Кантрольная тэставая работа 9 клас Варыянт 2 Тэст А
Дата канвертавання12.12.2018
Памер82.99 Kb.
Кантрольная тэставая работа

9 клас

Варыянт 2

Тэст А

А1. Адзначце выразы, якія з’яўляюцца словазлучэннем:

1) пяцьдзесят другі;

2) пералівісты званок;

3) вакол лесу;

4) прыйсці на экзамен;

5) спагада і паразуменне.А2. Адзначце словазлучэнні, у якіх словы звязаны падпарадкавальнай сувяззю прымыканне:

1) мастак слова;

2) па-мастацку яскрава;

3) мастацкі твор;

4) адлюстраваць у мастацтве;

5) сапраўды мастацкі.А3. Адзначце сказы, у якіх выдзеленае курсівам слова (словы) з’яўляецца дзейнікам:

1) Цябе на гэтыя паходы благаслаўляю, сыне мой, вялікай мужнасцю народа і шчырай любасцю сваёй.

2) Затое – супраціўны злучнік.

3) Цёплы вясенні дзень.

4) Вясёлыя салаўіныя спевы запаўняюць паркі і сады.

5) Паветра насычана мядовым пахам ліпы.А4. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску абавязкова ставіцца працяжнік:

1) Дабрыня _ гэта самы светлы талент.

2) Жывіца _ не вадзіца.

3) Твае вочы _ нібы дзве крыніцы.

4) Наша мэта _ даследаваць гэты старажытны край.

5) Пяць і сем _ дванаццаць.А5. Адзначце сказы з аднароднымі членамі, у якіх прапушчаны знакі прыпынку:

1) Лес натхняе чалавека любіць ды шанаваць усё жывое на Зямлі.

2) Люблю ліпнёвы грыбасей і ціш палёў, і водар мяты.

3) Васіль стаяў ля весніц ні жывы ні мёртвы.

4) Шумныя асеннія бярозы нагадвалі мне пра былое каханне.

5) Дамы, дрэвы, сілуэты караблёў усё было размыта, як на японскіх гравюрах.А6. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя курсівам словы трэба выдзеліць коскамі:

1) Сопкі на тым беразе былі відаць ледзь не кожным сваім дрэўцам.

2) Воіны збіраліся відаць ісці на дапамогу князю Кейстуту.

3) Жыццё ты стэп, што выгараў да краю, дрыготкі ліст на восеньскім галлі.

4) Мы з настаўнікам закранулі нават тэму кахання, але ў літаратурным плане.

5) На жаль мая прага да новых адкрыццяў сутыкалася з неразуменнем бацькоў.А7. Адзначце сказы, у якіх знакі прыпынку расстаўлены правільна:

1) Прыцярушаныя снегам яны на дрэвах здаюцца аксамітнымі.

2) Прадслава, унучка Усяслава, пераняла ад дзеда вялікі духоўны запал.

3) Лагодны ветрык, напоўнены ляснымі, пахамі лашчыў галіны.

4) Аздобленыя маладзенькімі шышачкамі, сосны цягнуліся гонкім борам уздоўж возера.

5) Майстар па прозвішчы Музыка вырабляў цудадзейныя па гучанні жалейкі.А8. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя канструкцыі неабходна выдзеліць коскамі:

1) Там за высокім бетонным бардзюрам і дзень і ноч ішла будоўля.

2) Ранкам птушкі зноў вяртаюцца на свае ўлюбёныя месцы напаўняючы луг звонкімі галасамі.

3) У такой складанай сітуацыі нельга сядзець склаўшы рукі.

4) Хлопчык бег у бок вёскі не азіраючыся.

5) Берагі Нарачы апрача паўночнага і паўднёвага ўкрыты лесам.А9. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропускаў неабходна паставіць коскі:

1) На лаўку апусціўся кляновы ліст, чырвоны _ як гусіная лапка.

2) Кожная кветачка _ нібы абведзена дзіцячай рукой.

3) На галінах _нібы цацкі на навагодняй елцы_ свецяцца бела-жоўтым водсветам антонаўкі.

4) Усе грыбы былі _ як на падбор.

5) Мая душа _ як вольны птах.А10. Адзначце складаназлучаныя сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска:

1) Дакранешся да галінкі _ і на цябе абрынецца снежны абвал.

2) Свяціла зыркае восеньскае сонца _ і разгараўся цудоўны дзень залатога бабінага лета.

3) Хай свішчуць івалгі ранкам росным і салаўі нам пяюць па начах.

4) Ужо добра сцямнела _ а снегавыя крупінкі ўсё сыпаліся і сыпаліся з нізкага неба.

5) Можа, з гадзіну грымеў гром _ і ішоў праліўны дождж.А11. Адзначце складаназалежныя сказы, у якіх неабходна паставіць дзве коскі:

1) Народ які не ведае і не хоча ведаць свайго мінулага ніколі не будзе мець будучыні.

2) Бачу як хістаецца ад ветру асіна і як дрыжыць на ёй апошні ліст.

3) Я вывяжу словы тугім перавяслам каб родная мова ў сэрцы не згасла.

4) Часам прыходзіць да чалавека такое імгненне калі хочацца пабачыць тыя мясціны дзе некалі хадзіў у маленстве.

5) Вы павінны памятаць што каб дабіцца поспеху ў любой справе трэба шмат працаваць.А12. Адзначце бяззлучнікавыя сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца двукроп’е:

1) Сонца ціха скацілася з горкі _ месяц белы таемна свеціць

2) Адмовішся пісаць _ загінеш як мастак.

3) Я ведаў здаўна _ кветкі без чалавечай ласкі расці не будуць.

4) Я выйшаў на ганак і аж зажмурыўся _ у вочы балюча ўдарыла ранішняе святло.

5) Ісці было цяжка _ спад быў круты, калючы гушчар раніў рукі.А13. Адзначце складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак:

1) Вузкая лапіна фіялетавай смугі то змяншалася, то павялічвалася, і зоркі, што з’

2) Ды ўспомніцца між курных хатак, дзе багнай дыхаюць лаўжы, што з чэсцю рускага салдата паручнік Лермантаў служыў.

3) Дажджу яшчэ не было, але перуны ляскалі бесперапынна, нібы спаборнічалі, хто мацней лясне.

4) Гаспадар глядзеў за дарогай, хоць яна, відаць, была яму добра знаёмаю, а Калатай любаваўся ляснымі пейзажамі.

5) Успомню маленькі вішнёвы паўстанак, дзе самыя цёплыя промні і самы пагодлівы ранак.А14. Адзначце сказы з прапушчанымі знакамі прыпынку:

1. “Нас напаткала шчасце: такія гарлачыкі на рацэ рэдка сустрэнеш, – сказаў хлопец і дадаў – Мяне завуць Віктар”.

2. “Я не проста люблю мастацтва, – адказаў Агіевіч, – я захапляюся прыгожымі і найбольш старадаўнімі рэчамі”.

3. Дзед Астап сказаў: “Раскажу я вам , мае сябры не казку, а самую чыстую быль”.

4. “Будучыня ў сённяшнім, але будучыня і ў мінулым” – пісаў А.Франс.

5. Настаўніца спытала ў Ганны: “ Куды ты збіраешся паступаць пасля школы”Тэст Б
Прачытайце тэкст і выканайце заданні:

(1) Даўно з усіх кветак найбольш люблю бэз. (2) Бэз расцвітаў якраз у час школьных экзаменаў. (3) Букет ружова-сініх кветак заўсёды стаяў на стале, засланым чырвоным абрусам. (4) За сталом сядзелі строгія экзаменатары, а на ім былі акуратна раскладзены білеты. (5) Які з іх выбраць? (6) Падыходзячы да стала, я заўсёды хваляваўся. (7) У такія хвіліны я, безумоўна, не звяртаў увагі на бэз. (8) Затое пасля экзамену пах бэзу да самага вечара п’яніў мне галаву.


Б1. Вызначце і запішыце стыль тэксту:


Б2. Вызначце тып тэксту і запішыце:Б3. Вызначце і запішыце тып шостага сказа паводле мэты выказвання:Б4. Знайдзіце ў тэксце пэўна-асабовы сказ і выпішыце граматычную аснову:Б5. Знайдзіце і выпішыце з тэксту пабочнае слова:Б6. Вызначце і запішыце тып чацвёртага сказа паводле структуры:


Адказы

ІІ варыянт


А1

А2

А3

А4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

А11

А12

А13

А14

2, 4

2, 5

2, 3, 5

1, 4, 5

2, 5

2, 3, 5

2, 3

1, 2, 5

1, 3

2, 4

1, 4

3, 4, 5

1, 3, 4

1, 4, 5
Б1

Б2

Б3

Б4

Б5

Б6

мастацкі

апавяданне

пытальны

люблю

безумоўна

складаназлучаны


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка