«Летапісец эпохі»Дата канвертавання24.02.2018
Памер204.52 Kb.
#18334
Юбілейная выстаўка

«Летапісец эпохі»

да 90-годдзя з дня нараджэння

народнага пісьменніка Беларусі, літаратуразнаўца,

акадэміка НАН Беларусі, заслужанага дзеяча навукі

Беларусі

Івана Якаўлевіча Навуменкі

(1925–2006)

тэрмін правядзення: 11 лютага – 15 сакавіка

месца экспанавання выстаўкі: зала беларускай літаратуры

(2-гі паверх, пам. 205)
1. Алейнік, Л. В. Пясочны гадзіннік : літаратурна-крытычныя артыкулы, нарысы, рэцэнзіі, нататкі / Лада Алейнік. - Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010. - 245, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//264981(039)


2. Арабей, Л. Л. Выбраныя творы : у 2 т. / Лідзія Арабей. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1985

Т. 1: Арабей, Л. Л. (нар. 1925). Аповесці, апавяданні. - 413, [2] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//351573(039)
3. Атрашкевіч, В. І. Ад прататыпа да вобраза : праблема аўтабіяграфізму ў беларускай прозе 20-х гадоў / В. І. Атрашкевіч. - Мінск : Навука і тэхніка, 1984. - 211, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//336571(039)


4. Бачыла, А. Збор твораў : у 3 т. / Алесь Бачыла. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1986―1987

Т. 1: Бачыла, А. (1918—1983). Вершы. Паэмы. Лібрэта. Пошук. - 1986. - 374, [1] с., [5] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//371042(039)
5. Беларуская літаратура і праблемы сучаснасці / [І. Я. Навуменка і інш. - Мінск : Навука і тэхніка, 1978. - 254, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//277357(039)


6. Беларускія пісьменнікі : Даведнік / склад.А.К.Гардзіцкі. - Мн. : Маст.літ., 1994. - 653 с.

Шыфр НББ: 1БА37293


7. Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, Беларуская Энцыклапедыя. - Мінск : БелЭн, 1992―1995.

Т. 4: Лазарук ― Перкін. - 1994. - 522 с.

Шыфр НББ: 1БА42928
8. Броўка, П. Збор твораў : у 9 т. / Пятрусь Броўка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1987―1992

Т. 1: Броўка, П. (1905—1980). Вершы, паэмы, 1926―1941 / рэдактар тома М. Ярош. - 1987. - 461, [1] с., [4] л. іл., партр.

Шыфр НББ: 1Н//384209(039)
9. Бугаёў, Д. Я. Жыццём ідучы : з гісторыі беларускай літаратуры і літаратурнай крытыкі / Д. Я. Бугаёў. - Мінск : БДУ, 2013. - 302, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//444802(039)


10. Бугаёў, Дз. Чалавечнасць : Літ. крытыка / Рэц. В.П.Жураўлёў. - Мн. : Маст.літ., 1985. - 309, [2] с.

Шыфр НББ: БА199518


11. Бунін, І. А. Выбраная проза / Іван Бунін, Аляксандр Купрын. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1992. - 586, [2] с. - (Скарбы сусветнай літаратуры).

Шыфр НББ: БА249134


12. Бядуля, З. Збор твораў : у 5 т. / Змітрок Бядуля. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1985—1989

Т. 1: Бядуля, З. (1886—1941). Вершы, паэмы / рэдактары тома: Ю. С. Пшыркоў, В. А. Каваленка. - 1985. - 406, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//351750(039)
13. Вечна жывое "Слова" : Зб. матэрыялаў навук. канф. "Слова пра паход Ігаравы" - выдат. літ. помнік усходнеслав. культуры / [Склад. У.І.Мархель. - Мн. : Навука і тэхніка, 1989. - 175 с.

Шыфр НББ: БА230616


14. Гiсторыя беларускай лiтаратуры XX стагоддзя : У 4 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Ін-т літ. імя Я.Купалы. - Мн. : Бел. навука, 2001.

Т. 1: 1901-1920 / [Л.Я.Гаранін, С.С.Лаўшук, М.І.Мушынскі і інш. - [2-е выд.]. - 582, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА229963
15. Гiсторыя беларускай лiтаратуры XX стагоддзя : у 4 т. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы. - Мінск : Беларуская навука, 1999―2014.

Т. 3: 1941―1965 / [Г. П. Тварановіч, А. С. Яскевіч, М. І. Мушынскі і інш. - 2001. - 950, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА252762
16. Гаранін, Л. Я. Нараджэнне новага мастацтва : сацыялістычны рэалізм ― заканамернасць гістарычнага развіцця беларускай літаратуры / Л. Я. Гаранін, А. С. Яскевіч, А. П. Матрунёнак. - Мінск : Навука і тэхніка, 1980. - 326, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//292138(039)


17. Гардзіцкі, А. К. Сустрэчы. - Мн. : Маст.літ., 1972. - 103с., 6л.iл.

Шыфр НББ: БА141133


18. Гісторыя беларускай савецкай літаратуры : вучэбны дапаможнік для філалагічных факультэтаў універсітэтаў / пад рэдакцыяй І. Я. Навуменкі, П. К. Дзюбайлы, Д. Я. Бугаёва. - Мінск : Вышэйшая школа, 1981—1982

Ч. 1 / [С. А. Андраюк і інш.]. - 1981. - 380, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//290610(039)
19. Гісторыя беларускай савецкай літаратуры : вучэбны дапаможнік для філалагічных факультэтаў універсітэтаў / пад рэдакцыяй І. Я. Навуменкі, П. К. Дзюбайлы, Д. Я. Бугаёва. - Мінск : Вышэйшая школа, 1981—1982

Ч. 2 / [С. А. Андраюк і інш.]. - 1982. - 397, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//303283(039)
20. Глебка, П. Паэзія барацьбы і перамогі : артыкулы / Пятро Глебка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1973. - 349, [1] с., [8] л. іл., партр., факсім.

Шыфр НББ: 1Н//218926(039)


21. Гогаль, М. В. Тарас Бульба : аповесць ; Рэвізор : камедыя ; Мертвыя душы : паэма : з рускай / Мікалай Гогаль. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1990. - 621, [2] с. - (Скарбы сусветнай літаратуры).

Шыфр НББ: 1Н//476362(039)


22. Данилов, А. Н. Слово о современниках: эссе, интервью / А. Н. Данилов. - Минск : Беларуская навука, 2013. - 238, [1] с.

Шифр НББ: 1Н//434381(039)


23. Дасаева, Т. М. Паэтыка лірызму ў беларускай публіцыстыцы і мастацкай прозе : Аўтарэф. дыс. на атрым. вучон. ступ. д-ра філал. навук : 10.01.10 ; 10.01.01 / Дасаева Таццяна Мікалаеўна. - Мн., 2002. - 39 с.

Шыфр НББ: 2АД78111


24. Дзюбайла, П. К. Беларускі раман : гады 70-я / П. К. Дзюбайла. - Мінск : Навука і тэхніка, 1982. - 174, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//290627(039)


25. Дняпроўскія матывы : [нарысы / пад агульнай рэдакцыяй І. Ф. Штэйнера]. - Гомель : Сож, 2009. - 366 с.

Шыфр НББ: 1Н//199937(039)


26. Жураўлёў, В. П. Магчымасці рэалізму : прычыннасць і гістарызм / В. П. Жураўлёў, М. А. Тычына. - Мінск : Навука і тэхніка, 1982. - 230, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//290600(039)


27. Зборнік твораў беларускіх пісьменнікаў, прысвечаных Вялікай Айчыннай вайне : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / складальнік З. І. Падліпская]. - Мінск : Беларусь, 2010. - 490, [2] с. - (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1Н//228300(039)


28. Иван Федоров и восточнославянское книгопечатание : [сборник статей] / Академия наук Белорусской ССР, Отделение общественных наук. - Минск : Наука и техника, 1984. - 222, [2] с.

Шифр НББ: БА191591


29. История белорусской советской литературы / АН БССР, Ин-т лит. им.Я.Купалы. - Мн. : Наука и техника, 1977. - 775 с.

Шифр НББ: БА151071


30. Каваленка, В. А. Міфа-паэтычныя матывы ў беларускай літаратуры / В. А. Каваленка. - Мінск : Навука і тэхніка, 1981. - 318, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//289596(039)


31. Казбярук, У. М. Паэма Якуба Коласа "Новая зямля" : у святле славянскіх традыцый / У. М. Казбярук. - Мінск : Навука і тэхніка, 1979. - 110, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//277315(039)


32. Кароткая, Л. П. Жывое,роднае : Літ.-крыт.арт. - Мн. : Мастац.літ., 1989. - 143с.

Шыфр НББ: БА229548


33. Кошман, П. Р. Мастацкі вобраз Палесся ў нацыянальнай літаратурнай традыцыі XIX-XX стагоддзяў : Аўтарэф. дыс. на атрыманне вучон. ступ. канд. філал. навук : 10.01.01 : 23.02.2003 / Кошман Павел Рыгоравіч. - Мн., 2003. - 19 с.

Шыфр НББ: 2АД87034


34. Лапцёнак, А. М. Лексіка-фразеалагічныя асаблівасці перакладаў твораў Івана Навуменкі на рускую мову ў аспекце праблемы эквівалентнасці : аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук : 10.02.01 ; 10.02.02 / Лапцёнак Алена Мікалаеўна. - Мінск, 2010. - 24 с.

Шыфр НББ: 2Н//84711(039)


35. Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 17 - 18 лістапада 2004 г., г. Мазыр / рэдкалегія: П.Р.Кашман, А.У.Сузько (адказныя рэдактары) і інш. - Мазыр : МДПУ, 2005. - 144 с.

Шыфр НББ: 1БА460632


36. Лынькоў, М. Збор твораў : у 8 т. / Міхась Лынькоў. - Мінск : Навука і тэхніка, 1981―1985

Т. 1: Лынькоў, М. (1899—1975). Апавяданні, 1926―1941 / [рэдактар тома І. Я. Навуменка. - 1981. - 621, [1] с., [3] л. іл., партр., факсім.

Шыфр НББ: 1Н//289844(039)
37. Маккалерс, К. Балада пра сумнае кафэ : аповесці / Карсан Маккалерс. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1988. - 188, [2] с. - (Бібліятэка замежнай прозы).

Шыфр НББ: БА223577


38. Мамонтов, В. И. Капитан Степь уходит в разведку. - 2-е изд., доп. - Мн. : Беларусь, 1986. - 157 с., [4] л. ил.

Шифр НББ: БА207711


39. Марціновіч, А. Дарога ў запаветнае : нарысы, артыкулы : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Алесь Марціновіч. - Мінск : Юнацтва, 1992. - 157, [2] с., [4] л. партр.

Шыфр НББ: БА251822


40. Марціновіч, А. Н. Не шукай слядоў сваіх : раман / Аркадзь Марціновіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1983. - 326, [1] с., [4] л. iл. - (Беларускі раман).

Шыфр НББ: 1Н//303853(039)


41. Мельнікава, З. П. Беларуская літаратура и нацыякультурная прастора : манаграфія / З. П. Мельнікава. - Брэст : БрДУ, 2014. - 233 с.

Шыфр НББ: 1Н//469666(039)


42. Мерымэ, П. Навелы : з французскай / Праспэр Мерымэ. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1990. - 365, [2] с., [8] л. каляр. іл. - (Скарбы сусветнай літаратуры).

Шыфр НББ: 1Н//475593(039)


43. Мушынскі, М. Якуб Колас : летапіс жыцця і творчасці / М. І. Мушынскі. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. - 543 c.

Шыфр НББ: 1Н//303388(039)


44. Навуменка, І. Я. Адраджэнне славян і творчасць В.Дуніна-Марцінкевіча / АН Беларусі,Беларус.кам.славістаў. - Мн. : Навука і тэхніка, 1993. - 32 с. - (Дакл.; 11).

Шыфр НББ: 1БА13407


45. Навуменка, І. Я. Вецер у соснах : Раман: Для стар.шк.ўзросту / Маст.Г.В.Шапялевіч. - Мн. : Юнацтва, 1993. - 319 с.,1 л.партр. - (Шк.б-ка).

Шыфр НББ: 1БА13334


46. Навуменка, І. Я. Выбраныя творы : У 2 т. / Іван Навуменка. - Мн. : Маст. літ., 1995.

Т.1: Навуменка, І. Я. Апавяданні. Аповесці. - 478 с., 1 л. партр.

Шыфр НББ: 1БА50659
47. Навуменка, І. Я. Выбраныя творы : У 2 т. / Іван Навуменка. - Мн. : Маст. літ., 1997.

Т. 2: Навуменка, І. Я. (1925— ). Раман ; Аповесці. - 495 с.

Шыфр НББ: 1БА116536
48. Навуменка, І. Я. Вывучэнне творчасці Максіма Багдановіча ў школе : Дапам. для настаўнікаў / І.Я.Навуменка, Т.І.Мароз. - Мн. : Бел. навука, 2001. - 154, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА245326


49. Навуменка, І. Я. Гасцініца над Прыпяццю : Аповесці і апавяданні / Іван Навуменка. - Мн. : Маст.літ., 1994. - 253 с.

Шыфр НББ: 1БА85143


50. Навуменка, І. Я. Гуканне над верасамі : Аповесці, апавяданні : Для сярэд. і ст. шк. ўзросту / Іван Навуменка. - Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Маст. літ.", 2002. - 219, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА288016


51. Навуменка, І. Я. Дзяцінства. Падлетак. Юнацтва : аповесці : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. - 620, [2] с. - (Бібліятэка школьніка).

Шыфр НББ: 1Н//118400(039)


52. Навуменка, І. Я. Змітрок Бядуля / Іван Навуменка. - 2-е выд. - Мн. : Беларус. навука, 2004. - 226, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА345693


53. Навуменка, І. Я. Любімы горад : Аповесць, апавяданні / Іван Навуменка. - Мн. : Маст. літ., 1999. - 220, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА172246


54. Навуменка, І. Я. Ранні Кузьма Чорны (1923-1929) / І.Я.Навуменка. - Мн. : Дзярж. прадпрыемства "Бел. навука", 2000. - 94, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА198221


55. Навуменка, І. Я. Сасна пры дарозе : Раман ; Любімы горад : Аповесць : для ст. шк. узросту / Іван Навуменка. - Мн. : Беларусь, 2001. - 458, [2] с., [1] л. партр. - (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1БА229804


56. Навуменка, І. Я. Сорак трэці : раман : для ст. шк. ўзросту / Іван Навуменка. - Мн. : Юнацтва, 1996. - 364 с., [1] л. партр. - (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1БА82985


57. Навуменка, І. Я. Якуб Колас : Нарыс жыцця і творчасці / Іван Навуменка. - 2-е выд., са змяненнямі. - Мн. : Нар. асвета, 2003. - 205, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА328898


58. Навуменка, І. Я. Návrat do mladosti / Ivan Navumenka. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985. - 190, [2] с. - (Lipa)

Шыфр НББ: БА202840


59. Навуменка, І. Я. Аповесці, апавяданні : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Іван Навуменка. - Мінск : Беларусь, 2009. - 349, [2] c. - (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1Н//209316(039)


60. Навуменка, І. Я. Апрасцімся,сябры! : Апавяданні. - Мн. : Выд.ЦК КПБ, 1990. - 48с. - (Бібліятэка"Вожыка"; N6(204)))

Шыфр НББ: БА240244


61. Навуменка, І. Я. Асеннія мелодыі : раман, апавяданні / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. - 316, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//405276(039)


62. Навуменка, І. Я. Бульба : Аповесць. - Мн. : Беларусь, 1964. - 150с.

Шыфр НББ: 1Н//156952(039)


63. Навуменка, І. Я. Вайна каля Цітавай копанкі : для сярэд.узросту / Мал.Г.Паплаўскага. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.дзіцячай і юн.літ., 1959. - 88с.

Шыфр НББ: БА61211


64. Навуменка, І. Я. Вераніка : апавяданні / Іван Навуменка. - Мінск : Народная асвета, 1968. - 167, [1] с. - (Школьная бібліятэка)

Шыфр НББ: 1Н//191249(039)


65. Навуменка, І. Я. Верасы на выжарынах : Апавяданні. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1960. - 216с.

Шыфр НББ: БА64746


66. Навуменка, І. Я. Вецер у соснах : раман / Іван Навуменка. - Мінск : Беларусь, 1967. - 334, [2] c.

Шыфр НББ: 1Н//191134(039)


67. Навуменка, І. Я. Водгулле далёкіх вёснаў : Апавяданні,аповесці. - Мн. : Мастац.літ., 1989. - 454с.,[1]л.партр.

Шыфр НББ: БА230375


68. Навуменка, І. Я. Год карася : Апавяданні:Для малод.шк.узросту / Маст.В.А.Тарасаў. - Мн. : Юнацтва, 1988. - 207с.

Шыфр НББ: БА224256


69. Навуменка, І. Я. Дзяцінства : аповесць / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1992. - 238, [1] с.

Шыфр НББ: БА249235


70. Навуменка, І. Я. З глыбінь жыцця : Крытыч.эцюды аб творчасці Я.Коласа. - Мн. : Дзяржвыд.Рэд.мастац.літ., 1960. - 109с.

Шыфр НББ: БА63128


71. Навуменка, І. Я. Замяць жаўталісця : аповесці і апавяданні / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. - 301, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//269224(039)


72. Навуменка, І. Я. Збор твораў : у 10 т. / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2012―.

Т. 1: Навуменка, І. Я. (1925—2006). Апавяданні, 1954―1972 ; Нарысы, 1946―1955 / рэдактар тома С. Л. Гаранін. - 2012. - 765, [1] с., [2] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//382224(039)
73. Навуменка, І. Я. Збор твораў : у 10 т. / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2012―.

Т. 2: Навуменка, І. Я. (1925—2006). Апавяданні, 1974 — 2006 / рэдактар тома С. С. Лаўшук. - 2013. - 877, [4] с., [4] с. іл.

Шыфр НББ: 1Н//424510(039)
74. Навуменка, І. Я. Збор твораў : у 10 т. / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2012―.

Т. 3: Навуменка, І. Я. (1925—2006). Аповесці, 1957—1966 / рэдактар тома С. С. Лаўшук. - 2013. - 877, [1] с., [4] с.

Шыфр НББ: 1Н//472232(039)
75. Навуменка, І. Я. Збор твораў : у 10 т. / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2012―.

Т. 4: Навуменка, І. Я. (1925—2006). Аповесці, 1991—2000 / рэдактар тома С. С. Лаўшук. - 2014. - 845, [3] с., [4] с. іл.

Шыфр НББ: 1Н//472238(039)
76. Навуменка, І. Я. Збор твораў : у 6 т. / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1981―1984.

Т. 1: Навуменка, І. Я. (1925—2006). Аповесці і апавяданні. - 558, [1] с., [5] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//289820(039)
77. Навуменка, І. Я. . Збор твораў : у 6 т. / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1981―1984.

Т. 2: Навуменка, І. Я. (1925—2006). Аповесці і апавяданні. - 1982. - 556, [2] с., [4] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//290549(039)
78. Навуменка, І. Я. (1925—2006). Збор твораў : у 6 т. / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1981―1984.

Т. 3: Навуменка, І. Я. (1925—2006). Сасна пры дарозе : раман ; Бульба ; Інтэрнат на Нямізе : аповесці. - 1982. - 509, [2] с., [4] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//290644(039)
79. Навуменка, І. Я. (1925—2006). Збор твораў : у 6 т. / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1981―1984.

Т. 4: Навуменка, І. Я. (1925—2006). Вецер у соснах ; Смутак белых начэй : раманы. - 1983. - 526, [1] с., [4] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//304177(039)
80. Навуменка, І. Я. Збор твораў : у 6 т. / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1981―1984.

Т. 5: Навуменка, І. Я. (1925—2006). Сорак трэці : раман ; Птушкі між маланак : драма ў 3 актах ; Апавяданні. - 1983. - 525, [2] с., [4] л. іл., партр.

Шыфр НББ: 1Н//304104(039)
81. Навуменка, І. Я.. Збор твораў : у 6 т. / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1981―1984.

Т. 6: Навуменка, І. Я. (1925—2006). Літаратурная крытыка. - 1984. - 532, [3] с., [4] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//336859(039)
82. Навуменка, І. Я. Кніга адкрывае свет : літаратурна-крытычныя артыкулы / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. - 300, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//277711(039)


83. Навуменка, І. Я. Летуценнік ; Смутак белых начэй : раманы / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. - 382, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//351767(039)


84. Навуменка, І. Я. Максім Багдановіч. - Мн. : Бел. навука, 1997. - 141 с.

Шыфр НББ: 1БА119672


85. Навуменка, І. Я. Падарожжа ў юнацтва : выбранае / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, друк 1972. - 430, [2] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//216889(039)


86. Навуменка, І. Я. (1925—2006). Пераломны ўзрост : аповесці і апавяданні : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Іван Навуменка. - Мінск : Юнацтва, 1986. - 238, [2] c. - (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1Н//371395(039)


87. Навуменка, І. Я. Сасна пры дарозе : раман : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Іван Навуменка. - Мінск : Юнацтва, 1991. - 332, [1] с., [1] л. партр. - (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: БА248976


88. Навуменка, І. Я. Сасна пры дарозе. : Раман. - Мн. : Дзяржвыд БССР, 1962. - 426c.

Шыфр НББ: 1Н//158475(039)


89. Навуменка, І. Я. Семнаццатай вясной : апавяданні. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1957. - 43с. - (Бібліятэчка беларускага нарыса і апавядання)

Шыфр НББ: БА51540


90. Навуменка, І. Я. Смутак белых начэй : раман, аповесць, апавяданні / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1980. - 317, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//291786(039)


91. Навуменка, І. Я. (1925—2006). Сорак трэці : раман / Іван Навуменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1974. - 366, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//219434(039)


92. Навуменка, І. Я. Сярэбраныя мхі : апавяданні і аповесць : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Іван Навуменка. - Мінск : Юнацтва, 1983. - 269, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//303479(039)


93. Навуменка, І. Я. Таполі юнацтва : апавяданні / Маст.П.Калінін. - Мн. : Беларусь, 1966. - 240с.

Шыфр НББ: 1Н//173058(039)


94. Навуменка, І. Я. Тая самая зямля : апавяданні і аповесць / Іван Навуменка. - Мінск : Беларусь, 1971. - 204, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//217469(039)


95. Навуменка, І. Я. Хлопцы-равеснікі : апавяданні. - Мн. : Дзяржвыд.Рэд.мастац.літ., 1958. - 249с.

Шыфр НББ: БА54716


96. Навуменка, І. Я. Якуб Колас : нарыс жыцця і творчасці : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Іван Навуменка. - Мінск : Народная асвета, 1982. - 207, [1] с. - (Народныя пісьменнікі БССР)

Шыфр НББ: 1Н//303359(039)


97. Навуменка, І. Я. Якуб Колас: духоўны воблік героя / І. Я. Навуменка. - 2-е выд., дапоўненае і перапрацаванае. - Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1981. - 237, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//289932(039)


98. Навуменка, І. Я. Янка Купала / І. Я. Навуменка. - Выд. 2-е, дапоўненае. - Мінск : Вышэйшая школа, 1980. - 203, [2] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//289960(039)


99. Навуменка, І. Я. Янка Купала.Духовны воблік героя / Навук.рэд.Д.Я.Бугаёў. - Мн. : Вышэйш.шк., 1967. - 220с. - (Б-чка студэнта-філолага).

Шыфр НББ: БА98783


100. Навуменка, І. Я. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. - Мн. : Навука і тэхніка, 1992. - 216с.

Шыфр НББ: БА252649


101. Навуменка, І. Я. На шляху творчых здзяйсненняў : Матэрыял у дапамогу лектару / Праўленне т-ва "Веды"БССР. - Мн., 1967. - 21с.

Шыфр НББ: БА97890


102. Навуменка, І. Я. Пісьменнікі-дэмакраты. - Мн. : Нар.асвета, 1967. - 116с.

Шыфр НББ: 1Н//172844(039)


103. Навуменка, І. Я. Праблемы развіцця літаратуры ў эпоху сучаснага навукова-тэхнічнага прагрэсу / АН БССР,Беларус. камітэт славістаў. - Мн. : Навука і тэхніка, 1978. - 24с. - (Дакл.; N8))

Шыфр НББ: БА156015


104. Навуменка, І. Я. Элементы міфалогіі ў паэзіі Янкі Купалы і Якуба Коласа / АН БССР,Беларус.кам.славістаў. - Мн. : Навука і тэхніка, 1988. - 40с. - (Дакл.; N10)).

Шыфр НББ: БА219948


105. Назаўсёды разам : да 60-годдзя ўз'яднання Заход. Беларусі з БССР : [Зборнік / уклад. У.І.Навіцкі. - Мн. : Бел. Энцыкл., 1999. - 252, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА192419


106. Народныя песняры : да 90-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа : зборнік артыкулаў / [пад рэдакцыяй І. Я. Навуменкі і інш.]. - Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1972. - 270, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА192419


107. Науменко, И. Ветер в соснах : роман / авториз.пер.с белорус.М.Горбачева. - Мн. : Беларусь, 1970. - 318с. - (Белорус.роман).

Шифр НББ: БА113554


108. Науменко, И. Замять желтолистья : повести,рассказы: авториз.пер.с белорус. - М. : Сов.писатель, 1978. - 294с.

Шифр НББ: БА156816


109. Науменко, И. Мечтатель : роман, рассказы: авториз. пер. с белорус. / худож. А.Матрешин. - М. : Сов. писатель, 1987. - 412, [2] с.

Шифр НББ: БА217180


110. Науменко, И. Прощание в Ковальцах : повести, роман: авториз. пер. с белорус. - М. : Сов. писатель, 1986. - 534, [2] с.

Шифр НББ: БА209092


111. Науменко, И. Сосна при дороге : Романы / Худож.В.Селиванов. - М. : Изд."Известия", 1971. - 686с.

Шифр НББ: БА119729


112. Науменко, И. Сосна у дороги : роман / пер.с белорус.и послесл.Н.Дубины. - Киев : Молодь, 1987. - 271с.

Шифр НББ: БА217217


113. Науменко, И. Я. В бору на рассвете : повести : с белорусского / Иван Науменко. - Минск : Мастацкая літаратура, 1988. - 302, [2] с.

Шифр НББ: БА220096


114. Науменко, И. Я. Гуманизм и народность : доклад на международном симпозиуме "Роль русской и советской литературы в преподавании русского языка как иностранного", Минск,26 июня 1972г. / Междунар.ассоциация преподавателей рус.яз.и лит.в преподавании рус.яз. при МГУ,БГУ. - М. : Изд-во МГУ, 1972. - 13с.

Шифр НББ: БА122493


115. Науменко, И. Я. Концепция человека в творчестве Янки Купалы и Якуба Коласа : (духовный облик героя) : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук : специальность 642 Литература народов СССР / И. Я. Науменко. - Минск, 1968. - 44, [1] с.

Шифр НББ: БА150962


116. Науменко, И. Я. Сорок третий : роман / Иван Науменко. - Москва : Известия, 1977. - 398, [1] с. - (Библиотека "Дружбы народов")

Шифр НББ: БА151043


117. Науменко, И. Я. Тема труда в творчестве Якуба Коласа : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / И. Я. Науменко. - Минск, 1954. - 19 с.

Шифр НББ: БА45164


118. Науменко, И. Я. Ветер в соснах.-[Сосна при дороге] : романы. пер. с белорус. / [іл.: В. А. и Р. А. Вольские]. - М. : Сов. писатель, 1975. - 640 с.

Шифр НББ: БА141162


119. Науменко, И. Я. Грусть белых ночей : повести, роман : авториз. пер. с белорус. / Иван Науменко. - М. : Известия, 1988. - 526, [2] с. - (Б-ка «Дружбы народов»)

Шыфр НББ: 1БА336853


120. Науменко, И. Я. Из глубин народной жизни. - Мн. : Наука и техника, 1981. - 64с.

Шифр НББ: БА174928


121. Науменко, И. Я. Сорок третий : роман / Иван Науменко. - М. : Советский писатель, 1976. - 368 с.

Шифр НББ: БА149974


122. Науменко, И. Я. Сосна при дороге : роман / авториз. пер. с белорус. Евг. Мозолькова. - Минск : Беларусь, 1965. - 360 с.

Шифр НББ: БА86536


123. Науменко, И.Я. Творчество Янки Купалы и Якуба Коласа в контексте славянских литератур / АН БССР,Беларус.Комитет славистов. - Мн. : Наука и техника, 1983. - 27с. - (Докл.; N9))

Шифр НББ: БА187781


124. Науменко, І. Я. Новели Світлого Долу / [іл.: Л. І. Вишневський]. - Дніпропетровськ : Промінь, 1975. - 111 с.

Шифр НББ: АНД890417


125. Памяць сэрца : апавяданні беларускіх і расійскіх пісьменнікаў / [складальнікі: А. В. Варанцоў, А. К. Кажадуб, Г. М. Малей]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. - 783 с.

Шыфр НББ: 1Н//232394(039)


126. Пестрак, П. С. Збор твораў : у 5 т. / Піліп Пестрак. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1984―1986

Т. 1: Пестрак, П. С. (1903—1978). Вершы, паэма, апавяданні, аповесці / рэдактар тома К. Р. Хромчанка. - 1984. - 429, [1] с., [5] л. партр., факсім.

Шыфр НББ: 1Н//336695(039)
127. Пискун, Л. А. Проза Ивана Науменко. Проблема художественного характера : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.02 / Пискун Людмила Алексеевна. - Мн., 1990. - 18, [1] c., включ. обложку.

Шифр НББ: БА234920


128. Піскун, Л. А. Іван Навуменка. - Мазыр : Рэклам.-выд. фірма "Белы вецер", 1997. - 183 с. - (Народныя пісьменнікі Беларусі).

Шыфр НББ: 1БА123686


129. Працы Інстытута літаратуры АН БССР (1931―1980) : бібліяграфічны даведнік / [складальнікі: М. П. Барташэвіч, У. І. Мархель. - Мінск : [б. в.], 1981. - 219, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//116427(039)


130. Разам з народам : матэрыялы юбілейных навуковых сесій АН БССР, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа / Акадэмія навук Беларускай ССР. - Мінск : Навука і тэхніка, 1983. - 147, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//303743(039)


131. Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры : міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі (2―3 кастрычніка 2008 г.) : зборнік навуковых артыкулаў / [рэдкалегія: І. Ф. Штэйнер (галоўны рэдактар) і інш.]. - Гомель : ЦДІР, 2009. - 299 с.

Шыфр НББ: 1Н//156433К(039)


132. Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах : матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, да 85-годдзя з дня нараджэння Івана Навуменкі (Гомель, 7—8 кастрычніка 2010 г.) / [рэдкалегія: І. Ф. Штэйнер (адказны рэдактар), А. М. Мельнікава, Н. М. Пазняк]. - Гомель : ГДУ, 2010. - 370 с.

Шыфр НББ: 1Н//269058(039)


133. Рэгіянальныя асаблівасці фальклору і літаратуры славянскіх народаў : Матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Гомель, 23-24 крас.) / Рэдкал.: І.Ф.Штэйнер (адк. рэд.) і інш. - Гомель : ГДУ, 2004. - 337 с.

Шыфр НББ: 1БА388918


134. Сіненка, Г. Д. Іван Навуменка : нарыс творчасці / Георгій Сіненка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1981. - 206, [1] с., [4] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//289759(039)


135. Слоўнік мовы Янкі Купалы : у 8 т. / Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. - Мінск, 2003―2012. - ISBN 985-08-0481-5

[Т.] 1: А ― Г / [складальнікі: У. В. Анічэнка і інш. - : Беларуская навука, 1997. - 340 с.

Шыфр НББ: 1БА127315
136. Спадчына І. Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства : зборнік навуковых артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь [і інш. - Гомель : ГДУ, 2012. - 248 с.

Шыфр НББ: 1Н//388563К(039)


137. Сямнаццатай вясной : зборнік сучаснай беларускай прозы і крытыкі / [укладальнікі: Л. Алейнік, М. Мінзер. - 2-е выд., папраўленае. - Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2012. - 190, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//337062(039)


138. Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст : Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 16 лютага 2010 года) / [рэдкалегія: С. С. Лаўшук (навуковы рэдактар) і інш.]. - Мінск : Права і эканоміка, 2010. - 472, [1] c.

Шыфр НББ: 1Н//224480(039)


139. Творчая асоба І.Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі : зборнік навуковых артыкулаў / [укладальнік А.І.Бельскі. - Мінск : Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, 2006. - 334, [1] с., [2] л. іл. 334, [1] с., [2] л. iл.

Шыфр НББ: 1Н//14926(039)


140. Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа і развіццё славянскіх моў і літаратур : Рэсп.навук.канф.,прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння нар.паэтаў БССР Я.Купалы і Я.Коласа:Тэз.дакл. / БДУ імя У.І.Леніна. - Мн. : Вышэйш.шк., 1982. - 192с.

Шыфр НББ: БА182843


141. Чыгрын, І. П. Крокі:проза"Узвышша" / АН БССР,І-т літ.імя Я.Купалы. - Мн. : Навука і тэхніка, 1989. - 144с.

Шыфр НББ: БА229974


142. Чыгрын, І. П. Проза"Маладняка" : Дарогамі сцвярджэння / АН БССР,І-т літ.Я.Купалы. - Мн. : Навука і тэхніка, 1985. - 144с.

Шыфр НББ: 1БА286356


143. Чыгрын, І.П. Рэальнае і магчымае : Проза Якуба Коласа / АН БССР,І-т літ.імя Я.Купалы. - Мн. : Навука і тэхніка, 1991. - 222с.

Шыфр НББ: БА242093


144. Шукліна, Н. У. Паэзія абнаўлення свету : фарміраванне творчых прынцыпаў і стылявых форм беларускай савецкай паэзіі / Н. У. Шукліна, А. К. Кабаковіч, І. С. Шпакоўскі. - Мінск : Навука і тэхніка, 1981. - 189, [2] c.

Шыфр НББ: 1Н//289720(039)


145. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. / Беларус.Энцыкл. - Мн. : БелЭн, 1993―2003

Т. 5: М - Пуд / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў (гал. рэд.) і інш. . - 1999. - 590 с.

Шыфр НББ: 1БА176512К
146. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкалегія: І. П. Шамякін (галоўны рэдактар) [і інш.]. - Мінск : БелСЭ, 1984―1987

Т. 3: Карчма ― Найгрыш. - 1986. - 750, [1] с., [40] л. іл.

Шыфр НББ
147. Юрэвiч, У. М. Выбранае / Уладзімір Юрэвіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. - 494, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//384183(039)


148. Якуб Колас. У думках, у сэрцах, у песнях : успаміны, нарысы, эсэ, прысвячэнні / [укладанне М. Міцкевіча]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. - 605, [1] с., [24] л. іл. - (Жыццё знакамітых людзей Беларусі).

Шыфр НББ: 1Н//382217(039)


149. Янка Купала : энцыклапедычны даведнік / Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. - Мінск : БелСЭ, 1986. - 727 с., [27] л. іл., каляр. іл., партр.

Шыфр НББ: 1Н//372485К(039)
Каталог: Portal -> Novosti -> 2015 -> February
February -> «Пакуль баліць душа» да 80-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна
2015 -> «Уладар сэрцаў людскіх» да 110–годдзя з дня нараджэння Петруся Броўкі (1905–1980)
2015 -> Зазірнуць у таямніцы лёсу: з гісторыі беларускіх родаў
2015 -> -
2015 -> «Слова пачуццямі жыве»
February -> «Свабода пачуцця» да 70-годдзя з дня нараджэння беларускай пісьменніцы і перакладчыцы Таісы Бондар
2015 -> «Свет на дваіх» (тэма кахання ў творах беларускай мастацкай літаратуры)
2015 -> Праграма XІ міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі ХІ – пачатку ХХ ст.»


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал