Білеты па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для правядзення экзаменаў у парадку экстэрнату пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыі 2014/2015 навучальны год Білет №1
Дата канвертавання13.10.2018
Памер43.4 Kb.


ЗАЦВЕРДЖАНА

Загад Міністра адукацыі

Рэспублікі Беларусь

ад 03.12.2014 № 900БІЛЕТЫ
па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура»

для правядзення экзаменаў у парадку экстэрнату

пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы

базавай адукацыі


2014/2015 навучальны годБілет № 1
1. Францыск Скарына — беларускі асветнік і першадрукар.

2. Духоўны рост і маральнае сталенне Даніка Мальца ў аповесці Янкі Брыля «Сірочы хлеб».

3. Прачытаць на памяць верш Максіма Багдановіча «Раманс».
Білет № 2
1. Жыццё і дзейнасць беларускай асветніцы Еўфрасінні Полацкай (паводле «Жыція Еўфрасінні Полацкай»).

2. Тэма гістарычнага мінулага Беларусі ў творах беларускіх пісьменнікаў (на прыкладзе аднаго твора Уладзіміра Караткевіча, Леані­да Дайнекі ці інш.).

3. Прачытаць на памяць верш Алеся Пісьмянкова «Продкі».
Білет № 3
1. Рамантычныя сюжэты і вобразнасць у творчасці Яна Баршчэў­скага (два апавяданні на выбар са зборніка «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях»).

2. Праблема маральнага выбару ў аповесці Васіля Быкава «Жу­раўліны крык».

3. Прачытаць на памяць урывак з прадмовы Францыска Скарыны да кнігі «Юдзіф».
Білет № 4
1. Паэма Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра» як выдатны твор беларускай літаратуры эпохі Адраджэння.

2. Драматургічнае майстэрства Янкі Купалы (п’еса «Раскіданае гняздо» або камедыя «Паўлінка»).

3. Прачытаць на памяць верш Якуба Коласа «Родныя вобразы».
Білет № 5
1. Жыццёвы і творчы шлях Янкі Купалы.

2. Паэма Якуба Коласа «Новая зямля» — мастацкая энцыклапедыя народнага жыцця.

3. Прачытаць на памяць урывак з паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра».


Білет № 6
1. Жыццёвы і творчы шлях Максіма Багдановіча.

2. Вобразы галоўных герояў у аповесці Кузьмы Чорнага «Насцечка».

3. Прачытаць на памяць верш Янкі Купалы «Явар і каліна».
Білет № 7
1. Выкрыццё сацыяльнай несправядлівасці ў паэме Францішка Багушэвіча «Кепска будзе!».

2. Жыццёвы і творчы шлях Якуба Коласа.

3. Прачытаць на памяць верш Максіма Багдановіча «Санет» («Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі...»).
Білет № 8
1. Сатырычны і гуманістычны пафас камедыі Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча «Пінская шляхта».

2. Вобраз Радзімы ў лірыцы Максіма Багдановіча («Санет» («Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі...»), «Слуцкія ткачыхі» і інш.).

3. Прачытаць на памяць урывак з паэмы Якуба Коласа «Новая зямля» (на выбар).
Білет № 9
1. Публіцыстыка Кастуся Каліноўскага.

2. Тэма мастака і мастацтва ў паэме Янкі Купалы «Курган».

3. Прачытаць на памяць верш Паўлюка Труса «Падаюць сня­жынкі...» (урывак з паэмы «Дзясяты падмурак»).
Білет № 10
1. Вобраз галоўнага героя ў паэме Канстанціна Вераніцына «Тарас на Парнасе».

2. Творчая спадчына Цёткі.

3. Прачытаць на памяць урывак з апавядання Уладзіміра Карат­кевіча «Паром на бурнай рацэ».
Білет № 11
1. Вызваленча-патрыятычныя і агульначалавечыя матывы лірыкі Алеся Гаруна («Ты, мой брат, каго зваць Беларусам…», «Ідуць гады»
і інш.).

2. Вобразы галоўных герояў у апавяданні Уладзіміра Караткевіча «Паром на бурнай рацэ».

3. Прачытаць на памяць байку Кандрата Крапівы «Ганарысты Парсюк».

Білет № 12
1. Філасофскі сэнс апавядання Ядвігіна Ш. «Дуб-дзядуля».

2. Вобразы-антыподы ў паэме Янкі Купалы «Бандароўна».

3. Прачытаць на памяць верш Дануты Бічэль «Роднае слова».
Білет № 13
1. Грамадзянская лірыка Янкі Купалы (на прыкладзе аднаго-двух вершаў).

2. Адлюстраванне падзей Вялікай Айчыннай вайны ў творах бела­рускіх пісьменнікаў (на прыкладзе творчасці аднаго-двух аўтараў).

3. Прачытаць на памяць верш Якуба Коласа «Ручэй».
Білет № 14
1. Тэматыка і асноўныя вобразы паэзіі Францішка Багушэвіча («Мая дудка», «Ахвяра», «Хмаркі» і інш.).

2. Тэма і ідэя твора Віктара Карамазава «Дзяльба кабанчыка».

3. Прачытаць на памяць верш Янкі Купалы «Спадчына».
Білет № 15
1. Тэма радзімы ў творчасці Янкі Лучыны (верш «Роднай старон­цы»; урыўкі з паэмы «Паляўнічыя акварэлькі з Палесся»).

2. Драматургічнае майстэрства Аляксея Дударава (п’еса «Вечар» або «Кім»).

3. Прачытаць на памяць верш Францішка Багушэвіча «Хмаркі».
Білет № 16
1. Біблія як адзін з найвялікшых здабыткаў духоўнай культуры і найвыдатнейшы помнік літаратуры.

2. Пейзажная лірыка Якуба Коласа (на прыкладзе аднаго-двух вершаў).

3. Прачытаць на памяць урывак з паэмы Янкі Купалы «Курган».
Білет № 17
1. Ідэйны пафас і змест паэмы «Энеіда навыварат».

2. Гісторыя напісання і праблематыка трылогіі Якуба Коласа «На ростанях» (кніга першая — «У палескай глушы»).

3. Прачытаць на памяць верш Максіма Багдановіча «Маёвая песня» («Па-над белым пухам вішняў...»).
Білет № 18
1. Асветніцкая дзейнасць Кірылы Тураўскага. (Словы. Казанні. Павучанні.)

2. Вобраз Андрэя Лабановіча ў трылогіі Якуба Коласа «На рос­танях» (кніга першая — «У палескай глушы»).3. Прачытаць на памяць верш Алеся Ставера «Жураўлі на Палессе ляцяць».База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка