Экзаменацыйныя пытанні па сучаснай беларускай мове
Дата канвертавання20.03.2017
Памер34.95 Kb.
ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫЯ ПЫТАННІ

па сучаснай беларускай мове

(Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікаграфія. Фразеаграфія)

2010-2011 н.г.; 1 курс, спец. “Беларуская філалогія”

 1. Беларуская мова як найважнейшы элемент культуры, як фактар нацыянальнай самасвядомасці.

 2. Сучасная беларуская літаратурная мова: тэрмін і паняцце.

 3. Беларуская літаратурная мова і тэрытарыяльныя дыялекты.

 4. Сацыяльная і функцыянальная дыферэнцыяцыя беларускай нацыянальнай мовы.

 5. Паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яе развіцця.

 6. Беларуская мова як прадмет тыпалагічнай і генетычнай класіфікацыі.

 7. Прырода мовы, яе сутнасць і функцыі ў грамадстве. Беларуская мова і ідэалогія.

 8. Беларуская мова як аб’ект навуковага вывучэння.

 9. Асаблівасці функцыянавання беларускай мовы на сучасным этапе.

 10. Фанетычны ўзровень мовы. Прадмет, задачы курса фанетыкі. Практычнае значэнне фанетыкі. Сувязь з лінгвістычнымі і нелінгвістычнымі дысцыплінамі.

 11. Адметныя фанетычныя рысы беларускай мовы ў параўнанні з рускай мовай.

 12. Чляненне моўнай плыні. Асноўныя фанетычныя адзінкі.

 13. Гукі. Іх спецыфіка і аспекты вывучэння.

 14. Галосныя і зычныя гукі: артыкуляцыйныя, акустычныя і функцыянальныя адрозненні паміж імі.

 15. Карэляцыя цвёрдых – мяккіх зычных у беларускай мове.

 16. Карэляцыя звонкіх – глухіх зычных у беларускай мове.

 17. Карэляцыя шыпячых і свісцячых, выбухных і афрыкат.

 18. Артыкуляцыйная класіфікацыя зычных у сучаснай беларускай мове.

 19. Артыкуляцыйная класіфікацыя галосных у сучаснай беларускай мове.

 20. Артыкуляцыйная база сучаснай беларускай мовы.

 21. Гукавы сімвалізм. Алітэрацыя. Асананс.

 22. Гукавыя змены ў сучаснай беларускай літаратурнай мове.

 23. Камбінаторныя фанетычныя змены ў беларускай мове.

 24. Асіміляцыя і дысіміляцыя. Іх віды ў залежнасці ад напрамку, месца ўздзеяння гукаў, характару змен і выніку.

 25. Фанетычныя змены, заснаваныя на прынцыпах асіміляцыі і дысіміляцыі. Гістарычная абумоўленасць гэтых працэсаў.

 26. Пазіцыйныя чаргаванні зычных у беларускай мове.

 27. Пазіцыйныя чаргаванні галосных у беларускай мове.

 28. Гістарычныя чаргаванні зычных у сучаснай беларускай літаратурнай мове. Іх гістарычная абумоўленасць.

 29. Націск як суперсегментная адзінка: прырода, тыпы, пазіцыя ў слове, функцыі.

 30. Інтанацыя і яе функцыі. Тыпы і стылі вымаўлення.

 31. Прадмет і задачы арфаэпіі. Паняцце вымаўлення.

 32. Гісторыя фарміравання беларускай арфаэпіі.

 33. Арфаэпія зычных у моцных і слабых пазіцыях.

 34. Арфаэпія галосных у моцных і слабых пазіцыях.

 35. Арфаэпія галосных і зычных у словах іншамоўнага паходжання.

 36. Арфаэпічная варыянтнасць і яе прычыны. Стылі вымаўлення.

 37. Адхіленні ад літаратурнага вымаўлення, іх прычыны.

 38. Склад як вымаўленчая адзінка. Асноўныя тэорыі склада. Складападзел.

 39. Фаналогія як раздзел мовазнаўства. Сувязь з граматыкай. Асноўныя адзінкі фаналогіі.

 40. Гукі маўлення і гукі мовы. Паняцце фанемы. Функцыі фанем.

 41. Алафоны. Варыянты і варыяцыі фанемы. Архіфанема. Гіперфанема.

 42. Фаналагічная сістэма беларускай мовы. Асноўная і перыферыйная фаналагічныя падсістэмы.

 43. Фанема ў трактоўцы розных фаналагічных школ.

 44. Няпарныя па глухасці-звонкасці з пункту погляду фанетыкі і фаналогіі.

 45. Зацвярдзелыя зычныя з пункту погляду фанетыкі і фаналогіі.

 46. Падоўжаныя зычныя з пункту погляду фанетыкі і фаналогіі.

 47. Прыстаўныя зычныя і галосныя з пункту погляду фанетыкі і фаналогіі.

 48. Прадмет і задачы графікі. Гісторыя беларускай графікі.

 49. Прынцыпы беларускай графікі.

 50. Суадносіны паміж гукамі і літарамі ў беларускай мове.

 51. Функцыі раздзяляльных знакаў. Алфавіт. Нялітарныя графічныя сродкі сучаснай беларускай мовы.

 52. Арфаграфія, яе прадмет і задачы. Асноўныя тэрміны і паняцці. Сувязь з іншымі раздзеламі мовазнаўства.

 53. Прынцыпы беларускай арфаграфіі.

 54. Правапіс зычных і галосных паводле фанетычнага прынцыпу.

 55. Правапіс зычных і галосных паводле фанематычнага прынцыпу.

 56. Традыцыйныя і дыферэнцыйныя напісанні слоў у беларускай мове.

 57. Гісторыя фарміравання беларускай арфаграфіі.

 58. Напісанне слоў разам, асобна, праз злучок.

 59. Правапіс вялікай літары.

 60. Правілы пераносу і скарачэння слоў.

 61. Правапіс марфем.

 62. Арфаграфія запазычаных слоў у беларускай мове.

 63. Пытанні беларускага правапісу ў першай палове XX стагоддзя.

 64. Праблемы беларускай арфаграфіі ў другой палове XX – пачатку XXI стагоддзя.

 65. Новая рэдакцыя правілаў беларускай арфаграфіі.

 66. Беларуская лексікаграфія. Прадмет і задачы.

 67. Асноўныя складнікі беларускай лексікаграфіі.

 68. Фразеаграфія як раздзел мовазнаўства. Прадмет, задачы, асноўныя фразеалагічныя слоўнікі.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка