Гукавое спалучэнне зычнага гука [й] з галоснымі ў словах іншамоўнага паходжання перадаецца ётаванымі галоснымі, як і ў словах уласнабеларускіх
Дата канвертавання21.02.2017
Памер444 b.

Гукавое спалучэнне зычнага гука [й] з галоснымі ў словах іншамоўнага паходжання перадаецца ётаванымі галоснымі, як і ў словах уласнабеларускіх:

  • Гукавое спалучэнне зычнага гука [й] з галоснымі ў словах іншамоўнага паходжання перадаецца ётаванымі галоснымі, як і ў словах уласнабеларускіх:

  • на пачатку слова: Нью-Ёрк;

  • пасля галоснага ў сярэдзіне слова: маёр, маярат, Аюнскі;

  • пасля галоснага на канцы слова: фае, секвоя, Маяпапая.Пад…дзеш, сы…сціся, за…меннік, раз…граць, спад…спаду, за…канне, за…грываць, пады…граць, вы…граць, дэз…нфармаваць, пра…нвентарызаваць, пра…нструктаваны, сан…нструктар, патро…ць, во…н, прадпры…маць, па…лка, пра…снаваць, па…менна, за…нець, …га, ма…нэз, ра…н, пра…ранскі, раз…сціся, вы…грыш, , транс…арданскі, ад…мжэць, звыш…дэалізаваць, (я) пады…ду, пера…грываць, аб…шоў, пры…шла, пера…начыць, без…дэйнасць, ня…накш.

  • Пад…дзеш, сы…сціся, за…меннік, раз…граць, спад…спаду, за…канне, за…грываць, пады…граць, вы…граць, дэз…нфармаваць, пра…нвентарызаваць, пра…нструктаваны, сан…нструктар, патро…ць, во…н, прадпры…маць, па…лка, пра…снаваць, па…менна, за…нець, …га, ма…нэз, ра…н, пра…ранскі, раз…сціся, вы…грыш, , транс…арданскі, ад…мжэць, звыш…дэалізаваць, (я) пады…ду, пера…грываць, аб…шоў, пры…шла, пера…начыць, без…дэйнасць, ня…накш.Падыдзеш, сысціся, займеннік, разыграць, спадыспаду, заіканне, заігрываць, падыграць, выйграць, дэзынфармаваць, праінвентарызаваць, праінструктаваны, санінструктар, патроіць, воін, прадпрымаць, паілка, праіснаваць, пайменна, заінець, ёга, маянэз, раён, праіранскі, разысціся, выйгрыш, трансіарданскі, адымжэць, звышідэалізаваць, (я) падыду, пераігрываць, абышоў, прыйшла, перайначыць, безыдэйнасць, няйнакш.

  • Падыдзеш, сысціся, займеннік, разыграць, спадыспаду, заіканне, заігрываць, падыграць, выйграць, дэзынфармаваць, праінвентарызаваць, праінструктаваны, санінструктар, патроіць, воін, прадпрымаць, паілка, праіснаваць, пайменна, заінець, ёга, маянэз, раён, праіранскі, разысціся, выйгрыш, трансіарданскі, адымжэць, звышідэалізаваць, (я) падыду, пераігрываць, абышоў, прыйшла, перайначыць, безыдэйнасць, няйнакш.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка