Арфаграфія адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара
Дата канвертавання20.01.2017
Памер79.22 Kb.

АРФАГРАФІЯ


А1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ё:

1) ідэ..лаг,

2) кі..ск,

3) патры..т,

4) ма..р,

5) акардэ..н.

А2. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара э:

1) эф..кт,

2) інж..нер,

3) ас..нсаванне,

4) р..льеф,

5) ац..ньваць.

А3. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара о:

1) дэп..,

2) гл..таць,

3) рады..,

4) дэк..рацыя,

5) Токі.. .

А4. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара е:

1) перас..ленец,

2) с..ржант,

3) аб..ліск,

4) Ад..са,

5) Х..рсон.

А5. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара я:

1) гені..льны,

2) фе..рверк,

3) афіцы..нт,

4) по..с,

5) с..мнаццаць.

А6. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара а:

1) світ..р,

2) лод..р,

3) в..льналюбівы,

4) шніц..ль,

5) р..монт.

А7. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара я:

1) вас..мнаццаць,

2) в..снушкаваты,

3) кал..ндар,

4) дзе..ч,

5) кал..ктыў.

А8. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара о:

1) мн..газначны,

2) п..ўнаметражны,

3) ч..рнабровы,

4) д..ўгавечны,

5) ст..тысячны.

А9. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара а:

1) выс..карослы,

2) д..ўгачаканы,

3) др..бналісты,

4) выс..кагорны,

5) кар..ткачасовы.

А10. Адзначце словы, у трэба ўставіць літару я:

1) хвал..падобны,

2) пуц..водны,

3) земл..робства,

4) сво..асаблівы,

5) вол..выяўленне.

А11. Адзначце словы, у якіх трэба ўставіць літару е:

1) пуц..ўкладчык,

2) жыцц..сцвярджальны,

3) жыцц..дзейнасць,

4) два..борства,

5) вугл..прамысловы.

А12. Адзначце словы, дзе няправільна ўстаўлены выдзеленыя літары:

  1. чырвананогі (бусел) — чырвонагаловік,

  2. доўгахвосты — даўгажыхар,

  3. шырокаплечы — шыракаэкранны,

  4. політэхнічны — паліклініка,

  5. стагоддзе — стометроўка.

А13. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару я:

1) стэрэ..фільм,

2) відэ..сігнал,

3) аві..лінія,

4) бі..графія,

5) рады..аматар.

А14. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару а:

1) мікр..схемы,

2) пр..цілеглы,

3) ст..гадовы,

4) шт..гадовы,

5) аўт..інспекцыя.

А15. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара і:

1) не..маверны,

2) аб..шоў,

3) транс..ранскі,

4) звыш..нтэлект,

5) за..нелае дрэва.

А16. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара й:

1) пры..шла,

2) абы..шоў,

3) за..нтрыгоўваць,

4) пера..манне,

5) вы..граны.

А17. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ы:

1) спад..спаду,

2) без..дэйны,

3) звыш..мклівы,

4) раз..грацца,

5) дэз..нфармацыя.

А18. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца прыстаўная літара:

1) па..уцінне,

2) ..учора,

3) ..удзіць,

4) ..узор,

5) трох..угольнік.

А19. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску няма прыстаўной літары:

1) старая ..львіца,

2) на ..мшысты дол,

3) вырабы з ..льну,

4) за..мглёнае акно,

5) луста ..ржанога хлеба.

А20. Адзначце словы, у напісанні якіх дапушчана памылка:

1) вугальны,

2) вугнаенне,

3) няма ільгот,

4) шэрая імгла,

5) вокаімгненна.

А21. Адзначце словы, у якіх пішацца літара у:

1) па_за,

2) со_с,

3) мароза_стойлівы,

4) ва _нівермагу,

5) За_рáлле.


А22. Адзначце словы, у якіх пішацца літара ў:

1) Люблінская _нія,

2) па_зком,

3) Янка Ма_р,

4) рака _шача,

5) накіраваць на _льтрагук.

А23. Адзначце словы, у якіх пішацца мяккі знак:

1) ін_шы,

2) італ_янскі,

3) барац_біт,

4) калос_се,

5) лёген_ка.

А24. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску ставіцца апостраф:

1) любоў..ю,

2) прэм..ера,

3) раз..яднаць,

4) ін..екцыя,

5) лас..ён.

А25. Адзначце словы, у якіх мяккі знак не пішацца:

1) восем..сот,

2) ц..вёрдасць,

3) падз..ме,

4) фантан..чык,

5) дзевяц..сот.

А26. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара:

1) брэс..кі,

2) кіргі..скі,

3) капус..ны,

4) рос..тань,

5) бес..ардэчны.

А27. Адзначце словы, у якіх дапушчана памылка:

1) каллектыў,

2) прыгожая панна,

3) рашчапіць вагоны,

4) капусны ліст,

5) солнца.

А28. Адзначце словы, у якіх нічога ўстаўляць не трэба:

1) міласэр..насць,

2) поз..на,

3) ра..злаваць,

4) кантрас..ны,

5) палé..скі.

А29. Адзначце словы, якія пішуцца разам:

1) горка_салёны,

2) мікра_клімат,

3) контр_разведка,

4) паў_Мінска,

5) усходне_славянскі.

А30. Адзначце словы, якія пішуцца праз злучок:

1) медна_стволы,

2) зялёна_аксамітны,

3) супраць_леглы,

4) метэа_зводка,

5) паў_Амерыкі.

А31. Адзначце словы, якія пішуцца асобна:

1) дыяметральна_супрацьлеглы,

2) высока_эфектыўны,

3) першабытна_абшчынны,

4) дастаткова_вядомы,

5) абсалютна_спакойны.

А32. Адзначце словы, якія напісаны правільна:

1) заходне-еўрапейскія краіны,

2) праца-здольнае насельніцтва,

3) ціхаакіянскае цячэнне,

4) прэм’ер-міністр,

5) светлакарыневыя валасы.

А33. Адзначце словы, якія пішуцца з вялікай літары:

1) (А,а)ндрэева шапка,

2) (К,к)упалавы паэмы,

3) (Б,б)ыкаўскія героі,

4) (Н,н)алібоцкая пушча,

5) (К,к)аменны век.

А34. Адзначце словы, якія пішуцца з малой літары:

1) (у,У)сходнія славяне,

2) Мар’іна (г,Г)орка,

3) (д,Д)октар навук,

4) (н,Н)обелеўская прэмія,

5) трагедыя (х,Х)ерасімы.

А35. Адзначце словы, якія напісаны правільна:

1) Каложская Царква,

2) беларускія краявіды,

3) багдановічаў санет,

4) Купалаўскія мясціны,

5) Сусветны дзень моладзі.

В1. Выпішыце слова, у якім прапушчана літара і:

1) с_граць,

2) за_чаняты,

3) за_малася,

4) вы_шлі,

5) за_скрыцца.


В2. Знайдзіце слова, у якім дапушчана памылка, і запішыце яго правільна.

Кацер мчаў на ўсю сілу, разразаючы суровыя хвалі і перадранішнюю цемру.В3. Выпішыце слова, напісанае правільна:

1) зайздростна,

2) ежджу,

3) пяшчаны,

4) праязны,

5) нісчымны.

В4. Знайдзіце слова, у якім дапушчана памылка, і запішыце яго правільна:

1) спазніцца,

2) лабаранцкі,

3) кантрастны,

4) міласэрнасць,

5) хрустнуць.База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка