Беларуская мова (3 клас) Тэма: «Граматычная сувязь прыметніка з назоўнікам»
Дата канвертавання06.01.2017
Памер28.17 Kb.
Беларуская мова (3 клас)

Тэма: «Граматычная сувязь прыметніка з назоўнікам»

Мэта: паказаць сувязь назоўніка з прыметнікам ; вучыць знаходзіць спалучэнні прыметніка з назоўнікам ; пашырыць слоўнікавы запас вучняў ; выхоўваць добрыя адносіны да жывёл.

Тып урока : урок вывучэння новага матэрыялу.

Ход урока


  1. Арганізацыйны момант.

Я беларус , і я шчаслівы,

Што маці мову мне дала,

Што родных песен пералівы

І зблізу чую, і здалля.

Настаўнік. Чаму быў шчаслівы беларускі чалавек ?

-А што для вас шчасце ?

-Сёння вы прыйшлі ў школу , каб атрымаць новыя веды і больш узбагаціць свой слоўнікавы запас , каб даведацца больш цікавага пра нашу мову.

2. Арфаграфічная размінка.

На дошцы запіс:

Tttggпttggрttggыttggмttggеttggтttggнttggіttggк

-Якое слова зашыфравана паміж іншамоўных літар ?

3. Фармуляванне тэмы ўрока.

- Хто можа вызначыць тэму нашага ўрока ? (Працягнем размову пра новую часціну мовы, з якой знаёміліся на мінулым уроку – з прыметнікам ; узбагацім свае веды пра прыметнік.)

4. Чыстапісанне.

На дошцы словы : дрозд, каза ,дзяцел, заяц , дзік, зубр , казуля, мядзведзь.


  • Літару,якую мы будзем пісаць на ўроку, вы зможаце знайсці ў кожным слове.

На дошцы запісаны літары :

з зз ззз зззз …  • Што заўважылі ? (Літара “з” павялічваецца на адну з кожным разам.)

  • На наступным радку напішам літару “з” з галоснымі ў алфавітным парадку.

за зе зі …

-На якія групы можна раздзяліць гэтыя словы ? (Жывёлы і птушкі.)

- Знайдзіце словы, у якіх колькасць гукаў і літар не супадае.( Дзяцел, заяц, мядзведзь, дзік.)

- Запішыце іх у сшытак.

- Пра каго з гэтых жывёл можна сказаць, што ён палахлівы, касавокі, даўганогі ? (Заяц.)

5. Работа ў парах.

Дадзены прыметнікі : вясёлы, гультаяваты, шэры, калматы, вялікі, буры, касалапы.

-Выберыце толькі тыя прыметнікі, якія характарызуюць мядзведзя.

Узаемаправерка.

-Зробім вынік. З якой часцінай мовы цесна звязаны прыметнік ? ( З назоўнікам.)

Фізкультхвілінка для вачэй.

6. Работа з падручнікам.

Выконваецца практыкаванне № 71 стар.52

Прачытайце словазлучэнні прыметніка з назоўнікам. Вызначце пісьмова сувязь слоў па пытаннях.

Родны брат, родная сястра,роднае дзіця…

Выконваецца практыкаванне № 72 стар.52

Прачытайце тэкст. Здагадайцеся, пра якую птушку ў ім гаворыцца?

У гэтай птушкі ярка-чырвоныя грудзі і брушка, спінка блакітна-попельная. На галаве чорненькая шапачка,крылы і хвост таксама чорныя.

Спішыце. Падкрэсліце прыметнікі.

7. Этап засваення новых ведаў.

Дыферэнцыраванае заданне.


  1. Група. Выбраць з прапанаваных прыметнікаў тыя, якія падыходзяць да назоўнікаў. Правільна паставіць пытанні.

Яблык. Якая? Шырокае.

Духмяны.


Цікавая.

Кніга. Які? Вялікі.

Жытнёвае.

Поле. Якое? Спелы.

Новая.

Лепшая.


Бязмежная.

  1. Група. Замест прапушчаных слоў уставіць адпаведныя прыметнікі. Здагадацца, пра якую жывёлу ідзе гаворка.

Я … і … звярок. Летам у мяне … футра. … …. хвост. Ён дапамагае мне скакаць з галінкі на галінку.

Словы для даведак: доўгі, пушысты, рыжае, маленькі, спрытны.

8. Падвядзенне вынікаў урока.

- Што называецца прыметнікам?

-З якой часцінай мовы ён цесна звязаны?

-Як ён змяняецца?

9. Дамашняе заданне.

Практыкаванне № 80 стар.51,53

10. Рэфлексія.

-Дапоўніце сказы.

+ Магу пахваліць сябе за …

+Я не зусім задаволены сабой, таму што …+Я хачу сказаць “дзякуй” свайму сябру за …


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка