Краснапольскi сельсавет веска амосенкiстаронка1/8
Дата канвертавання08.10.2017
Памер1.51 Mb.
#10657
  1   2   3   4   5   6   7   8
КРАСНАПОЛЬСКI СЕЛЬСАВЕТ

ВЕСКА АМОСЕНКI


АМОСЕНКА (?) Авяр'янавiч, па загаду партызан быў старастам вёcкi, расстраляны фашыстамi ў 1943.

АМОСЕНКА Мiкалай Сямёнавiч, н. ў 1899, у снежнi 1943 прызваны ў Чырв. Армiю, у 1944 камiсаваны, памёр па дарозе дадому, пахаваны ў в. Стараселле.

БЫКАЎ Аляксандр Марцiнавiч, н. ў 1923, а 25.9.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў 6.3.1943, пахаваны ў в. Бярозаўка.

КАНДРАЦЬЕЎ Аляксандр Пятровiч, н. ў 1922, загiнуў у 1942 на ст. Дрэтунь Полацка­га р-на Вiцебскай вобл.

КАНДРАЦЬЕЎ Мiтрафан Ермалаевiч, н. ў 1905, загiнуў у 1943.

КЛЯПАЦКАЯ Настасся Анiсiмаўна, н. ў 1892 у в. Гвазды, спалена 17.2.1943 у в. Тро­давiчы.

КЛЯПАЦКI Васiль Мiхайлавiч, н. ў 1915 у в. Гвазды, з 3.10.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна,захварэў на туберкулёз i быў вывезены самалётам у савецкi тыл, памёр 3.2.1944, пахаваны ў в. Маркава Кавярнiнскага р-на Нiжагародскай вобл.

ЛАЖАНАЎ Мiкалай Iванавiч, н. ў 1915, партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, за­гiнуў 6.3.1943, пахаваны ў в. Бярозаўка.

ПАТАШОЎ Рыгор Васiлевiч, н. ў 1923, расстраляны ў 1941 у в. Палата Полацкага р-на Вiцебскай вобл.

CIBOXA Валянцiна Фамiнiчна, н. ў 1919, да вайны жыла ў Полацку, спалена 17.2. 1943.

CIBOXA Вiктар Станiслававiч, н. ў 1936, спалены 17.2.1943.

CIBOXA Надзея Станiславаўна, н. ў 1939, спалена 17.2.1943.М. С. Амосенка.Г. Д. Iванона

(Цiмошчанка).Г. В. Нiкалаева.

Н. Ф. Яльнова.

ВЕСКА БАЙДЗIНО

ЖУКАЎ Раман Iосiфавiч, н. ў 1923, у 1943 вывезены ў Германiю, далейшы лёс невя­домы.

IВАНОВА (ЦIМОШЧАНКА) Ганна Да­нiлаўна, н. ў 1886, расстраляна 17.2.1943.

НIКАЛАЕВА Ганна Васiлеўна, н. ў 1906, расстраляна 17.2.1943.

НIКАЛАЕЎ Васiль Iociфaвiч, н. ў 1860, расстраляны 17.2. 1943.

СЕРГУЧОВА Яўгевiя Iванаўна, н. ў 1935 у в. Вялiкая Пушча Полацкага р-на, расстра­ляна 17.2.1943.

ЯКАЎЛЕВА Ефрасiння Ягораўна, н. ў 1886, расстраляна 17.2.1943.

ЯКАЎЛЕВА Марыя Парфенаўна, н. ў 1920, расстраляна 17.2.1943.

ЯКАЎЛЕЎ Iociф Парфенавiч, н. ў 1913, расстраляны 17.2.1943.

ЯКАЎЛЕЎ Канстанцiн Парфенавiч, н. ў 1923, расстраляны 17.2.1943.

ЯЛЬНОВА Аляксандра, н. ў 1937, расстра­ляна 17.2.1943.

ЯЛЬНОВА Вольга Станiславаўна, н. ў 1941, забiта 17.2.1943.

ЯЛЬНОВА Зiнaiдa Уладзiмiраўна, н. ў 1927, расстраляна 17.2.1943.

ЯЛЬНОВА Iрына Улaдзiмipaўнa, н. ў 1935, расстраляна 17.2.1943.

ЯЛЬНОВА Настасся Фамiнiчна, н. ў 1913, спалена 17.2.1943.

ЯЛЬНОВА Рыпiння Ульянаўна, н. ў 1873, cпaлeнa 17.2.1943.

ЯЛЬНОВА Ульяна Фамiнiчна, н. ў 1914, спалена 17.2.1943.

ЯЛЬНОЎ Вiталь Станiслававiч, н. ў 1936, спалены 17.2.1943.
ВЕСКА БУБНЫ
КАНДРАЦЬЕВА Еўдакiя Васiлеўна, н. ў 1908, да вайны жыла ў Ленiнградзе, памерла ад голаду ў блакаду.

КАНДРАЦЬЕВА Ульяна Васiлеўна, н. ў 1919, да вайны жыла ў Ленiнградзе, памерла ад голаду ў блакаду.

ЛАЖАНАЎ Лявон Вавiлавiч, н. ў 1887, расстраляны 2.2.1943 за сувязь з партызана­мi, пахаваны ў в. Стараселле.

МАСЛОЎСКI Аляксандр Паўлавiч, н. ў 1942, расстраляны ў 1943.

ПАЎЛАЎ М. Н., н. ў 1884, бацька парты­зана, расстраляны ў 1943.

ПРОХАРАЎ Пётр Дзям'янавiч, н. ў 1919, з 20.8.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, пахаваны ў брацкай магiле ў в. Сaкa­лiшча.

CAЎЧАНКА Васiль Васiлевiч, н. ў 1922, расстраляны ў 1941 за тое, што збiраў у лесе зброю.

СЛОЕЎ Аляксандр Дзмiтрыевiч, н. ў 1922, расстраляны ў 1941 за тое, шго збiраў у лесе зброю.

ФIЛIПЧАНКА Апанас Марцiнавiч, н. ў 1885, спалены ў лютым 1943.

ФIЛIПЧАНКА Васiль Апанасавiч, парты­зан, загiнуў у час выпрабавання мiнамёта ў жнiўнi 1942, пахаваны ў в. Бярозаўка.

ЦЕРАХАЎ Мiхаіл Апанасавiч, н. ў 1918, да вайны працаваў трактарыстам Чырвонаар­мейскай МТС, расстраляны ў лютым 1943.
ВЁСКА БЯРОЗАЎКА
БЫКАЎ Арцём Якаўлевiч, забiты ў caкaвi­ку 1943 каля в. Крывялёва.

ГАРЭЛIКАВА, н. ў 1938, спалена 17.2.1943.

ГАРЭЛIКАВА Ганна Мiронаўна, н. ў 1912, спалена 17.2.1943.

ГАРЭЛIКАВА Наталля Кiрылаўна, н. ў 1894, памерла ад хваробы 28.5.1942.

ГАРЭЛIКАЎ, н. ў 1936, спалены 17.2.1943.

ГАРЭЛIКАЎ Цiмафей Фёдаравiч, памёр ад тыфу ў 1942.

IBAHOЎ Васiль Дзямiдавiч, н. ў 1925, з 20.7.1942 партызан брыгады iмя Жукава, за­гiнуў 18.2.1944, пахаваны ў в. Опса Браслаў­скага р-на Вiцебскай вобл.

IBAHOЎ Mixaiл Паўлавiч, н. ў 1890, расстраляны ў 1943.

ПPOXAPAВA Марына Лявонаўна, н. ў 1911, да вайны жыла ў Ленiнградзе, памерла ад голаду ў блакаду.
ВЕСКА ВЯЛIКIЯ АСЁТКI
ДАРАФЕЕЎ Мiкалай Цiтавiч, н. ў 1905, да вайны жыў у в. Тродавiчы, працаваў у кал­гасе, партызан Расонскай брыгады iмя Ста­лiна, загiнуў у 1942 у в. Чайкi Невельска­га р-на Пскоўскай вобл.

ШАКАЛАЎ Аляксандр Марцiнавiч, н. ў 1913, з 15.5.1942 партызан 3-й Беларускай брыгады, зaгiнyў 29.10.1942.

ВЕСКА ВЕРАЦЕНКI
А. Я. Лазарэнка.
ВЯЧЭРСКАЯ Надзея Аляксееўна, н. ў 1923, партызанка, захварэла на тыф i была вывезе­на ў савецкi тыл, памерла ў 1943, пахавана ў г. Уфа.

КАРАСЁЎ Пётр Iльiч, н. ў 1924, з 10.9.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, каб не трапiць у палон, 16.2.1943 падарваў сябе гранатай, пахаваны ў в. Тродавiчы.

ТАРАСЕНКА Валянцiна Нiчыпараўна, н. ў 1928, загiнула ў 1944 у час бамбёжкi, пахава­на на могiлках каля в. Краснаполле.

ТАРАСЕНКА Лiдзiя Нiчыпараўна, н. ў 1939, памерла ў 1943 ад голаду i шкарлятыны, пахавана на могiлках каля в. Краснаполле.

ЦIМОШЧАНКА Пётр Кiрылавiч, н. ў 1911, з 1.9.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў 26.12.1942, пахаваны ў в. Тродавiчы.
ВЕСКА ГАРЭЛIЦА

МАСЛОЎСКI Вiктар Цiмафеевiч, н. ў 1940, памёр ад голаду ў 1944, пахаваны на могiл­ках каля в. Бухава.

МАСЛОЎСКI Яўген Цiмафеевiч, н. ў 1943, памёр ад голаду ў 1944, пахаваны на могiлках каля в. Бухава.

РУМЯНЦАЎ Яўген Дзмiтрыевiч, н. ў 1925, да вайны жыў у Ленiнградзе, працаваў груз­чыкам у порце, памёр ад голаду ў блакаду.

ФЕДАРЭНКА Вiктар Сямёнавiч, н. ў 1931, падарваўся на мiне ў 1944.
ВЕСКА ДЗЯМЕХ
КАВАЛЕНКА Ганна Мiтрафанаўна, н. ў 18&0, расстраляна 222.1943.

ЛАЗАРЭНКА Аксiння Ягораўна, н. ў 1886, мацi партызана, расстраляна 22.2.1943.

ЛАЗАРЭНКА Ганна Макараўна, н. ў 1920, сястра партызана,расстраляна 22.2.1943.

ЛАЗАРЭНКА Дзмiтрый Дзмiтрыевiч, н. ў 1941, сын партызана, расстраляны ў 1943.


ВЕСКА ДУБОВIКI
НАВУМЕНКА Сямён Васiлевiч, н. ў 1922, з 26.6.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў 7.7. 1942, пахаваны ў в. Шнi­таўка.
ВЕСКА ЗАЙЦЫ

СЯРГЕЕВА Пелагея Прохараўна, н. ў 1905, партызанская сувязная,схоплена ў 1942 i за­катавана ў Расонах, пахавана вa ўрочышчы Паграбкi.

СЯРГЕЕВА Ульяна Прохараўна, н. ў 1909, памерла ад голаду ў 1944, пахавана на могiл­ках у в. Горы.

СЯРГЕЕЎ Пётр Уладзiмiравiч, н. ў 1942,

памёр ад голаду ў 1944, пахаваны на могiл­ках у в. Горы.

СЯРГЕЕЎ Пpoxap Мацвеевiч, памёр ад го­ладу вясной 1945, пахаваны на могiлках у в. Горы.


ВЕСКА ЗАРЭЧЧА
КРАЎЦОЎ Уладзiмiр Антонавiч, н. ў 1923, з 10.6.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў 2.2.1943, пахаваны на могiл­ках у в. Краснаполле.

КРУКАВА Антанiна Нiчыпараўна, н. ў 1898, спалена ў лютым 1943 у в. Байдзiно.

КРУКАЎ Уладзiмiр Самуiлавiч, н. ў 1922, з 1.6.1942 разведчык Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў 14.3.1943 у в. Маторына, па­хаваны на могiлках у в. Краснаполле.
ВЕСКА КАРПIНА
БАРДАДЫНАЎ Вiктар Iльiч, н. ў 1891, расстраляны ў 1943.

БАЧАНКОВА Валянцiна Дзянiсаўна, н. ў 1937, спалена 17.2.1943.

БАЧАНКОВА Кацярына Сцяпанаўна, н. ў 1913, спалена 17.2.1943.

БАЧАНКОВА Нiна Дзянiсаўна, н. ў 1938, спалена 17.2.1943.

БАЧАНКОЎ Аляксандр Дзянiсавiч, н. ў 1942, спалены 17.2.1943.БАЧАНКОЎ Iван Дзянiсавiч, н. ў 1940, спалены 17.2.1943.

БАЧАНКОЎ Уладзiмiр Дзянiсавiч, н. ў 1938, спалены 17.12.1943.

ЗЯРНО Бэла Гiршаўна, н. ў 1890, расстраляна 26.8.1941.

ЗЯРНО Лiдзiя Эльмаўна, н. ў 1924, расстра­ляна 26.8.1941.

ЗЯРНО Соня Эльмаўна, н. ў 1930, расстраляна 26.8.1941.


А. Ц. Луферава.І. Ф. Максiмаў.
ЗЯРНО Эля Барысавіч, н. ў 1892, расстраляны 26.8.1941.

IBAHOBA Валянцiна Фiлiмонаўна, н. ў 1937, спалена ў лютым 1943.

IBAHOBA М. Т., н. ў 1925, дачка партызана, спалена ў лютым 1943.

IBAHOBA Марыя Пiлiпаўна, н. ў 1870, цешча партызана, спалена ў лютым 1943.

ІВАНОВА Н. Фiлiмонаўна, н. ў 1919, спале­на ў лютым 1943.

IВАНОВА Paica Фiлiмонаўна, н. ў 1940, пляменнiца партызана, спалена ў лютым 1943.

IBAHОЎ Леанiд, н. ў 1935, пляменнiк пар­тызана, спалены ў лютым 1943. IBAHОЎ Максiм Барысавiч, н. ў 1901, рас­страляны ў лютым 1943.

КОНIКАВА Фаня Раманаўна, н. ў 1898, рас­страляна 26.8.1941.

КОНIКАЎ Зэлiк Iзpaiлeвiч, н. ў 1894, працаваў прадаўцом у краме, расстраляны 26.8.1941.

КОНIКАЎ Iлья Зэлiкавiч, н. ў 1929, спале­ны 2.10.1941 на хутары Парамкi Невельска­га р-на Пскоўскай вобл.

КОТАВА Ульяна Мiкалаеўна, н. ў 1912, спалена 17.2.1943.

КРУКАВА Антанiна Мiкалаеўна, н. ў 1900, спалена ў лютым 1943.

ЛАПШЭЎСКАЯ Вера Iванаўна, н. ў 1908, спалена ў лютым 1943.

ЛАПШЭЎСКАЯ Галiна Фёдараўна, н. ў 1928, спалена ў лютым 1943.

ЛАПШЭЎСКАЯ Лiлiя Фёдараўна, н. ў 1930, спалена ў лютым 1943.

ЛУФЕРАВА Агафiя Цярэнцьеўна, н. ў 1910, жонка партызана, спалена ў лютым 1943.

ЛУФЕРАВА Валянцiна Мiхайлаўна, н. ў 1934, дачка партызана, спалена 17.2.1943.

ЛУФЕРАВА Марыя Сцяпанаўна, н. ў 1899, жонка партызана, спалена 17.2.1943.

ЛУФЕРАВА Hiнa Мiхайлаўна, н. ў 1936, дачка партызана, спалена 17.2.1943.

ЛУФЕРАЎ Аляксандр Мiхайлавiч, н. ў 1930, сын партызана, спалены 17.2.1943.

ЛУФЕРАЎ Леанiд Мiхайлавiч, н. ў 1940, сын партызана, спалены 17.2.1943.

МАКСIМАВА Вольга Васiлеўна, н. ў 1897, спалена 17.2.1943.

МАКСIМАВА Вольга Яфiмаўна, н. ў 1903, мацi партызана, спалена 17.2.1943.

МАКСIМАВА Нiна Фiлiмонаўна, н. ў 1924, расстраляна 17.2.1943.

МАКСIМАВА Таццяна Фiлiмонаўна, н. ў 1929, спалена 17.2.1943.

МАКСIМАЎ Iван Фiлiмонавiч, н. ў 1922, працаваў у Расонскай МТС, партызан брыга­ды iмя Жукава, загiнуў 18.2.1944, пахаваны ў в. Замошша Браслаўскага р-на Вiцебскай вобл.

MAКCIMAЎ Мiхаіл Фiлiмонавiч, н. ў 1941, спалены 17.2.1943.

МАЦВЕЕЎ Якаў Мацвеевiч, н. ў 1880, спа­лены ў лютым 1943.

MIXEEЎ Васiль Яфiмавiч, н. ў 1927, рас­страляны ў лютым 1943.

MIXEEЎ Яфiм Сямёнавiч, н. ў 1902, рас­страляны ў лютым 1942.

НIКАНАЎ Аляксандр Маркавiч, н. ў 1921, партызан брыгады iмя Жукава, загiнуў 8.7. 1943, пахаваны ў в. Шпакоўшчына Полацкага р-на Вiцебскай вобл.

НIКАНАЎ Яфiм Маркавiч, н. ў 1911, расст­раляны ў 1942 за сувязь з партызанамi.

НIКIФАРАЎ Пётр Мiкалаевiч, н. ў 1860, расстраляны ў 1943.

СУХАРУКАВА Ганна Андрэеўна, н. ў 1925, забiта ў лесе зiмой 1943.
К.Е. Петнiчэнка. К. Л. Божая-Воля. А. М. Hiкiцeнкa. М. А. Ступакоў.


СУХАРУКАВА Ульяна Мiкалаеўна, н. ў 1913, спалена ў лютым 1943.

СУХАРУКАЎ Анатоль Iванавiч, н. ў 1939, спалены ў лютым 1943.

ТАЛКАЧОВА Зiнаiда Мiкiтаўна, н. ў 1935, спалена жывой у лютым 1943.

ТАЛКАЧОВА Надзея Мiкалаеўна, н. ў 1937, спалена жывой у лютым 1943.

ТАЛКАЧОВА Ніна Мiкалаеўна, н. ў 1939, спалена жывой у лютым 1943.

ТАЛКАЧОВА Ульяна Цiханаўна, н. ў 1900, спалена 17.2.1943.

ТАЛКАЧОЎ Мiкiта Iванавiч, н. ў 1901, спалены 17.2.1943.

ТАЛКАЧОЎ Сцяпан Мiкiтавiч, н. ў 1935, спалены ў лютым 1943,

ЦЭМАХ Icaк Рыгоравiч, н. ў 1893, рас­страляны 26.8.1941.

ШАЎЦОВА Вольга Сцяпанаўна, н. ў 1922, сястра партызана, спалена ў лютым 1943.

ШAЎЦОВА Кацярына Сямёнаўна, н. ў 1903, спалена 17.2.1943.

ШАЎЦОВА Марфа Сцяпанаўна, н. ў 1890, спалена 17.2.1943.

ШAЎЦОЎ Мiкалай Iванавiч, н. ў 1890, спа­лены 17.2.1943.

ЯКАЎЛЕВА Настасся Мiкалаеўна, н. ў 1916, спалена 17.2.1943.

ЯКАЎЛЕВА Нiна Фёдараўна, н. ў 1932, спалена 17.2.1943.

ЯКАЎЛЕЎ Анатоль Фёдаравiч, н. ў 1943, спалены ў лютым 1943.

ЯКАЎЛЕЎ Iван Фёдаравiч, н. ў 1940, спа­лены ў лютым 1943.


ВЕСКА КАРТАВЕНКI
БЫКАВА Надзея Марцiнаўна, сястра партызана, расстраляна ў 1943.

БЫКАВА Настасся Марцiнаўна, сястра партызана, расстраляна ў 1943.

БЫКАЎ Iван Марцiнавiч, брат партызана, расстраляны ў 1943.

БЫКАЎ Пракоп Кандратавiч, н. ў 1904, з 27.11.1942 партызан брыгады iмя Сталiна, 26.11.1943 пайшоў на заданне, далейшы лёс невядомы.

БЫКАЎ Ягор Кандратавiч, н. ў 1923, з 26.8.1942 партызан 20-й Калiнiнскай брыгады, зaгiнyў 23.11.1943 у в. Лямно, пахаваны ў в. Клясцiцы.

КРАЎЦОЎ Мiкалай Сцяпанавiч, н. ў 1914, з 30.8.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў 6.3.1943, пахаваны ў в. Кра­шуты.

ПЕТНІЧЭНКА Кiрыла Ермалаевiч, н. ў 1902, партызан, прапаў без вестак восенню 1941 у Расонскiм р-не.

ШЫРОКАЎ Iван Мiкiтавiч, н. ў 1925, з 1.9.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, 2.5.1943 падарваўся на мiне, пахава­ны ў в. Стараселле.


ВЁСКА КЛЮШКI
ЖУКАВА Вольга Мiхайлаўна, н. ў 1883, спалена 17.2.1943.
ВЕСКА КРАСНАПОЛЛЕ
2.10.1941 г. на хутары Парамкi Невельскага раёна Пскоўскай вобласцi былi спалены жыхары в. Краснаполле:

ГОЛЬДЗIН Генадзь, н. ў 1930.

ГОЛЬДЗIНА Зiнаiда, н. ў 1926.

ГОЛЬДЗIНА Любоў, н. ў 1901.

ГОЛЬДЗIНА Людмiла, н. ў 1924.

MIXAЎКIН Генадзь, н. ў 1939.

МIХЕЙКIНА Людмiла, н. ў 1934.

МIХЕЙКIНА Янiна Iосiфаўна, н. ў 1911, працавала ўрачом Краснапольскай бальнiцы.

ФРУМКIНА Жанна, н ў 1939.

ФРУМКIНА Фаня, н. ў 1920.

ШУЛЬКIНА Хася, н. ў 1878.
ВЕСКА КРАШУТЫ
БОЖАЯ-ВОЛЯ Кiрыла Лаўрэнавiч, н. ў 1914, да вайны працаваў на ст. Алешча, з 10.6.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, падарваўся на мiне, пахаваны на мо­гiлках у в. Краснаполле.

БУГАЕЎ, партызан 13-й Калiнiнскай бры­гады, загiнуў 15.6.1942, пахаваны ў в. Мань­кава Новасакольнiцкага р-на Пскоўскай вобл.

КАЖАМЯЧАНКА Аляксей Iванавiч, н. ў 1894, бацька партызана, спалены 13.2.1943 у в. Бярозаўка.

КАСЦЮЧЭНКА Іван Яфрэмавіч, н. ў 1899, бацька партызана, спалены 13.2.1943 у в. Бя­розаўка.

КАСЦЮЧЭНКА Iрына Апанасаўна, н. ў 1884, расстраляна ў лютым 1943.

ЛАКIСАЎ Уладзiмiр Iванавiч, н. ў 1924, з 20.9.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў 2.4.1943 у час пажару.

ЛАПШЭЎСКАЯ, н. ў 1914, спалена ў лютым 1943.

ЛАПШЭЎКАЯ Галiна, н. ў 1925, спалена ў лютым 1943.

ЛАПШЭЎСКАЯ Лiлiя, н. ў 1930, расстраля­на i спалена ў лютым 1943.ЛУК'ЯНЕНКА Iвaн Савельевiч, н. ў 1915, да вайны працаваў шафёрам, з 7.6.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў 6.3.1943.

МАРЦЫНКЕВIЧ, мацi партызана, расстраляна ў 1943.

МАРЦЫНКЕВIЧ Мiтрафан Пятровiч, н. ў 1884, бацька партызана, спалены ў лютым 1943.

НIКIЦЕНКА Архiп Мiхайлавiч, н. ў 1915, з 20.12.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў 14.3.1943 у в. Маторына, па­хаваны ў брацкай магiле ў в. Забор'е.


І. Ц. Фенчанка.

А. К. Iванова.
СMIPHOЎ Мiкалай Мiкалаевiч, н. ў 1918, спалены 302.1943 у в. Байдзiно.

CMIPHOЎ Mixaiл, партызан 13-й Калiнiн­скай брыгады, загiнуў 15.6.1942 у в. Манькава Новасакольнiцкага р-на Пскоўскай вобл.

СТУПАКОЎ Мiкiта Ануфрыевiч, н. ў 1901, да вайны працаваў загадчыкам ваеннага аддзела Расонскага РК КП (б) Б, падпольшчык, расстраляны ў Расонах у снежнi 1941, пахаваны ва ўрочышчы Паграбкi.

ЦЕРАХАЎ Iгнацiй Iванавiч, н. ў 1884, па­мёр ад тыфу ў студзенi 1944.

ЦЕРАХАЎ Mixaiл Iгнатавiч, н. ў 1924, з 7.7.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў у сакавiку 1943, пахаваны ў в. Бярозаўка.
ВЕСКА КРЫВЯЛЁВА
БОХАНАЎ Спiрыдон Самсонавiч, н. ў 1887, расстраляны ў 1941.

БОХАНАЎ Фёдар Максiмавiч, н. ў 1881, расстраляны ў лютым 1943.

ГEPACIMAЎ Клiм Г., н. ў 1872, расстраля­ны ў 1941.

КАВАЛЁЎ Iван Мiхайлавiч, н. ў 1886, рас­страляны ў 1943 за сувязь з партызанамi.

МIХАЙЛАЎ, партызан 3-й Калiнiнскай брыгады, летам 1942 ,у бai каля ст. Дрэтунь быў цяжка паранены i памёр.

TAPAКAНAЎ Якаў Цiмафеевiч, н. ў 1885, да вайны працаваў старшынёй калгаса, расстраляны ў 1941 у в. Амосенкi.

ФIЛIМОНАЎ Iociф Тарасавiч, н. ў 1910, з 15.5.1942 партызан 3-й Беларускай брыгады, загiнуў 10.6.1942, пахаваны ў в. Арлея Полац­кага р-на Biцeбcкaй вобл.
BECКA ЛАТЫГОВА
IВAHOBA Аксiння Кандратаўна, н. ў 1900, спалена ў лютым 1943 у в. Карпiна. IBAHOBA Валянцiна Фiлiмонаўна, н. ў 1937, спалена ў лютым 1943 у в. Карпiна. IBAHOВA Зiнаiда Фiлiмонаўна, н. ў 1941, спалена ў лютым 1943 у в. Карлiна. ІВАНОВА Лiдзiя Фiлiмонаўна, н. ў 1928, спалена ў лютым 1943 у в. Карпiна. IBAHOЎ Аляксандр Емяльянавiч, н. ў 1891, расстраляны ў 1943 у в.Слабада.

IBAHOЎ Мiкалай Емяльянавiч, н. ў 1893, бацька партызана, забiты ў 1943 на ст. Дрэ­тунь Полацкага р-на.

ІВАНОЎ Яўген Фiлiмонавiч, н. ў 1932, спа­лены ў лютым 1943 у в. Карпiна.
ВЕСКА ЛIПАЎШЧЫНА
КАЗЛОВА Ганна Мiхайлаўна, н. ў 1938, памерла ад голаду ў 1943.

КАЗЛОВА Марыя Раманаўна, н. ў 1883, па­мерла ад тыфу ў 1942.

КАЗЛОЎ Mixaiл Нiчыпаравiч, н. ў 1881, памёр ад тыфу ў 1941.
ВЕСКА МАЛЫЯ АСЁТКI
ЗЯЗЮЛЬКIН Аляксей Якаўлевiч, н. ў 1886, расстраляны ў лютым 1943.

ФЕНЧАНКА Iван Цiмафеевiч, н. ў 1923, з 29.9.1942 начальнiк разведкi брыгады iмя Жукава, загiнуў 14.8.1943, пахаваны ў в. Замошша Браслаўскага р-на Вiцебскай вобл.


ВЕСКА МАЛЮЦIНА
ДАВЫДЗЕНКА Яфiм Дзянiсавiч, загiнуў на ст. Дрэтунь Полацкага р-на Вiцебскай вобл.

НIКIЦЕНКА Сямён Ягоравiч, памёр ад ты­фу ў 1943.


ВЕСКА МАЧУЛIШЧА
ГОЛЬНЕЎ Іван Фёдаравiч, н. ў 1916, з 29.8. 1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталi­на, загiнуў 6.3.1943, пахаваны ў в. Бярозаўка.

ВЕСКА НАВАСЕЛЬЦЫ


САЎЧАНКА Baсiль Васiлевiч, н. ў 1922, расстраляны 6.11.1941 за тое, што збiраў зброю, пахаваны на могiлках у в. Бярозаўка.

CЛОЕЎ Аляксандр Дзмiтрыевiч, н. ў 1922, да вайны быў сакратаром камсамольскай ар­ганiзацыi, расстраляны 6.11.1941, пахаваны на могiлках у в. Бярозаўка.

СTУДЗЯКОВА Еўдакiя Фёдараўна, забiта ў 1943.
ВЕСКА HIЎЁ
КАПЦЯЛЕЎ Мікалай Фядотавiч, н. ў 1892, загiнуў у 1944 у час бамбёжкi каля г. Вялiкiя Лукi Пскоўскай вобл.
М. Т. Грышэнка.М. М. Iваноў.

М. І. Прудкоўская.

С. Я. Прудкоўскi.

ВЁСКА ПАЛЯКI


ЖАНДАРОЎ Цiмафей Гаўрылавiч, н. ў 1916, спалены 13.2.1943 у в. Бярозаўка.

ЗУЕЎ Архiп Еўдакiмавiч, н. ў 1880, з 1.5. 1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталi­на, загiнуў 23.8.1942.

ЗУЕЎ Дзмiтрый Apxiпaвiч, н. ў 1914, да вайны працаваў старшынёй Старадворскага сельсавета, з 2.5.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў 18.5.1942, паха­ваны ў в. Сельнiкi.

КАСТЫГОЎ Кiрыла Калiнавiч, н. ў 1923, спалены 13.2.1943.

ЛУКАШОЎ Нiчыпар Фёдаравiч, н. ў 1926, з 20.9.1942 партызан 2-й Калiнiнскай брыгады, прапаў без вестак 2.11.1943.

ЛУКАШОЎ Павел Iванавiч, н. ў 1921, спа­лены 13.2.1943 у в. Бярозаўка.


ВЕСКА ПАРУБ'Е
ГРЫШЭНКА Мiкалай Трафiмавiч, н. ў 1912, з 8.6. 1942 партызан брыгады iмя Жука­ва, загiнуў 22.7.1943, пахаваны ў в. Красна­полле.

IBAHOBA, спалена ў 1943.

IВАНОВА Вольга Якаўлеўна, н. ў 1880, спалена ў 1943.

IBAHOЎ, спалены ў 1943.

IBAHOЎ Канстанцiн Марцiнавiч, н. ў 1922, арыштаваны фашыстамi ў 1943, далейшы лёс невядомы.

IBAHOЎ Макар Марцiнавiч, н. ў 1909, ары­штаваны фашыстамi ў 1943, далейшы лёс не­вядомы.

КРАМУШЧАНКА Іван Парфiравiч, н. ў 1916, а 28.7.1942 партызан брыгады iмя Жука­ва, загiнуў 21.7.1943, пахаваны ў в. Стара­селле.

КРАМУШЧАНКА Сямен Парфiравiч, н. ў 1921, партызан Расонскай брыгады iмя Ста­лiна, у лiстападзе 1943 накiраваны ў полк НКУС, загiнуў у 1944.


ВЁСКА ПIЗАВА
БАРЫСАВА Наталля Васiлеўна, н. ў 1910, да вайны жыла ў Ленiнградзе, летам 1941 пры­ехала з дзецьмi на канiкулы ў в. Лакцi, памер­ла ад тыфу ў лютым 1944 у шпiталi ў в. Пi­зава.
ХУТАР ПУЗАТКА
СIДАРЭНКА Міхаiл Рыгоравiч, н. ў 1926, расстраляны 6.2.1943, пахаваны ў в. Межна.
СIДАРЭНКА Пётр Трафiмавiч, н. ў 1906, да вайны працаваў у лестрангасе, расстраля­ны 6.2.1943, пахаваны ў в. Межна.

ВЕСКА CABIHA


КАЖАМЯЧАНКА Ж., н. ў 1925, дачка партызана, расстраляна ў 1943.

КАНДРАЦЬЕЎ Мiкалай Д., н. ў 1884, баць­ка партызана, спалены ў лютым 1943. СУХАРУКАВА Ганна Андрэеўна, н. ў 1923, дачка партызана, расстраляна 6.2.1943, паха­вана ў в. Межна.


ВЁСКА СЕЛЬНIКI
МАСЛОЎСКI Фёдар Раманавiч, н. ў 1911, памёр ад тыфу 21.5.1944.

ПРУДКОЎСКАЯ Марыя Iванаўна, н. ў 1909, да вайны жыла ў Ленiнградзе, памерла ў 1942 ад голаду ў блакаду.

ПРУДКОЎСКI Сяргей Яфiмавiч, н. ў 1914, да вайны жыў у Ленiнградзе, працаваў на ваенным заводзе, памёр у 1942 ад голаду ў бла­каду.

РУДЭНКА Леанiд Пятровiч, н. ў 1929, за­бiты ў лiстападзе 1943, пахаваны на могiлках у в. Краснаполле.


ВЕСКА СТАРАСЕЛЛЕ
СЕРГУЧОВА Таццяна Васiлеўна, н. ў 1912 у в. Вялiкая Пушча Полацкага р-на, забiта палiцэйскiмi ў сакавiку 1943, пахавана на мо­гiлках у в. Стараселле.
ВЁСКА ТВАРЫ
ЛУК'ЯНАЎ Мiкалай Iванавiч, н. ў 1902, узяты карнiкамi пераганяць жывёлу, расстра­ляны ў 1943.
ВЁСКА ТРОДАВIЧЫ
17 лютага 1943 года нямецка-фашысцкiя акупанты ўварвалiся ў в. Тродавiчы. Жыха­роў вёcкi, больш за 100 чалавек, сагналi ў хату i хлеў калгаснiцы Сiдаравай i спалiлi жывымi. Тых, хто спрабаваў уцякаць, расстрэльвалi.

Так загiнулi:

АМОСЕНКА Марыя Iльiнiчна, н. ў 1934.

АМОСЕНКА Яўгенiя Канстанцiнаўна, н. ў 1910.

БАНКОЎСКАЯ Ефрасiння Ягораўна, н. ў 1870.

БАНКОЎСКI Уладзiмiр Арсеньевіч, н. ў 1926.

ВАIIIЧАНКА Марыя Барысаўна, н. ў 1923.

ГАЙЛЕВЧ Людмiла Уладзiмiраўна, н. ў 1931.

ГЛАЗКIН Ягор Раманавiч, н. ў 1873.

ГРЫГОР'ЕВА Надзея Цiмафееўна, н. ў 1925.

ДАВЫДЗЕНКА Антанiна Ягораўна, н. ў 1889.

ДАВЫДЗЕНКА Ганна Мiхайлаўна, н. ў 1881.

ДАВЫДЗЕНКА Iociф Якiмавiч, н. ў 1888.

ДАВЫДЗЕНКА Кацярына Iосiфаўна, н. ў 1922.

ДАВЫДЗЕНКА Марыя Iосiфаўна, н. ў 1926.

ДАВЫДЗЕНКА Таццяна Аляксееўна, н. ў 1899.

ДАВЫДЗЕНКА Ягор Акiмавіч, н. ў 1886.

ДАРАФЕЕВА Антанiна Пятроўна, н. ў 1897.

ДАРАФЕЕВА Таццяна Андрэеўна, н. ў 1920.

ДАРАФЕЕЎ Аляксандр Мiкалаевiч, н. ў 1935.

ДАРАФЕЕЎ Аляксей Мікалаевiч, н. ў 1928.

ДАРАФЕЕЎ Вiктар Мiкалаевiч, н. ў 1932.

ДАРАФЕЕЎ Ягор Мiкалаевiч, н. ў 1938.

IВАНЕНКА Iван Мiкалаевiч, н. ў 1901.

IВАНЕНКА Марыя Максімаўна, н. ў 1883.

IВАНЕНКА Сцяпан Дзямiдавiч, н. ў 1886.

IBAHOBA Ганна Данiлаўна, н. ў 1895.

IВАНОВА Ганна Якаўлеўна, н. ў 1926.

IBAHOBA Зiнаiда Ягораўна, н. ў 1940.

IBAHOBA Лiдзiя Ягораўна, н. ў 1935.

IBAHOBA Марфа Уладзiмiраўна, н. ў 1860.

IBAHOBA Марыя, н. ў 1933.

IBAHOBA Марыя Пiлiпаўна, н. ў 1870.

IBAHOBA Рыпiння Iванаўна, н. ў 1888.

IBAHOBA Тамара Якаўлеўна, н. ў 1931.

IBAHOBA Таццяна Вавiлаўна, н. ў 1910.

IBAHOЎ Iван Якаўлевiч, н. ў 1928.

IBAHОЎ Марцiн Ахрэмавiч, н. ў 1857.

КАРАСЕЎ Васiль Фёдаравiч, н. ў 1924.

КАРАСЕЎ Фёдар Пятровiч, н. ў 1900.

КОТАВА Аляксандра Аляксееўна, н. ў 1928.

КОТАВА Вольга Аляксееўна, н. ў 1923.

КОТАВА Зiнаiда Уладзiмiраўна, н. ў 1928.

КОТАВА Iрына Уладзімiраўна, н. ў 1937.

КОТАВА Надзея Дзмiтрыеўна, н. ў 1942.

КОТАВА Настасся, н. ў 1928.

КОТАВА Таццяна Акiмаўна, н. ў 1895.

КОТАЎ Васiль Аляксеевiч, н. ў 1930.

КОТАЎ Дзмiтрый Мiкалаевiч, н. ў 1914.

КОТАЎ Iван Iванавiч, н. ў 1942.

КРАМУШЧАНКА Аляксандра Iванаўна, н. ў 1889.

КРАМУШЧАНКА Антанiна Пятроўна, н. ў 1897.

КРАМУШЧАНКА Вольга Iосiфаўна, н. ў 1929.

КРАМУШЧАНКА Ганна Mipoнaўна, н. ў 1918.

КРАМУШЧАНКА Iociф Якаўлевіч, н. ў 1887.

КРАМУШЧАНКА Лiзавета Iванаўна, н. ў 1876.

КРАМУШЧАНКА Марыя Iосіфаўна, н. ў 1929.

КРАМУШЧАНКА Mixaiл Пятровiч, н. ў 1938.

КРАМУШЧАНКА Таццяна Арцёмаўна, н. ў 1876.

КРАМУШЧАНКА Яўген Пятровiч, н. ў 1936.

КРАМУШЧАНКА Яўгенія Іосiфаўна, н. ў 1921.

ЛАЖАНАЎ Лявон Вавiлавiч, н. ў 1894.

ЛАХАЎ Фёдар Ягоравіч, н. ў 1888.

МАЛАХАВА Вера Алякеееўна, н. ў 1927,

МАЛАХАВА Марыя Мiкалаеўна, н. ў 1898.

МАЛАХАВА Рыма Аляксееўна, н. ў 1930.

МАРОЗАВА Надзея І, н. ў 1910.

МАРОЗАЎ Карп Цiтавiч, н. ў 1895.

МАЦIСАВА Аляксандра Несцераўна, н. ў 1910.

МАЦIСАВА Яўхiмiя Захараўна, н. ў 1857.

МУРЗОВА Марфа Барысаўна, н. ў 1874.

МУРЗОВА Марыя Васiлеўна, н. ў 1918.

МУРЗОВА Надзея Васiлеўна, н. ў 1940.

МУРЗОЎ Сямён Iociфaвіч, н. ў 1873.

НIКАЛАЕВА Ганна Васiлеўна, н. ў 1895.

ПАЎЛЮЧЭНКА Аляксандра Яфiмаўна, н. ў 1873.

ПАЎЛЮЧЭНКА Ганна Сямёнаўна, н. ў 1912.

ПАЎЛЮЧЭНКА Дзiна Пятроўна, н. ў 1937.

ПАЎЛЮЧЭНКА Лiлiя Пятроўна, н. ў 1938.

ПЕТНIЧЭНКА Тарас, н. ў 1888.

СТУДЗЯНКОВА Агафія Фёдараўна, н. ў 1873.

СТУДЗЯНКОВА Ганна Арцёмаўна, н. ў 1870.

СТУДЗЯНКОВА Настасся Данiлаўна, н. ў 1857.

СТУДЗЯНКОВА Праскоўя Мацвееўна, н. ў 1884.

СТУДЗЯНКОВА Тамара Аляксандраўна, н. ў 1927.

СУЛIМЕНКА Акулiна Барысаўна, н. ў 1886.

СУЛIМЕНКА Валянцiна Сцяпанаўна, н. ў 1925.

СУЛIМЕНКА Галiна Герасiмаўна, н. ў 1931.

СУЛIМЕНКА Ганна Харытонаўна, н. ў 1917.

СУЛIМЕНКА Марыя Харытонаўна, н. ў 1920.

СУЛIМЕНКА Надзея Сцяпанаўна, н. ў 1921.

СУЛIМЕНКА Наталля Герасiмаўна, н. ў 1927.

СУЛIМЕНКА Наталля Пiменаўна, н. ў 1878.

СУЛIМЕНКА Сцяпан Яфiмавiч, н. ў 1887.

ТРАШЧАНКА Марыя Ігнатаўна, н. ў 1898.

ФЕНЧАНКА Анастасiя Iванаўна, н. ў 1925.

ФЕНЧАНКА Дзмiтрый Арцёмавiч, н. ў 1880.

ФЕНЧАНКА Кiрыла Арцёмавiч, н. ў 1896.

ФЕНЧАНКА Людмiла Уладзiмiраўна, н. ў 1931.
А. I. Фенчанка.
ФЕНЧАНКА Марфа Барысаўна, н. ў 1887.

ФЕНЧАНКА (ГАЛIЧЫНА) Марыя Iванаўна, н. ў 1919.

ФЕНЧАНКА Пелагея Пiменаўна, н. ў 1910.

ФЕНЧАНКА Пётр Кiрылавiч, н. ў 1923.


М. I. Фенчанка (Галiчына).

А. П. Талкачова.

П. Я. Iгнацьеў.
ЦЕЦЕРАЎ Дзянiс Піменавiч, н. ў 1886.

ШАЛДОВА Вольга Якаўлеўна, н. ў 1914.

ШАЛДОВА Кацярына Iгнатаўна, н. ў 1887.

ШАЛДОЎ Пётр Сцяпанавiч, н. ў 1939.

ШАЛДОЎ Уладзiмiр Мiхайлавiч, н. ў 1932.

ШАНКАРОВА.

ШАНКАРОВА Марыя Мiкалаеўна, н. ў 1914.

ШАНКАРОЎ.

ШАРКЕВIЧ Архiп Уласавiч, н. ў 1887.

ШАРКЕВIЧ Павел Рыгоравiч, н. ў 1922.

ШАРЭНКА Валянцiна Iванаўна, н. ў 1938.

ШАРЭНКА Вера Iванаўна, н. ў 1934.

ШАРЭНКА Вольга Мiхайлаўна, н. ў 1890.

ШАРЭНКА Ганна Дзмiтрыеўна, н. ў 1872.

ШАРЭНКА Лiдзiя Пратасаўна, н. ў 1920.

ШАРЭНКА Марыя Пратасаўна, н. ў 1915.

ШАРЭНКА Пратас Самсонавiч, н. ў 1870.

ЯКАЎЛЕВА Алена Пятроўна, н. ў 1937.

ЯКАЎЛЕВА Лiдзiя Пятроўна, н. ў 1937,

ЯКАЎЛЕВА Марыя Парфенаўна, н. ў 1924.

ЯКАЎЛЕЎ Аляксандр Пятровiч, н. ў 1930.

ЯКАЎЛЕЎ Аркадзь Пятровіч, н. ў 1938.

ЯКАЎЛЕЎ Васiль Пятровiч, н. ў 1927.

ЯКАЎЛЕЎ Iван Пятровiч, н. ў 1929.

ЯКАЎЛЕЎ Пётр Вавiлавiч, н. ў 1897.

ЯКАЛЕУ Пётр Пятровiч, н. ў 1940.

ЯЛЬНОВА Агафія Iванаўна, н. ў 1871.
ж ж ж
ГЛАЗКIН Раман Раманавiч, н. ў 1928, за­гiнyў у 1944 у час бамбёжкi ў в. Ражнова

Невельскага р-на Пскоўскай вобл.

ДАВЫДЗЕНКА Mixaiл Iосiфавiч, н. ў 1924, з 29.8.1942 партызан 3-й Беларускай брыгады, загiнуў 20.4.1943, пахаваны ў в. Арлея Полацкага р-на.

КАНДРАЦЬЕЎ Нічыпар Ягоравiч, н. ў 1900, расстраляны 26.8.1941.

КОТАЎ Iлья Iванавiч, н. ў 1890, расстраляны ў 1942.

МУРЗОЎ Васiль Сямёнавiч, н. ў 1917, пар­тызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў у 1942, пахаваны ў в. Бярозаўка.

ТАЛКАЧОВА Аляксандра Пратасаўна, н. ў 1924, памерла ад хваробы ў жнiўнi 1941, пахавана ў в. Стараселле.

ШАЛДОЎ Iван Емяльянавiч, н. ў 1924, з 27.9.1942 партызан брыгады «Няўлоўныя»,

зaгiнyў 2.4.1944.

ЯКАЎЛЕЎ Iван Iльiч, н. ў 1927, 19.2.1943 вывезены ў Германiю, далейшы лёс невядомы.


ВЕСКА УКЛЕЕНКА
КУЛЯШОЎ Mixaiл Пятровiч, н. ў 1924, з 20.12.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў 14.3.1943 у в. Маторына, па­хаваны ў брацкай магiле ў в. Забор'е.
ВЕСКА ШМУР'I
ШУБAHAЎ Mixaiл Фёдаравiч, н. ў 1924, да вайны вучыўся ў Ленiнградзе, памёр ад гола­ду ў сакавiку 1942.
ВЕСКА ШУЛЯЦIНА
У вераснi 1941 г. фашысты сагналi на тэры­торыю льнозавода жыхароў в. Шyляцiнa i

13-14 верасня расстралялi ix. Так загiнулi:

BAPAЎЛЯНСКАЯ Софiя, н. ў 1895.

ВАРАЎЛЯНСКI Рафаіл, н. ў 1872.

ВАРАЎЛЯНСКI Шмуйла, н. ў 1872.

ГЕРШТ Блюма Г., н. ў 1903.

ГОЛЬДЗIН Абрам К., н. ў 1870.

ГОЛЬДЗIН Абрам С., н. ў 1895.

ГОЛЬДЗIН Iдол, н. ў 1900.

ЛЕВIН Самуiл, н. ў 1875.

ЛЕВIНА Сара М., н. ў 1872.

PACIH Носка, н. ў 1890.

PACIH Янкель Майсеевiч, н. ў 1870.

PACIHA Роза Бейнусаўна, н. ў 1879.

PACIHA Сара Ш., н. ў 1901.

РЭКАНТ Навум.

РЭКАНТ Роза.

РЭКАНТ Сара, н. ў 1872.

ТРЭЙСЦЕР Залман, н. ў 1900.

ТРЭЙСЦЕР Iда, н. ў 1900.

ШМУЙЛОВIЧ Майсей, н. ў 1887.

ШМУЙЛОВIЧ Рыва, н. ў 1888.


ж ж ж
ФЕНЧАНКА Дзмiтрый Арцёмавiч, з чэрве­ня 1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, загiнуў у снежнi 1942, пахаваны ў в. Вялiкiя Асёткi.


ВЕСКА ШЫЛАВА
IBАHОЎ Максiм Барысавiч, н. ў 1907, расстраляны ў 1943, пахаваны ў в. Шылава.

IBAHОЎ Сiдар Барысавiч, н. ў 1904, да вайны жыў у Ленiнградзе, памёр ад голаду ў блакаду.

MIXEEBA Ульяна Iванаўна, н. ў 1916, замарожана каля калодзежа ў лютым 1943.

MIXEEЎ Iван Тарасавiч, н. ў 1912, расстра­ляны ў 1943, пахаваны ў в. Шылава.

MIXEEЎ Мiхаiл Яфiмавiч, н. ў 1925, узяты карнiкамi возчыкам у лютым 1943 i расстраля­ны каля в. Бухава, пахаваны ў в. Шылава.

MIXEEЎ Яфiм Сямёнавiч, н. ў 1904, да вай­ны працаваў брыгадзiрам у калгасе, расстра­ляны ў лютым 1943 каля в. Бухава, пахаваны ў в. Шылава.

УСАЎ Mixaiл, н. ў Ленiнградзе, перад вайной на лета прыехаў у Расонскi

р-н, узяты карнiкамi возчыкам у лютым 1943 i расстраля­ны каля в. Бухава.


МАРАЧКОЎСКI СЕЛЬСАВЕТ

ВЕСКА АСЯЦIШЧА


ГАБРУСЕНАК А., н. ў 1915, партызан Ас­вейскай брыгады iмя Фрунзе, памёр 8.6.1943 у брыгадным шпiталi.

ВЕСКА АЎЛАСАВА


ХАТКЕВIЧ Аляксандр Рыгоравiч, н. ў 1908, партызан 11-й Калiнiнскай брыгады, загiнyў 7.12.1943, пахаваны ў в. Стайкi Не­вельската р-на Пскоўскай вобл.
ВЕСКА БУЕВА
АЛЬШЭЎСКАЯ Анфiса, расстраляна ў 1943.

АЛЬШЭЎСКАЯ Вольга, расстраляна ў 1943.

АЛЬШЭЎСКАЯ Пелагея, расстраляна ў 1943.

АЛЬШЭЎСКI Фядот Мацвеевiч, н. ў 1878, расстраляны ў 1943.

ЗIНКЕВIЧ Фелiкс Антонавiч, н. ў 1923, з 15.9.1943 партызан Асвейскай брыгады iмя Фрунзе, загiнуў 9.4.1944, пахаваны ў Ра­сонах.

КРЫВЁНАК Павел, расстраляны ў 1943.

КРЫЛЕНКА Мiкалай Паўлавiч, н. ў 1928, расстраляны ў 1943.

ПРОХАРАЎ Вiктар Аркадзевiч, н. ў 1926, расстраляны ў 1943.

РУДНIЦКI Iван Цiмафеевiч, н. ў 1907, да вайны працаваў леснiком, з 25.9.1942 пар­тызан Асвейскай брыгады iмя Фрунзе, памёр ад тыфу 30.4.1944, пахаваны ў в. Абрамава.
ВЕСКА БУРЛIВА
МАРАЧКОЎСКАЯ Ганна Еўдакiмаўна, н. ў 1883, мацi партызана, спалена ў 1943 у в. Роў­нае Поле.
ВЕСКА ВЯЛIКI БОР
КIРЭЙ Ала Іосiфаўна, н. ў 1938, забiта ў 1943.

КIРЭЙ Валянцiна, н. ў 1915, забiта ў 1943.

КІРЭЙ Марыя Iосiфаўна, н. ў 1936, забiта ў 1943.
ВЕСКА ЗАЛЕССЕ
АДАХОЎСКАЯ Веранiка Iванаўна, н. ў 1860, расстраляна восенню 1943.

АДАХОЎСКАЯ Марыя Герасiмаўна, н. ў 1915, расстраляна восенню 1943.

АДАХОЎСКАЯ Марыя Данатаўна, н. ў 1887, расстраляна восенню 1943.

АДАХОЎСКI Генрых Iванавiч, н. ў 1871, расстраляны восенню 1943.

АДАХОЎСКI Уладзiмiр Адольфавiч, н. ў 1942, забiты восенню 1943.

АКУШКА Клара Пiлiпаўна, н. ў 1870, расстраляна ў 1943.

АЎЛАСЁНАК Дзмiтрый Iванавiч, н. ў 1918, партызан 2-й Дрысенскай брыгады, загiнуў 17.12.1943.

АЎЛАСЕНАК Леанiд Iванавiч, н. ў 1923, партызан 2-й Дрысенскай брыгады, памёр ад тыфу 25.12.1943.

ВЯЛIЧКА Станiслаў Андрэевiч, н. ў 1880, расстраляны ў 1944.

ВЯЛIЧКА Станiслаў Станiслававiч, н. ў 1900, расстраляны ў 1944.

ВЯРЫГА Антон Паўлавiч, н. ў 1886, расстраляны восенню 1943.

ВЯРЫГА (КУЧЭЎСКАЯ) Бранiслава Iвaнаўна, н. ў 1905, расстраляна восенню 1943.

ВЯРЫГА Iван Iосiфавiч, н. ў 1875, расстра­ляны восенню 1943.

ВЯРЫГА Клеафас Iванавiч, н. ў 1932, рас­страляны восенню 1943.

ВЯРЫГА Леанiда Лявонаўна, н. ў 1921, памерла ад тыфу ў 1943, пахавана на могiлках в. Марачкова.

ВЯРЫГА Марыя Iванаўна, н. ў 1931, рас­страляна восенню 1943.

ВЯРЫГА Сусана Рыгораўна, н. ў 1902, памерла ад тыфу ў 1943, пахавана на могiл­ках у в. Марачкова.

ВЯРЫГА Фаiна Мiкалаеўна, н. ў 1915, расстраляна восенню 1943.

ВЯРЫГА Эмiлiя Iгнатаўна, н. ў 1890, расстраляна восенню 1943.

ВЯРЫГА Янiна Iванаўна, н. ў 1930 , рас­страляна восенню 1943.

ГАБРУСЕНАК Аляксандра Iванаўна, н. ў 1890, расстраляна ў 1943.

ГАБРУСЕНАК Клаўдзiя Захараўна, н. ў 1917, спалена ў 1943 у в. Маторына.

ГАБРУСЕНАК Уладзiмiр Арцёмавiч, н. ў 1942, спалены ў 1943 у в. Маторына.

ЗАРАКОЎСКАЯ Ядвiга Рыгораўна, н. ў 1900, памерла ад тыфу зiмой 1942, пахавана на могiлках у в. Марачкова.

IГНАЦЬЕЎ Павел Якаўлевiч, н. ў 1921, да вайны вучыўся ў Полацкiм будаўнiчым тэхнi­куме, падпольшчык, пасля партызан, загiнуў у 1943.

КIРЭЙ Аляксандр Мiхайлавiч, н. ў 1936, расстраляны ў 1944.

КIРЭЙ Марыя Мiкалаеўна, н. ў 1876, рас­страляна ў 1944.

КОРШУК Марфа Фёдараўна, н. ў 1880, расстраляна ў 1944.

КОЎ3ЕЛЬ Антон Пратасавiч, н. ў 1895, расстраляны ў 1944.

КУНЬКО Ягор Паўлавiч, н. ў 1914, да вай­ны працаваў шафёрам у калгасе, падполь­шчык, загiнуў у чэрвенi 1942.

КУЧЭЎСКАЯ Марыя Васiлеўна, н. ў 1934, расстраляна восенню 1943.ЛАТЫIIIОНАК Александрына Фiлiмонаў­на, н. ў 1885, расстраляна ў 1943. МАЛЕШКА Таццяна Мiкiтаўна, н. ў 1888, расстраляна восенню 1943.

ПАЛЯВЭЧКА Мiкалай Васiлевiч, н. ў 1883, спалены ў лютым 1943.

ПIЛЕЦКАЯ Валянцiна Барысаўна, н. ў 1888, спалена ў 1944.

ПЯТРОЎСКАЯ Анiта Iванаўна, н. ў 1932, расстраляна ў лютым 1943.


М. В. Палявэчка.
ПЯТРОЎСКАЯ Вiкторыя Iванаўна, н. ў 1925, расстраляна ў лютым 1943.


Е. С. Бясецкая.


ПЯТРОЎСКАЯ Ганна Iванаўна, н. ў 1930, расстраляна ў лютым 1943.

ПЯТРОЎСКАЯ Лiзавета Антонаўна, н. ў 1881, расстраляна ў лютым 1943.

ПЯТРОЎСКАЯ Марыя Сiльвестраўна, н. ў 1932, расстраляна ў 1943.

ПЯТРОЎСКАЯ Надзея Сiльвестраўна, н. ў 1942, забiта ў 1943.ПЯТРОЎСКАЯ Наталля Iванаўна, н. ў 1928, расстраляна ў 1943.

ПЯТРОЎСКАЯ Юзэфа Васiлеўна, н. ў 1893, расстраляна ў лютым 1943.

ПЯTPOЎСКI Biтaлiй Сiльвестравiч, н. ў 1935, расстраляны ў лютым 1943.

ПЯТРОЎСКI Iван Рыгоравiч, н. ў 1890, расстраляны ў лютым 1943.

ПЯТРОЎСКI Сiльвестр Рыгоравiч, н. ў 1885, расстраляны ў лютым 1943.

РАЧКО Вiкторыя Адольфаўна, н. ў 1917, расстраляна ў лютым 1943.

РАЧКО Уладзiмiр Казiмiравiч, н. ў 1940, расстраляны ў лютым 1943.

РАЧКО Яўген Казiмiравiч, н. ў 1938, расстраляны ў лютым 1943.

СЯМЕШКА Ульяна Мацвееўна, н. ў 1905, расстраляна восенню 1943.

ШЭЛЕПЕНЬ Iван Данатавiч, н. ў 1885, спалены восенню 1943.

ШЭЛЕПЕНЬ Ксенiя Васiлеўна, н. ў 1885, спалена восенню 1943.

ЭРДМАН Тамара Дарафееўна, н. ў 1925, расстраляна ў 1944.

ЭРДМАН Франц Вiкенцьевiч, н. ў 1913, расстраляны ў 1944.
ВЁСКА МАРАЧКОВА
БЕГЛЯЦОВА Наталля Сямёнаўна, н. ў 1865, расстраляна ў 1943.

ГАБРУСЁНАК Мiкiта Сямёнавiч, н. ў 1906, да вайны працаваў леснiком, зaгiнуў у 1943, пахаваны ў в. Маторына.

ГАБРУСЕНАК Настасся Пятроўна, н. ў 1872, расстраляна ў 1943.

ГАНЧАРОВА Вера Парфенаўна, н. ў 1932, расстраляна ў 1943.

ГАНЧАРОВА Надзея Парфенаўна, н. ў 1937, расстраляна ў 1943.

ГАНЧАРОВА Серафiма, н. ў 1912, расстра­ляна ў 1943.

ГАНЧАРОВА Софiя Парфенаўна, н. ў 1936, расстраляна ў 1943.

ГАНЧАРОЎ Васiль Парфенавiч, н. ў 1940, расстраляны ў 1943.

ГАНЧАРОЎ Мiкалай Парфенавiч, н. ў 1938, расстраляны ў 1943.

ГЛУШАКОВА Арыядна Гаўрылаўна, н. ў 1929, спалена ў 1943.

ГЛУШAКОЎ Mixaiл Гаўрылавiч, н. ў 1928, падарваўся на мiне ў 1943.

ЗАШЧЭРЫНСКI Генадзь Генрыхавiч, н. ў 1939, расстраляны ў 1943.

ЗАШЧЭРЫНСКІ Генрых Станiслававiч, н. ў 1907, сярж., з 6.9.1942 партызан брыгады iмя Ракасоўскага, прапаў без вестак 9.3.1943.

КIРЭЙ Васiль Пятровiч, н. ў 1924, з 25.9. 1942 партызан Асвейскай брыгады iмя Фрун­зе, загiнуў 9.8.1943, пахаваны ў в. Маторына.

КIРЭЙ Мiкалай Пятровiч, н. ў 1908, з 9.8.1942 партызан брыгады iмя Ракасоўскага, 10.5.1943 трапiў у палон, расстраляны ў г. п. Асвея Верхнядзвiнскага р-на Вiцеб­скай вобл.

KIPЭЙ Мiкалай Пятровiч, н. ў 1921, партызан Асвейскай брыгады iмя Фрунзе, загiнуў 10.3.1943, пахаваны ў в. Буева.

ПЛЯШКОВА Ганна, спалена ў 1943.

ПЛЯШКОВА Мальвiна, н. ў 1874, спалена ў 1943.

ПЛЯШКОВА Марыя Паўлаўна, н. ў 1920, спалена ў 1943.

ПЛЯШКОЎ Павел, н. ў 1866, спалены ў 1943.

ПЛЯШКОЎ Рыгор, н. ў 1872, спалены ў 1943.

ПЛЯШКОЎ Рыгор Рыгоравiч, н. ў 1924, спалены ў 1943.

ПРОХАРАВА Пелагея, н. ў 1887, спалена ў 1943.

ПРОХАРАЎ Мiкалай Канстанцiнавiч, н. ў 1929, расстраляны ў 1943.

ПРОХАРАЎ Пётр Венядзiктавiч, н. ў 1887, расстраляны ў 1943.

СТАНКЕВIЧ Антанiна Андрэеўна, н. ў 1914, расстраляна ў 1943.

СТАНКЕВIЧ Вiктар Канстанцiнавiч, н. ў 1939, расстраляны ў 1943.

СТАНКЕВIЧ Казiмiр Канстанцiнавiч, н. ў 1940, расстраляны ў 1943.

СТАНКЕВIЧ Mixaiл Пятровiч, н. ў 1930, расстраляны ў 1943.
ВЕСКА MATOРЫHA
БАРАДУЛЬКIН Васiль Мiхайлавiч, н. ў 1887, расстраляны ў 1943.

БЯСЕЦКАЯ Ефрасiння Сцянанаўна, н. ў 1919, расстраляна ў 1943.

БЯСЕЦКI Васiль Якаўлевiч, н. ў 1931, 12.9.1944 падарваўся на мiне.

ВЯРЫГА Альфонс Баляслававiч, н. ў 1923, з 25.8.1942 разведчык 1-й Калiнiнскай брыга­ды, загiнуў 9.9.1943, пахаваны ў в. Лукава Невельскага р-на Пскоўскай вобл.

ВЯРЫГА Леанарда Францаўна, н. ў 1881, расстраляна ў 1943.

ВЯРЫГА Леанiд Антонавiч, н. ў 1901, расстраляны ў 1943.

ВЯРЫГА Леванцiна Адамаўна, н. ў 1918, расстраляна ў 1943.

ВЯРЬIГА Сцепанiда Паўлаўна, н. ў 1911, расстраляна ў 1943.

ВЯРЫГА Эмiлiя Багданаўна, н. ў 1906, расстраляна ў 1943.

ВЯРЫГА Ядвiга Аўгусцiнаўна, н. ў 1893, расстраляна ў 1943.

ГАБРУСЁНАК Iван Ягоравiч, н. ў 1914, да вайны працаваў iнструктарам ЗАГСа г. По­лацка, з 7.9.1942 кулямётчык Асвейскай бры­гады iмя Фрунзе, загiнуў 16.3.1943, захаваны ў в. Клясцiцы.

ГАБРУСЁНАК Мiкалай Мiхайлавiч, н. ў 1922, з 7.9.1942 кулямётчык Асвейскай бры­гады iмя Фрунзе, загiнуў 10.3.1943.

ГАБРУСЕНАК Miкiтa Сямёнавiч, н. ў 1891, расстраляны ў 1943.

ГАБРУСЕНАК Сяргей Iванавiч, н. ў 1941, расстраляны ў 1943.

ГАБРУСЁНАК Уладзiмiр Цiмафеевiч, н. ў 1916, партызан брыгады iмя Ракасоўскага, загiнуў 3. 12.1943 у Латвii.

ГЛАЦЁНАК Дзмiтрый Емяльянавiч, н. ў 1889, расстраляны ў 1943.

ГЛУШАКОЎ Дзмiтрый Іванавiч, н. ў 1916, расстраляны ў 1943.

ГЛУШАКОЎ Iван Майсеевiч, н. ў 1887, рас­страляны ў 1943.

ГРАЧУХА Вiктар Антонавiч, н. ў 1875, расстраляны ў 1943.

ДАБРАЕДАЎ Сямён Анiсiмавiч, н. ў 1880, расстраляны ў 1943,

ДАБРАЕДАЎ Уладзiмiр Сямёнавiч, н. ў 1909, з 28,9.1943 партызан брыгады iмя Ра­касоўскага, загiнуў 10.4.1944.

ДАЛIВАЙЛА Леанора, н. ў 1913, расстраля­на ў 1944.

У спiсе таксама 3 прозвiшчы ДАЛIВАЙЛА. Iмёны i ўзрост загiнуўшых невядомы, расст­раляны яны ў 1944.

КАНЮШЭЎСКАЯ Ганефа Антонаўна, н. ў 1914, расстраляна ў 1943.

КАНЮШЭЎСКАЯ Леанора Антонаўна, н. ў 1904, расстраляна ў 1943.

КАНЮШЭЎСКI Бранiслаў Iociфaвiч, н. ў 1935, расстраляны ў 1943.

КАНЮШЭЎСКI Уладзiмiр Iосiфавiч, н. ў 1938, расстраляны ў 1943.

КАРПАВУХАЎ Пракоп, н. ў 1880, расстраляны ў 1942.

КIРЭЙ Кацярына Данiлаўна, н. ў 1882, расстраляна ў 1943.

ЛУК'ЯНАВА Валянцiна Пятроўна, н. ў 1942, забiта ў 1944.

ЛУК'ЯНАВА Вольга Iванаўна, н. ў 1915, расстраляна ў 1943.

ЛУК'ЯНАВА Нiна Пятроўна, н. ў 1937, расстраляна ў 1943.

ЛУК'ЯНАВА Ядвiга Антонаўна, н. ў 1896, расстраляна ў 1943.

ЛУК'ЯНАВА Янiна Iосiфаўна, н. ў 1922, расстраляна ў 1943.

ЛЯЙЧЫНСКАЯ Ганна Пятроўна, н. ў 1881, расстраляна ў 1943.

ЛЯЙЧЫНСКАЯ Нiна Вiкенцьеўна, н. ў 1932, расстраляна ў 1943.

ЛЯЙЧЫНСКАЯ Софiя Анiсiмаўна, н. ў 1922, расстраляна ў 1943.

ЛЯЙЧЫНСКАЯ Яўгенiя Вiкенцьеўна, н. ў­ 1928, расстраляна ў 1943.

ЛЯЙЧЫНСКI Вячаслаў Iванавiч, н. ў 1903, расстраляны ў 1943.

ЛЯЙЧЫНСКI Леанiд Вiкенцьевiч, н. ў 1930, расстраляны ў 1943.

МАРАЧКОЎСКАЯ Аляксандра Iвaнaўнa, н. ў 1941, расстраляна ў 1943.

МАРАЧКОЎСКАЯ Вольга Канстанцiнаўна, н. ў 1919, расстраляна ў 1943.

МАРАЧКОЎСКАЯ Любоў Парфенаўна, н. ў 1912, расстраляна ў 1943.

МАРАЧКОЎСКАЯ Нiна Iванаўна, н. ў 1935, расстраляна ў 1943,

МАРАЧКОЎСКАЯ Юстына Miкiтaўнa, н. ў 1885, расстраляна ў 1943.

МАРАЧКОЎСКI Пётр Iванавiч, н. ў 1940, расстраляны ў 1943.

РОГАНАЎ Iван Сiдаравiч, н. ў 1912, парты­зан Калiнiнскай брыгады, загiнуў у 1943, пахаваны ў в. Краснаполле.

СЕКАРОНАК Лiзавета Сiдараўна, н. ў 1868, расстраляна ў 1943.

ЦЫГАНКОЎ Аляксей Апанасавiч, н. ў 1920, з 4.7.1942 партызан Асвейскай брыгады імя Фрунзе, загінуў 14.7.1942.

ШЭК Цярэнцiй Ануфрыевiч, н. ў 1889, расстраляны ў 1943.

ЭРДМАН Антон Антонавiч, н. ў 1901, рас­страляны ў 1943.

ЭРДМАН Iвaн Антонавiч, н. ў 1930, расстра­ляны ў 1943.

ЭРДМАН Taica Антонаўна, н. ў 1924, рас­страляна ў 1943.

ЭРДМАН Тэрэза Усцiнаўна, н. ў 1902, рас­страляна ў 1943.


ВЕСКА МIЛАВIДЫ

БЕГЛЯЦОВА Вольга Сцяпанаўна, н. ў 1920, расстраляна ў 1943.

БЕГЛЯЦОВА Кацярына Сцяпанаўна, н. ў 1903, расстраляна ў 1942,

БЕГЛЯЦОЎ Аляксандр Адамавiч, н. ў 1888, памёр ад гангрэны ў 1943.

БЕГЛЯЦОЎ Мiкалай Васiлевiч, партызан Калiнiнскай брыгады, прапаў без вестак 13.1. 1943.

БРАКАРОНАК Вера Фёдараўна, расстраляна ў 1942.

БРАКАРОНАК Софiя Барысаўна, расстраляна ў 1942.

БУЛАНАВА Настасся Гаўрылаўна, н. ў 1918, загiнула ў 1944.

ГАБРУСЁНАК Дзмiтрый Iванавiч, н. ў 1900, памёр ад тыфу ў 1942.

ГАБРУСЁНАК Софiя Дзмiтрыеўна, н. ў 1925, у 1943 вывезена ў Германiю, далейшы лёс невядомы.

ГАБРУСЁНАК Уладзiмір Сямёнавiч, н. ў 1927, закатаваны карнiкамi ў 1943.

ДАШЧОНАК Таццяна Улaдзiмipaўна, н. ў 1923, з 10.12.1942 медсястра 11-й Калiнiнскай брыгады, захварэла на тыф, 7.4.1944 схоплена фашыстамi ў час карнай экспедыцыi ў Юхавiцкiм сельсавеце, далейшы лёс невядомы.

ДАШЧОНАК Уладзiмiр Iванавiч, н. ў 1900, да вайны працаваў на чыгуначнай станцыi Полацк, партызан Калiнiнскай брыгады, зa­гiнуў у красавiку 1944, пахаваны ў в. Дабраплёсы Верхнядзвiнскага р-на Вiцебскай вобл.

КАНЮШЭЎСКАЯ Цiна Вiкенцьеўна, н. ў 1889, расстраляна ў 1943.

КАНЮШЭЎСКІ Іосіф Вiкенцьевіч, н. ў 1881, расстраляны ў 1943.

МАРАЧКОЎСКАЯ Зiнаiда Аляксандраўна, загiнула ў час карнай экспедыцыi вясной 1944.

МАРАЧКОЎСКАЯ Настасся Яўціхіеўнa, н. ў 1900, расстраляна ў 1942.

МАРАЧКОЎСКАЯ Праскоуя Яўціхіеўнa, н. ў 1905, расстраляна ў 1942.

МАРАЧКОЎСКАЯ Фёкла Пiлiпaўна, н. ў 1908, расстраляна ў 1942.

МАРАЧКОЎСКI Аляксандр Васiлевiч, н. ў 1930, расстраляны ў 1943.

МАРАЧКОЎСКI Васiль Васiлевiч, н. ў 1933, расстраляны ў 1943.

МАРАЧКОЎСКI Васiль Яўцiхiевiч, н. ў 1886, расстраляны ў 1943.

МАРАЧКОЎСКI Дзмiтрый Васiлевiч, н. ў 1934, у 1943 вывезены ў Латвiю, далейшы лёс невядомы.

МАРАЧКОЎСКI Iван Аляксандравiч, за­гiнуў у час карнай экспедыцыi вясной 1944.

МАРАЧКОЎСКI Лаўрыя Васiлевiч, н. ў 1926, з 15.7.1943 партызан 11-й Калiнiнскай брыгады, загiнуў 9.4.1944, пахаваны на месцы лагера брыгады каля в. IIIчучын Верхнядзвiн­скага р-на Вiцебскай вобл.

МАРАЧКОЎСКI Леанід Васiлевiч, н. ў 1932, расстраляны ў 1942.

МАРАЧКОЎСКI Леанiд Мiкалаевiч, н. ў 1930, загiнуў ад выпадковай кулi.

МАРАЧКОЎСКI Мiкалай Мiкалаевiч, н. ў 1915, памёр ад тыфу ў 1943.

МЯДЗВЕДСКАЯ Алена Iванаўна, н. ў 1863, расстраляна ў 1943.

МЯДЗВЕДСКАЯ Iрына Артамонаўна, н. ў 1910, расстраляна ў 1942.

МЯДЗВЕДСКАЯ Лiдзiя Паўлаўна, н. ў 1936, расстраляна ў 1942.

МЯДЗВЕДСКI Уладзiмiр Iльіч, н. ў 1939, расстраляны ў 1942.

МЯДЗВЕДСКI Пётр Сцяпанавiч, н. ў 1910, расстраляны ў 1943.

ПIЛЕЦКI Iociф Якубавiч, н. ў 1883, расстраляны ў 1943.

ПIЛЕЦКI Франц Францавiч, н. ў 1907, памёр ад тыфу ў 1942.

ПЛIСКIНА Ефрасiння Анiсiмаўна, н. ў 1911, расстраляна ў 1942.

УСЦIНАВА Аляксандра Iванаўна, н. ў 1932, расстраляна ў 1942.

УСЦIНАВА Галiна Iванаўна, загiнула вяс­ной 1944 у час карнай экспедыцыi.

УСЦІНАВА Галiна Мiхайлаўна, загiнула вясной 1944 у час карнай экспедыцыi.

УСЦIНАВА Лёля Iванаўна, загiнула вясной 1944 у час карнай экспедыцыi.

УСЦIНАВА Марыя Iванаўна, н. ў 1895, расстраляна ў 1942.

УСЦIНАЎ Васiль Антонавiч, н. ў 1923, забiты ў 1943.

ХАТКЕВIЧ Вiктар Аляксандравiч, загiнуў вясной 1944 у час карнай экспедыцыi.

ХАТКЕВIЧ Марыя Антонаўна, загiнула вясной 1944 у час карнай экспедыцыi.

ХАТКЕВIЧ Mixaiл Аляксандравiч, загiнуў вясной 1944 у час карнай экспедыцыi.

ХАТКЕВIЧ Таццяна Сямёнаўна, н. ў 1936, расстраляна ў 1943 у лесе ў час прачэсвання карнiкамi лагера.

ХАТКЕВIЧ Сямён Рыгоравiч, н. ў 1912, партызан Калiнiнскай брыгады, загiнуў у 1942, пахаваны ў в. Краснаполле.

Жыхары в. Мiлавiды, якiя загiнулi ў зям­лянцы ад выбуху гранаты, кiнутай карнiкамi ў час прачэсвання ляснога лагера ў 1943 г.:

МАРАЧКОЎСКАЯ Алена Васiлеўна, н. ў 1935.

МАРАЧКОЎСКI Васiль Гаўрылавiч, н. ў 1887.

ПIЛЕЦКАЯ Марыя Антонаўна, н. ў 1912.

УСЦIНАВА Аляксандра Iванаўна, н. ў 1936.

УСЦIНАВА Ганна Вiктараўна, н. ў 1940.

УСЦIНАВА Клаўдзiя Baciлeўна, н. ў 1907.

УCЦIHAЎ Iван Iванавiч, н. ў 1938.

ХАТКЕВIЧ Вiктар Сямёнавiч, н. ў 1939.

Жыхары г. п. Асвея, якiя былi спалены карнiкамi ў в. Мiлавiды:

AHICIMABA Ганна, н. ў 1903.

AHICIMABA Наталля, н. ў 1934.

AHICIMABA Палiна, н. ў 1937.

ЗАБЛОЦКАЯ.

ЗАБЛОЦКАЯ Таццяна.

ЗАБЛОЦКI Iван.

КАЛЯДА Марыя Мiкалаеўна i яе дзецi

(звестак пра ix няма).

КАЛЯДА Мiкалай.

КАЛЯДА Таццяна.

КУРАШ Галiна, н. ў 1940.

КУРАШ Марыя, н. ў 1940.

КУРАШ Марыя Фёдараўна, н. ў 1902.

КУРАШ Павел, н. ў 1942.

КУРAШ Фёдар, н. ў 1936.

УЖАКЛА Ганна Аляксандраўна, н. ў 1932.

УЖАКЛА Домна Сцяпанаўна, н. ў 1897.
ВЁСКА POЎHAE ПОЛЕ
БУЛАНАВА Варвара Якiмаўна, н. ў 1898 у в. Дубнякi, расстраляна ў 1944.

БУЛАНАЎ Максiм, н. ў 1897 у в. Дубнякi, расстраляны ў 1943 за сувязь з партызанамi.

ГАБРУСЁНАК Iван Дзям'янавiч, н. ў 1913, з 12.4.1942 партызан брыгады iмя ВЛКСМ, загiнуў 27.4.1944, пахаваны ў в. Селiшча Ушацкага р-на Biцeбcкaй вобл.

КАРДЗЮКОЎ Iван Савельевiч, н. ў 1910, з лiпеня 1942 камандзiр узвода брыгады iмя Ракасоўскага, загiнуў 5.3.1943, пахаваны ў роднай вёсцы.

ПIСАРОНАК Міхаiл Захаравiч, н. ў 1862, памёр ад тыфу ў снежнi 1942. ПЛIСКIНА Сцепанiда Апанасаўна, н. ў 1930, расстраляна ў 1943.

ХАТКЕВIЧ Марфа Сямёнаўна, да вайны жыла ў Ленiнградзе, памерла ад голаду ў блакаду.

ХАТКЕВIЧ Таццяна Аляксандраўна, н. ў 1932, расстраляна ў 1943.

Жыхары в. Роўнае Поле, якiя загiнулi ў зямлянцы ад выбуху гранаты, кiнутай карнi­камi ў час прачэсвання ляснога лагера ў 1944 г.:

ВОДНЕЎ Анатоль Iванавiч, н. ў 1939.

ВОДНЕЎ Уладздмiр Іванавiч, н. ў 1941.

IВАНЬКОВIЧ Марыя Навумаўна, н. ў 1915.

ПIСАРОНАК Уладзiмiр Аркадзевiч, н. ў 1936.

ПЛIСКIНА Фёкла Iванаўна, н. ў 1876.

ТАКЛЁНАК Галiна Яфрэмаўна, н. ў 1939.

ТАКЛЕНАК Любоў Рыгораўна, н. ў 1919.

ХАТКЕВIЧ Алiна Аляксандраўна, н. ў 1935.

ХАТКЕВІЧ Аляксандр Аляксандравiч, н. ў 1938.

ГАРАДСКI ПАСЁЛАК PACOHЫ


I. М. Вiнiдзiктаў.Д. Л. Задаў.

АНIШЧАНКА Уладзiмiр Рыгоравiч, н. ў 1916, да вайны працаваў начальнiкам па­ жарнай аховы, з 20.8.1943 у партызанах, патануў 17.6.1944 у р. Бярэзiна ў час прарыву блакады.

БЕЛЫ Сямён Пятровiч, н. ў 1906 у в. Стары Востраў Клiчаўскага р-на Магiлёўскай вобл., да вайны працаваў другiм сакратаром Расонскага РК КП(б)Б, закатаваны палiцэй­скiмi ў лютым 1942 каля в. Свiслач Асiповiц­кага р-на Магiлёўскай вобл.

БIЧAHIHA, перад вайной пераехала ў Ленiнград, загiнула ў час артабстрэлу горада.

БРУЯН Iociф Iванавiч, н. ў 1905, да вайны працаваў дырэктарам Ашмянскай сярэдняй школы, партызан брыгады iмя Ракасоўскага, прапаў без вестак у Вiлейскай вобл.

БУЙНIЦКI Mixaiл Аляксандравiч, н. ў 1902, да вайны працаваў загадчыкам лазнi, з 20.9.1942 партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, памёр ад тыфу 25.7.1943.

БУРНАСЕНКА Несцер Ягоравiч, н. ў 1918, падпольшчык, загiнуў у 1942.

БЯЛЯЕЎ Рыгор Аляксеевiч, н. ў 1911, з 15.10.1943 партызан брыгады “Кастрычнiк», прапаў без вестак 5.5.1944 у час прарыву блакады ва Ушацкiм р-не Вiцебскай вобл.

ВАРАТЫНСКАЯ Хiнa Аляксандраўна, н. 10.11.1939, памерла ад моцнага спалоху 18.8. 1943, калi карнiкi спалiлi хату, пахавана на

могiлках у в. Змiтрова.

ВАШЧАНКА Валянцiна Апанасаўна, н. ў 1941, памерла ад голаду ў 1942, пахавана на могiлках у в. Садоўка.

ВАШЧАНКА Васiль Iосiфавiч, н. ў 1910, з 4.2.1943 партызан дыверсiйнага атрада, загiнуў 1.12.1943.

BIHIДЗIКTAЎ Iван Мiкалаевiч, н. ў 1862 у в. Скрабуны, да вайны жыў у Расонах, за­гiнуў у час бамбёжкi ў 1943 каля в. Рылі.

ГОЛУБЕЎ Апанас Гаўрылавiч, н. ў 1893, да вайны жыў у Ленiнградзе, памёр ад голаду ў блакаду.

ГОЛУБЕЎ Фёдар Гаўрылавiч, н. ў 1896, да вайны працаваў кавалём, партызан Расонскай брыгады iмя Сталiна, памёр ад тыфу ў 1943, пахаваны ў в. Шнiтаўка.

ДЗЯРУЖЫНА Праскоўя Якаўлеўна, н. ў 1912, да вайны працавала ў Расонскiм ляс­гасе, сувязная Расонскай падпольнай арганi­зацыi, 6.9.1942 арыштавана фашыстамi i пас­ля катаванняў расстраляна 16.9.1942 каля возера Расона, пахавана ў Расонах.

ЖУК Мiкалай Лук'янавiч, н. ў 1898, парты­зан 11-й Калiнiнскай брыгады, загiнуў 26.5. 1944, пахаваны ў в. Дабраплёсы Верхнядзвiн­скага р-на.

ЗАДАЎ Давiд Лейбавiч, н. ў 1916 у в. Га­вяды Шклоўскага р-на Магiлёўскай вобл., да вайны працаваў першым сакратаром Расон­скага РК ЛКСМБ, пакiнуты для падпольнай барацьбы на Расоншчыне, загiнуў у 1941.

КАЖАРА Paica Аляксандраўна, н. ў 1939, памерла ад голаду 19.11.1944.

КРЫВАШНЕЎ Цiмафей Iосiфавiч, н. ў 1920, загiнуў у 1942.

КУРБАТАЎ Уладзiмiр Канстанцiнавiч, н. ў 1912 у в. Калiнiна Кiраўскай вобл., жыў у Ра­сонах, партызан 13-й Калiнiнскай брыгады, загiнуў 15.5.1944, пахаваны ў в. Сталбова Краснагародскага р-на Пскоўскай вобл.

ЛАПЕНКА Варфаламей Якаўлевiч, н. ў 1902 у в. Малое Сiтна Полацкага р-на, пра­цаваў першым сакратаром Расонскага РК КП(б)Б, з 29.5.1942 камiсар Расонскай бры­гады iмя Сталiна, загiнуў 6.10.1942 у авiякатастрофе, пахаваны на ст. Нялiдава Смаленскай вобл.


6 кастрычнiка 1942 года экiпаж Р-5 у складзе пiлота ст. лейтэнанта Клiменкi i штурмана ст. лейтэнанта Шчацiкiна па­водле загада начальнiка Беларускага штаба партызанскага руху павiнен быў пера­кiнуць за лiнiю фронту ў тыл ворага камандзiраў i камiсараў партызанскiх брыгад Полацкай зоны.

У 3 гадзiны 45 мiнут ночы самалёт узняўся ў паветра i ўзяў курс на пляцоўку ў Забор'i. Пераляцеўшы лiнiю фронту, пiлот згубiў правiльны курс, не мог знай­сцi пасадачную пляцоўку i вымушаны быў вяртацца назад.

У 6 гадзiн 28 мiнут у раёне раз'езда Панiкля самалёт быў абстраляны з зямлi, было пашкоджана кiраванне, у вынiку гэ­тага самалёт урэзаўся ў тэлеграфны слуп i разбiўся.

Лапенка, Казлоў, Кароткiн i Фiльчонак, якiя знаходзiлiся ў самалёце, загiнулi, Марчанка i Сташкевiч былi цяжка пара­нены, пiлот i штурман атрымалi лёгкiя раненнi.

Аварыя здарылася на тэрыторыi 2-га эшалона 1-га стралковага батальёна 1210-га стралковага палка 362-й дывiзii, каля самай лiнii фронту...

МАЙКОЎ Рыгор Мiкалаевiч, н. ў 1898, да вайны працаваў загадчыкам парткабiнета Расонскага РК КП(б)Б, быў пакiнуты ў раёне для падпольнай барацьбы, расстраляны ў лi­стападзе 1941, пахаваны ва ўрочышчы Па­грабкi.

МАСАЛЬСКАЯ Францiшка Iосiфаўна, н. ў 1899, сувязная партызанскай брыгады iмя Ра­касоўскага, 6.9.1942 арыштавана фашыстамi i пасля здзекаў расстраляна 16.9.1942 каля возера Расона, пахавана ў Расонах.

МАДВЕЕЎ Генадзь Iванавiч, н. ў 1939, памёр ад голаду 1.5.1944.

МАШЭРАВА Дар'я Пятроўна, н. ў 1896, член Расонскай падпольнай арганiзацыi, ары­штавана фашыстамi 6.9.1942 i пасля жорсткiх здзекаў расстраляна 16.9.1942 каля возера Ра­сона, пахавана ў Расонах.


Каталог: uploads -> documents
documents -> З маладым запалам да пераможных вяршынь
documents -> Дзяржаўная ўстанова адукацыі Міёрская дзіцячая школа мастацтваў
documents -> Калектывы са званнем «народны», «узорны» у міёрскім раёне 10 калектываў маюць званне «народны»: народны клуб народных майстроў
documents -> -
documents -> Клецк. Кароткая гісторыя
documents -> Конкурсу на лепшы аўтарскі верш " Мая зямля, мая Радзіма", прысвечанага Году культуры Агульныя палажэнні: Творчы конкурс на лепшы аўтарскі верш "
documents -> Карэліцкі раённы выканаўчы камітэт
documents -> Дзяржаўная ўстанова культуры «Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма»


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал