях, государственное телевидение рекламирует коммерческие охоты в национальном парке. Позор!
Фамилия, имя Подпись Дата

Агенцтва тэлевізійных навінаў (АТН),


Белтэлерадыёкампанія,
вул. Макаёнка, 9,
Мінск, 220807,
Рэспубліка Беларусь

30 ліпеня 2007 года у 19.35 на Першым канале Беларускага тэлебачання дэманстраваўся відэафільм АТН “Беловежское сафари”. Дадзены відэафільм з’яўляецца часткай праекта Аляксандра Зімоўскага “Национальные парки Беларуси”.

Напрацягу амаль паўгадзіны тэлеглядачоў (сярод якіх былі і дзеці!) знаёмілі з індустрыяй забойстваў дзікіх жывёлаў Беларусі. І самае жудаснае, што ўсё гэта адбывалася не ў нейкай там шэрагавай паляўнічай гаспадарцы, а ў нацыянальным парку “Белавежская пушча”. Стваральнікі фільма (аўтар сцэнарыя Дзяніс Кур’ян) падрабязна распавядалі і не саромясь паказвалі, як забіваюць аленяў, ласёў, дзікоў замежныя багацеі ў дзяржаўнай прыродаахоўнай ўстанове. Нават не пагрэбвалі паказаць сцэну цкавання параненага дзіка паляўнічымі сабакамі. А самая сакрэтнае месца ў нацыянальным парку “Белавежская пушча”, паводле сюжэту фільма, месца, дзе захоўваецца зброя сваіх і іншаземных “паляўнічых”.

Мы, грамадзяне Беларусі патрабуем спыніць рэкламу у нацыянальных СМІ забойстваў жывёлаў на асабліва ахоўных прыродных тэрыторыях. Нацыянальныя СМІ не месца для рэкламы палявання дзеля трафеяў, якая з’яўляецца ў сучасным свеце сама па сабе амаральным і экалагічна шкодным заняткам. Тым больш, калі гэтае паляванне адбываецца з парушэннем прынцыпаў этыкі, маралі і ідэалогіі аховы прыроды на асабліва ахоўных прыродных тэрыторыях. Працаўнікі прыродаахоўнай ўстановы, якія павінны у першую чаргу адстойваць маральныя, экалагічныя і юрыдычныя прынцыпы аховы дзікіх жывёлаў з’яўляюцца выканаўцамі і прапагандыстамі заганнай ідэалогіі камерцыйнага палявання.Замест таго, каб садзейнічаць вырашэннюпраблем недапушчальнасці экалагічна неабгрунтаванага гаспадарання на асабліва ахоўных тэрыторыях, гостэлебачанне яшчэ яго рэкламуе і падтрымлівае. Ганьба!
Прозвішча, імя Подпіс Дата


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка