Барсук а. Я. Уа “”мдпу імя І. П. Шамякіна (Мазыр)
Дата канвертавання18.01.2017
Памер57.11 Kb.
БАРСУК А. Я.

УА “”МДПУ імя І. П. Шамякіна (Мазыр)
ДА ПЫТАННЯ АБ ЗАХАВАННІ ГІСТАРЫЧНАЙ СПАДЧЫНЫ НА МАЗЫРШЧЫНЕ.

Дэкларацыя Юнеска па палітыцы ў галіне культуры вызначае, што “Захаванне і вывучэнне культурнай спадчыны дазваляе народам абараняць свой суверэнітэт і незалежнасць, а значыць усталёўваць і развівать сваю самабытнасць” [1, с. 41]. Таму ва умовах развіцця Рэспублікі Беларусь як незалежнай дзяржавы захаванне і вывучэнне гісторыка-культурнай спадчыны з’яўляецца одной з прыярытэтных задач краіны.

Дзяржаўная палітыка ў галіне ўліку і аховы гісторыка-культурнай спадчыны і развіцця турызму, акрэслена законамі “Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны”, “Аб турызме”, пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь “Аб стварэнні турысцкіх зон”.

Вывучэнне гістарычнай спадчыны Мазыршчыны дазволіць стварыць навукова-практычную базу для развіцця турызму ў рэгіёне.

Мазыр мае спрыяльныя ўмовы для развіцця турызму. Па-першае, гэта непаўторнасць ландшафта і зручнае геаграфічнае становішча. Па-другое, унікальнаць планіровачнай структуры горада і гісторыка-культурныя каштоўнасці, якія адлюстроўваюць галоўныя вехі гісторыі Беларусі ў цэлым і вызначаюць рэгіянальныя адметнасці.

Вызначальнасць ландшафту Мазыра з’яўляецца ўнікальнай прыроднай з’явай. Перапад вышыні паміж узроўнем вады ў рацэ і найбольш высокімі часткамі гарадской тэрыторыі дасягае больш 90 м. Уся тэрыторыя горада падзелена некалькімі глыбокімі ярамі (да 40 м.).

Адметны стан старажытнага Мазыра вызначаецца яго размяшчэннем на гандлёвым шляху “з варагаў у грэкі”. Затым ён становіцца значным стратэгічным пунктам, палітычным і гандлёва-рамесным цэнтрам Палескага рэгіёна, дзякуючы свайму знаходжанню на скрыжаванні буйных водных і сухапутных шляхоў.

Да пачатку ХХ ст. Прыпяць захоўвала значэнне вядучай магістралі. У горадзе было некалькі паромных перапраў і прыстань. У 1913 г. па афіцыйных звестках “по реке Припяти Мозырской судоходной дистанции грузилось 1197 пароходов, 1206 судов, 867 плотов на сумму 8023164 руб.” [2, с.]

Геапалітычнае становішча Мазыра адбілася на гістарычным і культурным развіцці горада, поліканфесійнай сітуацыі, яго абліччы.

Планіровачная структура Мазыра лічыцца помнікам гісторыі горадабудаўніцтва. Яна сфарміравалася на працягу стагоддзяў пад уплывам мноства фактараў: унікальнасці ландшафту горада; размяшчэння на воднай артэрыі; скрыжавання сухапутных шляхоў.

Сучасная планіроўка горада склалася яшчэ ў другой палове XVI ст. Раёны сучасных вуліц Фрунзе (былая Ксяндзоўка) і плошчы Горкага былі заселены ў XVI ст., а вуліц Ленінскай і Савецкай – у XVII ст. [3, с. 21]

На сенняшні дзень гістарычны раён Мазыра абмежаваны: на поўначы – берагам Прыпяці; на поўдні – узгоркамі ўпоперак вуліц Ленінская, 17 верасня, Фрунзе, Калініна, Інтэрнацыянальная; на усходзе – вул. Я. Купалы; на захадзе – вул. Рыжкова.

З агульнага спісу помнікаў гісторыі і культуры горада даволі значная колькасць – 10 адзінак занесена ў Нацыянальны рэестр помнікаў гісторыі і культуры Рэспублікі Беларусь:

Стаянка – 1 эпохі неаліта (4–3 тыс. да н.э.);

Стаянка – 2 эпохі неаліта (4–3 тыс. да н.э;

Гарадзішча ІХ–ХІ стст. – Кімбараўка, суч. вул. Гогаля каля мэблевай фабрыкі;

Гарадзішча ХІІ–ХІІІ стст. – гара Камунараў;

Гістарычны цэнтр горада: будынкі і збудаванні, планіровачная структура, ландшафт і культурны пласт на тэрыторыі абмежаванай: з поўначы – набярэжная р. Прыпяць, з захаду – пл. Леніна і вул. Ленінская, з поўдня – завулкам Фрунзе, з усходу – вул. Калініна.

Комплекс былога кляштара цыстэрцыянцаў: касцел і гаспадарчыя пабудовы (1743–1745 гг. , 1893–1894 гг.) – вул. Гогаля, 93;

Комплекс былога кляштара бернардзінцаў: касцел і жылы корпус (першая палова XVIII ст.) – вул. Камсамольская, 14-16;

Будынак былой мужчынскай гімназіі XVIII–ХІХ стст. – вул. Ленінская, 15А;

Будынак драматычнага тэатра (1925–1932 гг.) – вул. Ленінская, 23;

Курган Славы і брацкія могілкі 1943–1944 гг. – вул. Рыжкова. [4, с. ]

Негледзячы на гэта, у горадзе існуе шмат гістарычных помнікаў невывучаных, якія заслугоўваюць больш пільнай увагі даследчыкаў.

Адным з такіх будынкаў з’яўляецца дзіцячая спартыўная школа № 1, якая знаходзіцца на Гары Камунараў (былой Замкавай) і ўзгадваецца ў дакументах як замкавая скарбніца. Гэты будынак адзначаецца планамі горада 1769 г. і 1800 г. [5, с. ]. “Топографическое описание Минской губернии”, пра Мазыр ў канцы XVIII ст. сведчыць: “отменных зданий никаких не имеется за исключением одного бернардинского каменного кляштора и развалившихся двух земляных замков, называемых старым и новым, на коих в старом одна только деревянная церковь, а в новом – ветхий дом для присутственных мест и при нем каменный архив” [6, с. 123].

План 1800 г. адлюстроўвае цэнтральную частку Мазыра – дзве часткі Замкавай гары. У першай – размяшчаліся “деревянные присутственные места и каменная кладовая для хранения казенных сумм”; у другой – “старинное кладбище и деревянная греко-российская церковь во имя Преображения Господнего”.

Вельмі цікавым у архітэктурным і гістарычным сэнсах з’яўляецца будынак былой Мазырскай турмы па вуліцы Ленінскай, 44, дзе ў пэўны час утрымліваліся палітычныя дзеячы пачатку ХХ ст.

Складанай застаецца праблема захавання старажытнай спадчыны. Гарадзішча ХІІ–ХІІІ стст. і гістарычны цэнтр горада паступова разбураюцца пад уплывам часу, прыроды і чалавека.

Мазыр з’яўляецца радзімай і месцам дзейнасці многіх знакамітых людзей і гістарычных дзеячаў. Сярод іх:

Абуховіч Піліп Казімір, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага ў XVII ст., пісьменнік, дыпламат. служыў пры двары канцлера ВКЛ Льва Сапегі, быў намеснікам мазырскага кашталяна, а ў 1632 г. – абраны паслом ад Мазырскага павета ў Трыбунал Вялікага Княства Літоўскага;

Гельфман Геся Меераўна, рэвалюцыянерка-народніца;

Лавейка Ян (Стэфан Лован), мысліцель–атэіст, земскі суддзя Мазырскага павета;

Стравінскі Федар, знакаміты спявак, паходзіў са шляхецкага роду герба “Суліма” у ВКЛ, вядомага з 1500 г., бацька буйнейшага кампазітара ХХ ст., І. Ф. Стравінскага;

Харужая Вера Захараўна, дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі, адзін з кіраўнікоў падполля ў Віцебску падчас Вялікай Айчыннай вайны, публіцыст, Герой Савецкага Саюза;

Яленскі Іосіф Міхайлавіч, адзін з першых шляхецкіх рэвалюцыянераў Беларусі, прадстаўнік радыкальнага ўтапізму;

На працягу некалькі стагоддзяў гісторыя Мазыра была цесна звязана з дзейнасцю Радзівілаў і Аскеркаў. Значную ролю ў палітычным і культурным жыцці Мазыра адыгрывалі Кеневічы, прадстаўнікі беларускага шляхецкага роду. Адзін з будынкаў былых уладанняў Кеневічаў захаваўся да нашых дзён – цяпер гэта агульнаадукацыйная санаторная школа–інтэрнат па вуліцы Ленінскай.


ЛІТАРАТУРА

  1. Декларация по политике в области культуры // Всемирная конференция по политике в области культуры. Мехико, 26 июля – 6 августа 1982 г., Заключительный доклад. – Париж: ЮНЕСКО, 1982.

2.

3. Трусаў, А. А., Здановіч, Н. І. Новае пра старажытны Мазыр (па матэрыялах археалагічных даследаванняў 1981–1984 гг.)  / А. А. Трусаў, Н. І. Здановіч // Сярэдневяковыя старажытнасці Беларусі. –Мн.– 1993. – С. 19–32.

4. Об утверждении Государственного списка историко-культурных ценностей: Постановление Министерства культуры Респ. Беларусь. 10 апр. 2003 г. // Нац. реестр правовых актов. 2003. №82. 8/9523.

5. Крукоўскі, А. Я. Горад Мазыр і яго ваколіцы / А. Я. Крукоўскі // Наш край. – 1927. – № 3. – С. 17–28.6. Егоров, Ю. Градостроительство в Белоруссии / Ю. Егоров. – М.: Гос. издательство по строительству и архитектуре. – 1954, – 282 с.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка