Інтарэсы ў праве
Дата канвертавання08.09.2018
Памер28.48 Kb.
Інтарэсы ў праве
Дададкова разгляд гэтай тэмы трэбы пачать з яе актуальнасці. На мой погляд, інтарэс займае вельмі важную пазіцыю ў гістарычным развіціі прававога жыцця грамадства. Гэты інтарэс адвечна актуальны, таму што мае самыя непасрэдныя адносіны да сутнасці права, ён неразрыўна звязаны з ім.

Спачатку, хацелася б разабрацца, з’яўляецца паняцці ”інтарэс ў праве” і “прававой інтарэс” тоесным, ці не. Прававой інтарэс – гэта катэгорыя, пад якой трэба разумець пэўны сацыяльны інтарэс, які выражаецца ў прававой форме і ўзнікае ў прававом жыцці менавата як самастойна існуючы разам з іншымі сферамі грамадскага жыцця. Гэтая катэгорыя ахоплівае і пэўныя канструкцыі, якія выкарыстоўваюцца ў якасці інструментаў прававога рэгулявання. Катыгорыі “законны інтарэс”, “ахоўны законам інтарэс” найбольш выразна выяўляюць інструментальны сэнс інтарэса як прававой карэгорыі. І таму, я разумею, што гэты інтарэс ў праве па сваёй прыродзе з’яўляецца прававым, і на мой погляд, гэтыя паняцці неразрыўна звязаны паміж сабой.

Калі аналізаваць існуючы заканадаўчы масіў нашай дзяржавы, то з такім паняццем, як “інтарэс” мы сустрэнімся вялікую колькасць раз і гэта не выпадкова. Хаця на дадзены момант і не існуе цэласный канцэпцыі інтарэса і яго ролі, але ён выконвае мноства функцый, такіх як: усвядомленае патрабаванне валявых поводзін чалавека, падставы дзеля ўступання ў працэс, перадумова дзеля прад’яўлення іска, аснаванне дзеля адвода і гэтак далей. Інтарэс ў праве існуе ў кожным інстытуце. Так ці інакш чалавек, уступаючы ў тыя ці іншыя адносіны, якія рыгулююцца правам, мае якую-небудзь заінтарысаванасць, і толькі ўступіўшы ў іх, ён забяспечыць яе.

Паняцце інтарэса ў праве можна разглядаць ў суб’ектыўным і аб’ектыўным сынсе. Так званы аб’яктыўны інтарэс выступае як з’ява грамадскага быцця людзей. Інтарэс часта з’яўляецца аб’ектам, які ахоўваецца законам і тым самым садзейнічае ўмацаванню палажэння чалавека. Такім чынам, аб’ектыўны інтарэс заўсёды адпавядае пэўным птрабаванням. Але, трэба адмеціць, што ахрана інтарэса не может быць пастаўлена ў залежнасць ад усведамлення носьбітаў інтарэса. Тым самым трэба разглядзець суб’ектыўны інтарэс, як з’ява свядомасці людзей. У адрозненні ад аб’ектыўнага інтарэса гэты інтарэс не можэт быць аб’ектам прававой аховы. Аднак суб’ектыўны інтарэс мае значэнне ў рэгуляванні адносін паміж суб’ектамі ў праве. Напрыклад, калі дзеянне аднаго суб’екта супярэчыць інтарэсам іншага. І таму нам неабходна звярнуцца да унутранных адносін суб’ектаў. Трэба адзначыць, што на фарміраванне суб’ектыўнага інтарысу накладвае адбітак такія катэгорыі як патітыка, мараль, права, узровень культуры, звычаі і іншыя.

На мой погляд, суб’ектыўны і аб’яктыўны крытэрый павінны дапаўняць адзін аднаго. Чалавеку неабходна свой суб’ектыўны інтарэс накладваць на аб’ектыўны і тым самым забяспечыць свой інтарэс і не супярэчыць нормам права.

У літаратуры даволі часта можна сустрэць такія паняцці як “прыватны інтарэс” і “публічны інтарэс”. Як правіла, тыя мэты, якія знаходзяцца ў аснове публічнага інтарэса, не супадаюць з мэтамі асобных людзей. Таксама, трэба адзначыць, што непасрэдны ўплыў на фарміраванне інтарэсаў грамадства аказвае дзяржава з дапамогай сваіх органаў. Аднак гэты ўплыў трэба звадзіць да мінімума, таму што гэтая самая дзейнасць дзяржаўных органаў ужо выяўляецца праз фарміраванне суб’ектыўнага інтарэса.

Калі разглядаць аднім з атрыбутаў дзяржавы апарат грамадскага прымусу, тады відавочна, што прыватны інтарэс будзе супадаць з публчным інтарэсам. Аднак, на мой погляд, у дэмакратычных странах такі падкод непрымальны.

Такім чынам, пры даследванні інтарэсаў ў праве неабходна адрозніваць публічны інтарэс, так званы інтарэс грамадства і прыватны інтарэс – інтарэс асобы ці іншых сацыяльных груповак. Паколькі мэты, якімі карыстаюцца сацыяльныя суб’екты і сродкі, якія знаходзяцца ў іх распараджэнні, не могуць супадаць, то немагчыма пастроіць і агульную канцэпцыю, якая змагла б ахапіць абодва гэтыя з’явы. Прыватны інтарэс ёсць мера задавальнення патрабаванняў асобы. Публічны інтарэс у сваю чаргу ёсць спосаб забяспячэння існавання грамадства як адзінага цэлага.Напрыканцы, трыба сказать, што інтарэс ў праве займае даволі цвёрдую пазіцыю. Таму што ён з’яўляецца разам з самім правам, з першымі законамі, з’яўленне якіх таксама было вызванна пэўным інтарэсам.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка