Францішак Скарына Беларускі асветнік-гуманіст, першадрукар, вучоны, пісьменнік, перакладчык, мастак, лекар
Дата канвертавання10.04.2017
Памер445 b.


Францішак Скарына Беларускі асветнік-гуманіст, першадрукар, вучоны, пісьменнік, перакладчык, мастак, лекар

Францыск Скарына Скарыніч нарадзіўся ў 1490 годзе ўсям'і полацкага купца Лукі Скарыны .

Францішак Скарына нарадзіўся ў 1490 годзе ў сям'і полацкага купца Лукі Скарыны .

Дзіцячыя і юнацкія гады, Ф. Скарыны прайшлі ў родным Полацку, аказалі дабратворны ўплыў на фарміраванне яго асобы і светапогляду. У родным горадзе і навакольных вёсках, сярод простага, паспалітага люду спасцігаў ён багаты змест і глыбокі сэнс народных звычаяў і абрадаў, самабытны лад і натуральнае хараство беларускай мовы. У полацкі перыяд закладзена і яго поўнае глыбокай пашаны стаўленне да кнігі як каштоўнай крыніцы ведаў і мудрасці 

Першапачатковую адукацыю Ф. Скарына атрымаў ў Полацку, які меў шматвяковыя кніжна-мовыя традыцыі, славіўся багатымі . У Полацку або ў Вільні будучы асветнік набыў грунтоўныя веды па лацінскай мове, без чаго нельга было марыць пра далейшае навучанне бібліятэкамі і высокаадукаванымі людзьмі.

Каб атрымаць вышэйшую адукацыю, летам 1504 Скарына, відаць, разам з купецкім абозам накіраваўся ў Кракаў, тагачасную сталіцу Польшчы, дзе быў вядомы ў Еўропе і найбольш блізкі ад Полацка Ягелонскі ўніверсітэт. Там ён паступіў вучыцца на факультэт мастацтваў.

Скарына асвоіў поўны курс так званых сямі свабодных навук .

Скарына пазнаёміўся з друкаванай кнігай і тэхнікай кнігадрукавання і, магчыма, ужо тады ў яго запала думка пра выданне кніг і для сваіх суайчыннікаў.

Скарына пазнаёміўся з друкаванай кнігай і тэхнікай кнігадрукавання і, магчыма, ужо тады ў яго запала думка пра выданне кніг і для сваіх суайчыннікаў.

Дакладна невядома што з І507—11 гады Скарына вучыўся ў адным з еўрапейскіх універсітэтаў здабыў вучоную ступень магістра, а затым доктара навук «вызваленых» (свабодныхга лекарства.

У 1507—11 Скарына, напэўна, наведваў сваіх родных на Бацькаўшчыне, пабываў у Вільні і Полацку. Тым больш што ў гэты час памёр яго бацькаЎ 1512. У старажытным італьянскім горадзе Падуя перад учонай калегіяй славутага універсітэта ён бліскуча здаў экзамен на годнасць доктара лекарскіх навук. Экзамен адбываўся Атрыманне найвышэйшай вучонай ступені дало Скарыне не толькі маральнае задавальненне. Дыплом доктара лекарскіх навук павышаў яго грамадскі прэстыж як асобы Дакладна невядома што з І507—11 гады Скарына вучыўся ў адным з еўрапейскіх універсітэтаў здабыў вучоную ступень магістра, а затым доктара навук «вызваленых» (свабодныхга лекарства.

У 1507—11 Скарына, напэўна, наведваў сваіх родных на Бацькаўшчыне, пабываў у Вільні і Полацку. Тым больш што ў гэты час памёр яго бацька

вельмі адукаванай, незвычайных ведаў і таленту і адкрываў перад уладальнікам шлях да грамадскага прызнання і матэрыяльнага дабрабыту 

. Напэўна ў Італіі нарадзілася яго вялікая задума — даць свайму народу друкаваную кнігу Ажыццяўленне яго вялікай задумы патрабавала незвычайных намаганняў. Неабходна было здабыць немалыя сродкі, каб арандаваць памяшканне і друкарскі станок, купіць паперу і фарбы, заказаць шрыфты, знайсці кваліфікаваных майстроў кнігадрукарскай справы яго адмовіцца ад першапачатковай задумы. Выбар паў на чэшскую Прагу, дзе была значная паліграфічная база.

Для свайго вялікага пачыну Скарына выбраў менавіта Біблію Першая друкаваная скарынаўская кніга — Псалтыр выйшла ў свет 6 жніўня 1517  

Затым на працягу 1517—19 г. у Празе ён выдаў яшчэ 22 кнігі Бібліі«Прамудрасць божая” «Ісус Навін “ ,«Быцце», «Руф», «Эсфір», «Плач Ераміі» і іншыя

Для свайго вялікага пачыну Скарына выбраў менавіта Біблію Першая друкаваная скарынаўская кніга — Псалтыр выйшла ў свет 6 жніўня 1517 г.

Скарына змясціў прадмову да ўсёй Бібліі і асобны тытульны ліст з агульным загалоўкам: «Бивлия руска, выложена доктором Франциском Скориною из славнаго града Полоцька богу ко чти и людем посполитым к доброму научению

Беларускі першадрукар стварыў вёльмі выразны, арыгінальны і надзвычай прыгожы друкарскі шрыфт,ён змясціў свой гравюрны партрэт, які стаў першым свецкім партрэтам вучонага-гуманіста, пісьменніка і кнігадрукара ва Усходняй Еўропе, выдатным помнікам кніжнага мастацтва.

  • Сапраўдны духоўны подзвіг здзейсніў беларускі гуманіст, пераклаўшы на родную мову асноўную частку Бібліі, што мела вялікае значэнне ддя развіцця асветы, літаратуры, перакладчыцкай справы на беларускіх землях

  • Ф. Скарына ўвайшоў у беларускую літаратуру не толькі як выдатны перакладчык, заснавальнік беларускай школы перакладу, але і як таленавіты пісьменнік, аўтар цікавых твораў розных жанраў. Яго пяру належаць першыя ва ўсходнеславянсам свеце вопыты кніжнага вершаскладанняКаля 1520 беларускі асветнік вярнуўся на радзіму . Скарына спыніўся ў сталіцы Вільні, дзе заснаваў першую ва Усходняй Еўропе друкарню.

  • Каля 1520 беларускі асветнік вярнуўся на радзіму . Скарына спыніўся ў сталіцы Вільні, дзе заснаваў першую ва Усходняй Еўропе друкарню.  • . Самаадданая праца гэтага тытана эпохі Адраджэння дзеля культурнага прагрэсу свайго народа паслужыла прыкладам для многіх дзеячаў культуры не толькі Беларусі, але і Украіны, Расіі, Літвы, спрыяла пашырэнню кнігадрукарства, ідэй гуманізму, асветы ва Усходняй Еўропе.Спадчына Скарыны, выразна беларуская і адначасова агульначалавечая паводле свайго характару, мае ўсеславянскае і ўсееў рапейскае значэнне.

  • Спадчына Скарыны, выразна беларуская і адначасова агульначалавечая паводле свайго характару, мае ўсеславянскае і ўсееў рапейскае значэнне.

  • Вывучанне спадчыны Ф. Скарыны пачалося ў канцы 18 ст.У 1535 ён вярнуўся ў Прагу, дзе ўладкаваўся вучоным садоўнікам у каралеўскім батанічным садзе, які тады закладваўся. У садзе чэшскага караля Фердынанда I Ф. Скарына прапрацаваў да лета 1539. Дзе ён жыў і чым займаўся пасля гэтага, мы не ведаем. У Чэхіі (магчыма ў Паўднёвай) беларускі гуманіст знайшоў свой вечны спачын. На жаль, нам невядомы ні дакладны час яго смерці, ні месца пахавання. Найбольш верагодна, ён памёр у 1551, бо ў па. У 1535 ён вярнуўся ў Прагу, дзе ўладкаваўся вучоным садоўнікам у каралеўскім батанічным садзе, які тады закладваўся. У садзе чэшскага караля Фердынанда I Ф. Скарына прапрацаваў да лета 1539. Дзе ён жыў і чым займаўся пасля гэтага, мы не ведаем. У Чэхіі (магчыма ў Паўднёвай) беларускі гуманіст знайшоў свой вечны спачын. На жаль, нам невядомы ні дакладны час яго смерці, ні месца пахавання. Найбольш верагодна, ён памёр у 1551,чатку наступнага года чэшскі кароль выдаў Скарынаваму сыну Сімяону спецыяльную грамату (ад 29 студзеня) на права адшукваць па ўсёй краіне і наследаваць маёмасць свайго бацькі, ужо нябожчыка.

  • У 1535 ён вярнуўся ў Прагу, дзе ўладкаваўся вучоным садоўнікам у каралеўскім батанічным садзе, які тады закладваўся. У садзе чэшскага караля Фердынанда I Ф. Скарына прапрацаваў да лета 1539. Дзе ён жыў і чым займаўся пасля гэтага, мы не ведаем. У Чэхіі (магчыма ў Паўднёвай) беларускі гуманіст знайшоў свой вечны спачын. На жаль, нам невядомы ні дакладны час яго смерці, ні месца пахавання. Найбольш верагодна, ён памёр у 1551, бо ў па. У 1535 ён вярнуўся ў Прагу, дзе ўладкаваўся вучоным садоўнікам у каралеўскім батанічным садзе, які тады закладваўся. У садзе чэшскага караля Фердынанда I Ф. Скарына прапрацаваў да лета 1539. Дзе ён жыў і чым займаўся пасля гэтага, мы не ведаем. У Чэхіі (магчыма ў Паўднёвай) беларускі гуманіст знайшоў свой вечны спачын. На жаль, нам невядомы ні дакладны час яго смерці, ні месца пахавання. Найбольш верагодна, ён памёр у 1551,чатку наступнага года чэшскі кароль выдаў Скарынаваму сыну Сімяону спецыяльную грамату (ад 29 студзеня) на права адшукваць па ўсёй краіне і наследаваць маёмасць свайго бацькі, ужо нябожчыка.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка