Каляндарна тэматычнае планаванне (фізіка 9 клас, 2 гадзіны ў тыдзень, усяго – 70 гадзін)Дата канвертавання27.01.2018
Памер156.41 Kb.
#17433
ЗАЦВЯРДЖАЮ.

Дырэктар установы адукацыі:______________

“______”_______________20___ г.


КАЛЯНДАРНА - ТЭМАТЫЧНАЕ ПЛАНАВАННЕ

(ФІЗІКА - 9 клас, 2 гадзіны ў тыдзень, усяго – 70 гадзін)п/п

Тэма ўрока

Дэманстрацы, ікамп’ютарныя мадэлі

Дамашняе заданне

Тэрміны правядзен.

Рэсурснае забеспяч.

1

Навучанне правілам бяспекі (далей – НПБ). Матэрыя. Прастора і час. Механічны рух
§1


Камп. слайды.

2

Скалярныя і вектарныя велічыні. Дзеянні над вектарамі
§2, пр.

Камп. мадэл.

3

Праекцыі вектара на каардынатныя восі
§3, пр.1(3)
Табліца

4

Рашэнне задач па тэме “Дзеянні над вектарамі. Праекцыі вектара на каардынатныя восі”
пр.1(4)
Карткі

рознаўзр.5

Віды механічнага руху.

Задача кінематыкіПаступальны і вярчальны рух

§4

Табліца

6

Адноснасць руху. Сістэма адліку. Шлях і перамяшчэнне

Адноснасць руху, сістэма адліку (мадэль)

§5, 6, пр.2(3,4)


Камп. слайды. Фотаздымак

7

Раўнамерны прамалінейны рух. Скорасць

Раўнамерны рух калясачкі з кропельніцай

§7, пр.3(2,3)

Камп. слайды. Гр. чарцёж

8

Графічнае прадстаўленне раўнамернага прамалінейнага руху§8, пр.4(3)Камп. слайды. Гр. чарцёж

9

Рашэнне задач па тэме “ Раўнамерны рух”
пр.4(4)
Карткі

рознаўзр.10

Нераўнамерны рух. Сярэдняя скорасць

Спідометр, напрамак імгненнай скорасці

§9, пр.5(1)
Табліца

11

Складанне скарасцей. Самастойная работа па тэме “Раўнамерны рух”

Складанне перамяшчэнняў

§10, пр.6(5)
Гр. чарцёж

12

Рашэнне задач па тэме “Нераўнамерны рух.

Складанне скарасцей”


пр.6(6)
Дыдакт. матэрыял

13

НПБ. Лабараторная работа 1 “Вызначэнне абсалютнай і адноснай хібнасціей прамых вымярэнняў”

Абсталяванне для л.р.

пр.6(7)
Інструкцыя да л.р.

14

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Раўнамерны і нераўнамерны рух. Складанне скарасцей”
Паўт. §§1-10

Задачы па выбары наст.


Карткі

15

Кантрольная работа 1

“Раўнамерны і нераўнамерны рух. Складанне скарасцей”
Карткі

рознаўзр.16

Работа над памылкамі.

Паскарэнне


§11, пр.7(2)
Гр. чарцёж

17

Скорасць пры прамалінейным руху з пастаянным паскарэннем

Роўнапаскораны рух калясачкі з кропельніцай

§12, пр.7(3)
Камп. мадэл.

18

Рашэнне задач па тэме “Паскарэнне. Скорасць пры роўнапаскораным руху з пастаянным паскарэннем”
пр.7(6)
Карткі

19

Шлях, перамяшчэнне і каардыната цела пры прамалінейным руху з пастаянным паскарэннем
§13, пр.8(1)
Камп. слайды. Схема

20

НПБ. Лабараторная работа 2 “Вызначэнне паскарэння пры роўна-паскораным прамалінейным руху”.

Абсталяванне для л.р.

пр.8(3)
Інструкцыя да л.р.

21

Рашэнне задач па тэме “Перамяшчэн-не, шлях і каардыната цела пры прамалінейным руху з пастаянным паскарэннем”
пр.8(4)
Карткі

для с.р.


22

НПБ. Лабараторная работа 3 “Вывучэнне заканамернасцей роўнапаскоранага руху з пастаянным паскарэннем”.

Абсталяванне для л.р.

пр.8(4)
Інструкцыя да л.р.

23

Крывалінейны рух. Лінейная і вугла-

вая скорасці пры руху цела па акружнасці. Самастойная работа па тэме “Роўнапаскораны рух”Вярчальны дыск. Вымярэнне частаты вярчэння тахометрам

§14, пр.9(4)
Камп. мадэл.

24

Паскарэнне пункта пры яго руху па акружнасці. НПБ. Эксперыментальны дослед 1 “Устанаўленне сувязі паміж вугл. і лін. скарасцямі пры раўнамер. вярчэнні”.
§15, пр.10(1)
Камп. слайды. Схема

25

НПБ. Лабараторная работа 4 “Выву-чэнне руху цела па акружнасці”.

Абсталяванне для л.р.

пр.10(3)
Інструкцыя да л.р.

26

Рашэнне задач па тэме “ Крывалі- нейны рух”
пр.10(4)
Карткі

рознаўзр.27

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Кінематыка”
пр.10(6)
Карткі

рознаўзр.28

Кантрольная работа 2 “Кінематыка”


Карткі

рознаўзр.29

Работа над памылкамі.

Асноўная задача дынамікі. СілаДоследы: мал.

(інерцыя)§16
Канспект

30

Умовы раўнавагі. Момант сілы. Складанне і раскладанне сіл

Складанне сіл

§17, пр.11(1,2)
Гр. чарцёж

31

Рашэнне задач па тэме “Сіла. Умовы раўнавагі. Момант сілы. Складанне і раскладанне сіл”
пр.11(3)
Карткі (к)

32

Інерцыя. Першы закон Ньютана. ІСА

Інерцыя

§18
Табліца

33

Маса

Мал.

§19, пр.12(2)
Табліца

34

Другі закон Ньютана – асноўны закон дынамікі.

Другі з-н Ньютана (рух калясачкі з грузамі), мал.

§20, пр.13(2)
Карткі (к)

35

Рашэнне задач па тэме “Першы закон Ньютана. Другі закон Ньютана”. Самастойная работа па тэме “ Сіла. Умовы раўнавагі”
пр.13(3)
Карткі

рознаўзр.36

Рашэнне задач па тэме “Другі закон Ньютана”.
пр.13(6)
Разд. і дыд. матэрыял

37

Трэці закон Ньютана. Прынцып адноснасці ў мезаніцы

Набор калясачак, узаемадз.

Мал.


§21, пр.14(3)
Табліца

38

Рашэнне задач па тэме “Трэці закон Ньютана”
пр.14(4)
Карткі

рознаўзр.39

Дэфармацыя цел. Сіла пругкасці. Закон Гука. НПБ. Эксперыментальны дослед 2 “Вызначэнне мяжы пругкіх дэфармацый спружыны”.

Доследы па мал.

§ 22;

пр.15(2)

Камп. слайды. Карткі

рознаўзр.40

НПБ. Лабараторная работа 6

“Праверка закона Гука”.Абсталяванне да л.р.

пр.15(3)
Інструкцыя да л.р.

41

Рашэнне задач па тэме “Закон Гука”
пр.15(4)
Камп. слайды.

42

Сілы трэння. Сілы супраціўлення асяроддзя. НПБ. Эксперыментальны дослед 3 “Вывучэнне сувязі паміж сілай трэння і плошчай судакр. паверхн.”

Сілы трэння спакою, качэння і слізгання

§ 23;

пр.16(1-2)
Чарцёж, прэзен-тацыя камп.

43

НПБ. Лабараторная работа 7 “Вызначэнне каэфіцыента трэння слізгання”.

Абсталяванне да л.р.

пр.16 (5)
Інструкцыя да л.р.

44

Рашэнне задач па тэме “Сілы трэння”. НПБ. Эксперыментальны дослед 4 “Параўнанне каэфіцыента трэння спакою і трэння слізгання на розных паверхнях”.
пр.16(6,8)
Карткі

рознаўзр.45

Рух цела пад дзеяннем сілы цяжару.

Чарцёж

§24;

пр.17(3)

Табліца,

карткі


46

Рашэнне задач па тэме “Рух цела пад дзеяннем сілы цяжару”
пр.17(1)
Дыдакт. матэр.

47

НПБ. Лабараторная работа 5 “Вывучэнне руху цела, кінутага гарызантальна”.

Абсталяванне да л.р. Рух цела, кінутага гарызантальна

пр.17(5)
Інструкцыя да л.р.

48

Закон сусветнага прыцягнення

Дослед Плато

§25 , пр.18(1,2)
Камп. слайды. в/фрагмент

49

Рашэнне задач па тэме

“Закон сусветнага прыцягнення”.


пр.18(3)
Дыдакт. матэр.

50

Цэнтр цяжару. Вага цела. Бязважкасць і перагрузкі

Доследы па назіранню зм. Р

§26;

пр.19(1)

Карткі

рознаўзр.51

Рашэнне задач па тэме “Цэнтр цяжару. Вага цела. Бязважкасць і перагрузкі”
пр.19(4)
Карткі

рознаўзр.52

Абагульненне і сістэматызацыя матэрыялу па тэме “Дынаміка”
пр.19(5)
Дыдакт. матэр.

53

Кантрольная работа 3

па тэме “Дынаміка”
Карткі

рознаўзр.54

Работа над памылкамі.

Імпульс цела і сілы.Пругкія і няпругкія судакрананні

§27;

пр.20(2)

Табліца

55

Закон захавання імпульсу.

Рэактыўны рухРэактыўны рух, мадэль ракеты

§28;

пр.21 (1)


Камп. слайды.

56

НПБ. Лабараторная работа 8 “Правер-ка закону захавання імпульсу”.

Абсталяванне да л.р.

пр.21 (2)
Інструкцыя да л.р.

57

Рашэнне задач па тэме “Імпульс, закон захавання імпульсу”
пр.21 (3)
Карткі

рознаўзр.58

Работа сілы. Магутнасць

Дослед па мал.

§29;

пр.22 (1-2)


Табліца

59

Рашэнне задач па тэме

“Работа сілы. Магутнасць”


пр.22 (4)
Карткі

рознаўзр.60

Патэнцыяльная энергія. Самастойная работа па тэме “Закон захавання імпульсу. Работа сілы. Магутнасць”

Падзенне шарыка па вертыкалі, нахіл. пл.

§30; пр.23 (1)
Чарцёж

61

Кінетычная энергія. Поўная энергія сістэмы цел

Змяненне энергіі цела пры выкананні работы

§31; пр.24 (2)
Камп. слайды. Граф. мал.

62

Рашэнне задач па тэме “Патэнцыяль-ная энергія. Кінетычная энергія. Тэарэма аб змяненні кінетычнай энергіі”
пр.23 (3), пр.24 (3)
Карткі

рознаўзр.63

Закон захавання механічнай энергіі. НПБ. Эксперыментальны дослед 5 “Праверка закону захавання механічнай энергіі пры няпругкіх судакрананнях”.

Узаемнае ператварэнне механічнай энергіі

§32; пр.25 (1)
Камп. слайды. Рабочы сшытак

64

Рашэнне задач на закон захавання механічнай энергіі
пр.25 (3)
Карткі

рознаўзр.65

НПБ. Лабараторная работа 9 “Праверка закону захавання і ператварэння механічнай энергіі”.

Абсталяванне да л.р.

пр.25 (5)
Інструкцыя да л.р.

66

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Законы захавання”
пр.25 (8)
Дыдакт. матэр.

67

Кантрольная работа 4 па тэме “Законы захавання”


Карткі

рознаўзр.68

Работа над памылкамі. Выніковы занятакЭСН (пр.)

69-70

Рэзерв – 2 г

Каталог: ~vselo -> dopoln -> f-9
f-9 -> 1. Найменшая часціца цвёрдага рэчыва
f-9 -> Варыянт 1 Вага цела – гэта … (закончы сказ). Кніга слізгае па гарызантальнай паверхні стала. Указаць сілы, якія дзейнічаюць на кнігу
f-9 -> Сіла сусветнага прыцягнення, Свабоднае падзенне цел
f-9 -> Роўнапаскораны рух
f-9 -> Каляндарна тэматычнае планаванне на 2012 / 2013 н г.
f-9 -> Задача дынамікі … (закончы сказ) 3). Якая з пададзеных формул перадае другі закон Ньютана?
f-9 -> Закон ньютана f1 1 a 1 a 2 F2 F1 m = 0,1 кг a 1
f-9 -> Законы захавання ў механіцы Варыянт 1


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал