Арфаграфічная хвілінка Устаўце прапушчаныя літары: тун…ль ч…рствы экз…мпляр д…лікатны
Дата канвертавання14.02.2017
Памер445 b.


Арфаграфічная хвілінка


1. Устаўце прапушчаныя літары: тун…ль ч…рствы экз…мпляр д…лікатны1. Устаўце прапушчаныя літары: ТУНЭль чЭрствы экзЭмпляр дАлікатныПравапіс о,э,а заснаваны на фанетычным прынцыпе. Літары о,э пішуцца пад націскам у пачатку слова. Напісанне э не пад націскам заснаванае на традыцыйным прынцыпе арфаграфіі.Літара а пішацца як пад націскам, так і не. Гэтым абумоўленая такая з’ява ў мове як аканне.2. Устаўце прапушчаныя літары: б…склапотны гл…дачы ц…ц…рукі с…мнаццаць2. Устаўце прапушчаныя літары: бЕсклапотны глЕдачы цЕцЯрукі сямнаццацьЛітара е пішацца ў любым ненаціскным складзе, акрамя першага пераднаціскнога.3. Устаўце ь ці апостраф там, дзе патрэбна: раз…бяр дз…мухавец подз…віг п…едэстал3. Устаўце ь ці апостраф там, дзе патрэбна: разьбяр дзьмухавец подзвіг п’едэсталЗмякчальны мяккі знак пішацца пасля літар л, н, з, с, дз, ц 1. у канцы слоў 2. у сярэдзіне слова пасля л перад зычнымі, акрамя л 3. у сярэдзіне слова перад мяккім зычным, калі гэты зычны чаргуецца з цвёрдымПостфікс пішацца пасля цвёрдых перад ётаванымі е, ё, і, ю, я4. Устаўце прапушчаныя літары: бара…ьба ха…ьба гру…чык во…чык4. Устаўце прапушчаныя літары: бараЦьба хаДЗьба груЗчык воЗчыкДля вызначэння напісання слова трэба падабраць роднаснае слова: барацьба - бароцца, грузчык – грузіць Перад ь літара д мяняецца на дз.5. Устаўце прапушчаныя літары: на …краінскай мове а…дыторыя са…на кло…н5. Устаўце прапушчаныя літары: на Ўкраінскай мове аЎдыторыя саЎна клоЎн6. Устаўце прапушчаныя літары: бага… кірма… віра… мякі…6. Устаўце прапушчаныя літары: багаЖ кірмаШ віраЖ мякіШ7. Устаўце прапушчаныя спалучэнні зычных -сч або -шч: умо...ваць ра...апіць умя...ацца расплю...ыць7. Устаўце прапушчаныя спалучэнні зычных -сч або -шч: умоШЧваць раСЧапіць умяШЧацца расплюШЧыцьНапісанне спалучэння зычных сч на стыку прыстаўкі і кораня заснавана на марфалагічным прынцыпе. Астатнія словы – выключэнне 8. Устаўце прапушчаныя літары: скі...ка рэш...ка вокла...ка па...кова8. Устаўце прапушчаныя літары: скіДка рэшТка воклаДка паДкова9. Перакладзіце прапанаваныя словы на беларускую мову: ружьё - ... судья - ... сватья - ... варенье - ...9. Перакладзіце прапанаваныя словы на беларускую мову: ружьё - руЖЖо судья - суДДЗя сватья - сваЦЦя варенье - варэННеНапісанне падоўжаных зычных заснавана на фанетычным прынцыпе. яны перадаюцца на пісьме дзвюма аднолькавымі літарамі (падоўжаны дз перадаецца на пісьме спалучэннем літар ддз)10. Устаўце прапушчаныя літары або : ле..кавы падбе...чы дама...чыся бера...чы10. Устаўце прапушчаныя літары або : леГкавы падбеГчы дамаГчыся бераГчы11. Раскрыце дужкі: (па) дамашняму (абы) як (па) ціху (на) жаль11. Раскрыце дужкі: па-дамашняму абы-як паціху нажальПраз злучок пішуцца прыслоўі з суфіксамі -аму, -яму, -ому, -му. З прыстаўкамі абы- і постфіксам -небудзь


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка