Даведка 9 клас 2017/ 2018 навучальнага года Усяго балаў 44 Заданне Максімальны бал — Ток, толь, хол, яр. Заданне 2
Дата канвертавання10.01.2018
Памер80.79 Kb.
Даведка 9 клас 2017/ 2018 навучальнага года Усяго балаў - 44

Заданне 1.Максімальны бал — 4.

Ток, толь, хол, яр.Заданне 2. Максімальны бал — 4.

Несяце, прадаеце, бераце, везяцеЗаданне 3. Максімальны бал — 3.

1. Прыход – бяссуфіксны (нульфіксальны)

2. Смеласць – суфіксальны

3. Дзесьці – постфіксальныЗаданне 4. Максімальная колькасць балаў — 5.

Руская мова

Беларуская мова

1. обращаться по адресу

звяртацца на адрас

2. разговаривать по телефону

гаварыць (размаўляць па тэлефоне)

3. по моему зову

на мой кліч

4. шутить над другом

жартаваць з сябра

5. извините меня

даруйце мне (прабачце мне)


Заданне 5. Максімальны бал — 4.

1.Двухсастаўны сказ, неразвіты. 2.Аднасастаўны, безасабовы. 3.Двухсастаўны, неразвіты. 4.Аднасастаўны, клічны.Заданне 6. Максімальны бал — 7.

1. Дарожак пратаптаных многа, ды кожны сваю выбірае.

2. Вочкі нібы васілёчкі.

3. Сёння шкло шырока выкарыстоўваецца як будаўнічы матэрыял.

4. Не на кожным дрэве нават птушкі садзяцца нанач на спачын.

5. Крыжадзюб, ці паўночны пугач, выводзіць птушанят зімой.

6. О зіма, тваёю казачнай красою ці ж можаш ты не захапіць!

7. Зноў сенажаці аснежаны і рэкі высланы гладкім памостам.Заданне 7. Максімальны бал — 6.

Фразеалагізм з памылкай

Нарматыўны варыянт фразеалагізма

Значэнне фразеалагізма

1. мянціць языка

языком

‘гаварыць упустую, пустасловіць’

2. набірацца сілоў

сілы (сіл)

‘адпачываць, сілкавацца’

3. перці на ражна

ражон

‘рызыкаваць беспадстаўна’

4. паварушыць мазгой

мазгамі

‘падумаць, паразважаць’

5. не дабраць ладамі

ладу

‘не разабрацца ў чым-небудзь, не здагадацца’

6. сэрца крывямі

абліваеццакрывёй (крывёю, кроўю)

‘невыносна цяжка, тужліва каму-небудзь, пачуццё спагады жалю, зазнанае кімсьці’


Заданне 8. Максімальны бал — 2.

г) імя, прозвішча і вучоная ступень.

Заданне 9. Максімальны бал — 9.

Празаічны, Уладзімір Караткевіч, Уладзімір Караткевіч, апавяданне; Аркадзь Куляшоў, балада; вершаваны, Кандрат Атраховіч, (алегорыя, увасабленне людзей праз жывёл, камічнасць сітуацыі, гумар, блізкасць мовы да гутарковай і іншай характарыстыкі выяўленчых сродкаў), не могуць лічыцца няправільнымі адказы, якія характарызуюць толькі змест і ідэю твора (высмейванне невуцтва, выкрыццё заганаў і да т.пДаведка 10 клас 2017/ 2018 навучальнага года Усяго балаў - 59

Заданне1. А4; Б1; В3; Г5; Д2. Максімальны бал — 5.
Заданне 2. Максімальны бал — 5.

Руская мова

Беларуская мова

1. создан по образцу

створаны на ўзор

2. печалиться по случаю

смуткаваць з прычыны, (з нагоды)

3. жить по соседству

жыць у суседстве

4. идти по самому берегу

ісці ўздоўж самага берага

5. обратиться за советом

звярнуцца па параду


Заданне 3. Максімальны бал - 6

 1. кан’юктура, В’етнам;

 2. асацыяцыя;

 3. радыёграма, вогнеўстойлівы, легкадумны.Заданне 4.Максімальны бал — 10.

1)Таленавіты імпрысарыа; 2) прыемны ўспамін; 3) жаночы туфлік; 4) доўгі цень; 5) байкальскі омуль; 6) зялёная таполя, 7) шэрая гусь, 8) дальні рэйс; 9) новы кед, 10) зялёнае ківі.Заданне 5. Максімальны бал — 5.

“хто-небудзь часта плача ці гатовы заплакаць”

вочы на мокрым месцы

“хто-небудзь вельмі схуднеў”

адны вочы засталіся

“бескарысліва, дарэмна, толькі з-за сімпатыі да каго-небудзь”

за прыгожыя вочы

“цвяроза ацэньваць сапраўднае становішча”

глядзець праўдзе ў вочы

“выражаць крайняе здзіўленне, недаўменне”

рабіць вялікія вочы


Заданне 6. Максімальны бал — 5.


 1. Рашуч-а –рашучы (суфіксальны)

 2. У-вушш-у – вуха (прыставачна-суфіксальны)

 3. Дзесьці – дзе (суфіксальны або постфіксальны)

 4. Там –сям – там, сям (складанне слоў)

 5. Загуста – густа (прыставачны)

Заданне 7. Максімальны бал — 9.


Характарыстыка

№ сказа

Няпоўны сказ

6, 10

Няпэўна-асабовы

5, 7, 8

Сказ з састаўным дзеяслоўным выказнікам

2

Сказ з састаўным іменным выказнікам

1, 3

Неразвіты сказ

9


Заданне 8. Максімальны бал — 6


 1. “Пінская шляхта”; Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч

 2. “Магіла льва”; нка Купала

 3. “Новая зямля”; Якуб Колас


Заданне 9. Максімальна 8 балаў, 1 бал за кожны правільны адказ.

Правільныя адказы: Егіпецкай, насення, жыццёвая, збожжа , з глебы, на прастор , (Максім) Багдановіч, санет, “Вянок”.


Даведка 11 клас 2017/ 2018 навучальнага года Усяго балаў - 49

Заданне 1. Максімальны бал — 6 (1бал за кожны правільны варыянт)

Слова па-руску

Слова па-беларуску

Якімі гукамі адрозніваюцца

Репа

рэпа

[р] - [ р]

Пирог

пірог

[к ] - [х]

улов

улоў

[Вв] -[ ў]

Заданне 2.Максімальны бал — 4 (1бал за кожны правільны варыянт)

1) у-дв-ух – два (прыставачна-суфіксальны)

2) там-сям – там, сям (складанне слоў)

3) за-густа – густа (прыставачны)4) зухават-а –зухаваты (суфіксальны)
Заданне 3. Максімальны бал — 6(1бал за кожнае правільнае слова)


1) падыходзіць як ліс

бясшумна;

2) ісці як качка

перавальваючыся;

3) хадзіць як слон (мядзведзь)

павольна, марудна, непаваротліва;

4) рушыў як мядзведзь (слон)

нязграбна, , няспрытна;

5) мяняць быка на індыка

дзейнічаць, рабіць неабдумана, неабачліва.

6) стрэляны верабей

вельмі вопытны, спрактыкаваны чалавек


Заданне 4. Максімальны бал — 6( 1бал за кожнае правільнае слова)


Дзеяслоў

Форма 2 асобы множнага ліку

Абвесны лад

Загадны лад

Пад’есці

Пад’ясце

Пад’ешце

Падпячы

падпечаце

Падпячыце

схамянуцца

Схаменяцеся

Схамяніцеся


Заданне 5. Максімальны бал — 6( 1бал за кожнае правільнае слова)

Назоўнік

Прыналежны прыметнік

Бацька

Бацькаў

Сястра

Сястрын

Зося

Зосін

Міхась

Міхасёў

Каваль

Кавалёў

Вавёрка

Вавёрчын

Заданне 6. Максімальны бал — 4 А2 Б1 В5 Г3

Заданне 7. Максімальны бал — 6( 1бал - за тып сказа, 0,5 –за сродак сувязі)

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмерлі!(Ф.Багушэвіч)

з даданай мэты, злучнік

Якая справа, такая і слава.(Прыказка)

з даданай выказнікавай, злучальнае слова

Ніякая навука не дае агню вачам і жывога румянцу шчокам, калі халодная душа дрэмле ў прамоўцы.(М.Кашанскі)

з даданай умовы, злучнік

Сапраўдным настаўнікам можа быць толькі чалавек, які самаахвярна аддае душэўныя багацці і веды людзям. (В.Вітка)

з даданай азначальнай, злучальнае слова

Заданне 8.Максімальны бал — 6

Адказ: А4, Б6, В1, Г2, Д3, Е5.Заданне 9. Максімальны бал — 5

Лаўрэат прэміі

За што ўганараваны

Максім Танк

за зборнік паэзіі “След бліскавіцы”, “Мой хлеб надзённы”

Кандрат Крапіва

за камедаю “Брама неўміручасці”

Раіса Баравікова

за кнігу паэзіі “Люстэрка для самотнай”

Язэп Семяжон

за пераклад паэмы М.Гусоўскага “Песня пра зубра”

Мікола Мятліцкі

за кнігу вершаў “ Бабчын: кніга жыцця”


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка