Даст (Прыродазнаўчыя навукі)Дата канвертавання02.05.2017
Памер204.74 Kb.
#9040

БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.

БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.

BSEU. Belarus State Economic University. Library.

http://www.bseu.by elib@bseu.by


Бібліятэка БДЭУ

БЮЛЕТЭНЬ новых паступленняў

выпуск 29 (259)

19.09.2011

Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра літаратуру, ДАСТы і электронныя вучэбна-метадычныя выданні, якія паступілі на працягу тыдня ў бібліятэку.

Выпуск змяшчае інфармацыю аб 99 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка - 25 назваў, тэхніка. ДАСТы - 40, ДАСТы (Сельская і лясная гаспадарка) – 8, права - 6, мовазнаўства – 4 і інш. Электронныя вучэбна-метадычныя выданні (3 назвы) размешчаны ў алфавітным парадку.

Кожны бібліяграфічны запіс складаецца з набору элементаў (шыфр, бібліяграфічнае апісанне, сігла), якія неабходна паказваць у чытацкім патрабаванні пры заказе выданняў ў бібліятэцы.

Выберыце патрэбны раздзел:


ДАСТ (Прыродазнаўчыя навукі) 2

Тэхніка. ДАСТы 3

ДАСТы (Сельская і лясная гаспадарка) 9

Гісторыя 10

Эканоміка 11

Палітыка 15

Права 15

Мовазнаўства 16

Рэлігія 17

Псіхалогія 17Электронныя вучэбна-метадычныя выданні 17ДАСТ (Прыродазнаўчыя навукі)
г6112
СТБ 1458-2004.
   Экологический знак соответствия. Форма, размеры и технические требования = Экалагічны знак адпаведнасці. Форма, размеры і тэхнічныя патрабаванні / Центр междунар. экол. проектов, сертификации и аудита "Экологияинвест" Минприроды. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2 (ИУ ТНПА. 2006. № 8 ; ИУ ТНПА. 2011. № 1). - Введ. 2004-10-01. - Минск : Госстандарт, 2011. - III, 8 с. : ил. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 8. - Б. ц.
Сигла: к;

Тэхніка. ДАСТы
30
Г 934
Гугелев, А.В.
   Стандартизация, метрология и сертификация : учебное пособие / А. В. Гугелев. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2011. - 270, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-394-01211-2 : 43680 р.
Сигла: ч;30
М 91
Муравина, И.В.
   Основы товароведения : учебное пособие для образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования / И. В. Муравина. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 222, [1] с. - (Начальное профессиональное образование. Подготовка служащих) (Федеральный комплект учебников). - Библиогр.: с. 221. - ISBN 978-5-7695-7491-7 : 91920 р.
Сигла: ф;36
М 353
Матюхина, З.П.
   Товароведение пищевых продуктов : учебник для использования в учеб. процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования / З. П. Матюхина. - 2-е изд., доп. - Москва : Академия, 2010. - 332, [1] с., [8] л. ил. : ил. - (Начальное профессиональное образование. Повар, кондитер). - Библиогр.: с. 330. - ISBN 978-5-7695-7525-9 : 174720 р.
Сигла: ф;37.27
Ч-572
Чечик, А.М.
   Товароведение и экспертиза товаров культурно-бытового назначения : учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. по спец. "Товароведение и экспертиза товаров" / А. М. Чечик. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2011. - 534, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-394-01231-0 : 71520 р.
Сигла: ф;г6083
СТБ1122-2010.
   Напитки слабоалкогольные. Общие технические условия = Напіткі слабаалкагольныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы / [Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по продовольствию, Белгоспищепром]. - Переизд. май 2011 г. с Изм. 1 (ИУ ТНПА. 2011. № 2). - Взамен СТБ 1122-98 ; введ. 2011-01-01. - Минск : Госстандарт, 2011. - III, 13 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 13 (8 назв.). - Б. ц.
Сигла: к;г6085
ГОСТ 21205-83.
   Кислота винная пищевая. Технические условия = Кіслата вінная харчовая. Тэхнічныя ўмовы / [М-во пищевой пром-сти СССР]. - Переизд. март 2011 г. с Изм. 1 (ИУС. 1988. № 9). - Взамен ГОСТ 21205-75 ; введ. 01.01.84. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 15 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6086
ГОСТ 28408-89.
   Тали ручные и кошки. Общие технические условия = Талі ручныя і кошкі / [М-во тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР]. - Переизд. июнь 2011 г. с Изм. 1 (ИУС. 1992. № 3). - Взамен ГОСТ 47-63, ГОСТ 2799-75 ; введ. 01.07.90. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 12 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6094
ГОСТ 23170-78.
   Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования = Упакоўка для вырабаў машынабудавання. Агульныя патрабаванні / [Гос. ком. СССР по материально-техническому снабжению]. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2 (ИУС. 1985. № 10 ; ИУС. 1989. № 5). - Введ. 01.07.80. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 6 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6095
ГОСТ 21722-84.
   Шафран. Технические условия = Шафран. Тэхнічныя ўмовы. - Переизд. март 2011 г. - Введ. 01.07.1986. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 3 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6096
ГОСТ 21567-76.
   Трава майорана = Трава маярану. - Переизд. март 2011 г. - Введ. 01.07.77. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 2 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6097
ГОСТ 18315-78.
   Анис. Промышленное сырье. Требования при заготовках. Технические условия = Аніс. Прамысловая сыравіна. Патрабаванні пры нарыхтоўках. Тэхнічныя ўмовы. - Переизд. март 2011 г. - Введ. 01.07.1979. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 2 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6098
ГОСТ 18077-72.
   Консервы. Соусы фруктовые. Технические условия = Кансервы. Соусы фруктовыя. Тэхнічныя ўмовы / [Молдавский НИИ пищевой пром-сти]. - Переизд. март 2011 г. с Изм. 1, 2, 3 (ИУС. 1977. № 9 ; ИУС. 1984. № 7 ; ИУС. 1991. № 10), Поправкой (ИУС РБ. 1999. № 5). - Введ. 01.01.74. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 8 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6099
ГОСТ 5631-79.
   Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия = Лак БТ-577 і фарба БТ-177 / [М-во хим. пром-сти СССР]. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2 (ИУС. 1984. № 10 ; ИУС. 1989. № 6), Поправкой (ИУС РБ. 2002. № 4). - Взамен ГОСТ 5631-70 ; введ. 01.01.80. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 5 с. - (Госстандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6100
ГОСТ 12.2.003-91.
   Оборудование производственное. Общие требования безопасности = Абсталяванне вытворчае. Агульныя патрабаванні бяспекі / [Гос. ком. СССР по управлению качеством продукции и стандартам, Совет Всеобщ. Конфедерации Проф. Союзов СССР]. - Переизд. апрель 2011 г. - Взамен ГОСТ 12.2.003-74 ; введ. 01.01.92. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 9 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь) (Система стандартов безопасности труда). - Б. ц.
Сигла: к;г6101
ГОСТ 20460-75.
   Фенхель. Промышленное сырье = Фенхель. Прамысловая сыравіна. - Переизд. март 2011 г. - Введ. 01.08.75. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 2 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6102
ГОСТ 1820-2001.
   Спички. Технические условия = Запалкі. Тэхнічныя ўмовы. - Переизд. июнь 2011 г. с Изм. 1 BY, 12 BY (ИУ ТНПА. 2007. № 11 ; ИУ ТНПА. 2010. № 2). - Взамен ГОСТ 1820-85 ; введ. 2003-03-01. - Минск : Госстандарт, 2011. - III, 8 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6103
ГОСТ 28371-89.
   Обувь. Определение сортности = Абутак. Вызначэнне сортнасці / Гос. ком. легкой пром-сти при Госплане СССР. - Переизд. июнь 2011 г. - Взамен ГОСТ 179-74 в части пп. 2.56, 2.57; ГОСТ 19116-73 в части пп. 2.44, 2.45; ГОСТ 26166-84 в части п. 2.16 ; введ. 01.07.91. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 3 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6104
ГОСТ 28105-89.
   Мебель корпусная и столы. Методы испытаний выдвижных ящиков и полуящиков = Мэбля корпусная і сталы. Метады выпрабаванняў высоўных шуфляд і паўшуфляд / [М-во лесной пром-сти СССР]. - Переизд. июнь 2011 г. с Изм. 1 (ИУ ТНПА. 2007. № 4). - Взамен ОСТ 13-240-88 ; введ. 01.01.90. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 9 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6105
ГОСТ 28434-90.
   Краны-штабелеры мостовые. Общие технические условия = Краны-штабелеры маставыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы / [М-во тяжелого машиностроения СССР]. - Переизд. июнь 2011 г. - Введ. 01.01.91. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 19 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6106
ГОСТ 28461-90.
   Кожа искусственная одежная. Общие технические условия = Скура штучная адзежная. Агульныя тэхнічныя ўмовы / [Госкомлегпром СССР]. - Переизд. июнь 2011 г. - Взамен ОСТ 17-884-81, ОСТ 17-894-81 ; введ. 01.07.91. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 6 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6107
ГОСТ 28433-90.
   Краны-штабелеры стеллажные. Общие технические условия = Краны-штабелеры стэлажныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы / М-во тяжелого машиностроения СССР. - Переизд. июнь 2011 г. - Введ. 01.01.91. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 19 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6108
ГОСТ 27819-88.
   Яблоки свежие. Хранение в холодильных камерах = Яблыкі свежыя. Захоўванне ў халадзільных камерах / [Гос. агропром. ком. СССР]. - Переизд. июнь 2011 г. с Изм. 1 (ИУС РБ. 2000. № 4). - Введ. 01.01.91. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 13 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6109
СТБ 52.6.01-2011.
   Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости транспортных средств = Ацэнка вартасці аб'ектаў грамадзянскіх праў. Ацэнка вартасці транспартных сродкаў / БелНИЦзем. - Взамен СТБ 52.6.01-2010 ; введ. 2011-03-01. - Минск : Госстандарт, 2011. - III, 46 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 46 (8 назв.). - Б. ц.
Сигла: к;г6111
ТКП 1.0-2004 (04100).
   Правила разработки технических регламентов = Правілы распрацоўкі тэхнічных рэгламентаў / отдел стандартизации Госстандарта Респ. Беларусь. - Переизд. апрель 2011 с Изм. 1 (ИУ ТНПА. 2011. № 1). - Введ. 2005-01-01. - Минск : Госстандарт, 2011. - III, 18 с. - (Технический кодекс установившейся практики) (Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 18 (5 назв.). - Б. ц.
Сигла: к;г6114
ГОСТ 17262.1-2009.
   Кадмий. Метод спектрального определения меди, никеля, свинца и таллия = Кадмій. Метад спектрального вызначэння медзі, нікелю, свінцу і талію. - Взамен ГОСТ 17262.1-78 ; введ. 2011-07-01. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 11 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 10 (8 назв.). - Б. ц.
Сигла: к;г6118
ТКП 1.3-2010 (03220).
   Правила разработки технических условий = Правілы распрацоўкі тэхнічных умоў / управ. тех. нормирования и стандартизации Госстандарта Респ. Беларусь. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2 (ИУ ТНПА. 2010. № 7 ; ИУ ТНПА. 2011. № 1). - Взамен ТКП 1.3-2004 (04100) ; введ. 2010-09-01. - Минск : Госстандарт, 2011. - III, 10 с. - (Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь) (Технический кодекс установившейся практики). - Библиогр.: с. 10 (5 назв.). - Б. ц.
Сигла: к;г6120
ТКП 1.1-2004 (04100).
   Правила разработки технических кодексов установившейся практики = Правілы распрацоўкі тэхнічных кодэксаў усталяванай практыкі / Отдел стандартизации Госстандарта Респ. Беларусь. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1 (ИУ ТНПА. 2011. № 1). - Введ. 2005-01-01. - Минск : Госстандарт, 2011. - III, 17 с. - (Технический кодекс установившейся практики) (Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 17 (3 назв.). - Б. ц.
Сигла: к;г6121
ГОСТ 14047.3-2009.
   Концентраты свинцовые. Методы определения золота и серебра = Канцэнтраты свінцовыя. Метады вызначэння золата і срэбра. - Взамен ГОСТ 14047.3-81 ; введ. 2011-07-01. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 20 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 19 (9 назв.). - Б. ц.
Сигла: к;г6123
ГОСТ 14047.2-2009.
   Концентраты свинцовые. Полярографические, титриметрические и атомно-абсорбционный методы определения меди и цинка = Канцэнтраты свінцовыя. Паляраграфічныя, тытрыметрычныя і атамна-абсарбцыйны метады вызначэння медзі і цынку. - Взамен ГОСТ 14047.2-78 ; введ. 2011-07-01. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 21 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 20 (7 назв.). - Б. ц.
Сигла: к;г6125
ГОСТ 27558-87.
   Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста = Мука і вотруб'е. Метады вызначэння колеру, паху, смаку і хрусту / М-во хлебопродуктов СССР. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1 (ИУС. 1990. № 1). - Взамен ГОСТ 9404-60 в части пп. 25-29 ; введ. 01.01.89. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 3 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6126
ГОСТ 27572-87.
   Яблоки свежие для промышленной переработки. Технические условия = Яблыкі свежыя для прамысловай перапрацоўкі. Тэхнічныя ўмовы / Гос. агропром. комитет СССР. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2 (ИУС. 1989. № 11 ; ИУС. 1990. № 12), Поправкой (ИУС РБ. 1999. № 5). - Взамен ГОСТ 16720-70 и ГОСТ 21122-75 в части промышленной переработки ; введ. 01.07.89. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 6 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6127
ГОСТ 27668-88.
   Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб = Мука і вотруб'е. Прыёмка і метады адбору проб / М-во хлебопродуктов СССР. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2 (ИУС. 1990. № 1 ; ИУС РБ. 1995. № 4). - Взамен ГОСТ 9404-60 (разд. I, II, пункты 1-24) ; введ. 01.07.89. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 5 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6129
ГОСТ 27494-87.
   Мука и отруби. Методы определения зольности = Мука і вотруб'е. Метады вызначэння зольнасці / М-во хлебопродуктов СССР. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1 (ИУС. 1990. № 1). - Взамен ГОСТ 9404-60 в части пп. 67-70 ; введ. 01.01.89. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 4 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6130
ГОСТ 27493-87.
   Мука и отруби. Метод определения кислотности по болтушке = Мука і вотруб'е. Метад вызначэння кіслотнасці па баўтушцы / М-во хлебопродуктов СССР. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1 (ИУС. 1990. № 1). - Взамен ГОСТ 9404-60 в части п. 66 ; введ. 01.01.89. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 3 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6131
ГОСТ 27166-86.
   Лук репчатый свежий реализуемый. Технические условия = Цыбуля рэпчатая свежая, якая рэалізуецца / Госагропром СССР. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2 BY (ИУС. 1991. № 3 ; ИУ ТНПА. 2010. № 6), Поправками (ИУС РБ. 1999. № 5, ИУС РБ. 2001. № 5). - Введ. 01.07.88. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 5 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6132
ГОСТ 27001-86.
   Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения консервантов = Ікра і прэсервы з рыбы і морапрадуктаў. Метады вызначэння кансервантаў / М-во рыбного хоз-ва СССР. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1 (ИУС. 1990. № 6). - Взамен ГОСТ 5431-50, кроме разд. 2-4 ; введ. 01.01.88. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 7 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6133
ГОСТ 24881-81.
   Тмин. Промышленное сырье. Требования при заготовках. Технические условия = Кмен. Прамысловая сыравіна. Патрабаванні пры нарыхтоўках. - Переизд. март 2011 г. с Изм. 1 (ИУС. 1987. № 2). - Введ. 01.07.1982. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 3 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6135
СТБ 934-93.
   Сладости сахарные. Общие технические условия = Прысмакі цукровыя. Агульныя тэхнічныя ўмовы / М-во хлебопродуктов Респ. Беларусь. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2, 3, 4 (ИУС РБ. 1998. № 5 ; ИУС РБ. 2003. № 6 ; ИУ ТНПА. 2007. № 2 ; ИУ ТНПА. 2011. № 1), Поправкой (ИУС РБ. 1999. № 5). - Введ. 1994-04-01. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 10 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 10 (4 назв.). - Б. ц.
Сигла: к;г6136
СТБ 1009-96.
   Хлеб из пшеничной муки. Общие технические условия = Хлеб з пшанічнай мукі. Агульныя тэхнічныя ўмовы / Белтехнохлеб, М-во сел. хоз-ва Респ. Беларусь. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2, 3, 4 (ИУС РБ. 1998. № 1 ; ИУС РБ. 2001. № 3 ; ИУ ТНПА. 2006. № 6 ; ИУ ТНПА. 2011. № 1), Поправками (ИУС РБ. 1999. № 5, ИУ ТНПА. 2011. № 3). - Взамен ГОСТ 28808-90 ; введ. 1996-10-01. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 12 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 12 (3 назв.). - Б. ц.
Сигла: к;г6137
ГОСТ 27569-87.
   Чеснок свежий реализуемый. Технические условия = Часнок свежы, які рэалізуецца. Тэхнічныя ўмовы / Гос. агропром. ком. СССР. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1 (ИУС. 1991. № 3), Поправкой (ИУС РБ. 1999. № 5). - Взамен ГОСТ 7977-67 в части реализации ; введ. 01.01.89. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 5 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;

ДАСТы (Сельская і лясная гаспадарка)
г6087
ГОСТ 24596.8-81.
   Фосфаты кормовые. Методы определения мышьяка = Фасфаты кармавыя. Метады вызначэння мыш'яку / [М-во хим. пром-сти СССР]. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2 (ИУС. 1986. № 5 ; ИУС. 1991. № 3). - Введ. 01.01.82. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 6 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6088
ГОСТ 24596.7-81.
   Фосфаты кормовые. Методы определения фтора = Фасфаты кармавыя. Метады вызначэння фтору / [М-во хим. пром-сти СССР]. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2 (ИУС. 1986. № 5 ; ИУС. 1991. № 3). - Введ. 01.01.82. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 5 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6089
ГОСТ 24596.5-81.
   Фосфаты кормовые. Метод определения pH раствора или суспензии = Фасфаты кармавыя. Метад вызначэння pH раствору альбо суспензіі / [М-во хим. пром-сти СССР]. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2 (ИУС. 1986. № 5 ; ИУС. 1991. № 3). - Введ. 01.01.82. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 2 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6090
ГОСТ 24596.4-81.
   Фосфаты кормовые. Методы определения кальция = Фасфаты кармавыя. Метады вызначэння кальцыю / [М-во хим. пром-сти СССР]. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2 (ИУС. 1986. № 5 ; ИУС. 1991. № 3). - Введ. 01.01.82. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 3 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6092
ГОСТ 24596.2-81.
   Фосфаты кормовые. Методы определения фосфора = Фасфаты кармавыя. Метады вызначэння фосфару / [М-во хим. пром-сти СССР]. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2 (ИУС. 1986. № 5 ; ИУС. 1991. № 3). - Введ. 01.01.82. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 6 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6093
ГОСТ 24596.0-81.
   Фосфаты кормовые. Общие требования к методам анализа = Фасфаты кармавыя. Агульныя патрабаванні да метадаў аналізу / [М-во хим. пром-сти СССР]. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2 (ИУС. 1986. № 5 ; ИУС. 1991. № 3). - Введ. 01.01.82. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 2 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6128
ГОСТ 24596.9-81.
   Фосфаты кормовые. Методы определения свинца = Фасфаты кармавыя. Метады вызначэння свінцу / М-во хим. пром-сти СССР. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1, 2 (ИУС. 1986. № 5 ; ИУС. 1991. № 3). - Введ. 01.01.82. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 5 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;г6134
ГОСТ 28178-89.
   Дрожжи кормовые. Методы испытаний = Дрожджы кармавыя. Метады выпрабаванняў / М-во мед. и микробиологической пром-сти СССР. - Переизд. апрель 2011 г. с Изм. 1 (ИУС. 1991. № 1991). - Введ. 01.07.90. - Минск : Госстандарт, 2011. - II, 51 с. : ил. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Б. ц.
Сигла: к;

Гісторыя
63.3(4Беи)
Б 129
Бабятынскі, К.
   Ад Смаленску да Вільні. Вайна Рэчы Паспалітай з Масковіяй (1654-1655 гг.) / К. Бабятынскі ; [пераклад: А. Кузьміча]. - Вільня : Інстытут беларусістыкі ; Беласток : Беларускае гістарычнае таварыства, 2011. - 171 с. : іл. - Бібліягр.: с. 165-171 і ў падрадковых заўвагах. - Асобная адбітка з № 7-8 часопіса "ARCHE" за 2008 г. - 32500 р. - ISSN 1392-9682.
Сигла: н;63.3(4Беи)
К 713
Косман, М.
   З гісторыі і культуры Вялікага Княства Літоўскага / М. Косман ; [укладанне Г. Сагановіча] ; пер. з пол. [С. Ішчанкі і інш.]. - Мінск : Медысонт, 2010. - 446 с. - (Бібліятэка часопіса "Беларускі Гістарычны Агляд"). - Бібліягр.: с. 423-443 (135 назв.) і ў падрад. заўвагах. - ISBN 978-985-6887-60-7 : 24400 р.
Сигла: н;63.3(4Беи)
К 979
К'яры, Б.
   Штодзённасць за лініяй фронту. Акупацыя, калабарацыя і супраціў у Беларусі (1941-1944 г.) / Б. К'яры ; [пер. з ням. Л. Баршчэўскага ; навуковы рэд. Г. Сагановіч]. - 2-е выд., папраўленае. - Мінск : [б. и.], 2008. - 389 с. : іл. - (Бібліятэка часопіса "Беларускі Гістарычны Агляд"). - Бібліягр.: с. 330-370 і ў падрадковых заўвагах. - Дадатковы тыт. ням. - ISBN 978-5272-20-6 : 32500 р.
Сигла: н;63.3(4Беи)
Л 278
Латышонак, А.
   Гісторыя Беларусі ад сярэдзіны XVIII ст. да пачатку XXI ст. : [пераклад] / А. Латышонак, Я. Мірановіч ; [навуковы рэд. А. Пашкевіч]. - Вільня : Інстытут беларусістыкі ; Беласток : Беларускае гістарычнае таварыства, 2010. - 368 с. : іл. - Бібліягр.: с. 365-368. - Выдана пры дапамозе Польскага інстытуту ў Менску. - ISBN 978-83-60436-07-1 : 24350 р.
Сигла: н;63.3(4Беи)
Л 52
   Летапісы і хронікі Беларусі. Сярэднявечча і раньнемадэрны час : тэматычны дадатак да № 9 часопіса "ARCHE" за 2009 г. ("Беларусь і Літва: 1000 год разам") / [укладальнік В. Варонін ; прадмова: В. Варонін, М. Улашчык]. - Мінск : Рэдакцыя часопісу "Архэ-Пачатак", 2010. - 902 с. - Бібліягр. ў падрад. заўвагах. - Частка тэксту на старажытнарускай і польскай мовах. - ISSN 1392-9682.
Сигла: н;63.3(4Беи)
М 369
Мацук, А.
   Барацьба магнацкіх груповак у ВКЛ (1717-1763 гг.) / А. Мацук. - Мінск : Медысонт, 2010. - 639 с. + 1асобны ліст карты. - Бібліягр.: с. 620-636 (222 назв.) і ў падрад. заўвагах. - Рэзюмэ на англійскай мове. - ISBN 978-985-6887-89-8 : 78200 р.
Сигла: н;63.3(4Беи)
Р 275
Рахуба, А.
   Вялікае Княства Літоўскае ў парламенцкай сістэме Рэчы Паспалітай 1569-1763 гг. / А. Рахуба ; пер. з пол. [М. Раманоўскага ; навуковы рэд. Г. Сагановіч]. - Мінск : Медысонт, 2008. - 423 с. - (Бібліятэка часопіса "Беларускі Гістарычны Агляд"). - Бібліягр.: с. 381-395 і ў канцы раздзелаў. - Дадатковы тыт. пол. - 40500 р.
Сигла: н;63.3(4Беи)
Т 885
Туронак, Ю.
   За кардонам Бацькаўшчыны : успаміны / Ю. Туронак. - Мінск : Медысонт, 2010. - 274, [1] с., [1] л. партр. : іл. - (Бібліятэка часопіса "Беларускі Гістарычны Агляд"). - Бібліягр.: с. 265-273. - ISBN 978-985-6963-02-8 : 20000 р.
Сигла: х;

Эканоміка
65.01
М 22
Мамаева, Л.Н.
   Институциональная экономика : курс лекций / Л. Н. Мамаева. - Москва : Дашков и К, 2011. - 318, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-394-01333-1 : 75480 р.
Сигла: ч;65.02
В 544
Витте, С.Ю.
   Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 годах / С. Ю. Витте ; предисл. Мст. П. Афанасьева. - Москва : Юрайт, 2011. - 628, [1] с. - (Антология экономической мысли). - ISBN 978-5-9916-0001-9 : 67105 р.
Сигла: н;65.053
А 169
Абрютина, М.С.
   Финансовый анализ : учебное пособие / М. С. Абрютина. - Москва : Дело и Сервис, 2011. - 187, [1] с. - Библиогр.: с. 181-182 (22 назв.). - ISBN 978-5-8018-0510-8 : 40800 р.
Сигла: в;65.261
У 678
   Упрощенная система налогообложения : нормативные правовые акты Республики Беларусь : [текст по сост. на 25.04.2011 г.]. - Минск : Дикта, 2011. - 91 с. - ISBN 978-985-494-598-9 : 7615 р.
Сигла: п; ч;65.262
П 609
   Порядок наличных расчетов и кассовых операций с 1 июля 2011 г. : нормативные правовые акты Республики Беларусь. - Минск : Дикта, 2011. - 62 с. - ISBN 978-985-494-604-7 : 7462 р.
Сигла: ф; ч;65.268
Д 632
   Доклад Стиглица. О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса : доклад Комиссии финансовых экспертов ООН / пер. с англ. Ю.М. Юмашева. - Москва : Международные отношения, 2010. - 324 с. - Парал. тит. англ. - ISBN 978-57133-1387-6 : 139200 р.
Сигла: в;65.290
О-753
   Основы оценки стоимости имущества : учебник для студентов, обучающихся по спец."Финансы и кредит" / [М.А. Федотов и др.] ; под ред. М.А. Федотовой,Т.В. Тазихиной ; ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации". - Москва : КноРус, 2011. - 271, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-406-00391-6 : 77400 р.
Сигла: в;65.291.2
А 439
Актянов, Д.В.
   Бонусные и опционные программы для топ-менеджеров. Порядок разработки : практическое пособие / Д. В. Актянов. - Москва : КноРус, 2010. - 149, [1] с. : ил. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-406-00057-4 : 50280 р.
Сигла: ч;65.291.2
К 687
Коротков, Э.М.
   Менеджмент : учебник по направлению и спец. "Менеджмент" / Э. М. Коротков ; Гос. ун-т управления. - Москва : Юрайт, 2011. - 640 с. : ил. - (Основы наук) (Учебно-методическое объединение рекомендует). - Библиогр.: с. 634-640 (123 назв.). - ISBN 978-5-9916-1055-1 : 118800 р.
Сигла: ч;65.291.2
М 502
   Менеджмент : учебно-практическое пособие : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экон. спец. / [А.В. Игнатьева и др.]. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 283 с. : ил. - (Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 281-282 (32 назв.). - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-9558-0168-1 (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-004312-8 (Инфра-М) : 39720 р.
Сигла: в;65.291.2
О-654
Орехов, С.А.
   Корпоративный менеджмент : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обуч. по спец. "Антикризисное управление" и др. экон. спец. / С. А. Орехов, В. А. Селезнев, Н. В. Тихомирова ; под общ. ред. С.А. Орехова. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2011. - 439 с. - Библиогр.: с. 430-439 и в конце гл. - ISBN 978-5-394-01247-1 : 87360 р.
Сигла: ч;65.291.2
С 302
Семенов, А.К.
   Основы менеджмента : учебник для студентов экономических вузов, обучающихся по спец. 080507 "Менеджмент организации" / А. К. Семенов, В. И. Набоков. - 7-е изд., перераб. и доп. - Минск : Дашков и К, 2010. - 575 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-394-00244-1 : 79440 р.
Сигла: в;65.291.2
Т 291
Тебекин, А.В.
   Менеджмент организации : учебник для студентов высших учебных заведений, обуч. по экон. спец. / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2011. - 418, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-406-00744-0 : 69720 р.
Сигла: в;65.291.2
Ш 379
Шевченко, Б.И.
   Международный менеджмент. Управление международной компанией : учебное пособие / Б. И. Шевченко ; [Федеральное агентство по образованию, Российский гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2010. - 674, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7281-1135-1 : 97080 р.
Сигла: в;65.291.2
Ш 579
Шилков, В.И.
   Стратегический менеджмент : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / В. И. Шилков. - Минск : Форум, 2011. - 302 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 294-300 (107 назв.). - ISBN 978-5-91134-255-5 : 72240 р.
Сигла: ч;65.291.3
Г 55
Глубокий, С.В.
   Маркетинг : справочное пособие для подготовки к экзаменам / С. В. Глубокий. - Минск : Попурри, 2010. - 32, [1] с. - ISBN 978-985-15-0980-1 : 20520 р.
Сигла: ф; ч;65.291.3
М 266
   Маркетинг : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экон. спец. / [Н.М. Кондратенко и др.] ; под общ. ред. Н.М. Кондратенко. - Москва : Юрайт, 2011. - 540 с. : ил. - (Основы наук) (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - Библиогр. в конце гл. - Авт. указаны на 7-й с. текста. - ISBN 978-5-9916-1026-1 : 97200 р.
Сигла: в;65.291.5
И 665
   Инновационная экономика (управленческий и маркетинговый аспекты) : [монография] / Д.И. Кокурин [и др.]. - Москва : Экономика, 2011. - 531, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-282-03107-2 : 196440 р.
Сигла: в;65.291.5
П 82
Просветов, Г.И.
   Управление инновациями: задачи и решения : учебно-практическое пособие / Г. И. Просветов. - Москва : Альфа-Пресс, 2010. - 206, [1] с. - Библиогр.: с. 202-203. - ISBN 978-5-94280-447-3 : 32160 р.
Сигла: в;65.291.5
Ю 916
Юсупов, Р.М.
   Инновационное развитие предприятий на основе использования нематериальных активов / Р. М. Юсупов, С. П. Гржибовский. - Москва : Экономика, 2011. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 152-157 (127 назв.). - ISBN 978-5-282-03100-3 : 72360 р.
Сигла: в; ч;65.298
В 603
   Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник : учебное пособие по дисциплине специализации спец. "Менеджмент организации" / [ Е.П. Темнышова и др.] ; под ред. И.Н. Иванова ; Гос. ун-т управления. - Москва : Инфра-М, 2011. - 159 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 292-293 (36 назв.). - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-16-003330-3 : 66840 р.
Сигла: н; ч;65.40
Д 874
Дыбская, В.В.
   Логистика складирования : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по спец. 080506 "Логистика и управление цепями поставок" / В. В. Дыбская. - Москва : Инфра-М, 2011. - 557, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 551-554 (55 назв.). - ISBN 978-5-16-003716-5 : 149920 р.
Сигла: в;65.9(4Беи)24
К 354
Кеник, К.И.
   Трудовая книжка. Заполняем правильно / К. И. Кеник. - Минск : [Профигруп], 2011. - 244 с. : ил. - (Приложение к журналу "Отдел кадров" ; № 6/2011). - ISSN 1817-6410.
Сигла: н;г6110
СТБ П ISO/IEC 17043-2010/2011.
   Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации = Ацэнка адпаведнасці. Асноўныя патрабаванні да правядзення праверкі кваліфікацыі : (ISO/IEC 17043:2010, IDT). - Введ. 2011-07-01 ; окончание действия 2013-07-01. - Минск : Госстандарт, 2011. - IV, 37 с. - (Предварительный государственный стандарт Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 35-36 (20 назв.). - Б. ц.
Сигла: к;г6116
СТБ 52.5.01-2011.
   Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности = Ацэнка вартасці аб'ектаў грамадзянскіх праў. Ацэнка вартасці аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці / Национальный центр интеллектуальной собственности, Гос. ком. по науке и технологиям Респ. Беларусь. - Взамен СТБ 52.5.01-2007 ; введ. 2011-03-01. - Минск : Госстандарт, 2011. - III, 17 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 17 (2 назв.). - Б. ц.
Сигла: к;

Палітыка
66
Д 687
Дорина, Е.Б.
   Организация государственного управления : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по спец. "Государственное управление" / Е. Б. Дорина. - Минск : БГЭУ, 2011. - 289 с. - Библиогр. в конце книги. - ISBN 978-985-484-769-6 : 16652 р.
Сигла: н; п; т; у; ч;

Права
67.401
Г 625
Голубь, О.В.
   Таможенные правоотношения с участием иностранного инвестора : монография / О. В. Голубь. - Москва : Юрлитинформ, 2011. - 157, [2] с. - Библиогр. в конце книги (282 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-93295-790-5 : 72480 р.
Сигла: п;67.404
З-402
   Защита прав потребителей финансовых услуг / [Ю. Б. Фогельсон и др.] ; отв. ред. Ю.Б. Фогельсон. - Москва : Норма : Инфра-М, 2010. - 367 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-91768-111-5 (Норма). - ISBN 978-5-16-004319-7 (Инфра-М) : 94200 р.
Сигла: п;67.404(4Беи)
О-116
   О защите прав потребителей : Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г № 90-З, в редакции от 8 июля 2008 г. № 366-З : в Закон с 8 июля 2008 г. изм. и доп. не вносились. - Минск : Дикта, 2011. - 59 с. - ISBN 978-985-494-574-3 : 7615 р.
Сигла: н; п; ф; ч;67.408
А 899
Арямов, А.А.
   Механизм уголовно-правовой защиты чести и достоинства / А. А. Арямов, В. С. Пономаренко. - Москва : Юрлитинформ, 2010. - 369, [1] с. - (Библиотека криминалиста : БК). - Библиогр.: с. 357-367 (187 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-93295-748-6 : 113280 р.
Сигла: п;67.51
Л 847
Лунеев, В.В.
   Курс мировой и российской криминологии : учебник. [В 2 т.]. Т. 2 : Особенная часть / В. В. Лунеев ; Российская акад. наук, Ин-т государства и права. - Москва : Юрайт, 2011. - 871, [1] с. : ил. - (Магистр). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-1374-3 : 243600 р.
Сигла: п;67.51
Л 847
Лунеев, В.В.
   Курс мировой и российской криминологии : учебник. [В 2 т.]. Т. 1 : Общая часть / В. В. Лунеев ; Российская акад. наук, Ин-т государства и права. - Москва : Юрайт, 2011. - 1002, [1] с. : ил. - (Магистр). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-0964-7 : 274200 р.
Сигла: п;

Мовазнаўства
81.47Исп
А 859
Арсуага-Герра, М.
   Испанский язык для современной предпринимательской деятельности. Продвинутый уровень = Espanol para Hombres de Negocio. Curso Avanzado : учебное пособие / М. Арсуага-Герра ; [под ред. М.С. Бройтман, Ноэми Арсуага Герра]. - Москва : Филоматис, 2011. - 416 с. - ISBN 978-5-98111-143-3 : 59040 р.
Сигла: и;81.47Исп
А 91
Астахова, Е.В.
   Испанский язык для дипломатов : учебное пособие : уровни В2-С1 / Е. В. Астахова ; Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Кафедра испанского языка. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : МГИМО-Университет, 2010. - 315, [2] с. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-9228-0622-0 : 224760 р.
Сигла: и;81.47Исп
П 58
Попова, Т.Г.
   Чтобы ты знал испанский язык = Para que sepas espanol : практический курс испанского языка : учебное пособие для студентов младших курсов, обучающихся по спец. напр. "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Т. Г. Попова ; [Российский ун-т дружбы народов]. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2009. - 289 с. : ил. - Библиогр.: с. 285. - ISBN 978-5-209-03315-8 : 78240 р.
Сигла: и;81.47Исп
П 58
Попова, Т.Г.
   Испанский для тебя = El Espanol para ti : учебник испанского языка для начинающих / Т. Г. Попова ; [Российский ун-т дружбы народов]. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2009. - 248, [1] с. : ил. - (Espanol). - ISBN 978-5-209-03305-9 : 69840 р.
Сигла: и;

Рэлігія
86
М 888
Мруз, М.
   Каталіцызм на паграніччы. Адносіны каталіцкай царквы да ўкраінскага і беларускага пытання ў Польшчы ў 1918-1925 г. / М. Мруз ; пер. з польскай [Я. Зеліньскага]. - Мінск : Медысонт, 2009. - 300 с. - (Бібліятэка часопіса "Беларускі Гістарычны Агляд"). - Бібліягр.: с. 279-292 і ў падрадковых заўвагах. - Дадатковы тыт. пол. - ISBN 978-985-6887-41-6 : 24300 р.
Сигла: н;

Псіхалогія
88
М 501
Менделевич, В.Д.
   Психология девиантного поведения : учебное пособие для вузов / В. Д. Менделевич. - Санкт-Петербург : Речь, 2008. - 443, [1] с. - (Современный учебник). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-9268-0387-X : 47640 р.
Сигла: н;88
П 863
   Психология для направления "Экономика" : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / [Е.А. Соловьева и др.] ; под ред. Е.А. Соловьевой, И.В. Троицкой. - Москва : Академия, 2011. - 251, [1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Экономика и управление) (Бакалавриат). - Библиогр. в конце гл. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-7695-6893-0 : 141720 р.
Сигла: ч;

Электронныя вучэбна-метадычныя выданні
Оскерко, В.С.

Компьютерные информационные технологии. В 3 ч. Ч. 2. Технологии баз данных и знаний (Практикум КИТ-2) для студентов, обуч. по экономическим специальностям [Электронный ресурс] / В.С. Оскерко, З.В. Пунчик. - Мн., 2010. - 207 с., 2 369 Кб. - Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Естественнонаучные\Компьютерные информационные технологии\

Рыкова, Л.М.

Монетарная политика и банковский надзор: курс лекций (в состав входят вопросы для подготовки к экзаменам, тренировочные тесты, ) [Электронный ресурс] / Л.М. Рыкова. - Мн., 2011. - 69 с., 377 Кб. - Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Факультеты\Факультет финансов и банковского дела\

Шафалович, А.А.

Социология права: учебная программа для студентов ФП ДФО 2 курс.спец. 1-24 01 02 Правоведение [Электронный ресурс] / А.А. Шафалович. - Мн., 2011. - 30 с., 242 Кб. - Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Факультеты\Факультет права\1-24 01 02 Правоведение\Каталог: bitstream -> edoc
edoc -> Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт»
edoc -> Семінар Агульная характарыстыка курса “Помнікі гісторыі і культуры”
edoc -> Планы семінарскіх заняткаў
edoc -> Эканамічныя сувязі беларусі ў 1917-1990 гг
edoc -> Планы семінарскіх заняткаў
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Бдэу – 80 год Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Закон Рэспублiкi Беларусь "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны"
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал