Гуа “Сярэдняя школа №1 г. Сянно імя З.І. Азгура” Уласная дыдактычная систэма настаўнік беларускай мовы І літаратурыДата канвертавання21.02.2017
Памер214.08 Kb.
#3739


ГУА “Сярэдняя школа №1 г. Сянно імя З.І. Азгура”

Уласная дыдактычная систэма

настаўнік беларускай мовы і літаратуры

Кучынская Таццяна Сцяпанаўна

2011 год

1.Актуальнасць

Здольнасць здзіўляць і пазнаваць, уменне знаходзіць рашэнне ў нестандартных сітуацыях, накіраванасць на адкрыццё новага, здольнасць да глыбокага асэнсавання свайго вопыту і ёсць творчасць. Менавіта ў такой асобе– адукаванай, высокамаральнай і крэатыўнай – існуе патрэба ў сучасным грамадстве. Сённяшні дзень прад’яўляе вельмі высокія патрабаванні да выпускнікоў школ, якім, для таго каб быць паспяховымі, толькі акадэмічных ведаў, уменняў і навыкаў ужо недастаткова.

Як сцвярджаецца ў Кодэксе Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, адным з асноўных кірункаў дзяржаўнай палітыкі ў сферы навучання з’яўляецца “стварэнне неабходных умоў для задавальнення патрэб асобы ў адукацыі, патрэб грамадства і дзяржавы ў фарміраванні асобы” (глава 1, артыкул 2). Мэтамі адукацыі і выхавання, акрамя фарміравання ведаў, уменняў і навыкаў, з’яўляюцца інтэлектуальнае, маральнае, фізічнае і творчае развіццё навучэнца, фарміраванне ўсебакова развітай, творчай асобы. Перад сістэмай адукацыі сёння стаіць задача: выхаванне гарманічна развітай асобы, здольнай да самавызначэння і самарэалізацыі.

Сучасная школа з яе праблемамі прымушае думаць аб тым, як зрабіць працэс навучання больш выніковым. Як вучыць так, каб дзіцяці хацелася вучыцца?

Мяне як настаўніка роднай мовы і літаратуры пастаянна непакоіць тое, якім павінен быць урок, каб вучні кожны раз адкрывалі для сябе нешта новае, лепш пазнавалі жыццё, былі не пасіўнымі сузіральнікамі падзей, а ішлі па жыцці з няўтольным жаданнем змяніць яго ў лепшы бок.

Методыку выкладання мовы і літаратуры нельга вывучыць раз і назаўсёды – яна, нібы кропелька ртуці, увесь час змяняецца, і часам па адным і тым жа пытанні выказваюцца розныя погляды.

Практычная методыка – гэта заўсёды творчасць. На мой погляд, поспех у выкладанні мовы і літаратуры, глыбокія і якасныя веды ў вучняў будуць тады, калі настаўнік думае, шукае, разважае, супастаўляе, умее на справе паказаць важнасць, прымальнасць таго ці іншага метаду або прыёму ў сваёй рабоце.

Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій яшчэ не гарантуе поспеху для настаўніка і вучняў. Самае важнае – жаданне і ініцыятыва, уменне падабраць “ключык” да кожнага дзіцяці.

Але як жа за невялікую колькасць вучэбных гадзін перадаць каласальны аб’ём інфармацыі? Сучаснасць прапануе педагогу бясконцае мноства сродкаў навучання і самаадукацыі: кнігі новага пакалення і электронныя падручнікі, зборнікі тэстаў, трэнажораў, інтэрнэт-рэсурсы і інш. Як не згубіцца ў гэтым моры інфармацыі? На мой погляд, педагог павінен стаць індывідуальнай адукацыйнай сістэмай, сфарміраваўшы аўтарскі стыль выкладання свайго прадмета і ўключыўшы ў сістэму найбольш эфектыўныя метады і прыёмы.

Таму і ўзнікла неабходнасць стварэння ўласнай дыдактычнай сістэмы, каб структурыраваць і аформіць вопыт работы, ацаніць у адпаведнасці з новымі патрабаваннямі і тэндэнцыямі сваю адукацыйную практыку.
2.Місія настаўніка
Больш за 20 год я выкладаю беларускую мову і літаратуру. Прафесія настаўніка, якую я выбрала, адна з самых важных і цяжкіх. Але гэта менавіта тое, што прыносіць мне радасць і задавальненне, асабліва калі бачыш вочы дзяцей, добрыя і наіўныя, якія глядзяць з любоўю і павагай.

Мяне, як і ўсіх маіх калег, вельмі хвалюе стан маральнага здароўя маладых людзей, праблема адраджэння духоўнасці ў сучасным грамадстве. Патрэбна прыкласці шмат сіл і намаганняў для таго, каб скіраваць на правільны шлях нашых вучняў, дапамагчы ім зрабіць правільны выбар у жыцці. Я лічу, што вырашэнне гэтых праблем павінна быць асноўным кірункам развіцця сучаснай школы.

Сваё прызначэнне як настаўніка я бачу ў тым, каб разам з педагагічным калектывам школы стварыць умовы для развіцця і выхавання асобы свабоднай, таленавітай, духоўна і фізічна здаровай, якая валодае высокімі інтэлектуальнымі і духоўнымі патрэбнасцямі, мае багаты запас навуковых ведаў прыкладнога значэння, падрыхтавана да стваральнай працоўнай дзейнасці і самарэалізацыі ў соцыуме.

Мая дзейнасць накіравана на развіццё і выхаванне чалавека-даследчыка,чалавека- творцы з цвёрдай грамадзянскай пазіцыяй.

У аснову яе закладзены 4 прынцыпы.1.Прынцып феерверку. Усе вучні – зоркі, блізкія і далёкія, маленькія і вялікія, але аднолькава прыгожыя. Кожная зорачка выбірае свой шлях палёту. Галоўнае – хацець ззяць.

2.Прынцып вагаў. Вагі – сімвал няспыннага пошуку, імкненне выпрацаваць свой пункт погляду, зрабіць правільны выбар у жыцці.

3.Прынцып рэйтынгу. У кожнага свая праграма развіцця, свае мэты і задачы. Кожны выбірае свой шлях руху да поспеху і праяўляе сябе ў розных жыццёвых сітуацыях.

4.Прынцып поспеху. Стварэнне сітуацыі поспеху. Галоўнае – адчуць смак перамогі.

Настаўнік і вучні, у маім разуменні, - гэта суб’екты сумеснай дзейнасці, накіраванай на дасягненне запланаваных вынікаў.

Лічу, што настаўнік павінен умець прадугадваць і паспяхова фарміраваць асобасныя якасці вучняў, тады прадметныя навыкі, якія фарміруюцца, робяцца сузалежнымі.

У якасці мэты адукацыі выступае мадэль сучаснага выпускніка школы, які валодае наступнымі якасцямі: • высокай самасвядомасцю асобы, якая арыентавана на агульначалавечыя каштоўнасці;

 • фізічным і маральным здароўем;

 • шырокай адукаванасцю, неабходнасцю ў пастаяннай самаадукацыі;

 • высокай ступенню выхаванасці;

 • здольнасцю прымаць нестандартныя рашэнні і быць адказным за кожны зроблены крок.

Важнейшымі паказчыкамі работы настаўніка лічу веды, якія даюць выпускнікам магчымасць паступаць у ВНУ,а таксама іх актыўную жыццёвую пазіцыю, грамадзянскую адказнасць, творчы патэнцыял, высокія матывы і пазнаваўчыя патрэбнасці.
3.Канцэптуальная аснова ДС
Пошукі адказу на пытанне “Як зрабіць адукацыйны працэс найбольш эфектыўным?” прывялі мяне да вывучэння шырокага спектра тэхналогій і фарміравання дыдактычнай сістэмы, у аснове якой ляжаць ідэі інтэнсіфікацыі, аптымізацыі, гуманізацыі адукацыйнага працэсу, развіцця і выхавання школьнікаў.

ДС накіравана на: • развіццё вучэбных, сацыяльных і даследчых кампетэнцый, пазнаваўчых патрэбнасцей і матываў, інтэлектуальна-эмацыянальнай сферы вучняў, актыўнай жыццёвай пазіцыі і творчага патэнцыялу, рэфлексіўнай культуры;

 • выхаванне патрыятызму і грамадзянскасці.

Лічу, што сучаснаму педагогу неабходна пастаянна асвойваць новыя тэхналогіі і радаваць вучняў цікавымі ўрокамі. Сёння наспела неабходнасць у выкарыстанні на ўроках і пазаўрочнай дзейнасці такіх тэхналогій, дзякуючы якім можна выхаваць творчую, самастойную, інтэлектуальна развітую асобу, якая знаходзіцца ў працэсе пастаяннай самаадукацыі.

Ідучы ў нагу з часам, звяртаюся да розных педагагічных тэхналогій. Тым не менш,асновай з’яўляецца традыцыйны ўрок, які можна ўпрыгожыць элементамі новых педагагічных тэхналогій. У сваёй дзейнасці я выкарыстоўваю элементы наступных сучасных педагагічных тэхналогій: • асобасна- арыентаванае развіццёвае навучанне;

 • тэхналогія даследчай дзейнасці вучняў;

 • праблемнае навучанне;

 • тэхналогія навучання ў супрацоўніцтве;

 • гульнёвыя тэхналогіі;

 • тэхналогія развіцця крытычнага мыслення праз чытанне і пісьмо

 • тэхналогія французскіх педмайстэрняў.

Увогуле, я лічу, што педагог не павінен замыкацца ў межах толькі адной тэхналогіі навучання, бо гэта значна звужае выбар метадаў і прыёмаў навучання.

Мая ДС базіруецца на наступных педагагічных прынцыпах:1.Прынцып свабоды выбару

Стварэнне сітуацыі выбару лічу адной з важнейшых педагагічных умоў станаўлення індывідуальнасці вучня. Вучні маюць права на выбар ( па ўзгадненні з настаўнікам) такіх элементаў адукацыйнага працэсу, як яго сэнс, мэты, змест, тэмп работы, узровень заданняў, накірункі даследчай дзейнасці і інш.2.Прынцып асобаснага развіцця.

Адукацыя – гэта “рух дзіцяці па лесвіцы ўласных здольнасцей”, станаўленне чалавека у прыдатным для яго развіцця адукацыйным асяроддзі.Стварэнне ўмоў для развіцця здольнасцей вучня на кожным уроку, у маім разуменні, гэта:

 • фарміраванне неабходнай базы фундаментальных ведаў, уменняў, навыкаў;

 • рэалізацыя прынцыпу актыўнай самастойнай дзейнасці вучня;

 • стварэнне праблемных сітуацый;

 • стварэнне ўмоў для самастойнай работы з вучэбнымі дапаможнікамі;

 • выкарыстанне асобасна- арыентаваных тэхналогій;

 • арганізацыя ўзаемадзеяння настаўніка і вучня на ўроку, вучня і вучня і г.д.

3.Прынцып узгаднення мэт.

Лічу, што толькі ў тым выпадку, калі вучань усвядоміць сэнс вучэбнай ці выхаваўчай задачы і прыме яе як асабіста для яго важную, яго дзейнасць стане матываванай, мэтанакіраванай і паспяховай.4.Прынцып прафесіяналізму.

Вучань павінен адчуваць сябе прафесіяналам на ўроку, г. зн. валодаць неабходнымі ўменнямі і навыкамі.5.Прынцып уліку індывідуальных асаблівасцей.

Узроўневую дыферэнцыяцыю работы вучняў імкнуся арганізоўваць на ўроках усіх тыпаў, максімальна ўлічваючы індывідуальныя асаблівасці кожнага вучня.6.Прынцып рэфлексіі.

Вучань павінен умець аналізаваць сваю дзейнасць, а настаўнік павінен стварыць умовы для ўсведамлення вучнямі сябе ў дзейнасці.

Для рэалізацыі ідэі інтэнсіфікацыі і аптымізацыі адукацыйнага працэсу складаю:


 • правілы ў схемах;

 • разумныя” карткі;

 • рознаўзроўневыя трэніровачныя практыкаванні;

 • кластары да некаторых тэм па літаратуры.

Лічу, што правіла, якое пададзена ў схеме, больш лаканічнае і таму прасцей запамінаецца вучнямі. Кожны вучань вядзе “сшытак – памятку” па мове, у якім змяшчае схемы на пэўнае вывучанае правіла.

Да тэм, якія цяжэй засвоіць вучням, складаю “разумныя” карткі, якія садзейнічаюць лепшаму засваенню вучэбнага матэрыялу, дазваляюць вучням хутка паўтарыць тэарэтычны матэрыял пры падрыхтоўцы да ўрока ці кантрольнай работы, абагульніць і сістэматызаваць матэрыял пры падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання.

На кожным уроку імкнуся выкарыстоўваць рознаўзроўневыя трэніровачныя заданні, складзеныя ў адпаведнасці з 5-узроўневымі патрабаваннямі дзесяцібальнай сістэмы ацэнкі ведаў вучняў.

Шырока выкарыстоўваю графічны прыём сістэматызацыі матэрыялу “Кластар”, асабліва калі ідзе работа над характарыстыкай вобразаў літаратурнага твора або вывучаюцца аглядавыя тэмы. Кластары могуць быць простыя, а могуць быць больш складаныя і падрабязныя, у залежнасці ад узросту дзяцей.

На ўроках літаратуры часта звяртаюся да такіх прыёмаў, як “крокавая дыскусія”, “перакрыжаваная дыскусія”, якія дапамагаюць працаваць з тэкстам у цэлым (на ўзроўні яго ідэі і праблематыкі). Гэтыя прыёмы даюць магчымасць, з аднаго боку, пазбегнуць адназначнага тлумачэння падзей, учынкаў і характараў герояў, а з другога – вучаць дзяцей паважаць чужое меркаванне.

Для задавальнення пазнавальнай матывацыі вучняў і развіцця іх здольнасцей выкарыстоўваю элементы гульнявой (“чацвёрты лішні”, “карэктар”) і інфармацыйна-камунікатыўнай (рознаўзроўневыя тэсты і прэзентацыі) тэхналогій.

Для фарміравання і развіцця пазнавальнай актыўнасці вучняў звяртаюся да метаду дзіцячага эксперымента (калі вучні сутыкаюцца з праблемнай сітуацыяй, то самі вызначаюць, які матэрыял не ведаюць і што павінны паўтарыць для вывучэння новай тэмы, складаючы алгарытм для вырашэння вучэбнай задачы). Акрамя таго, дазваляю здольным вучням пабываць у ролі настаўніка: растлумачыць новую тэму, ацаніць работу іншых дзяцей.
4.Мэты і задачы навучання, выхавання, развіцця, сацыялізацыі
Уласная дыдактычная сістэма – гэта індывідуальны стыль педагога. Пад ДС я разумею ўзаемазвязаную сукупнасць наступных кампанентаў:


 • мэты навучання, развіцця і выхавання;

 • змест вучэбнага матэрыялу;

 • дзейнасць настаўніка і вучня;

 • формы, метады і сродкі;

 • вынікі педагагічнага працэсу.

Лічу, што на канкрэтным уроку добры вынік можа быць атрыманы толькі за кошт забеспячэння ўзаемасувязі ўсіх вышэй названых кампанентаў.

У цэнтры ўвагі любой ДС знаходзіцца ўрок. Як форма арганізацыі навучання ён з’явіўся вельмі даўно. Але на працягу ўсяго перыяду свайго існавання праяўляе надзвычайную жыццястойкасць. Гэта адбываецца дзякуючы неабмежаваным магчымасцям удасканальвання ўрока як шматузроўневай сістэмы.

Змены ў грамадстве заўсёды ставілі свае патрабаванні да адукацыі і да школы. З’яўляючыся клетачкай адукацыйнага працэсу, урок пастаянна ўбірае ў сябе новыя педагагічныя тэндэнцыі, удасканальваецца ў плане адпаведнасці патрэбам сучаснага грамадства, яго маральным каштоўнасцям.

Менавіта ўрок з’яўляецца асновай зместу дзейнасці і настаўніка, і вучня. “З урока пачынаецца вучэбна-выхаваўчы працэс, урокам ён і заканчваецца” (Ю.А. Канаржэўскі). Менавіта ва ўроку аб’ядноўваюцца навука і практыка навучання, ажыццяўляюцца педагагічныя знаходкі і творчасць настаўніка.

Перад настаўнікам роднай мовы і літаратуры ўсё часцей паўстаюць пытанні: як пабудаваць урок так, каб зацікавіць вучняў, зрабіць іх не пасіўнымі гледачамі, а актыўнымі ўдзельнікамі навучальнага працэсу? Чым кіравацца, каб урок роднай мовы стаў адкрыццём новага, незабыўнага і цікавага?

Пры падрыхтоўцы і правядзенні ўрока я абапіраюся на інтэгральную тэхналогію, у рамках якой выкарыстоўваю асобныя метады, прыёмы і сродкі тэхналогіі ўзроўневай дыферэнцыяцыі, камп’ютарна-інфармацыйнай тэхналогіі, тэхналогіі поўнага засваення ведаў і інш.

“Веды толькі тады веды, калі яны набыты намаганнямі сваёй думкі, а не памяці”, - пісаў А.М.Талстой. Узяўшы гэтыя словы за дэвіз сваёй прафесійнай дзейнасці, у цэнтр працэсу навучання я стаўлю дзіця з яго інтарэсамі і здольнасцямі, актыўнасцю і назіральнасцю. Я пераканана ў тым, што актыўнасць вучняў на вучэбных занятках вызначаецца не відам урока, а ўменнем настаўніка абуджаць думку, сумеснай творчасцю педагога і вучня. На маю думку, першачарговая задача навучання – далучэнне кожнага дзіцяці да працэсу пошуку ісціны, захапленне яго гэтым працэсам.

Мэты ўрокаў абумоўлены патрабаваннямі вучэбнай праграмы і асаблівасцямі канкрэтнага класа, накіраваны на фарміраванне агульнавучэбных і спецыяльных уменняў і навыкаў, разумовае развіццё і выхаванне і ў цэлым на развіццё асобы. Важнай умовай эфектыўнасці ўрока лічу аспект узгаднення мэт настаўніка і вучня.

Пазнаваўчыя мэты ўрока я стаўлю праз канчатковы вынік – праз дзеянні, якімі вучні будуць валодаць у канцы ўрока. Напрыклад, пазнаваўчую мэту можна сфармуліраваць праз гатоўнасць вучняў выдатна выканаць тэст, праверачную работу.

Асаблівае значэнне надаю мэтам выхаваўчым і развіццёвым. Тут мэтавызначэнне накіравана на засваенне вучнямі гуманістычных каштоўнасцей, норм маральных паводзін, на развіццё іх творчых, даследчых, камунікатыўных, рэфлексіўных здольнасцей і г.д. Асаблівую ролю ў дадзеным выпадку адводжу ўрокам літаратуры.


5.Характарыстыка форм, метадаў, сродкаў, якія выкарыстоўваюцца ў адукацыйным працэсе
Выбар элементаў тэхналогій, методык, форм і метадаў работы асабліва індывідуальны і павінен ажыццяўляцца, зыходзячы з:

 • узросту вучняў класа;

 • спецыфікі школьнага прадмета;

 • агульнага ўзроўню навучанасці вучняў класа;

 • уроўню навучаемасці вучняў класа;

 • мэт і задач урока.

Варыятыўнасць форм і метадаў работы, выкарыстанне розных элементаў тэхналогій не толькі робяць урок рознабаковым, але і эфектыўна павышаюць працэс навучання, аптымізуючы дзейнасць вучняў на ўроку за кошт змены відаў работы, павышэнне тэмпу ўрока, змяншэнне напружанасці.

Якім метадам аддаць перавагу? Нельга вылучыць які-небудзь адзін метад і супрацьпаставіць яго іншым. Бо кожны метад выкарыстоўваецца для вырашэння канкрэтных задач. Пры варыяцыі метадамі ўзрастае магчымасць рэалізацыі асобасна- арыентаванага падыходу да вучня.

Сучасных падлеткаў не заўсёды задавальняе роля пасіўных слухачоў на ўроку. Яны чакаюць нестандартных форм знаёмства з новым матэрыялам, дзе маглі б выявіцца іх актыўнасць і творчы характар мыслення.

Упэўнена, што ўрок беларускай мовы магчыма зрабіць цікавым і змястоўным пры ўмове, што настаўнік выбірае такія формы, метады і прыёмы работы, якія садзейнічаюць актыўнаму ўдзелу дзіцяці ў пазнавальным працэсе скіроўваюць школьнікаў да крэатыўнай дзейнасці.

Прымальным для сябе, з пункту погляду настаўніка-філолага, лічу наступныя метады:


 • тлумачальна-ілюстрацыйны;

 • індуктыўны;

 • рэпрадуктыўны;

 • часткова-пошукавы;

 • праблемны;

 • даследчы і інш.

Гэтыя метады забяспечваюць тэхналагічнасць працэсу фарміравання ведаў і ўменняў, развіццё здольнасцей і выхавання вучняў.

На ўроках практыкую розныя формы дзейнасці: • работа ў парах і групах;

 • індывідуальныя творчыя заданні;

 • віктарыны;

 • работа з тэкстам;

 • самастойная работа з падручнікам і дадатковай літаратурай;

 • рознаўзроўневыя заданні.

Я працую ў звычайнай школе. Тут займаюцца вучні з розным узроўнем навучанасці, з рознымі здольнасцямі. Адным вучыцца лёгка, другія засвойваюць матэрыял з цяжкасцямі. Вучэбны план прадугледжвае навучанне ўсіх, і неабходна зрабіць так, каб паспяховым стала кожнае дзіця, на кожным уроку. Для гэтага стараюся падтрымліваць на высокім узроўні творчую актыўнасць вучняў на кожным этапе ўрока, выяўляць і развіваць іх творчыя здольнасці.

Метады і формы арганізацыі ўрока па асобасна-арыентаванай тэхналогіі накіраваны не на засваенне гатовых ведаў, а на іх самастойнае адкрыццё, развіццё творчых здольнасцей і пазнавальнай актыўнасці вучняў, што з’яўляецца адной з задач сучаснага навучання. У працэсе творчай дзейнасці выхоўваецца самастойнасць, самакрытычнасць, фарміруецца ўменне разважаць, бо працэс навучання, на маю думку, - гэта працэс дзейнасці вучня, накіраваны на станаўленне яго свядомасці і яго асобы ў цэлым.

Фарміраванню маральнага і духоўнага здароўя вучняў спрыяюць у большай ступені ўрокі мовы і літаратуры, разнастайныя пазакласныя формы навучання і выхавання. У сваёй рабоце побач з традыцыйнымі формамі выкарыстоўваю такія формы ўрокаў як:


 • урок-гульня;

 • урок-памяць;

 • урок-сустрэча;

 • урок-свята;

 • урок-падарожжа;

 • праблемны ўрок;

 • урок-залік і інш.

Для дасягнення аптымальных вынікаў ствараю на розных этапах урока сітуацыі выбару і поспеху, каб даць магчымасць кожнаму вучню атрымаць заслужаную ім ацэнку яго працы.

На арганізацыйна-матывацыйным этапе ўрока задачу арганізацыі ўвагі стараюся вырашаць у цікавай для вучня форме, стварыць рабочую абстаноўку для далейшай дзейнасці. Актыўна выкарыстоўваю крыжаванкі, інтэрактыўныя метады “Камплімент”, “Люстэрка”, “Рыфма”, “Падары кветку”, “Пажаданне” і інш.

Да вызначэння мэт і задач дзейнасці стараюся падвесці так, каб вучні маглі самастойна іх сфармуліраваць. Для гэтага практыкую стварэнне праблемнай сітуацыі, арганізацыю пошукавай дзейнасці (арганізуецца вучэбны дыялог: прапаноўваю розныя меркаванні па пэўнай праблеме,а потым звяртаюся з пытаннем: “А як думаеце вы?”)

Падтрымку ўвагі і актыўнасці вучняў, ажыццяўленне адваротнай сувязі “вучань-настаўнік” пры паўтарэнні тэарэтычнага матэрыялу ажыццяўляю з дапамогай сігнальных карт. На пастаўленае пытанне адказвае адзін вучань, а ўсе астатнія сігнальнай карткай павінны паказаць настаўніку, ці ведаюць яны адказ. Такі метад франтальнага апытання забяспечвае ўдзел кожнага школьніка ў вуснай працы.

Змест і форма арганізацыі работы на аперацыйна-пазнаваўчым этапе ўрока залежыць ад тыпу ўрока, узросту, узроўню падрыхтаванасці вучняў і г.д., але заўсёды імкнуся спланаваць работу так, каб забяспечыць максімальна магчымую актыўнасць вучняў. Напрыклад, на ўроку вывучэння новага матэрыялу выкарыстоўваю праблемна-пошукавы метад, працу па зададзенаму алгарытму, інтэрактыўны метад “мазгавы штурм”, працу ў групах, парах тыпу “вучань-рэпетытар” і інш.; на ўроку замацавання і паглыблення ведаў гэта можа быць актыўная самастойная работа вучняў з рознаўзроўневымі заданнямі, франтальная работа з найбольшым ахопам вучняў з мэтай дыягностыкі і карэкцыі засваення новага матэрыялу.

Дзейнасць вучня на ўроку арганізоўваю такім чынам, каб развіваліся іх рэфлексіўныя здольнасці, каб на кожным этапе ўрока кожны вучань мог ацаніць сябе ва ўласнай дзейнасці: правесці самамэтавызначэнне, настроіць сябе на ўрок, самаспланаваць сваю работу, правесці самааналіз сваіх ведаў, слухаючы адказы іншых вучняў, сумець самаарганізаваць сябе ў дзейнасці, ажыццявіць самакантроль і самакарэкцыю.

Развіццю ўвагі вучняў, іх гатоўнасці ўмяшацца і імгненна зрэагаваць на памылкі садзейнічае гульня “Лаві памылку!”

Работу па абмеркаванні памылак і іх прычын звычайна арганізую ў парах. Супрацоўніцтва і ўзаемадапамога ствараюць добрую эмацыянальную атмасферу і садзейнічаюць развіццю камунікатыўных здольнасцей вучняў.

Асаблівую ўвагу надаю рэфлексіі і педагагічнай рэфлексіі, якія садзейнічаюць развіццю рэфлексіўных здольнасцей, павышэнню вучэбнай матывацыі і лепшаму засваенню вучэбнага матэрыялу. Гэта могуць быць метад незакончаных сказаў, сінквейн, “Пісьмо самому сабе”, выказванні па крузе і інш. Аналізуючы праведзены ўрок, стараюся выявіць, што ўдалося і што не ўдалося рэалізаваць з таго, што было задумана, шукаю рэзервы далейшага ўдасканалення арганізацыі адукацыйнага працэсу.

Мая прафесійная пазіцыя характарызуецца наступнымі правіламі:

1.Пры планаванні ўрока заўсёды вызначаю крытэрыі ацэнкі яго выніковасці.

2.Заўсёды знаёмлю вучняў з гэтымі крытэрыямі.

3.Даю вучням магчымасць адваротнай сувязі.

4.Ацэньваю работу вучняў толькі пасля іх самаацэнкі.

5.Даю вучням магчымасць палепшыць сваю работу і паказваю ім, як гэта зрабіць.

6.Веру ў магчымасці вучняў і дэманструю ім высокія вынікі.

7.Атрымліваю ад вучняў інфармацыю аб тым, добра я іх навучаю ці не.
6. Разуменне аўтарам выніку адукацыйнага працэсу, спосабаў і крытэрыяў яго ацэнкі
Вынік адукацыйнага працэсу, на маю думку, - гэта веды, абумоўленыя патрабаваннямі вучэбнай праграмы агульнаадукацыйнай школы, вучэбныя і даследчыя кампетэнцыі, рэфлексіўная культура, актыўная жыццёвая пазіцыя выпускнікоў, іх грамадзянская адказнасць, творчы патэнцыял, высокія матывы і пазнаваўчыя патрэбнасці, а таксама рост прафесійнага майстэрства настаўніка.

Імкнуся, каб вучні былі паспяховымі на выпускных і ўступных іспытах.

У маіх вучняў сфарміраваны:


 • цікавасць да беларускай мовы і літаратуры;

 • імкненне да пошукаш ведаў;

 • уменне прымяняць на практыцы атрыманыя веды;


развіты:

 • сацыяльныя кампетэнцыі;

 • творчыя здольнасці;

 • лагічнае мысленне;

 • назіральнасць, інтуіцыя;

 • крытычнасць мыслення;

 • уменне параўноўваць, праводзіць паралелі, абагульняць, рабіць вывады;


выхаваны:

 • любоў да Радзімы;

 • беражлівыя адносіны да культурна-гістарычнай спадчыны;

 • добрасумленнасць і дысцыплінаванасць;

 • прынцыповасць;

 • мэтанакіраванасць і настойлівасць;

 • уменне пераадольваць цяжкасці;

 • рабіць свядомы выбар.


7.Сведчанні арыгінальнасці аўтарскага пачатку ў прадстаўленай ДС
Валодаючы вялікім аб’ёмам інфармацыі, выкарыстоўваючы свой жыццёвы і прафесійны вопыт і вопыт сваіх калег, сістэматызавала матэрыялы – і атрымалася ўласная ДС.

Не буду сцвярджаць, што мая ДС валодае выключнай навізной. У педагогіцы і методыцы ёсць столькі розных тэхналогій і падыходаў, што не толькі прымяніць іх усе, але і вывучыць цяжка. Мне вельмі пашчасціла з настаўнікамі ва ўмовах прафесійна-педагагічнай дзейнасці. Я вывучаю вопыт сваіх калег, падтрымліваю сувязі з настаўнікамі з іншых школ, знаёмлюся з навінкамі метадычнай літаратуры, з задавальненнем сачу за метадычнымі публікацыямі на старонках прадметных часопісаў, “Настаўніцкай газеты”. Гэта дазволіла выпрацаваць свой падыход у выкладанні прадмета, які дазваляе рэалізаваць асноўныя прынцыпы асобасна арыентаванай педагогікі з лакальным прымяненнем некаторых тэхналогій.

Кожны настаўнік у працэсе сваёй дзейнасці, спрабуючы прымяняць розныя адукацыйныя тэхналогіі, аўтарскія методыкі, прыёмы педагагічнай тэхнікі з практыкі сваіх калег, паступова выпрацоўвае сваю сістэму работы. Гэта сістэма дазваляе адчуваць сябе камфортна і адлюстроўвае ўласнае бачанне пазіцыі вучня і настаўніка ў адукацыйным працэсе. Педагог выкарыстоўвае такія формы і метады работы, якія найбольш эфектыўна прыводзяць яго і яго вучняў да мэты, да запланаванага выніку дзейнасці. Такім чынам, у кожнага педагога з часам ствараецца свая ДС. Не можа быць аднолькавых сістэм, як і не можа быць аднолькавых людзей. Але для таго, каб прааналізаваць і сістэматызаваць накоплены вопыт, патрэбна тэарэтычная падрыхтоўка, кансультацыі спецыялістаў, вольны час і ўсведамленне неабходнасці такой сістэматызацыі і аналіза.
8.Сведчанні эфектыўнасці ДС. Прафесійныя дасягненні настаўніка і вучэбныя дасягненні яго вучняў

22 гады аддадзены школе. Многа гэта ці мала? Мабыць, многа, калі падумаеш, што за гэты час вырасла цэлае пакаленне. Але калі праца прыносіць асалоду, калі кожны новы дзень для цябе жаданы і непаўторны, то што такое 22 гады! Тое, што становішся старэйшым, заўважаеш па вучнях, якія вырастаюць у цябе на вачах, пакідаюць сцены школы, а на змену ім прыходзяць іншыя…

Згодна з выказваннем, што “давер дзяцей спачатку даецца нам дарма. Па меры таго, як дзеці сталеюць, гэты давер увесь час прыходзіцца заслугоўваць” (П. Экман). Таму ў сваёй педагагічнай дзейнасці імкнуся рабіць усё магчымае, каб не згубіць даверу вучняў, каб наша сумесная праца прыносіла жаданыя вынікі.

Дадзеная ДС рэалізуецца праз сістэму маіх урокаў, пры правядзенні пазакласных мерапрыемстваў.

Мае вучні паспяхова выступаюць на рённых алімпіядах па беларускай мове і літаратуры.


 • 2003-2004 нав. год – дыплом 2 ступені;

 • 2004-2005 нав. год – дыплом 2 ступені;

 • 2009 – 2010 нав. год – 2 дыпломы 3 ступені.

Пачынаючы з 2006 года, на базе кабінета беларускай мовы і літаратуры вядзецца летапіс удзельнікаў рэспубліканскай гульні-конкурсу па беларускай мове “Буслік”. Актыўнымі ўдзельнікамі гэтага конкурсу з’яўляюцца і мае вучні.

Па сваёй прыродзе кожны з нас даследчык. Таму ў сваіх вучняў імкнуся развіваць цікаўнасць, уключаючы ў адукацыйны працэс элементы ўласнай даследчай практыкі. Прапаную ім розныя заданні па развіцці ўменняў аналізаваць, рабіць вывады, вылучаць гіпотэзы, задаваць пытанні, бачыць праблемы.

У 2010 – 2011 навучальным годзе мая вучаніца атрымала дыплом 1 ступені на раённай навукова-практычнай канферэнцыі вучняў. У сваёй рабоце яна праводзіла даследаванне паходжання і спосабаў утварэння некаторых прозвішчаў, што належаць вучням нашай школы. Дадзеная даследчая работа таксама атрымала дыплом 2 ступені на абласной навукова-практычнай канферэнцыі “Эўрыка”.

Мае вучні неаднаразова станавіліся пераможцамі раённых конкурсаў творчых работ. Напрыклад, сачыненне маёй вучаніцы па творчасці Максіма Багдановіча (прымеркаванае да 120-й гадавіны з дня нараджэння класіка) атрымала дыплом 1 ступені.

Разам з СППС школы мною створаны сацыяльна-педагагічны праект “Стварэнне эфектыўнай сістэмы прафарыентацыйнай работы з вучнямі сярэдняга звяна ва ўмовах масавай школы”, які атрымаў дыплом 1 ступені на раённым конкурсе педагагічнага майстэрства.

Метады ацэнкі эфектыўнасці ДС:


 • анкетаванне;

 • тэсціраванне, тэматычны, прамежкавы і выніковы кантроль;

 • рэфлексіўныя паўзы на ўроку;

 • назіранне за работай вучняў;

 • гутарка з вучнямі, настаўнікамі, бацькамі.

Калі арганізаваць такі педагагічны працэс навучання, які гарантуе фарміраванне ключавых кампетэнцый, то ў выніку магчыма фарміраванне паспяховай асобы выпускніка, якая ўпэўнена дзейнічае ў новых нестандартных сітуацыях, пашырае агульнакультурны ўзровень, здольная ўдасканальвацца як асоба і як прафесіянал, што забяспечвае яго паспяховасць у соцыуме. А ўдзел у поспеху іншага – шчасце!
9.Характарыстыка ўмоў, у якіх апісаная ДС будзе эфектыўнай
Станоўчы вынік рэалізацыі дадзенай ДС залежыць ад некалькіх умоў:

 • ад кампетэнцыі настаўніка;

 • ад высокага ўзроўню пазнаваўчай дзейнасці вучняў;

 • ад развіцця пазнаваўчых і творчых здольнасцей вучняў;

 • ад высокага ўзроўню культуры вучэбнай работы вучняў;

 • ад самастойнасці вучняў у пазнаваўчай дзейнасці;

 • ад высокага ўзроўню арганізацыйна-метадычнай работы;

 • ад індывідуалізацыі працэсу навучання.

Дадзеная ДС з’яўляецца ўніверсальнай, паколькі можа эфектыўна прымяняцца як у працэсе выкладання розных прадметаў, так і для ўсіх узроставых груп вучняў. Пры гэтым неабходна ўлічваць некаторыя абмежаванні:

 • на пачатку прымянення асобасна арыентаваных тэхналогій неабходна дастаткова многа часу патраціць на авалодванне вучнямі прыёмамі супрацоўніцтва ў групах;

 • дадзеная сістэма не падыходзіць для настаўнікаў , якія маюць аўтарытарны стыль адносін з вучнямі, для тых настаўнікаў, якія думаюць, што не супрацоўніцтва, а падпарадкаванне павінна пераважаць на ўроку;

 • нізкая матывацыя многіх настаўнікаў на асваенне і прымяненне асобасна арыентаваных тэхналогій;

 • адсутнасць неабходных навыкаў для работы на камп’ютары ў настаўніка і вучняў.

10.Праблемы і накірункі далейшых метадычных пошукаў

Здавалася б, пастаўленая мэта дасягнута, накоплены пэўны вопыт работы, апісана ДС і цяпер можна спакойна працаваць у рамках выбранай стратэгіі. Але лічу, што працэс удасканалення бясконцы, мой вопыт – гэта толькі пэўны этап, маленькая прыступка. Ідэала не існуе, але да яго трэба імкнуцца!На дадзены момант мяне цікавяць, у першую чаргу ,такія праблемы:

 • работа над удасканаленнем сістэмы ўрокаў і павышэннем іх эфектыўнасці;

 • удасканаленне ўменняў ствараць умовы для развіцця здольнасцей вучня на кожным уроку і пазаўрочных мерапрыемствах;

 • рэалізацыя прынцыпу пераемнасці, як па змесце, так і па арганізацыі навучання ў сістэме “ўрок – факультатыў”;

 • навучанне беларускай мове і літаратуры вучняў з нізкім узроўнем вучэбных дасягненняў;

 • апора на сучасныя інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі навучання;

 • выкарыстанне форм, метадаў і сродкаў самаадукацыі, якія садзейнічаюць прафесійнаму самавызначэнню.


Каталог: e107 files -> public -> materials
materials -> Дуа “Сярэдняя школа №1 г. Сянно імя З.І. Азгура” Сцэнарый літаратурна-музычнай кампазіцыі
public -> Дуа “Сярэдняя школа №1 г. Сянно імя З.І азгура” Выканала вучаніца 11 “А” класа Бакунова Вераніка
public -> Пастанова мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь 20 снежня 2011 г. N 283
public -> Тэма ўрока: Шапачкавыя грыбы Мэты ўрока
public -> Грунтова Жанна Уладзіміраўна Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Ходцаўская дзіцячы сад – сярэдняя школа”
public -> Вывучэнне новага матэрыялу. (у працэсе гутаркі выкарыстоўваецца прэзінтацыя) Слайд 1
public -> Турыстычны маршрут “Мой мілы, сэрцу куточак…” Схема маршрута
materials -> Урок беларускай літаратуры " Насіце на руках бацькоў" урок па казцы Уладзіміра Караткевіча "
materials -> Урок геаграфіі ў 8 класе па тэме: "Геаграфічнае становішча Афрыкі " Практычная работа №4 "


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал