Канвергентна-дывергентныя мадэлі старабеларускай мовы: граматычны аспект людміла НавіцкаяДата канвертавання18.11.2017
Памер445 b.
#12918


КАНВЕРГЕНТНА-ДЫВЕРГЕНТНЫЯ МАДЭЛІ СТАРАБЕЛАРУСКАЙ МОВЫ: ГРАМАТЫЧНЫ АСПЕКТ

 • Людміла Навіцкая

 • Навуковы кіраўнік:

 • дац., к.ф.н. Ціванова Г.К.


Змест прэзентацыі

 • актуальнасць даследавання

 • прадмет і аб’ект даследавання

 • мэты і задачы даследавання

 • метады і прыёмы даследавання

 • графіка-арфаграфічны ўзровень

 • марфалагічны ўзровень

 • высновыАктуальнасць тэмы

 • абумоўлена вострай праблемай размежавання помнікаў з моцнай царкоўнаславнскай афарбоўкай і царкоўнаславянскіх помнікаў з адчувальным беларускім элементам.

 • даследаванне мовы рэлігійных помнікаў XVII ст. з’яўляецца актуальным – яно дазваляе праліць святло на гісторыю стварэння рукапісных зборнікаў, асаблівасці іх бытавання, дапамагае акрэсліць якасць старабеларускай мовы і яе статус у сістэме іншых славянскіх моў.Аб’ект і прадмет даследавання

 • Аб’ектам даследавання з’яўляецца агіяграфічны твор, які не друкаваўся ў хрэстаматыях па гісторыі беларускай мовы, –жыціе Феадоры Александрыйскай (ЖФА), змешчанае ў двух рукапісных зборніках XVII ст.

 • Прадметам аналізу твора з’яўляецца моўная сістэма ЖФА рукапісаў Сінад. №752 і RKF-82 – шэраг яго графіка-арфаграфічных і граматычных асаблівасцяў.Мэты і задачы даследавання

 • усебаковы лінгвістычны аналіз ЖФА помнікаў Сінад. №752 і RKF-82 для выяўлення іх моўнай асновы з’яўляецца асноўнай мэтай даследавання, якая можа быць дасягнута праў вырашэнне наступных задач:

 • агляд графічных сродкаў адлюстравання гукаў;

 • выяўленне спецыфікі арфаграфічных прыёмаў перадачы фанетычных з’яў у спісах ЖФА;

 • аналіз сістэмы скланення іменных і займенных часцін мовы;

 • разгляд асаблівасцей ужывання ў ЖФА часава-трывальных форм дзеяслова;

 • выяўленне кніжна-славянскіх напісанняў у спісах;

 • вызначэнне месца ўкраінскіх і польскіх форм у моўнай сістэме спісаў ЖФА;

 • фармуляванне гіпотэзы адносна моўнай лакалізацыі пратографа(ў) спісаў Сінад. №752 і RKF-82.Метады і прыёмы даследавання

 • асноўны метад - параўнальна-гістарычны.

 • прыём кантэкстуальнага параўнання: супастаўленне тоесных кавалкаў тэксту, выяўленне ўсяго аб’ёму адрозных характарыстык, маніторынг ужывання граматычных формаў назоўніка, ад’ектыва і дзеяслова.Графіка-арфаграфічны ўзровеньЦаркоўнаславянскія / польскамоўныя элементы ў сістэме дзеясловаМоўная аснова ЖФА Сінад.№752 і RKF-82ВЫСНОВЫ

 • Моўны аналіз спісаў ЖФА Сінад. №752 і RKF-82 пацвердзіў гістарычныя дадзеныя аб старабеларускім паходжанні зборнікаўВЫСНОВЫ (ч.1)

 • Беларускімі маркёрамі ў тэксце ЖФА рукапіснага зборніка Сінад. №752 з’яўляюцца:

 • ужыванне паерыка замест ераў пры абазначэнні папярэдняга цвёрдага ці мяккага гукаў

 • наяўнасць адной графемы для перадачы гукаў [‘a], [ja] незалежна ад пазіцыі ў слове

 • перадача фанетычнага падаўжэння [н¯ '] праз вынасную -н-;

 • ужыванне розных гістарычных формаў даўномінулага часу.

 • Гэты пералік удакладняюць моўныя рысы украінскага паходжання, якія ўказваюць на паўднёва-заходнюю лакалізацыю спіса Сінад. №752, а дакладна на тэрыторыю поўдня Брэсцкай вобласці:

 • абазначэнне гука [і] перад ётаванымі галоснымі з дапамогай графемы ї:

 • змешанае выкарыстанне и і яця;

 • ужыванне пры перадачы якання формаў тыпу мовечы і інш.;

 • флексія -ови давальнага і меснага склонаў назоўнікаў адзіночнага ліку мужчынскага роду.ВЫСНОВЫ (ч.2)

 • Для спіса ЖФА RKF-82 беларускімі маркёрамі выступаюць шматлікія рэгіяналізмы, суадносныя з тэрыторыяй Аршанскага раёну, дзе быў перапісаны гэты зборнік:

 • перадача ў фанетызаваных напісаннях літары в для абазначэння [ў];

 • варыянтны канчатак ў словаформе жени ;

 • суфіксы н-, -он- у дзеепрыметніках залежнага стану прошлага часу;

 • перадача жывога вымаўленчага [ць] праз вынасную у інфінітыве;

 • ужыванне розных форм плюсквамперфекта.ВЫСНОВЫ (заканчэнне)

 • Моўнай асновай для ЖФА Сінад. №752 з’яўляецца сістэма старабеларускай мовы, прытым, у тэксце ЖФА адзначаюцца рысы рэгіянальнага і ўкраінскага паходжання, якія дазваляюць суадносіць спіс Сінад. №752 з тэрыторыяй гаворак паўднёвай Брэстчыны.

 • Перапісчык ЖФА RKF-82 схільны да перадачы маўленчых рыс мясцовых гаворак, што пацвярджае гістарычныя высновы аб паўночна-ўсходнім паходжанні зборніка. Праявы польскай правапіснай традыцыі ў спісе гіпатэтычна дазваляюць гаварыць пра польскамоўны характар пратографа для ЖФА RKF-82.ДЗЯКУЙ ЗА ЎВАГУ!
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал