Гісторыя культуры беларусі. Пытанні да заліку (1 курс, лф)
Дата канвертавання24.11.2017
Памер28.78 Kb.
ГІСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ. ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ

(1 КУРС, ЛФ)


 1. Крыніцы вывучэння гісторыі культуры Беларусі.

 2. Асаблівасці культуры старажытнай Беларусі. Дахрысціянскія вераванні на тэрыторыі Беларусі.

 3. Далучэнне жыхароў Беларусі да хрысціянства. Пісьменнасць, кніжная асвета і літаратура ў Х-ХІІІ стст.

 4. Архітэктура, жывапіс, музыка на беларускіх землях у Х-ХІІІ стст.

 5. Беларуская культура ў духоўным жыцці Вялікага княства Літоўскага ў другой палове ХІІІ – ХVІ стст.

 6. Адраджэнне і Рэфармацыя на Беларусі. Пачатак беларускага кнігадрукавання.

 7. Грамадская думка, асвета, адукацыя ў ВКЛ у другой палове ХІІІ – ХVІ стст.

 8. Архітэктура і выяўленчае мастацтва ў ВКЛ у другой палове ХІІІ – ХVІ стст. Тэатр і музыка. Месца і роля беларускай культуры ў еўрапейскім культурным развіцці.

 9. Люблінская унія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай. Наступствы ўзрастання ролі каталіцтва і польскага ўплыву для культуры беларусаў.

 10. Контррэфармацыя на Беларусі: яе змест, мэты і вынікі. Стаўленне праваслаўнай, уніяцкай, каталіцкай і пратэстанцкай цэркваў да беларускай духоўнай спадчыны.

 11. Кантакты беларускай культуры з украінскай і рускай. А.Філіповіч, С.Полацкі, М.Сматрыцкі, І.Капіевіч, Г.Каніскі.

 12. Асветніцтва на Беларусі. Дзейнасць Адукацыйнай камісіі і яе значэнне.

 13. Архітэктура і выяўленчае мастацтвана беларускіх землях у другой палове XVI – XVIII стст. Барока, ракако, класіцызм. Тэатр і музыка.

 14. Падзелы Рэчы Паспалітай і ўключэнне беларускіх земляў у склад Расійскай імперыі. Супрацьборства рускай і польскай культур на Беларусі.

 15. Стан адукацыі ў Беларусі ў ХІХ-пачатку ХХ ст.

 16. Архітэктура і выяўленчае мастацтва ў Беларусі ў ХІХ ст. Мастацкія стылі. Музычна-тэатральнае жыццё.

 17. Станаўленне беларускай нацыянальнай літаратуры. П.Багрым, В. Дунін-Марцінкевіч, Ф. Багушэвіч. Фарміраванне беларускай літаратурнай мовы.

 18. Беларускае нацыянальнае адраджэнне. Газеты “Наша доля” і “Наша ніва” і іх роля ў развіцці беларускай культуры ў пачатку ХХ ст.

 19. Тэатр, выяўленчае мастацтва, музыка і архітэктура на беларускіх землях ў пачатку ХХ ст.

 20. Беларусізацыя: яе сутнасць і змест. Развіццё культуры нацыянальных меншасцяў.

 21. Беларуская культура 20-х гадоў. Плюралістычны характар літаратурнага жыцця. Пошукі нацыянальнага зместу работы тэатра. Нараджэнне беларускага кіно.

 22. Архітэктура і выяўленчае мастацтва БССР у 20-30-я гг. ХХ ст.: традыцыі і навацыі.

 23. 4.Сталінская мадэль культурнага развіцця. Праявы таталітарных тэндэнцый ў вышэйшай школе і навуцы. Уніфікацыя школьнага навучання.

 24. Літаратура сацыялістычнага рэалізму. Уплыў культу асобы Сталіна на тэатральнае, музычнае і выяўленчае мастацтва.

 25. Рэпрэсіі ў адносінах да дзеячаў культуры Беларусі ў 30-я гг. ХХ ст.

 26. Палітыка польскіх улад міжваенага перыяду ў адносінах да беларускай культуры. Стан беларускай адукацыі ў Заходняй Беларусі ў 20-30-я гг. ХХ ст.

 27. Навуковая і культурна-асветніцкая дзейнасць ў Заходняй Беларусі ў 20-30-я гг. ХХ ст.

 28. Беларуская літаратура ў Заходняй Беларусі ў 20-30-я гг. ХХ ст.

 29. Выяўленчае і музычнае мастацтва ў Заходняй Беларусі ў 20-30-я гг. ХХ ст.

 30. Культура Беларусі ў другой палове 40-х-першай палове 50-х гг ХХ ст.

 31. Развіццё беларускай культуры ў час хрушчоўскай “адлігі”.

 32. Пашырэнне каманднага стылю кіравання культурай з 60-х гг ХХ ст. Партыйная апека над літаратурай.

 33. Беларуская навука, народная адукацыя і культурна-асветная работа ў другой палове 40-х – 80-я гг ХХ ст.: непаслядоўнасць у правядзенні рэформаў.

 34. Тэатральнае і музычнае жыццё Беларусі ў другой палове 40-х – 80-я гг ХХ ст. Новыя імёны і творы ў выяўленчым мастацтве.

 35. Ад “перабудовы” да беларускай ідэі: складанасці шляху. Новыя адносіны да царквы ў 90-я гады ХХ ст.

 36. Адукацыя - галоўнае звяно адраджэння. Узбагачэнне зместу культурна-асветнай работы ў канцы 80-х – пачатку 90-х гг ХХ ст.

 37. Эстэтычнае асваенне новых тэм беларускай літаратурай канца 80-х – пачатку 90-х гг ХХ ст.

 38. Тэатральнае жыццё ў канцы 80-х – пачатку 90-х гг ХХ ст: сцвярджэнне нацыянальнай ідэі. Стан музычнага мастацтва.

 39. Культура беларускага замежжа.

 40. Культурнае жыццё Беларусі на сучасным этапе развіцця грамадства.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка