Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Дата канвертавання04.03.2018
Памер47.02 Kb.
БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И ПРАВА

индивидуальный зачет
ТЭОРЫЯ І ГІСТОРЫЯ ПРАВА І ДЗЯРЖАВЫ

РАЗВІЦЦЁ МЯСЦОВАГА САМАКІРАВАННЯ Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКАМ

ИЛЬИНСКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, 3 КУРС, ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

8 029 843 85 05

ГОРКИ 2008
Развіццё мясцовага самакіравання ў Вялікім Княстве Літоўскам

Працэс складання Вялікага княства Літоўскага як суверэннай дзяржавы пачаўся ў канцы XII стагоддзі, калі аб'ядналіся некаторыя беларускія і літоўскія княствы, і працягваўся ў XII-XIV стагоддзях, калі ў яго склад увайшлі ўкраінскія і некаторыя рускія княствы. Дзяржаўная прылада і адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне ВКЛ склалася не адразу, а па меры фармавання самога дзяржавы.

Вялікае княства Літоўскае прайшло шлях ад раннефеадальнай да саслоўна-прадстаўнічай манархіі. Мясцовае кіраванне ў розных частках дзяржавы будавалася неаднолькава. Яна склалася не адразу, а паступова, і яе ўніфікацыя адбылася ў выніку рэформ, праведзеных у 1565 - 1566 гадах, у выніку якіх уся тэрыторыя ВКЛ была падзеленая на 30 паветаў (паветаў), якія ўваходзілі ў склад 13 ваяводстваў [3, с. 51].

Прававое становішча ваяводстваў і паветаў у складзе княства было розным. Напрыклад, ваяводствы Полацкае і Віцебскае карысталіся адмысловым прававым рэжымам у складзе княства. Адмысловае кіраванне было арганізаванае ў гарадах і ў дзелях уладаннях буйных феадалаў, якім прыналежылі некаторыя княствы і паветы.

На чале кожнага ваяводства стаяў ваявода, прызначаны пажыццёва гаспадаром (вялікім князем) і Радай. У ваяводствы Полацкае і Віцебскае ваяводы прызначаліся з згоды мясцовых феадалаў. Кампетэнцыя яго была шырокай. Ваявода кіраваў вайскоўцамі сіламі, паліцыянты, адміністрацыйныя і гаспадарчыя функцыі, абапіраючыся на шматлікі штат мясцовых службовых твараў, змешчаных у яго падначаленні (падваявода, каштэлян, цівуны, ключнікі, ляснічыя, мастнічыя і інш.). Ён быў раздзелам выканаўчых органаў ваяводства, здзяйсняў кантроль за кіраваннем дзяржаўнымі маёнткамі і прыбыткамі, сачыў за падтрыманнем парадку на тэрыторыі ваяводства і здзяйсняў правасуддзе ў гарадскім (замкавым) судзе. адстойваць мясцовыя інтарэсы ваявода мог на радзе чальцом якой ён гэтак жа з'яўляўся або на сойме на якім ён абавязаны быў прысутнічаць. Ён жа ўваходзіў у склад паны-радыя па пасадзе. У сваіх ваяводствах ваявода быў абавязаны прыводзіць у жыццё распараджэння цэнтральных органаў, а гэтак жа выяўляць інтарэсы мясцовага насельніцтва (асабліва буйных землеўласнікаў) [3, с. 53].

Ваяводы здзяйснялі сваю дзейнасць сумесна з радай, якія складаюцца з мясцовых феадалаў, і пры дапамозе сваіх службовых твараў "враднікаў" - намесніка, ключніка, пісарчука і інш.

Кіраванне ў паветах здзяйснялася павятовым і і старастамі, якія прызначаліся вялікім князем і радай. Кампетэнцыя, якіх была аналагічнай кампетэнцыі ваяводы, старасты, назіралі за выкананнем насельніцтвам усіх павіннасцяў (ваеннай, дарожнай, падводнай), кіравалі зборам агульнадзяржаўных падаткаў, сачылі за падтрыманнем парадку ў паветах, здзяйснялі суд па некаторых справах. Памагатымі павятовага старасты былі мясцовыя "ураднікі" - харунжы, падстароста, пісарчук, ключнікі, ляснічыя, мастнічыя, цівуны і інш. Памагатым старасты па вайскоўцах пытанням быў павятовы маршалак, які камандаваў павятовым апалчэннем шляхты. Ён жа, як правіла, узначальваў на паседжаннях павятовага сейміка.

Асаблівасцю мясцовага кіравання ў ваяводствах і паветах ВКЛ было наяўнасць саслоўна-калегіяльных органаў - сеймікаў (соймікаў), у працы якіх маглі прымаць удзел толькі нічым неабмежаваныя шляхцічы, якія пражываюць у дадзеным ваяводстве або павеце незалежна ад іх маёмаснага становішча.

Яны абіралі прадстаўнікоў у сойм, кандыдатаў на некаторыя судовыя пасады, заслухоўвалі справаздачы дэпутатаў аб рашэннях вальнага сойма і вырашалі некаторыя мясцовыя саслоўныя справы.

Як правіла, павятовыя сеймікі збіраліся штогод, разглядаючы пытанні агульнадзяржаўнага і мясцовага значэння (памер мясцовых падаткаў, выбар мясцовых суддзяў і іншых твараў павятовай адміністрацыі, складалі інструкцыі-наказы для сваіх прадстаўнікоў, пасыланых на вольны Сойм, заслухоўвалі справаздачы аб працы павятовых ураднікаў і т.д.). Заканадаўчае афармленне парадак склікання павятовых сеймікаў і іх кампетэнцыя атрымалі ў Статуце 1566 г. [1, с. 52].

Адметнай рысай кіравання ў гарадах Вялікага княства Літоўскага ў параўнанні з Рускай дзяржавай было падаванне гарадам некаторага самакіравання.

Адмысловых змен па істоце арганізацыі кіравання не адбылося, але колькасць гарадоў, якія атрымалі прывілеи на магдэбурскае права, значна павялічылася. Права на самакіраванне атрымалі ў XVI у. такія гарады як Наваградак у 1511 году, Слонім у 1531 г., Рэчыца ў 1561 г., Родошковичи у 1569 г., Магілёў і Мазыр у 1577 г., Пінск у 1581 г., Віцебск у 1597 г. і інш.

Некалькі прасцей па структуры выглядала адміністрацыя ў воласці, узначальваў якую ў XVI стагодзі. держаўца. Яму падпарадкоўваліся сельскія войты, сотнікі, сарочнікі, десятнікі, старцы, дзякі, дзіцячыя і іншыя твары адміністрацыі ўлады [1, с. 54].

Уся дзейнасць мясцовай адміністрацыі была пад сталым кантролем вышэйшых і дваравых ураднікаў і галіновага кіравання, якіх пасылалі на месцы з мэтай кантролю адмысловых службовых твараў (рэвізораў, зборшчыкаў падаткаў і інш.). Функцыі органаў дзяржаўнага кіравання ў воласцях здзяйснялі намеснікі - дзяржаўцы, якім даваліся ў трыманне гасподарскія маёнткі і замкі. Яны збіралі грашовыя і натуральныя падаткі, сачылі за ўтрыманнем у належным парадку ўмацаванняў, мастоў і дарог, маглі судзіць простых людзей і ў некаторых выпадках шляхту [3, с. 55].

У вёсках прадстаўнікамі адміністрацыі з'яўляліся сельскія войты, сотнікі, сарочнікі, десятнікі, у сялян-даннікаў - абіраныя імі старцы. Гэтыя твары займаліся разверскай павіннасцяў, зборам даніны і дастаўкай яе ў казну.

Спіс выкарыстанай літаратуры літаратуры:

1. Вішнеўскі А.Ф. “Гісторыя дзяржавы і права Беларусі”: Вучэб. дап. / А.Ф. Вішнеўскі. – Мн.: Акад. МСУ Рэсп. Беларусь, 2003. – с.

2. Вишневский А.Ф., Юхо Я.А. “История государства и права Белоруси в документах и материалах”, Минск 1998.

3. Доўнар, Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі / Т. І. Доўнар. – Мінск: Амалфея, 2007. – 400 с.4. Кузнецов И.Н. История государства и права Беларуси: пособие для студентов высш. учеб. заведений / И.Н. Кузнецов, В.А. Шелкопляс. – Мн. : Тесей, 2004. – 320с.

5. Юхо Я.А. “Гісторыя дзяржавы і права Беларусі”, Мінск 2000, с.128-137.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка