Фізіка. Якая ёмкасць слова! Фізіка для нас не проста гук, Фізіка апора і аснова Усіх без выключэння ёсць навук!Дата канвертавання14.02.2017
Памер84.8 Kb.
#2964

“Фізіка. Якая ёмкасць слова!

Фізіка для нас не проста гук,

Фізіка – апора і аснова

Усіх без выключэння ёсць навук!”Тэма ўрока: Электрычны ланцуг. Вымярэнне сілы тока.
Мэта :

 • адукацыйная:

вучні павінны засвоіць асноўныя састаўныя часткі электрычнага ланцуга, распазнаваць прыборы для вымярэння сілы току, складываць электрычныя ланцугі;

 • развіваючая:

развіць практычныя навыкі пры складанні электрычных ланцугоў;

 • выхаваўчая:

выхоўваць пачуццё калектывізму і ўзаемадапамогі пры рабоце ў парах.

Задачы асобаснага развіцця вучняў:

 • садзейнічаць развіццю ўменняў працаваць самастойна і навыкаў самакантролю і ўзаемакантролю;

 • стварыць умовы для развіцця ў вучняў творчых здольнасцей і культуры мовы.

Прылады і матэрыялы:

камп’ютар, тэлевізар, састаўныя часткі электрычных ланцугоў (гальванічны элемент , батарэя элементаў, злучэнне правадоў, перасячэнне правадоў, заціскачкі для падключэння якой-небудзь прылады, ключ, электрычная лямпа, электрычны званок, рэзістар,награвальны элемент, плаўкі засцерагальнік), прылады для вымярэння сілы току, тэставыя заданні, падручнік, сшытак.

Тып урока: урок тлумачэння і засваення новых ведаў, уменняў і навыкаў.

Ход урока


 1. Арганізацыя класа на работу.

 2. Актуалізацыя апорных ведаў аб электрычных узаемадзеяннях, носьбітах электрычнага зараду ў правадніку, элементарным зарадзе, напружанні, сілы току, дзеяннях току.

 3. Праверка дамашняга задання. Гульня “ Рэшата”. Садзіцца за парту той вучань, гэта значыць прасочваецца праз рэшата, які адкажа на пытанне.

А) Пытанні:

1. Назавіце два віды электрычных зарадаў?

2. Як узаемадзейнічаюць паміж сабой рознаіменна зараджаныя целы?

3. Чаму роўны элементарны зарад?

4. Што такое дадатны іон?

5. Што такое дыэлектрыкі і якія рэчывы да іх адносяцца?

6. У якіх адзінках вымяраецца сіла току?

7. Што такое адзін кулон?

8. Назавіце дзеянні току ?

Б) Тэст

В) Назавіце, якія часцінкі або віды электрычных зарадаў паказаны на малюнках

d:\старое\школа\открытый урок\+6.2.bmp d:\старое\школа\открытый урок\+6.3.bmp d:\старое\школа\открытый урок\+6.bmp
d:\старое\школа\открытый урок\адмоуны ион.bmp d:\старое\школа\открытый урок\атом берилия.bmp d:\старое\школа\открытый урок\дадатны ион.bmp


 1. Этап вывучэння новых ведаў і спосабаў дзейнасці.

Уступнае слова вучняў і настаўніка

вучань

4.1. Я ещё не устал удивляться

Чудесам, что есть на Земле,

Телевизору, голосу радио,

Вентилятору на столе.

Самолёты летят сквозь тучи,

Ходят по морю корабли.

Как до этих вещей могучих

Домечтаться люди могли?

Я вверяю себя трамваю,

Я гляжу на экран кино.

Эту технику понимая,

Изумляюсь ей всё равно.

Ток по проволоке струится,

Спутник ходит по небесам,

Человеку стоит дивиться

Человеческим чудесам!

настаўнік

4.2. На минутку задумайтесь, дети,

Что была бы за жизнь на планете,

Если б... РАЗ... и не стало вдруг света!

Даже страшно подумать об этом!

Если б солнечный свет вдруг бы взял и пропал,

Мир бы сразу угрюмым и темным весь стал,

Тьма покрыла бы всё на планете,

Даже звезды с луною не светят.

Солнце, звезды (запомните это!)

Называют естественными источниками света.

И без них день бы в ночь превратился навек,

Разве сможет без света прожить человек?!

А животные, птицы, растенья, цветы?...

Потускнеет весь мир без такой красоты!

Но ведь солнце свой свет только днем дарит нам,

Ну а как же нам быть по ночам, вечерам?

Над вопросом: «Как можно продлить свету век?» —

Размышлял долго, думал, мудрил человек.

После долгих стараний величественно

Человек вводит в жизнь ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

И шагает прогресс до сих пор по планете,

В окнах тысячи маленьких лампочек светят.

Даже ночи мы в дни превращаем опять,

Если светом искусственным их освещать

Но, чтоб множить энергоресурсов количество,

Экономьте, друзья, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
4.3. Пазнаёмімся з састаўнымі часткамі электрычнага ланцуга
d:\старое\школа\открытый урок\1.2.bmpd:\старое\школа\открытый урок\3.4.bmp
d:\старое\школа\открытый урок\5.6.bmpd:\старое\школа\открытый урок\7.8.bmp


d:\старое\школа\открытый урок\9.10.bmpd:\старое\школа\открытый урок\11.bmp

4.4. фізкультхвілінка

4.5. Пазнаёмімся з галоўнай вымяральнай прыладай у электрычным ланцугу. Гэта прылада для вымярэння сілы току – амперметр. Прылада для вымярэння вельмі малых токаў – гальванометр. Шкалы вымярэння прыбора.

Каб кантраляваць значэнне сілы току, які праходзіць у цікавячай нас частцы ланцуга, дадзенай на наступных малюнках, мы павінны абавязкова зрабіць разрыў ланцуга і ўключыць у яго амперметр, каб увесь зарад, які праходзіць у гэтай частцы ланцуга, ішоў праз прыбор.

4.6. Складзіце ланцугі па наступных схемахd:\старое\школа\открытый урок\безымянный2.bmpd:\старое\школа\открытый урок\безымянный3.bmp

Мал.1 Мал. 2d:\старое\школа\открытый урок\безымянный 1.bmp

Мал. 3
5. Замацаванне

5.1. Уключыце ў разрыў ланцуга ў правадах 1, 2, 3 амперметр.

Няхай мы зрабілі разрыў у провадзе 3. Параўнаўшы малюнак 3 і малюнак 4, мы бачым, што пасля ўключэння ў ланцуг амперметра мы стварылі на руху электрычных зарадаў дадатковыя цяжкасці. Каб гэтыя цяжкасці былі значна меньшымі, амперметр павінен мець добрую праводнасць, ён не павінен уносіць дадатковых перашкод у рух па ланцугу электрычнага зараду.

Падкрэслім таксама, што месца ўключэння амперметра (у разрыў правадоў 1, 2 або 3) не мае значэння, бо ў замкнутым ланцугу праходзіць адзін і той жа зарад, які нікуды не знікае і ніадкуль не ўзнікае, у чым вы можаце пераканацца, праводзячы практычныя вымярэнні сілы току.

5.2. Зрабіце вывады пасля правядзення практычнай часткі

(Сіла току ў дадзеным ланцугу аднолькавая ва ўсіх выпадках)

5.3. Галоўныя вывады:

1. Электрычны ланцуг – гэта …Электрычны ланцуг – гэта сукупнасць крыніцы току, нагрузкі, ключа, злучальных правадоў.

2.Калі ў ланцугу будзе існаваць электрычны ток? Каб у электрычным ланцугу існаваў электрычны ток, электрычны ланцуг павінен быць замкнутым.

3. Як называецца прылада, якой вымяраюць сілу току? Як яна ўключаецца ў ланцуг? Сілу току ў дадзенай частцы ланцуга можна вымераць амперметрам, які ўключаецца ў разрыў дадзенай часткі ланцуга.

4. Якую праводнасць мае амперметр? Амперметры павінны мець вельмі добрую праводнасць, гэта значыць вельмі малое супраціўленне.

5. Што такое мяжа вымярэння амперметра? Кожны амперметр мае мяжу вымярэння, перавышаць якую нельга, каб не сапсаваць прыладу.

6. Якія часцінкі з’яўляюцца носбітамі зарадаў ў металах? У металах змяшчаецца велізарны лік свабодных электронаў, здольных пераносіць электрычны зарад.

5.4. А зараз вы зможаце праверыць ці добра вы засвоілі састаўныя часткі электрычнага ланцуга. Кожнаму малюнку з буквай – умоўнаму абазначэнню – патрэбна падабраць малюнак з лікам – малюнак прыбора. Калі вы зробіце гэта првільна, то на перасячэнні строк і стаўбцоў цэнтральнага квадрата атрымаеце пяць букваў, якія складаюць назву фізічнага прыбора.c:\docume~1\admin\locals~1\temp\finereader10\media\image4.png

Дамашняе заданне: § 23,пр15 задача 2

Рэфлексіяc:\docume~1\admin\locals~1\temp\finereader10\media\image1.jpeg
Тэст. Варыянт 1


 1. На якіх малюнках правільна паказана электрычнае ўзаемадзеянне:

А) а, б, г. Б) д, в, а.; В) а, г, д. Г) а, б, в


 1. 1 мА роўны

А) 1000 А=1· 10 Б) 0,001А =1· 10 А ;

В) 1000000А=1· 10 А Г) 0,000001А=1· 10А


3. Адзінкай вымярэння электрычнага зараду

з’яўляецца

А) 1 Кулон Б) 1 Вольт ; В) 1 Ампер Г) 1 Ом
4. Сілу току можна разлічыць па формуле:

А) І= Б) І= ; В) І= Г) І=qt

5. Прылада для вымярэння сілы току называецца….

А) Рэастат Б) Амперметр ; В) 1 Вольтметр Г) Омметр

6. 1 Вольт –гэта

7. Дадатны іон -гэта

Тэст. Варыянт 2


c:\docume~1\admin\locals~1\temp\finereader10\media\image2.jpeg

c:\docume~1\admin\locals~1\temp\finereader10\media\image3.jpeg


 1. Гільза на малюнку

а заражана …, а на малюнку б заражана ….

А) адмоўна, адмоўна

Б) дадатна, дадатна;

В) адмоўна, дадатна

Г) дадатна, адмоўна


 1. 1 мкА роўны

А) 1000 А=1· 10 Б) 0,001А =1· 10 А ;

В) 1000000А=1· 10 А Г) 0,000001А=1· 10А

3. Адзінкай вымярэння электрычнага напружання

з’яўляецца:

А) 1 Кулон Б) 1 Вольт ; В) 1 Ампер Г) 1 Ом
4. Электрычнае напружанне можна разлічыць па формуле:

А) U= Б) U= ; В) U= Г) U=Aq

5. Прылада для вымярэння электрычнага напружання называецца….

А) Рэастат Б) Амперметр ; В) 1 Вольтметр Г) Омметр

6. 1 Кулон –гэта

7. Адмоўны іон -гэта

Электричество мы изучать начинаем.

Много нового в этом разделе узнаем:

Силу тока, сопротивление,

Электрическое напряжение,

Какими приборами их измеряют,

Что эти приборы собой представляют.

Скоро, ребята, вы будете знать,

Как цепь электрическую собирать:

Источник питания, ключ и резистор

На схеме любой вы покажете быстро.

И со временем вольты, амперы и омы

Станут понятны вам всем и знакомы.

У меня никаких нет сомнений,

Что не будет у вас затруднений,Если только уроки все посещать

И внимательно новый раздел изучать.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал