Л доследы атамнай фізікі Доследы Франка І Герца
Дата канвертавання13.10.2018
Памер445 b.


Л.8. Доследы атамнай фізікі

 • 1. Доследы Франка і Герца

 • 2. Спектры шчолачных металаў

 • 3. Спін электрона

 • 4. Квантавыя лікі

 • 5. Доследы Штэрна і Герлаха


Доследы Франка і Герца

 • Д.Франк і Г.Герц (ням.фіз.)

 • у 1914 годзе правялі

 • шэраг доследаў па выяўленні

 • дыскрэтнай (квантавай)

 • структуры энергетычных

 • узроўняў у атаме.

 • Асноўным элементам доследнай ўстаноўкі з’яўлялася трохэлектродная лямпа.

 • Лямпа пры нізкім ціску (Р ~ 1 мм.рт.сл.) запаўнялася парай ртуці. • Тэрмаэлектроны, якія выляталі з катода, паскараліся полем, створаным паміж сеткай і катодам.

 • Паміж сеткай і анодам стваралася слабае электрычнае поле (~ 0,5В), якое затрымлівала электроны (на аноде мінус).

 • Даследавалася залежнасць аноднага току ад напружання на сетцы. • Графік залежнасці I = f(Uc) меў наступны выгляд: спачатку ток павялічваўся, дасягаў максімуму пры Uc= 4,9B, затым памяншаўся.

 • Наступныя максімумы назіраліся пры 9,8В і 14,7В. • Тлумачыцца гэта залежнасць I = f(Uc) узаемадзеяннем электрона з атамам.

 • Калі энергія электрона Ее < E1=Е2–Е1 – удар пругкі, электроны не аддаюць сваёй энергіі атамам ртуці, дасягаюць анода і утвараюць анодны ток, які павялічваеццца. • Калі Ее  E1 – удар няпругкі, электроны губляюць энергію, затрымліваюцца адмоўным патэнцыялам, ток памяншаецца.

 • Аналагічнае змяненне току назіраецца і калі энергія электрона Ее параўнальна з E2=Е3–Е1 і E3=Е4–Е1 . • Узбуджаныя атамы ртуці пасля ~10-8с вяртаюцца ў асноўны стан і выпраменьваюць пры гэтым квант з энергіяй ε = E.

 • Такім чынам, доследы Франка і Герца непасрэдна выявілі наяўнасць у атамаў дыскрэтнай энергетычнай структуры.Спектры шчолачных металаў

 • Пераход ад інертнага газу да шчолачнага металу – павелічэнне электронаў на адзінку.

 • Зарад ядра атама павялічваецца на е.

 • Энергія іанізацыі памяншаецца.

 • Сувязь гэтага электрона з атамам слабая. • Атам шчолачнага металу ўяўляе сабой устойлівую структуру - дадатны іон + электрон.

 • Зарад іона +(Z-1)е.

 • У полі гэтага іона рухаецца адзін электрон – аналаг вадароду. • Спектральныя тэрмы для вадарода і шчолачнага металу падобныя

 •  - рыдбергаўская папраўка.

 • Значэнні папраўкі вызначаюцца эксперыментальна.

 • Для розных шчолачных металаў яны маюць розныя значэнні. • Спектры шчолачных металаў падобныя спектру атама вадароду. • Пры ўзбуджэнні атама шчолачнага металу і пры выпраменьванні ім энергіі змяняецца толькі стан валентнага электрона.

 • Іх асаблівасць – расшчапленне ліній - наяўнасць дублетаў (жоўтая лінія натрыю 589,0нм і 589,6нм - = 0,6нм)

 • З ростам Z велічыня  павялічваецца.Спін электрона

 • Расшчапленне спектральных ліній у спектрах шчолачных металаў прыводзіць да ўтварэння тонкай структуры.

 • Складаныя лініі, якія валодаюць некалькімі кампанентамі, называюцца мультыплетамі.

 • Лік кампанентаў у мультыплеце можа быць роўным двум (дублет), тром (трыплет), чатыром (квартэт), пяці (квінтэт) і т.п.

 • Адзіночныя лініі ў спектры называюцца сінглетамі. • Раўнанне Шродзінгера не дае тлумачэння наяўнасці мультыплетнасці ў спектрах шчолачных металаў.

 • Расшчапленне спектральных ліній, відавочна, абумоўлена расшчапленнем энергетычных узроўнях атама. • У 1925г. Дж.Гаудсміт і С.Уленбек (амер.фіз.) падаюць ідэю аб наяўнасці ў электрона уласнага механічнага Мs і ўласнага магнітнага s моманту імпульсу.

 • Уласны момант – спін.

 • Уласны момант не звязаны з рухам электрона ў прасторы.

 • Спін – гэта ўнутранная неад’емная ўласцівасць электрона, як яго маса і зарад.

Квантавыя лікі

 • Стацыянарнае раўнанне Шродзінгера для вадародападобнага іона

 • Уласныя функцыі раўнання Шродзінгера ў палярных каардынатах утрымліваюць тры параметра n, l, ml • n – галоўны квантавы лік – вызначае энергію.

 • Галоўны квантавы лік прымае толькі дыскрэтныя значэнні

 • n = 1, 2, 3, 4,…

 • Квантавы лік n ≠ 0. • l – арбітальны квантавы лік – вызначае арбітальны момант імпульсу

 • Арбітальны квантавы лік прымае толькі дыскрэтныя значэнні – l = 0, 1, 2, 3,…, n-1 (усяго n значэнняў). • ml – магнітны квантавы лік – вызначае праекцыю арбітальнага моманту імпульсу на вызначаны напрамак

 • Магнітны квантавы лік

 • прымае дыскрэтныя

 • значэнні

 • ml = 0,±1, ±2, ±3,…±l

 • (усяго 2l+1 значэнняў). • Велічыня ўласнага моманту імпульсу вызначаецца спінавым квантавым лікам S = 1/2

 • Праекцыя спіна на дадзены напрамак вызначаецца магнітным спінавым квантавым лікам ms= ± 1/2 • З выразаў для En, Ml, MlZ, Ms i MsZ бачна, што пастаянную Планка  можна разглядаць як адзінку вымярэння гэтых велічынь, якія маюць дыскрэтны характар (квантуюцца).  Доследы Штэрна і Герлаха

 • Рух электрона вакол ядра атама ўяўляе сабой кругавы ток.

 • Пры гэтым арбітальны магнітны момант электрона роўны • Пры руху вакол ядра электрон валодае арбітальным механічным момантам імпульсу (Мℓ) • Арбітай электрона ў атаме вадароду з’яўляецца эліпс.

 • Плошча эліпса

 • З улікам, што

 • Атрымліваем • Такім чынам, арбітальны магнітны момант імпульсу

 • з улікам роўнасці

 • звязаны з арбітальным механічным момантам імпульсу наступным чынам • Велічыню называюць

 • магнетонам Бора.

 • Такім чынам, • Атам, які валодае магнітным момантам імпульсу, пры ўздзеянні на яго вонкавага магнітнага поля здзяйсняе вярчэнне (працэсію) вакол вектара магнітнай індукцыі.

 • Частата гэтага вярчэння

 • Працэсія атама магчыма толькі ў неаднародным магнітным полі.

 • 1921-22г.г., О.Штэрн і В.Герлах (ням.фіз.) – эксперыментальна даказалі наяўнасць у атама магнітнага моманту і спіна ў электрона. • Ідэя эксперыменту – калі магнітны дыполь (атам-электрон) знаходзіцца ў аднародным магнітным полі, то на яго дзейнічае момант сіл, але выніковая сіла роўная нулю.

 • Пры руху ў такім полі дыполь будзе арыентаваны па полю і яго траекторыя змяняцца не будзе.

 • У выпадку неаднароднага магнітнага поля на полюсы дыполя дзейнічаюць розныя сілы і выніковая не роўная нулю.

 • У такім полі траекторыя дыполя будзе залежыць ад напрамку яго ўласнага магнітнага моманту. • Сіла, што дзейнічае на магнітны момант атама, вызначаецца роўнасцю

 • Праекцыі сілы залежаць ад магнітнага моманту і неаднароднасці вонкавага магнітнага поля • Цяжкасць эксперыменту – рэалізацыя магнітнага поля з неаднароднасцю на адлегласцях парадка 10-10м.

 • Магніты з полюснымі наканечнікамі спецыяльнай формы.

 • К – электрапечка (Ag), S-N – полюсныя наканечнікі, П – пласціна. • Неаднароднасць вонкавага магнітнага поля стваралася формай полюсных наканечнікаў у напрамку восі Z

 • Атамы серабра асядалі на пласцінцы П толькі ў пунктах А і В.

 • Магнітныя

 • моманты атамаў

 • арыентаваліся

 • па вонкаваму

 • полю. • Такім чынам, у выніку праведзенага доследу Штэрн і Герлах даказалі, што

 • 1. атамы валодаюць магнітным момантам,

 • 2. магнітныя моманты атамаў арыентуюцца па вонкаваму магнітнаму полю,

 • 3. іх размеркаванне на пласцінцы у пунктах А і В гаворыць аб тым, што іх значэнні квантуюцца.

 • Гэта з’ява

 • называецца

 • квантаваннем

 • магнітнага моманту

 • атама ў прасторы.
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка