Гісторыя. Этнаграфія. Краязнаўства
старонка1/3
Дата канвертавання15.10.2017
Памер317.14 Kb.
  1   2   3


Гісторыя. Этнаграфія. Краязнаўства

Паважаныя калегі!

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Літаратура перадаецца ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў.

Для атрымання выданняў неабходна накіраваць пісьмо з заказам на імя дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Матульскага Рамана Сцяпанавіча.

Наш адрас : 220114, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 116,

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

факс прыёмнай : (017) 2−66−37−06

Загадчык сектара ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркаван-ня аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Жукоўская Мар'яна Вітальеўна.Тэл. 293−25−83

jukovskaya@nlb.by


п/п

Аўтар/назва
100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі / Склад.: І.Саверчанка, З.Санько. ― Минск : Газ."Звязда", 1993. — 80 с.Арлоў, Уладзімір Аляксеевіч (пісьменнік; нар. 1953). Прысуд выканаў невядомы : Ігнат Грынявіцкі / У. А. Арлоў ; [навуковы рэдактар А. П. Грыцкевіч]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1992. — 50, [2] с., [8] л. іл. : партр. ; 20 см. ― (Нашы славутыя землякі).Басаў, Аляксандр Нікадзімавіч. Флагі Беларусі ўчора і сёння / Пер.А.Н.Найдовіча. ― Минск : Полымя, 1994. — 36 с.Беларускі каляндар 1991 / Беларус.Сав.Энцыкл. ; Пад рэд.А.Л.Петрашкевіча ; Рэд.-склад.В.С.Бугаеў. ― Минск : БелСЭ, 1990. — 176с.Беларускі каляндар. ― Беласток : Выдавецтва Галоўнага праўлення Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Польшчы, 1957―.1997 / Беларускае грамадска-культурнае таварыства, Галоўнае праўленне ў Беластоку ; [складальнік У. Юзвюк ; літаратурная апрацоўка М. Гайдука]. ― Мінск : Беларусь, 1997. — 250, [3] с.Беларускі каляндар. ― Беласток : Выдавецтва Галоўнага праўлення Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Польшчы, 1957―.1998 / Беларускае грамадска-культурнае таварыства, Галоўнае праўленне ў Беластоку ; [складальнік У. Юзвюк ; літаратурная апрацоўка М. Гайдука]. ― Мінск : Беларусь, 1997. — 172, [2] с.Беларускі народны каляндар / Аўт.-уклад.А.Лозка ; Маст.А.І.Дашкевіч. ― Минск : Полымя, 1993. — 205 с.Беларускія летапісы і хронікі : [Пер. са старажытнарус., старабел., пол. / Уклад. У.Арлова ; Навук. рэд., аўт. прадм. В.Чамярыцкі. ― Минск : Міжнар. фонд "Бел. кнігазбор", 1997. — 430 с., [8] л. iл. ― (Беларускі кнігазбор : БК. Серыя 2, Гісторыка-літаратурныя помнікі / Ін-т літ. імя Я.Купалы Нац. акад. навук Беларусі).Беларусь : Расказ аб сённяшнім дні Беларусі / Тэкст і склад.Б.В.Стральцова ; Маст.Л.І.Бетанаў. ― Минск : Беларусь, 1977. — [199] с.Беларусь маладая / У.П.Вялічка, В.А.Шырко, У.С.Глушакоў ; Аўт. прадм. І.Шамякін. ― Минск : Беларусь, 1998. — 636, [2] с.Беларусь. Факты / [составитель и научный редактор С.П.Самуэль ; фото: П.В.Кострома и др.]. ― Минск : Вышэйшая школа, 2005. — 287, [1] с.Белоруссия в эпоху феодализма : Сб.документов и материалов / Гл.арх.упр.при Совете Министров БССР, Ин-т истории АН БССР. ― Минск : Наука и техника, 1979.

Т.4 : Социально-политическая история и культура Белоруссии первой половины XIX в. Отечественная война 1812 г. / Сост.:В.В.Чепко,В.В.Шатилло ; Ред.:В.В.Чепко,В.Н.Жигалов. — 376 с.

Белорусский "экватор" : [Путешествующим от зап.и вост.границ БССР до Минска]:Путевая кн.в шести тетр. / А.С.Дитлов, В.И.Жданович, В.Б.Короткевич и др. ― Минск : Полымя, 1981. — 129,135 с.Бельскі, Аляксандр Міхайлавіч. Вялікае мастацтва артылерыі : Казімір Семяновіч / А.М.Бельскі, М.А.Ткачоў. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1992. — 55, [1] c., 1 л. партрэт, [8] л. iл. ; 20 см. ― (Нашы славутыя землякі).Бордон, Всеволод Евгеньевич (кандидат геолого-минералогических наук; род. 1933).

Окаменевшие слезы, или Сказание о янтаре Полесья / Ред. А.С.Махнач. ― Минск : Наука и техника, 1989. — 111 с.

Боровский, Анатоль (писатель; род. 1942). Цветут над Припятью сады : Краевед. очерки. ― Минск : Полымя, 1987. — 64 с. ― (По родному краю).Ботвинник, Марат Борисович (1928—2008). Лаврентий Зизаний. ― Минск : Наука и техника, 1973. — 200 с.Брыгадзiн, Пётр Іванавіч (доктар гістарычных навук; нар. 1949). Усевалад Ігнатоўскі : Паліт. дзеяч, вучоны. ― Минск : Полымя, 1998. — 93, [2] с. ― (Нашы славутыя землякі).Валаханович, Анатолий Иосифович. Дзержинщина: прошлое и настоящее. ― Минск : Наука и техника, 1986. — 197, [2] с.Вацлаў Іваноўскі, 1880―1943 : да 110-годдзя : [пераклад з польскай мовы / каментарыі С. Жынкінай, А. Жынкіна]. ― Мінск : БелНИИНТИ, 1990. — 62, [1] с.Вернигоров, Владимир Иванович (род. 1934). Политические партии и общественные движения в России и Беларуси: вторая половина XIX - первая треть XX века : Пособие для студентов воен., ист. и юрид. специальностей вузов / В.И.Вернигоров. ― 2-е изд. ― Минск : Амалфея, 2003. — 175 с.Вернигоров, Владимир Иванович (род. 1934). Политические партии и общественные движения в России и Беларуси: вторая половина XIX - первая треть XX века : Пособие для студентов воен., ист. и юрид. специальностей вузов / В.И.Вернигоров. ― Минск : ООО "Амалфея", 2001. — 175 с.Вольскі, Віталь Фрыдрыхавіч (кандыдат філалагічных навук; пісьменнік; 1901—1988).

Падарожжа па краіне беларусаў : [нарысы : для дзяцей] / Віталь Вольскі ; мастацкае афармленне П. Драчова і В. Ждановіча. ― Мінск : Беларусь, 1968. — 277, [3] с. : іл. ; 17 см.

Змест: раздзелы: Палёт скрозь стагоддзі ; Падарожжа па сталіцы ; На прасторах Беларусі.
Вольскі, Віталь Фрыдрыхавіч (кандыдат філалагічных навук; пісьменнік; 1901—1988).

Падарожжа па краіне беларусаў : [нарысы : для сярэдняга школьнага ўзросту] / В. Вольскі ; [аўтар прадмовы З. Бяспалы ; мастак М. У. Чуднікаў]. ― Мінск : Юнацтва, 1986. — 185, [3] с.

Вячорка, Вінцук (нар. 1961). Пра герб і сцяг : Для дашк.і малод.шк.ўзросту / Іл.П.Драчоў. ― Минск : Беларусь, 1993. — 16 с.Гапоненка, Вольга Анатольеўна (кандыдат фізіка-матэматычных навук; нар. 1960).

У пошуках гармоніі сусвету.Іван Яркоўскі. ― Минск : Навука і тэхніка, 1993. — 70 с.,8 л.iл. ― (Нашы славутыя землякі).

Гапоненка, Вольга Анатольеўна (кандыдат фізіка-матэматычных навук; нар. 1960).

Уладар гранічнага холаду : Жыгімонт Урублеўскі. ― Минск : Навука і тэхніка, 1995. — 64 с., 9 л. iл. ― (Нашы славутыя землякі).

Герб и флаг Белорусской державы : [Сб. ст. / Сост. Э.М.Скобелев ; Редкол.: А.Н.Михальченко и др. ― Минск : Полымя, 1997. — 94 с.Герб і сцяг Беларускай дзяржавы = Герб и флаг Белорусской державы : [Для мал. шк. узросту / Аўт. тэксту Э.М.Скобелеў. ― Минск : Юнацтва, 1997. — 31 с.Гістарычны атлас Беларусі : Навук.-папул. іл. / [Падрыхт. да друку выд-вам "Арты-Фэкс" ; [Гал. рэд. і ўклад. Л.Р.Казлоў]. ― Минск : ВКП "Арты-Фэкс", 1999. — 30, [1] с.Гісторыя Беларусі : Вучэб. дапам. для ВНУ : У 2 ч. / Пад рэд. Я.К.Новіка і Г.С.Марцуля. ― 2-е выд., перапрац. і дап. ― Минск : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Універсітэцкае", 2000.

Ч. 1 : Ад старажытных часоў - па люты 1917 г. / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль, І. Л. Качалаў і інш. ― 2-е выд., перапрац. і дап. — 415, [1] с.

Гісторыя Беларусі : Вучэб. дапам. для ВНУ : У 2 ч. / Пад рэд. Я.К.Новіка і Г.С.Марцуля. ― 2-е выд., перапрац. і дап. ― Минск : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Універсітэцкае", 2000.

Ч. 2 : Люты 1917 г. - 2000 г. / Я.К.Новік, Г.С.Марцуль, Э.А.Забродскі і інш. ― 2-е выд., перапрац. і дап. — 463, [1] с.

Гісторыя Беларусі : Вучэб. дапам. для ВНУ : У 2 ч. / Я.К.Новік, Г.С.Марцуль, І.Л.Качалаў і інш. ; Пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. ― Минск : Універсітэцкае, 1998.

Ч. 1 : Ад старажытных часоў - па люты 1917 г. — 415, [1] с.

Гісторыя Беларусі : Вучэб. дапам. для ВНУ : У 2 ч. / Я.К.Новік, Г.С.Марцуль, І.Л.Качалаў і інш. ; Пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. ― Минск : Універсітэцкае, 1998.

Ч. 2 : Люты 1917-1997 г.г. — 463, [1] с.

Гісторыя Беларусі : Вучэб.дапаможнік / А.А.Абецадарская,Л.А.Жылуновіч,А.П.Ігнаценка і інш. ― Минск : НКФ "Экаперспектыва", 1994. — 207 с.Гісторыя Беларусі : Вучэб.дапаможнік / А.А.Абецадарская,Л.А.Жылуновіч,А.П.Ігнаценка і інш. ― Минск : НКФ "Экаперспектыва", 1996. — 207 с.Гісторыя Беларусі : Даведач.-інфарм.дапам. / Беларус.дзярж.ун-т,Гіст.фак.,Навук.-даследчая лаб.гісторыі Беларусі ; Аўт.-склад.:Э.С.Дубянецкі,В.С.Касмылёў,А.Г.Каханоўскі і інш. ― Минск : НПЧ "Фінансы,улік,аудыт", 1994. — 239 с.Гісторыя Беларусі : Дапам. для паступаючых у ВНУ / А.Л.Абецэдарская, П.І.Брыгадзін, Л.А.Жылуновіч і інш. ; Пад рэд. Ю.Л.Казакова і інш. ― Минск : Выд. прадпрыемства "Экаперспектыва", 1998. — 494, [1] с.

Гісторыя Беларусі : Вучэб. дапам. для ліцэяў, гімназій і шк. з паглыбл. вывучэннем гуманітар. дысцыплін / А.Л.Абецэдарская, П.І.Брыгадзін, Л.А.Жылуновіч і інш. ; Пад рэд. Ю.Л.Казакова і інш. ― Минск : НКФ "Экаперспектыва", 1996. — 495 с.

Гісторыя Беларусі / Авт.-сост. В.В.Барсуков. ― Минск : ООО "Интерпрессервис", 2002. — 143 с. ; 20 см. ― (Конспект первокурсника).Гісторыя Беларускай ССР : у 5 т. / Акадэмія навук БССР, Інстытут гісторыі ; галоўная рэдкалегія: І. М. Ігнаценка (старшыня) [і інш.]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1972―1975.

Т. 1 : Першабытнаабшчынны лад на тэрыторыі Беларусі. Эпоха феадалізму / [рэдкалегія тома: К. І. Шабуня (галоўны рэдактар) і інш.]. ― 1972. — 631, [1] c., [3] л. каляр. карт : іл., табл.

Гісторыя Беларускай ССР : у 5 т. / Акадэмія навук БССР, Інстытут гісторыі ; галоўная рэдкалегія: І. М. Ігнаценка (старшыня) [і інш.]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1972―1975.

Т. 3 : Перамога Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі і пабудова сацыялізму ў БССР (1917―1937 гг.) / [рэдкалегія тома: І. Я. Марчанка (галоўны рэдактар) і інш.]. ― 1973. — 693, [1] c., [4] л. каляр. карт : іл., партр., факсім., табл.

Гісторыя Беларускай ССР : у 5 т. / Акадэмія навук БССР, Інстытут гісторыі ; галоўная рэдкалегія: І. М. Ігнаценка (старшыня) [і інш.]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1972―1975.

Т. 4 : Беларусь напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны Савецкага Саюза (1938―1945 гг.) / [рэдкалегія тома: І. С. Краўчанка (галоўны рэдактар) і інш.]. ― 1975. — 639, [1] с., [3] л. каляр. карт : іл., партр., карты, факсім.

Гісторыя Беларускай ССР : у 5 т. / Акадэмія навук БССР, Інстытут гісторыі ; галоўная рэдкалегія: І. М. Ігнаценка (старшыня) [і інш.]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1972―1975.

Т. 5 : Беларуская ССР у перыяд стварэння развітога сацыялістычнага грамадства і будаўніцтва камунізму (1945―1974 гг.) / [рэдкалегія тома: А. А. Філімонаў (галоўны рэдактар) і інш.]. ― 1975. — 774, [1] с., [3] л. каляр. карт : іл.

Голубеў, Валянцін Фёдаравіч (доктар гістарычных навук; нар. 1955). Ці ведаеце вы гісторыю сваёй краіны? / В.Ф.Голубеў,У.П.Крук,П.А.Лойка. ― Минск : Нар.асвета, 1994. — 135 с.Государственный герб и Государственный флаг Республики Беларусь. ― Минск : Полымя, 1997. — 15 с.Грицкевич, Анатолий Петрович (доктор исторических наук; 1929—2015). Древний город на Случи : Ист. очерк. ― Минск : Полымя, 1985. — 158 с. ― (По родному краю).Грыбкоўскі, Віктар Паўлавіч (доктар фізіка-матэматычных навук; 1932—2000).

Прафесар электраграфіі і магнетызму : Якуб Наркевіч-Ёдка / В. П. Грыбкоўскі, В. А. Гапоненка, У. М. Кісялёў. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1988. — 69, [1] с., [8] л. іл., партр., факсім. ; 20 см. ― (Нашы славутыя землякі).

Грыцкевіч, Валянцін Пятровіч (вучоны-культуролаг; 1933—2013). Шляхі вялі праз Беларусь : нарыс : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Валянцін Грыцкевіч, Адам Мальдзіс ; [мастак У. Бойка]. ― Мінск : Мастацкая літаратура, 1980. — 269, [2] c., [8] л. iл.Гулевич, Владимир Михайлович (журналист). Белоруссия: годы свершений / В.М.Гулевич, Ю.Я.Гуртовенко ; переводчик Ю.М.Ревтович. ― Минск : Беларусь, 1987. — 157, [2] с.Гулевич, Владимир Михайлович (журналист). Советская Белоруссия в вопросах и ответах / В. М. Гулевич. ― Минск : Беларусь, 1988. — 142, [2] с.Дабравольскі, Вячаслаў Аляксеевіч. Да ісціны - найпрасцейшым шляхам: Васіль Ермакоў / Пер.з укр.мовы В.Г.Лук'янава ; Навук. рэд. А.А.Гусак. ― Минск : Навука і тэхніка, 1992. — 60 с. ― (Нашы славутыя землякі ).Дакументы i матэрыялы па гiсторыi Беларусi ў сярэднiя вякi (VI - XV стст.) : Дапам. для вучняў і настаўнікаў / Склад.: С.К.Ганцова і інш. ; Пад рэд. Г.В.Штыхава. ― Минск : Выд. дзярж. прадпрыемства "Нар. асвета", 1998. — 190, [1] с.Дзелянкоўскі, Мікалай Іванавіч (журналіст). Бацькоўскі парог : [расказы пра Нясвіж і яго жыхароў] / Мікола Дзелянкоўскі. ― Мінск : [б. в.], 1985. — 59, [2] с. ; 17 см. ― (Бібліятэчка газеты "Голас Радзімы" : ГР).Дзядзенка, Зміцер (нар. 1972). Аршанская шляхта. ― Минск, 1996. — 64 с.Доўнар-Запольскі, Мітрафан Віктаравіч (гісторык; 1867—1934). Асновы дзяржаўнасьці Беларусі / Вступ.арт.А.Гануша. ― Минск : Агенцтва "ГЕРОНТ-А", 1994. — 21 с.Доўнар-Запольскі, Мітрафан Віктаравіч (гісторык; 1867—1934). Гісторыя Беларусі / Беларус.энцыкл.,Нац.архіў Рэсп.Беларусь ; Пер.з рус.Т.М.Бутэвіч і інш. ; Прадм.Дз.У.Карава,Я.І.Бараноўскага. ― Минск : "Беларус.энцыкл." ім.П.Броўкі, 1994. — 510 с.Древности Белоруссии и Литвы : Сб. ст. / Ин-т истории АН БССР, Ин-т истории АН Лит.ССР ; [Науч. ред.: Л.Д.Подоль, А.З.Таутавичюс]. ― Минск : Наука и техника, 1982. — 175 с.Ермаловіч, Мікола (гісторык; літаратуразнавец; 1921—2000). Па слядах аднаго міфа / Навук. рэд. А.П.Грыцкевіч. ― 2-е выд., дап. ― Минск : Навука і тэхніка, 1991. — 98 с.Ермаловіч, Мікола (гісторык; літаратуразнавец; 1921—2000). Па слядах аднаго міфа / Навук. рэд. А.П.Грыцкевіч. ― Минск : Навука і тэхніка, 1989. — 94 с.Ермаловіч, Мікола (гісторык; літаратуразнавец; 1921—2000). Старажытная Беларусь : Вілен.перыяд:Гіст.нарыс. ― Минск : Выд.цэнтр "Бацькаўшчына" : МП "Бесядзь", 1994. — 91 с.Ермаловіч, Мікола (гісторык; літаратуразнавец; 1921—2000). Старажытная Беларусь : Полацкі і Новагародскі перыяды / Мікола Ермаловіч ; [прадмова М. А. Ткачова]. ― Мінск : Мастацкая літаратура, 1990. — 365, [1] с. : іл., каляр. іл., факсім.Жанчыны Беларусі [Выяўленчы матэрыял] = Женщины Белоруссии = Women of Byelorussia = Las mujeres de Bielorrusia : [альбом / фота М. П. Ананьіна і інш. ; аўтары тэксту: М. І. Карпенка, А. П. Уладзімірава]. ― Мінск : Беларусь, 1978. — [175] с.Жучкевич, Вадим Андреевич (доктор географических наук; 1915—1985). Улицы помнят : история, события, люди в названиях улиц и площадей города-героя Минска / В. А. Жучкевич. ― Минск : Беларусь, 1979. — 173, [2] с., [16] л. ил.
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка