Чытацкая самастойнасць як паказчык гатоўнасці
Дата канвертавання27.04.2018
Памер149.42 Kb.
ДУА “Зажэвіцкі вучэбна-педагагічны комплекс

дзіцячы сад-сярэдняя школа

Салігорскага раёна”


Чытацкая самастойнасць

як паказчык гатоўнасці

да самастойнага чытання

і вынік навучання чытанню

Падрыхтавала:

Зяневіч Вольга Віктараўна,

настаўніца 2 класа, б/к


аг.Зажэвічы 2017

Якасці чалавечай супольнасці вызначаюцца духоўным і інтэлектуальным патэнцыялам на базе пісьменнасці індывіда. Неабходная ўмова пісьменнасці - высокая доля насельніцтва, якая чытае. Чытанне дзяцей - праблема нязменна актуальная для педагогікі. У цяперашні час назіраецца яе абвастрэнне, у сувязі з сучаснай культурнай і сацыяльнай сітуацыяй. Для чалавека кніга заўсёды заставалася "акном" у свет, праз які спасцігаюцца маральныя, эстэтычныя арыенціры. Адсутнасць магчымасці зносін праз гэтыя "вокны" з светам пазбаўляюць магчымасці чалавека сацыялізавацца, пераймаць веды, традыцыі, культуру. Гэта пагражае неабароненасцю ад агрэсіўнага асяроддзя і адзінотай.

Фарміравання ў вучняў ведаў, уменняў, навыкаў і спосабаў дзейнасці, якія вызначаюць чытацкую кампетэнтнасць як адну з ключавых, якая складае аснову ўмення вучыцца.

Развіццё чытацкай кампетэнтнасці ў малодшых школьнікаў стаіць на першым месцы для далейшага паспяховага навучання па розных прадметах. Вучань павінен паўнавартасна ўспрымаць мастацкую літаратуру, эмацыянальна адклікацца на прачытанае, выказваць сваю кропку гледжання на ўчынкі літаратурных герояў і паважаць меркаванне суразмоўцы.

Мастацкая літаратура – база для эстэтычнага выхавання, сродак авалодання багаццямі рускай мовы, знаёмства з культурна-гістарычнай спадчынай Беларусіі і агульначалавечымі каштоўнасцямі. Урокі літаратурнага чытання часцяком прапануюць вучню працу з мастацкім тэкстам, чаго ў сучасным свеце не дастаткова. Сучасны школьнік знаходзіцца ў пастаянным пошуку неабходнай інфармацыі, што прадугледжвае працу з такімі відамі тэкстаў, як публіцыстычны і навукова-пазнавальны.

Адной з асаблівасцяў стандарту новага пакалення з'яўляецца развіццё такіх асобасных якасцяў як здольнасць да самаацэнцы, да самаразвіцця і самарэалізацыі. У цяперашні час усё больш актуальным становіцца выкарыстанне прыёмаў і метадаў, якія фарміруюць уменні самастойна здабываць новыя веды, збіраць неабходную інфармацыю, вылучаць гіпотэзы, рабіць высновы і вырашаць праблемы, звязаныя з развіццём у школьнікаў уменняў і навыкаў самастойнасці і самаразвіцця. Нельга падахвочваць дзяцей да самастойнай дзейнасці з кнігай і ў свеце кніг, пакуль няма ўпэўненасці ў тым, што імі засвоены неабходныя для гэтага веды, уменні, навыкі і выразная, зразумелая матывацыя.
Асаблівасці фарміравання чытацкай кампетэнтнасці навучэнцаў пачатковай школы

Першы крок на шляху далучэння дзяцей да чытання павінен быць накіраваны на авалоданне тэхнікай чытання і, перш за ўсё, на запамінанне вучнямі літар, своеасаблівасці іх спалучэнняў, на фарміраванне ўменняў хутка адрозніваць пэўную літару сярод іншых, суадносіць яе з гукам, даведвацца, што яна пазначае, калі аказваецца ў ланцужку іншых літар, якія ўтвараюць слова.

Навучэнцы пачынаюць прайграваць гукавую форму слова, развіваецца навык плыўнага чытання па складах, чытаюцца складовыя канструкцыі, словы, словазлучэнні, прапановы, маленькія тэксты. Так у выніку сістэматычнай і мэтанакіраванай працы адбываецца фарміраванне навыку чытання. Пад навыкам чытання маюць на ўвазе:

• уменне правільна прачытваць словы;

• разумець сэнс тэксту;

• выразна чытаць;

• вытрымліваць аптымальны тэмп чытання.

Для ўдасканалення навыку чытання неабходна выклікаць цікавасць развіваць матывацыю да чытання ў малодшага школьніка.

Настаўніку, з аднаго боку, варта прапанаваць дзіцяці высокамастацкія творы, здольныя закрануць душу і розум, з другога - забяспечыць комплекс чытацкіх уменняў і навыкаў. Пры гэтым неабходна ведаць, на якой жа аснове нараджаецца і ўмацоўваецца чытацкая кампетэнтнасць, як адбываецца станаўленне дзіцяці-чытача, якія этапы навучання неабходна прайсці малодшаму школьніку, перш чым стаць сапраўдным чытачом. Праглядаюцца такія этапы фарміравання чытацкіх інтарэсаў:

6-7 гадоў, калі цікавасць да любой кнізе звязаны ў дзяцей з жаданнем і ўменнем дзейнічаць самастойна. У гэты час дзяцей у роўнай меры прыцягваюць і вершы, і казкі, і апавяданні, але вершы і казкі ім чытаць значна лягчэй, чым апавяданні, а так званыя «тонкія» кніжкі - («малой») яны нязменна аддаюць перавагу «тоўстым».

8-9 гадоў, калі навучэнцы асабліва захапляюцца кнігамі аб прыродзе. Гэта выклікана тым, што дзеці, становячыся старэй, хочуць як мага хутчэй выступіць у ролі дарослых, а свет прыроды, у прыватнасці жывёлы і навакольныя дзяцей расліны, гэта як раз і ёсць тая вобласць жыцця, дзе дзіця 8-9 гадоў адчувае сябе свабодна. Кнігі пра жывёл і раслінах прыцягваюць дзяцей тым, што дапамагаюць спазнаць гэты залежны ад яго свет, а таксама зразумець, як у ім можна і трэба дзейнічаць.

9-10 гадоў, калі характэрна глабальная цікавасць да свету людзей, да гістарычных падзей, да асоб, да прыгод і вандраванняў і асабліва - да казачных, фантастычных.
Роля тэхнікі чытання ў падрыхтоўцы малодшых школьнікаў да самастойнай чытацкай дзейнасці

Як добра, калі навучэнцы пачатковых класаў маюць навыкі правільнага, беглага, выразнага чытання! Дзеці лепш засвойваюць навучальны матэрыял, яны гатовыя да розных творчых заданняў, а настаўніку не трэба думаць, каго выклікаць чытаць.

Дрэнна, калі навучэнец звычайна не спраўляецца з вучэбным матэрыялам, у старэйшых класах ён відавочны кандыдат у непаспяваючыя. Адсюль з'яўленне ў яго

стойкіх негатыўных эмоцый, адмоўна якія ўплываюць на важные сістэмы жыццядзейнасці арганізма. Аднак навучыць дзіця правільна, бегла, выразна чытаць часам цяжэй, чым навучыць матэматыцы.I этап навучання

Першы этап - падрыхтоўчы, які працякае паралельна з перыядам навучання грамаце і адпаведна роўны яму.

Другі этап - пачатковы, які ідзе за падрыхтоўчым.

Мэта навучання: абудзіць і падтрымаць у дзяцей жаданне звяртацца да кніг, гартаць іх, пазнаваць «знаёмае»; ўвесці дзяцей у даступны круг чытання, навучыць чытаць кнігу.

Задачы навучання: вучыць дзяцей арыентавацца ў групе кніг і ўсталёўваць сувязь паміж групай кніг і магчымай мэтай чытання, а таксама трэніраваць ў самастойным прагназаванні зместу і чытанні кнігі.

У выніку двух дадзеных этапаў (падрыхтоўчага і пачатковага) усе вучні прывучаюцца ахвотна і без боязі, самастойна разглядаць і чытаць на ўроку пазакласнага чытання дзіцячыя кнігі, прапанаваныя настаўнікам.Дзеянні настаўніка на падрыхтоўчым этапе:

1. Абудзіць і падтрымаць у дзяцей жаданне звяртацца да кніг, гартаць іх. Для дасягненні гэтай мэты 1 раз у тыдзень на працягу 20 - 25 хвілін праводзіцца заняткі з дзіцячай кнігай (у складзе ўрока навучання грамаце).

2. Паказаць дзецям сувязь паміж зместам кнігі і яе знешнімі прыкладамі (г. зн. такімі элементамі кнігі, як загаловак, прозвішча аўтара, ілюстрацыя).

3. На падрыхтоўчым этапе заняткі пачынаюцца з гутаркі, якая дапамагае наладзіць дзяцей на ўспрыманні твора. Затым твор чытаецца ўслых настаўнікам, пасля чаго ў ходзе гутаркі ўзнаўляецца змест прачытанага, фіксуюцца чытацкія перажыванні дзяцей. Толькі пасля ўяснення зместу твора, настаўнік дэманструе кнігу, у якой яно змешчана. Сузіранне кнігі вядзецца з мэтай адшукання прачытанага твора. Для гэтага звяртаецца ўвага на літары, якімі надрукавана прозвішча аўтара, загаловак кнігі, разглядаюцца ілюстрацыі на вокладцы і нутро кнігі. У выніку дзеці пераконваюцца, што ўтрыманне заўсёды адлюстравана ў элементах кнігі, а гэта прыводзіць іх да высновы: пра змест кнігі можна здагадацца па яе знешніх паказчыках. Прачытаная і разгледжаная кніга ставіцца ў «Куток чытання»

4. Вучыць дзіця арыентавацца ў кнізе, таму навучальны матэрыял для заняткаў не можа быць выбраны адвольна. На падрыхтоўчым этапе выкарыстоўваецца дзіцячая мастацкая кніга аб'ёмам 8 - 16 старонак, на першай старонцы вокладкі: прозвішча аўтара папярэднічае загалоўку; ілюстрацыя адпавядае загалоўку; шрыфт - той, якому вучым на ўроку навучання грамаце. Для чытання ўслых рэкамендуецца адбіраць кароткія вершы, загадкі, казкі, апавяданні.

Арганізацыя працы на пачатковым этапе:

Вучыць дзяцей арыентавацца ў рэпе кніг і ўсталёўваць сувязь паміж групай кніг і магчымай мэтай чытання, а таксама трэніраваць ў самастойным прагназаванні зместу і чытанні адной незнаёмай кнігі.

Выкананне практыкаванняў па арыенціроўцы ў кнігах, спецыяльна падабраных настаўнікам і якія выстаўляюцца і выстаўленых ля дошкі.

На пачатковым этапе змяняецца змест дзейнасці вучняў і ўзрастае ступень іх актыўнасці. У першай частцы ўрока дзеці калектыўна вызначаюць тэму ўрока з апорай на выставу кніг; выбіраюць па двух параметрах кнігу для чытання ўслых настаўнікам; слухаюць наадварот твор і ўдзельнічаюць у яго абмеркаванні. У другой частцы ўрока - самастойна прагназуюць змест і чытаюць пад наглядам настаўніка адзін твор з незнаёмай кнігі; прымаюць удзел у гутарцы аб прачытаным.

Настаўнік складае кніжную выставу, якая будзе асновай трэніровачных практыкаванняў па арыенціроўцы ў кнігах; назірае і вывучае, як дзеці папярэдне знаёмяцца з кнігай і самастойна яе чытаюць; аказвае індывідуальную дапамогу дзецям пры самастойнай працы з кнігай.

Для калектыўнай працы пад кіраўніцтвам настаўніка прыцягваюцца кнігі з ускладненым афармленнем: з графічна ускладненым абрысам надпісаў; з дапаўняльнымі надпісамі на першай старонцы вокладкі; з некалькімі прозвішчамі аўтараў на вокладцы; з нязвыклым размяшчэннем надпісаў на вокладцы. На пачатковым этапе ў якасці вучэбнага матэрыялу выкарыстоўваецца дзіцячая мастацкая, навукова - мастацкая і навукова-пазнавальная кніга па розных тэмах і розных жанрах.

Для самастойнага чытання - разгляду вучэбным матэрыялам з'яўляецца кніга ў тыпавым афармленні аб'ёмным 8 - 30 старонак. Варта звярнуць увагу і на іншыя параметры: велічыня шрыфта павінна быць не менш 4,5 мм; папера белая, шчыльная; поля павінны складаць 40 - 50% плошчы старонкі; у кнізе павінна бать шмат ілюстрацый. Якія займаюць 75% старонкі; даўжыня радка - 80 - 126 мм, не больш. Выкананне гэтых умоў звязана з гігіенічнымі патрабаваннямі, што прад'яўляюцца да працэсу чытання.

На кожным уроку арганізуецца рэкамендацыя карысных кніг. Формы рэкамендацый разнастайныя: і абмен думкамі, і прамая рэкамендацыя настаўніка з паказам рэкамендаванай кнігі, і невялікія выставы ў класе - тэматычныя або аўтарскія, і чытанне ўрыўка з рэкамендаванай кнігі, здольнага зацікавіць вучняў, і паказ ілюстрацый.

На кожным уроку дзеці чытаюць апавяданне, аповесць, казку, верш; чытаюць твор цалкам, калі ён не вяліки па аб'ёму; чытаюць запар на 2 - 3 ўроках або чытаюць ўрыўкі з кнігі, якую чытае ўвесь клас (або з некалькіх кніг). Часцей за ўсё чытаюць услых, але выкарыстоўваецца таксама і ціхае чытанне, інсцэніраванне, чытанне па ролях.

На кожным уроку маюць месца элементы аналізу прачытанага твора - не толькі ў форме гутаркі (адказы на пытанні настаўніка), але і пераважныя ў форме вольных выказванняў. Пытанне ў апошнім выпадку становіцца ў агульным выглядзе: «Што ты можаш сказаць пра гэтую кнігу?» або «Што табе асабліва ў ёй спадабалася?»Слоўнікавая праца:

 • тлумачыць цяжкія словы

 • звяртаецца ўвага вучняў на асабліва яркія, удалыя абароты гаворкі, якія варта запомніць

 • арыентуецца на спасылкі і зноскі ў нізе старонкі, заўвагі ў канцы кнігі

 • дзяленне слоў на склады і для пераносу

 • вызначэнне ўдарнага складу слова

Віды працы з тэкстам:

праца з тэкстам - карысны від работы, які дазваляе не толькі праверыць узровень разумення тэксту, але і уменне яго аналізаваць, развіваць цікавасць да чытання, авалодваць асэнсаваным чытаннем, развіваць эмацыйную спагадлівасць, разуменне духоўнай сутнасці твора • вызначаюць галоўную думку тэксту

 • даваць назву тэксту

 • вызначаюць паслядоўнасць падзей

 • лічаць колькасць прапаноў у тэксце

 • падбіраюць антонімы, сінонімы да слоў

 • вызначаюць параўнанне

 • чытанне твора і вызначэнне яго жанру

 • чытанне і пазначэнне незразумелых слоў

 • чытанне, знаходжанне ўрыўка да малюнка

 • чытанне і маляванне малюнка да прачытанага вершу

 • чытанне і маляванне вокладкі да апавядання, казкі

 • выразнае чытанне ўрыўка апавядання (вершы) па ўласным выбары

 • чытанне і ўстанаўленне, што праўдзіва, а што выдуманыя (для казкі)

 • чытанне па ролях

 • чытанне з выписыванием слоў на зададзеную тэму. Напрыклад, «зіма».


Асноўны этап навучання чытацкай самастойнасці

прыпадае на другі і трэці класы пачатковай школы, большасць відаў чытацкай дзейнасці дзеці ажыццяўляюць самастойна. Яны ў пазаўрочны час разглядаюць і чытаюць кнігі, прыносяць іх у клас для публічнай справаздачы, распавядаюць пра іх, выбарачна чытаюць з кніг патрэбныя ўрыўкі. На асноўным этапе чытач малодшага школьнага ўзросту ў поўнай меры карыстаецца метадам чытання-разгледжвання для выбару і самастойнага чытання кніг.Мэта навучання: замацаванне пазнавальнага цікавасці да кнігі, фарміраванне навыку хатняга чытання, пашырэнне чытацкага кругагляду дзяцей

Дзеянні настаўніка на асноўным этапе:

 • кіраўніцтва працэсам самастойнага дзіцячага чытання, падчас якога выхоўваецца чытацкая самастойнасць.

 • накіроўвае дзейнасць навучэнцаў па выбары кніг для хатняга чытання

 • даваць ускладненыя заданні: напрыклад, не толькі пазнаёміцца з апавяданнямі нейкага аўтара, але і даведацца з кніг аб яго жыцці

 • стварыць тэматычную картатэку

 • сачыць, запамінаць новыя кнігі.

Арганізацыя працы на асноўным этапе:

 • экскурсіі і заняткі ў школьнай і раённай бібліятэцы

 • прыцягваецца руская класічная, сучасная і замежная дзіцячая кніга; мастацкая, навукова-пазнавальная, даведачная для малодшага школьнага ўзросту - усіх відаў і тыпаў; дзіцячы перыядычны друк

 • вядучая роля належыць дзецям

 • дзеці самастойна ажыццяўляюць адбор кніг і іх чытанне па тэме ўрока

 • выданне рукапіснага часопіса або вядзенне калектыўнага чытацкага дзённіка.

Да канца асноўнага этапу навучання працы з дзіцячай кнігай дзеці павінны умець:

 • ставіць для сябе мэта звароту да кніг;

 • звяртацца да бібліятэчна-біяграфічнай дапамогі;

 • перагледзець як мага больш кніг, перш чым выбраць кнігу для чытання;

 • вылучыць для сябе знешнія паказчыкі зместу кнігі;

 • усведамляць змест абранай кнігі, максімальна выкарыстоўваючы свае чытацкія магчымасці;

 • выбраць кнігу, якая найбольш поўна адпавядае пастаўленай тэме;

 • выконваць пры самастойнай працы з кнігай правілы гігіены чытання

Віды працы:

- дыскусія;

- калектыўнае чытанне;

- гутарка;

- спаборніцтва чытальнікаў;

- рэклама кніг;

- літаратурнае свята;

- літаратурная гульня;

- бібліятэчная гадзіна;

- літаратурная гасцёўня;

- гадзіна «ціхага чытання».
Заключны этап навучання чытацкай самастойнасці

Заключны этап – гэта этап фарміравання ў дзяцей чытацкіх пераваг і інтарэсаў на базе атрыманых за гады навучання ведаў аб кнігах і ўменняў з імі самастойна дзейнічаць.Мэта навучання: гранічна пашырыць чытацкі кругагляд дзяцей, на фарміраванне навыку аналізу і ацэнкі зместу кнігі

Дзеянні настаўніка на заключным этапе:

 • праца над павелічэннем тэхнікі чытання

 • развіцце творчага мыслення

 • ствараць праблемна-пошукавыя сітуацыі

 • выкарыстоўваць прыём вуснага слоўнага малявання

 • арганізоўваць слоўнікавую работу: выкарыстоўваць разнастайныя прыёмы тлумачэння значэння новых слоў, тлумачыць значэнні слоў з дапамогай паказу прадметаў, навучальных малюнкаў, працаваць з сінонімамі і антонімамі, прыказкамі і загадкамі, самастойны пошук незнаёмых слоў у тлумачальным слоўніку

Арганізацыя працы на асноўным этапе:

 • дыскусіі;

 • дыспуты;

 • літаратурныя святы;

 • сустрэчы з цікавымі людзьмі,

 • конкурсы сачыненняў на зададзеную тэму,

 • праекты. Напрыклад: «Самая старая кніга ў маёй сям'і»

 • стварэнне маляваных «дыяфільмаў»

 • даследчая дзейнасць

 • творчыя працы. Напрыклад: стварыць такую рэкламу, каб у аднакласнікаў ўзнікла жаданне прачытаць кнігу ад скарынкі да скарынкі.


Сувязь школы з бацькамі ў пытанні выхавання цікавасці да чытання

Працэс фарміравання чытацкай кампетэнтнасці ў малодшых класах будзе дзейсным толькі пры ўмове мэтанакіраванага і сістэматычнага ўзаемадзеяння педагога, школьнікаў і бацькоў. Да бацькоўскіх сходаў, прысвечаных пытанням дзіцячага чытання, арганізоўваць кніжныя выставы.

Неабходна перадаць вопыт асобаснага чытання саміх бацькоў - гэта фактар больш магутны, чым якой-небудзь іншы, ён здольны адкрыць дзіцяці шлях да кнігі, абумовіць радасную матывацыю чытання.

Памятка для бацькоў:

1. Нічога не рабіце за дзіця з таго, што ён можа і ўмее рабіць сам.

2. Выхоўвайце чытача асабістым прыкладам.

3. Не прымушайце дзіця чытаць гвалтоўна, зацікаўце яго чытаннем, падбіраючы кнігі, якія маглі б чым-то яго прыцягнуць.

4. Можна купіць школьніку аўдыёкніжку па творах рускіх класікаў, можна знайсці і паказаць годны фільм, зняты па класіцы, а потым папрасіць прачытаць кнігу. Абмяркуйце адрозненні.

5. Прывучыць дзіця значэнне любога незнаёмага словы глядзець у слоўніку.

6. Сумеснае чытанне кніг, пераказ прачытанага адзін аднаму і міжволі ўзнікае пры гэтым абмен думкамі – натуральны шлях чытацкага зносін у сям'і.

7. Ўспамінайце любімыя кнігі свайго дзяцінства, як бы распальваючы апетыт да важных для кожнага чалавека кніг. Пераглядаць кнігі з уласнай бібліятэкі з удзелам дзяцей. Аб кнігах любімых расказвайце з захапленнем.

8. Даручыце школьніку скласці каталог хатніх кніг.

9. Пракантралюйце, каб у дарогу была ўзятая цікавая кніга.

10. Калі юны чытач захапіўся якой-небудзь тэмай, подкіньце патрэбную літаратуру. Паклапаціцеся пра тое, каб у рукі дзіцяці траплялі сапраўды добрыя кнігі.

11. Пераканайце школьніка запісацца ў гарадскую бібліятэку і наведваць яе не радзей двух разоў у месяц. Таксама настаўнік з задавальненнем парэкамендуе цікавыя кнігі.


Фарміраванне самастойнай чытацкай дзейнасці не можа быць спантанным, імгненным. Гэта карпатлівая штодзённая праца. Кожны настаўнік павінен быць цярплівы, паслядоўны, патрабавальны і гнуткі, інакш усе яго намаганні не прывядуць да станоўчага выніку. Час не стаіць на месцы і роля кампутара і тэлевізара ў атрыманні інфармацыі, ўспрымання навакольнага свету, з кожным днём становіцца ўсё важней. Але чытанне застаецца адным з спосабаў інтэлектуальнага развіцця асобы дзіцяці. Толькі яно дае магчымасць дзіцяці больш глыбока і дакладна ўспрымаць, разумець і прымаць навакольны свет, знаходзіць сваё месца ў ім і рабіць сваё жыццё духоўна багатай.

Чытацкая самастойнасць - гэта асобаснае ўласцівасць, якое характарызуецца наяўнасцю ў чытача матываў, якія падахвочваюць яго звяртацца ў свет кніг, і сістэмы ведаў, уменняў, навыкаў, якія даюць магчымасць з найменшай выдаткам сіл і часу рэалізоўваць якія ўзніклі запыты ў адпаведнасці з асабістай і грамадскай неабходнасцю.

Дакладнае выкананне патрабаванняў праграмы дазваляе настаўніку паслядоўна і ўпэўнена весці навучэнцаў па этапах навучання да вызначанай мэты, а галоўнай мэтай заняткаў па чытанню з'яўляецца фарміраванне ў кожнага дзіцяці асабістай здольнасці і патрэбы ў самастойным ініцыятыўным чытанні, г. зн. у чытанні па ўласным побуждению і па агульнапрынятым правілах. Такая здольнасць і патрэба пры новай сістэме навучання развіваецца ў дзяцей паступова, але абавязкова з першага класа.

Далучэнне малодшых школьнікаў да мастацкай літаратуры як да мастацтва, развіццё вучняў сродкамі мастацкай літаратуры - адна з важных і складаных праблем сучаснай школы.Спіс літаратуры:

 1. Ладанаў І. Д., Разанава В. А. Практычны дапаможнік з практыкаваннямі «Тэхніка хуткага чытання»/ І. Д. Ладанов, А. А. Разанава – М.: Асвета, 1998.– 135с.

 2. Быстроў М. «Праца цяжкая, але вельмі патрэбная»/ Весці “Тропарево-Никулино” - 2006 - № 3(23), сакавік – С. 10-14.

 3. Данілаў І. В. Сістэма практыкаванняў: Развіццё навыкаў вучэбнай дзейнасці малодшых школьнікаў - 2009

 4. Г. П. Вароніна Чытаем хутка і ўважліва. Якасць чытання малодшых школьнікаў/ М.: Фенікс, 2013

 5. Калініна Наталля, Святлана Прохарава Вучэбная самастойнасць малодшага школьніка. Дыягностыка і развіццё. Мн.: Генезіс, 2008

 6. http://www.syktyvdincbs.ru/page/menju_sleva.tsentralnaya_detskaya_biblioteka.roditelyam_o_detskom_chtenii/

 7. http://pedsovet.su/

 8. http://nsportal.ru/

 9. http://ya-uchitel.ru/
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка